Zakończył się konkurs Centralne Biuro Czytelnicze. W tym roku, mimo iż trwał od stycznia do maja, ze względu na panującą pandemię i konieczność wprowadzenie obostrzeń, czas kiedy czytelnicy mogli korzystać z naszych zbiorów znacznie się zmniejszył. Nasi Agenci mieli dostęp do bibliotecznych książek przez niecałe trzy miesiące. Mimo ograniczeń wynikających z panującej epidemii COVID-19, w tym czasowego zamknięcia bibliotek dla czytelników, odnotowaliśmy w ramach konkursu 87 odwiedzin i 366 wypożyczeń.

cbc2019 2020 02 plakat

Idea konkursu polegała na tym, iż młodzi użytkownicy biblioteki zamieniali się w Agentów CBC, których zadaniem było przeczytanie jak największej liczby książek i zwerbowanie nowych czytelników. Projekt miał zasięg obejmujący Powiat Włodawski, a w bieżącej edycji rolę współorganizatorów objęli Burmistrz Włodawy i Zarząd Powiatu Włodawskiego.

17 czerwca 2020 r. odbyły się obrady Komisji konkursowej, która po sprawdzeniu i szczegółowej analizie zdobytych przez poszczególnych uczestników punktów, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z panującej epidemii COVID-19, na podstawie regulaminu konkursowego, postanowiła przyznać:
nagrody nadając laureatom tytuły I, II, III Agenta Specjalnego Centralnego Biura Czytelniczego oraz Agenta Specjalnego stycznia, lutego, marca i maja (w kwietniu, ze względu na panującą epidemię, biblioteka była nieczynna dla czytelników),
wyróżnienia nadając laureatom tytuły Agenta Specjalnego II, III, IV, V stopnia Centralnego Biura Czytelniczego.
Laureatów uhonorować dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne uroczystości finałowe zostały odwołane. W sprawie przekazania dyplomów i nagród skontaktujemy się z laureatami.

Nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom gratulujemy wysokiej kultury czytelniczej, a dyrekcjom szkół, nauczycielom i rodzicom laureatów skutecznych działań związanych ze świadomością roli książki w życiu i rozwoju młodych ludzi.
Współorganizatorom dziękujemy za nieocenioną pomoc.

Edyta Pietrzak
Szef Sztabu
Centralnego Biura Czytelniczego

 

Lista laureatów

 

Laureaci miesięcy:

Agent Specjalny Stycznia 2020:
Ewelina Parczewska (kl. III a, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/3

Agent Specjalny Lutego 2020:
Emilia Perchuć (kl. III b, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/5

Agent Specjalny Marca 2020:
Julia Owczarek (kl. III a, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/8

Agent Specjalny Maja 2020:
Pola Makarewicz (kl. II d, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/9

 

Zwycięzcy konkursu:

I Agent Specjalny Centralnego Biura Czytelniczego:
Ewelina Parczewska (kl. III a, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/3

II Agent Specjalny Centralnego Biura Czytelniczego:
Julia Owczarek (kl. III a, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/8
Emilia Perchuć (kl. III b, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/5

III Agent Specjalny Centralnego Biura Czytelniczego:
Edyta Zając (kl. VI b, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/1

 

Wyróżnienia:

Agent Specjalny II stopnia Centralnego Biura Czytelniczego:
Alicja Olszówka (kl. II, SP Holeszów), nr legitymacji: 2019/2020/13,
Amelia Olszówka (kl. III, SP Holeszów), nr legitymacji: 2019/2020/12.

Agent Specjalny III stopnia Centralnego Biura Czytelniczego:
Anita Grządkowska (kl. IV a, SP 2), nr legitymacji: 2019/2020/11,
Oliwia Rybczyńska (kl. II b, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/6.

Agent Specjalny IV stopnia Centralnego Biura Czytelniczego:
Krzysztof Baj (kl. V, SP Różanka), nr legitymacji: 2019/2020/14,
Filip Olszewski (kl. III b, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/4,
Hubert Stańczuk (kl. II a, SP 2), nr legitymacji: 2019/2020/15.

Agent Specjalny V stopnia Centralnego Biura Czytelniczego:
Jan Bajuk (kl. V b, SP 2), nr legitymacji: 2019/2020/2,
Matylda Buchman (kl. III b, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/7,
Lena Flisiak (kl. III b, SP 3), nr legitymacji: 2019/2020/10,
Weronika Tajer (kl. I a, SP 2), nr legitymacji: 2019/2020/16.