Drukuj

uk 01 baner

22 czerwca 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbył się wernisaż wystawy Krzysztofa Miszułowicza.

We wnętrzach galerii Na Parterze zaprezentowane zostały zdjęcia zrobione na warszawskiej ulicy Chmielnej w latach 2010 – 2012. Inspiracją do powstania prac były wielokrotnie przeczytane utwory Brunona Schulza.
Tytuł cyklu, aczkolwiek odnoszący się do całej prozy, nawiązuje do najbardziej fotograficznego opowiadania pisarza "Ulica Krokodyli". Jest to nie tylko jedyny tekst w którym przeważa kolorystyka czerni i bieli, ale również w którym pojawiają się fragmenty znamionujące zatrzymanie chwili w obiektywie aparatu fotograficznego, bądź klatki taśmy filmowej. Głównymi bohaterami fotografii są nie tyle pędzący przechodnie, ani nawet stali bywalcy ulicy Chmielnej [...], ale napisy na murach, plakaty, reklamy, afisze. (Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, Katalog wystawy: Ulica Krokodyli.Waw.PL)

Fotogramom włodawskiej edycji "Ulicy Krokodyli" towarzyszą plansze z biogramem Autora, komentarzami do wystaw prezentowanych wcześniej w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Domu Literatury w Warszawie oraz wybrane cytaty z opowiadania Brunona Sczulza. Monitory E-Galerii wyświetlają zaś 5 innych cykli fotograficznych Krzysztofa Miszułowicza: Warszawa 1960, Londyn 1968, Warszawa - Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej, Grabarka i Jabłeczna.

Biblioteczna galeria Na Parterze zaprasza na "spacer" Ulicą Krokodyli do końca lipca 2018 r.; od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 – 17:00. Wstęp wolny!

FOTORELACJA Z WERNISAŻU

image2 2

Żeby zatrzymać jakieś miejsce w pamięci można na przykład je opisać, namalować albo sfotografować. Bruno Schulz zatrzymał taki obraz piórem – w opowiadaniu „Ulica Krokodyli". Wiele lat później śladami pisarza z aparatem w ręku przemierzył jej liczne zakątki Krzysztof Miszułowicz – autor prezentowanego w bibliotecznej galerii cyklu fotograficznego pod tym samym tytułem.
Przybyłych na wernisażowe spotkanie Gości powitała Małgorzata Zińczuk – kurator włodawskiej edycji wystawy "Ulica Krokodyli".

image3 1

Spacer po schulzowskiej Ulicy Krokodyli rozpoczął wokalno-muzyczny obraz tej ulicy utrwalony w twórczości Agnieszki Osieckiej – obraz ulicy, która choć dalej jest na planie Warszawy to wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś, bo inni już ludzie po niej chodzą, inne już interesy załatwiają na pięterku, ale ulica wciąż pozostałą tą samą ale nie taką samą...
Autorską interpretacją „Ballady o Chmielnej" z muzyką Jarosława Abramowa Newrlego zachwyciła publiczność Alicja Karpiuk – uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie.

DSC 0028
Spotkanie wernisażowe w literacko-filozoficzno-psychologiczno-fotograficznej rozmowie w "schulzowskich klimatach" z autorem wystawy poprowadziła Aleksandra Zińczuk – literaturoznawca, teatrolog, kuratorka wielu instalacji artystycznych, redaktor naczelna czasopisma internetowego Kultura Enter.

DSC 0036

Krzysztof Miszułowicz podzielił się oczarowaniem twórczości Brunona Schulza; o tym jak przeczytawszy wielokrotnie poszczególne jego opowiadania, listy i publicystykę przeszedł do opracowań i tekstów krytycznych o pisarzu. Po czym wciągany coraz głębiej w świat drohobyckiego realizmu sięgnął po aparat fotograficzny, aby poddać próbie profetyczną zdolność pisarza do odsłaniania przemian kultury życia codziennego ( z Katalogu wystawy: Ulica Krokodyli.Waw.PL)

DSC 0046
Odpowiadając na dociekliwe pytania moderatorki spotkania dotyczące schulzowskich natchnień do fotograficzno-repertożowej dokumentacji nieustannie przemijającej rzeczywistości i chęci zatrzymania jej jeszcze w chwili trwania odwołał się do najbardziej inspirujących go fragmentów opowiadania Brunona Schulza.

image5 5
Zwiedzający wystawę doszukiwali się tych odpowiedników w prezentowanych cytatatach i konfrontowali z

DSC 0103
fotograficzną ścieżką Ulicy Chmielnej utrwaloną utrwalonej obiektywem Krzysztofa Miszułowicza.

DSC 0106
Zainteresowaniem cieszyły się również pozostałe cykle fotograficzne Krzysztowa Miszułowicza - Warszawa 1960, Londyn 1968, Warszawa - Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej, Grabarka i Jabłeczna – prezentowane na wirtualnej ekspozycji opacowanej przez kierownika Działu Regionalnego MBP we Włodawie – kustosza bibliotecznego Edytę Pietrzak

DSC 0066

Inspiratorem i pomysłodawcą zaprezentowania "Ulicy Krokodyli" we Włodawie była pani Krystyna Sobańska-Stępień. Podziękowania na jej ręce złożył dyrektor Biblioteki Jacek Żurawski.

DSC 0070

Słodkim poczęstunkiem gości wernisażowych obdarowali właściciele Ośrodka Wypoczynkowego Ranczo w Okunince Krystyna i Janusz Ratkowscy. Podziękowania z rąk dyrektora Biblioteki odebrała pani Krystyna.

DSC 0087
Szczególnie gorące podziękowania za przyjazd z Warszawy na spotkanie z włodawską publicznością czytelniczą skierowane zostały do autora wystawy i jego żony Wandy, a także do przybyłej z Lublina moderatorki rozmowy wernisażowej.

DSC 0098

Kurator wystawy Małgorzata Zińczuk słowa wdzięczności za pomoc w realizacji włodawskiego projektu "Ulica Krokodyli w obiektywie Krzysztofa Miszułowicza" skierowała do pracowników Biblioteki, dziękując szczególnie:
Edycie Pietrzak – kierownikowi Działu Regionalnego – za przygotowanie wirualnej wystawy cykli fotograficznych Krzysztofa Miszułowicza i prezentację jej w E-Galeerii, pomoc techniczną w nagłośnieniu oraz obsługę fotograficzną wernisażu;
Urszuli Panasiuk – specjaliście ds. animacji kulturalnej – za wizualizację projektu
Beacie Wulczyńskiej – kierownikowi Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji oraz Oldze Puś – kustoszowi Wypożyczalni dla Dorosłych – za pomoc merytoryczną w opracowaniu scenariusza wystawy i organizacyjną w przygotowaniu wernisażu;
Janowi Sakowiczowi – pracownikowi gospodarczemu – za instalację wystawy we wnętrzach galerii.

Małgorzata Zińczuk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wernisażu

Fot. Edyta Pietrzak

Fot. Krystyna Sobańska-Stępień