Pod takim tytułem przebiegał (06.06.2019 r.) w naszej bibliotece XIV Konkurs Czytelniczy dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie.

 DSC0006

W finałowych zmaganiach wzięło udział 10 osób. Zgodnie z regulaminem uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć poprawnie na 42 pytania. Konkurs ma formę testu wyboru. Pod każdym pytaniem są trzy odpowiedzi i zadaniem uczestników było wybrać i zaznaczyć prawidłową.

Celem konkursu jest kształtowanie kultury czytelniczej i propagowanie twórczości wielkich pisarzy polskich. Zgodnie z regulaminem do konkursu mogli przystąpić wszyscy słuchacze UTW. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 2 lipca podczas zakończenia Roku Akademickiego.

 

Gustaw Herling-Grudziński - ur. 20 maja 1919 r. w Kielcach, polski pisarz, eseista, krytyk literacki, żołnierz, więzień obozu koncentracyjnego w Jercewie nad Morzem Białym w okolicach Archangielska. Autor m. in. powieści "Inny świat. Zapiski sowieckie”. Zmarł we Włoszech 4 lipca 2000 r., spoczywa na neapolitańskim cmentarzu.

Opiekun UTW
Ewa Krukowska

Fot. Edyta Pietrzak