Czwartkowe popołudnie (14.03.2019 r.) bardzo licznie zgromadziło w naszej bibliotece słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. UTW działa przy przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów we Włodawie.

 DSC0120

Zgodnie z programem zajęć na rok akademicki 2019/2020 tematem wykładu był: 2019 Rok Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. Geneza powstania i przebieg na przestrzeni 14 lat konkursu czytelniczego. Przybliżenie życia i twórczości autora „Innego świata”.

 Prowadząca wykład zapoznała słuchaczy z zasadami i regulaminem konkursu przedstawiając nazwiska pisarzy, których twórczość była omawiana w przeszłości.
Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Życie i twórczość Gustawa Herlinga – Grudzińskiego”, któremu żyć przypadło w trudnych czasach (II wojna światowa, zesłanie na 5 lat do obozu pracy w Jercewie w Rosji) dla wielu Polaków. Uczestnicy konkursu, którzy wykażą chęć wzięcia udziału w wydarzeniu mają zgodnie z regulaminem obowiązek przeczytać lekturę pod tytułem „Inny świat”.
Następne spotkanie dla słuchaczy UTW , w którym będziemy kontynuować omawianie przeczytanej książki i przygotowywać się do uczestnictwa w konkursie odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w naszej bibliotece.

Opiekun UTW
Ewa Krukowska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć