Zwracamy się z prośbą do osób posiadających stare fotografie wykonane przed 1990 rokiem o ich udostępnienie.

Na plakacie zdjęcia budynków i ulic Włodawy. U góry plakatu po lewej stronie stare zdjęcie klasztoru OO. Paulinów, po prawej zdjęcie aktualne. U dołu plakatu po lewej stronie stare zdjęcie Al. J. Piłsudskiego, po prawej aktualne zdjęcie. Jako tło dwa zdjęcia ul Tysiąclecia P. P. - u góry stare zdjęcie, u dołu aktualne. Treść na plakacie odpowiada informacjom zamieszczonym w artykule.

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie planuje wystawę starych zdjęć Włodawy sąsiednich miejscowości w zestawieniu z ich aktualną odsłoną.

Wierzymy, że zrealizujemy nasze plany przy pomocy mieszkańców, których zdjęcia (z podaniem nazwiska autora/właściciela) zamieszczone zostaną na wystawie.

Dostarczone zdjęcia zostaną zeskanowane i natychmiast zwrócone właścicielowi. Oczekujemy zdjęć ukazujących budynki, ulice i miejsca mogące przybliżyć współczesnym historię naszego miasta i okolic.

Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
we Włodawie