Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Zabierz książkę na wakacje" - konkurs fotograficzny

Email Drukuj PDF

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

"Zabierz książkę na wakacje"

gbpurszulin konkurs foto 01 plakat

Regulamin konkursu fotograficznego

I. Organizator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin.

II. Uczestnicy konkursu:
→ młodzież w wieku od 13 lat i dorośli.

III. Cele konkursu:
→ Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
→ Promocja czytelnictwa i zamiłowanie do książek po przez fotografię.
→ Rozwijanie kreatywności mieszkańców Urszulina i okolic.
→ Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
→ Prezentacja prac w formie wystawy pokonkursowej.

IV. Zasady konkursu:
→ Konkurs polega na wykonaniu ciekawej fotografii na której będzie widoczna osoba czytająca wraz z książką.
→ Przedmiotem konkursu jest praca fotograficzna wykonana samodzielnie, techniką dowolną (np. kolorowa, czarno-biała, sepia itp.)
→ Rozdzielczość wykonanej fotografii nie może być mniejsza niż 1600x1200 pikseli. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg.
→ Zgłoszenia do konkursu należy dokonać osobiście w bibliotece za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.facebook.com/Bibliotekaurszulin/ lub https://www.ug.urszulin.eu/
→ Do formularza należy dołączyć pracę: nagraną na płycie CD bądź przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub nagraną na pendrive.
→ Do fotografii muszą być dołączone informacje takie jak: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich- telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna), adres poczty e-mail.
→ Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2018 r.
→ Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną fotografię.
→ Udział w konkursie jest bezpłatny.
→ Zdjęcia ukazujące treści powszechnie uznane za niewłaściwe nie będą dopuszczone do konkursu.
→ Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/Bibliotekaurszulin/. Wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie będzie można obejrzeć w bibliotece.

V. Kryteria oceny:
→ Jakość wykonanej fotografii;
→ Zgodność z tematem konkursu;
→ Oryginalność pracy;

VI. Ogłoszenie wyników i nagrody:
→ Oceny prac dokona jury powołane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie. Decyzje jury są ostateczne.
→ Laureaci miejsc I,II,III konkursu otrzymają nagrody rzeczowe
→ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 września 2018 r. podczas „Narodowego Czytania", wszystkich Laureatów powiadomimy telefonicznie.

VII. Postanowienia końcowe:
→ Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją uczestnika niniejszego regulaminu.
→ Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych.
→ Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Monika Kędzierska tel. 663 504 017

Informacja:
Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie

Dokumenty do pobrania:
REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA

Jesteś› tutaj: Strona główna

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie