W dniu 28 marca 2022 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U. 2022 poz. 679 z dnia 25 marca 2022 r., zostają zniesione ograniczenia w bibliotekach oraz nakaz noszenia maseczek. Stan epidemii nie został odwołany. 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchylenia procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COID-19