Drukuj

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
zapraszają na spotkanie informacyjne
dotyczące programu Bardzo Młoda Kultura

bmk logo

25 lutego 2020 r. (wtorek), godz. 11:00
sala konferencyjna
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13


Do udziału w spotkaniu informacyjnym programu "Bardzo Młoda Kultura" w roku 2020 zaproszeni są wszyscy animatorzy, edukatorzy, nauczyciele i osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.

Lubelska edycja programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest cyklem działań z zakresu edukacji kulturowej realizowanych w ramach ogólnopolskiego trzyletniego programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”, mającym na celu diagnozę stanu edukacji kulturowej w regionie, podniesienie kompetencji osób działających w sferze kultury i edukacji, sieciowanie środowisk zajmujących się edukacją kulturową (animatorów i nauczycieli) oraz realizację lokalnych przedsięwzięć z dziedziny animacji kulturowej.
Projekt jest prowadzony przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
1. Inkubator projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Lubelskie jest programem szkoleniowym, w którym mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych, szkół, niezależni animatorzy kultury, edukatorzy, nauczyciele, działacze społeczni i wszystkie osoby działające w dziedzinie kultury i edukacji  z terenu województwa lubelskiego.
2. Inkubator stanowi łącznie 2-dniowy cykl warsztatowy, obejmujący:
a) pierwszy dzień: 2 warsztaty wprowadzające dotyczące
1) podstawowych zagadnień edukacji kulturowej oraz
2) pracy metodą projektu,
b) drugi dzień: warsztaty poświęcone konkretnym zagadnieniom ważnym w pracy animatora i nauczyciela.

Koordynatorzy projektu
Agnieszka Drewniak
Wojciech Goleman

 

Harmonogram spotkań w województwie przedstawia się następująco:
18.02 godz. 12.00 – Wiejski Dom Kultury w Majdanie Górnym
19.02 godz. 11.00 Gminne Centrum Kultury w Drelowie
20.02 godz. 12.00 Gminny Dom Kultury w Zakrzówku
21.02 godz. 9.00 Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
24.02 godz. 12.00 Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie
godz. 17.00 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
25.02 godz. 11.00 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie na spotkanie informacyjne