W dniu 14 października 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zawarła umowę z Biblioteką Narodową dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Inwestycji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W ramach projektu Nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 230,00 zł.
Środki pieniężne otrzymane z programu pozwolą na wzbogacenie zbiorów naszej instytucji.

Informacja o dofinansowaniu oraz logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa.