18 marca 1921 roku w Rydze został podpisany traktat pokojowy kończący wojnę polsko-bolszewicką. W kolejną rocznicę tego wydarzenia, zapraszamy do obejrzenia wirtualnego spotkania, którego tematyka dotyczy lokalnych działań stanowiących regionalną część historii poprzedzającej podpisanie dokumentu.

"PRZEDMOŚCIE WŁODAWSKIE. Bój 5 Pułku Piechoty Legionów pułkownika Kazimierza Hozera”. Wykład Stanisława Jadczaka w ramach XX Bibliotecznych Spotkań Regionalnych. Komentarz merytoryczny: Mieczysław Tokarski i Adam Panasiuk. Słowo wstępne Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Dorota Redde-Sawczuk. 

Tematyka spotkania nawiązuje do poprzedniej edycji wydarzenia ("O cudzie nad Wisłą... nad Bugiem we Włodawie"), która miała na celu upamiętnienie regionalnych wątków w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wykład "Przedmoście Włodawskie. Bój 5 Pułku Piechoty Legionów pułkownika Kazimierza Hozera” stanowi uzupełnienie wiadomości o kolejne informacje dotyczące lokalnych działań.

 

W ramach XX Bibliotecznych Spotkań Regionalnych w siedzibie włodawskiej biblioteki prezentowana jest wystawa fotografii "Włodawa w I połowie XX wieku. Czas wojny i pokoju" . 
Na wystawie prezentujemy 30 fotografii Włodawy i okolic z czasów I połowy XX wieku. Każda z nich to skrawek historii. Czasem tej wielkiej, dotyczącej całych narodów, a czasami to zatrzymane w kadrze chwile, kiedyś ważne z perspektywy życia bohaterów lub autorów zdjęć, dzisiaj mające wartość archiwalną.

 

W nagraniu wykorzystano materiały przygotowane przez Stanisława Jadczaka i Adama Panasiuka.

Udostępnione na nagraniu zdjęcia przedstawiają kolejno:
1. Kazimierz Hozer i Stefan Dab-Biernacki (0:23:45).
2. Franciszek Grabowski (0:23:58).

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami ilustracyjnymi do wykładu przekazanymi przez Stanisława Jadczaka: galeria

Dzięki uprzejmości Adama Panasiuka i Włodawskiego Domu Kultury możemy też udostępnić artykuły, które ukazały się w kwartalniku "Wschód".

1. Adam Panasiuk: "Chwała bohaterom". Przebudowa pomnika żołnierzy, poległych w 1920 i 1939 r., Wschód 4/2017.
2. Adam Panasiuk: Prasówka z minionych wieków, Wschód 1/2020.
3. Adam Panasiuk: Żołnierz, który padł od szabli, Wschód 2/2020.

Linki prasy w wersji elektronicznej:
O bitwie pod Włodawą:
Kurjer Poranny R.43 [i.e.44], nr 233 (26 sierpnia 1920), s. 3 (pisownia oryginalna). 
Rzeczpospolita R.1, nr 69 (23 sierpnia 1920) - wyd. poranne, s.1.  

O uformowaniu się oddziału żydowskiego we Włodawie: 
Republika włodawska: Dziennik Białostocki : pismo niezależne, wychodzi codziennie rano prócz dni poświątecznych R. 2, nr 28 (5 lutego 1920), s. 2. 
Sensacyjny proces polityczny: Ziemia Lubelska R.15, nr 59 (7 lutego 1920), s. 2

Goście programu merytorycznego:

Stanisław Jadczak
Dziennikarz, wydawca, historyk-regionalista.
Związany zawodowo z prasą lubelską już w czasie studiów na Wydziale Prawa UMCS. Autor ponad 1500 artykułów. Publikował m.in. w "Polityce", Przeglądzie Tygodniowym", "Tygodniku Kulturalnym", "Kontrastach". "Słowie Podlasia".
Wielokrotnie nagradzany za reportaże, m.in. I nagrodą w konkursie "Gazety Krakowskiej" - za reportaż "Diariusz lipcowych dni" - jedyne świadectwo prasowe Lubelskiego Lipca 1980 roku.
Inicjator utworzenia i współorganizator gazety "Dziennik Lubelski" w 1990 r. Był prezesem zarządu koncernu wydawniczego "Kadex - Edytor", redaktorem naczelnym gazety codziennej "Express Fakty". Od 2002 r. jest red. nacz. miesięcznika "Ziemia Parczewska". Redaktor i wydawca "Rocznika Parczewskiego" i "Rocznika Hrubieszowskiego". Autor ponad 50 książek poświęconych historii regionu lubelskiego, m.in. albumu "Krystyna Krahelska bohaterka Warszawy rodem z Polesia", nagrodzonego laurem Woj. Bibl. Publicznej w Lublinie na najlepszą książkę 2015 roku. Miłośnik Włodawy.

Adam Panasiuk
Z wykształcenia prawnik i politolog, z zamiłowania regionalista. Pasjonat popularyzacji idei małych ojczyzn, edukator w zakresie upowszechnianiem historii lokalnej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Urszulin, inicjator kultywowania świątecznych obyczajów i obrzędów wywodzących się z tradycji religijnej i świeckiej oraz porządkowania miejsc pamięci; cmentarzy i pomników. Autor książek opisujących historię miejscowości gminy Urszulin oraz współautor monografii strażackiej gminy Urszulin. Laureat konkursu FDPA „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" (2011) za monografię „Wereszczyn. Śladami zapomnianej historii". Założyciel kwartalnika "Z Życia Polesia", a obecnie przewodniczący Rady Programowej kwartalnika społeczno-kulturalnego "Wschód". Twórca portalu historia.urszulina.net, na którym prezentuje monografie wsi gminy Urszulin, jak również bogatą kolekcję zdjęć archiwalnych, m. in. ze zbiorów potomków dawnych mieszkańców gminy Urszulin rozsianych po świecie (Niemcy, Kanada, USA, Izrael, Rosja), dokumentujących życie codzienne, uroczystości, obyczaje ludowe mieszkańców gminy i okolic na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Mieczysław Tokarski
Pasjonat lokalnej historii, regionalista, kolekcjoner, filatelista, przewodnik turystyczny, instruktor krajoznawstwa PTTK, zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – założyciel i pierwszy prezes (do dnia dzisiejszego) utworzonego w 1973 r. Oddziału Włodawskiego. Organizator edukacyjnych rajdów, spływów i wycieczek historyczno-krajoznawczych po Ziemi Włodawskiej, Chełmskiej i Polesiu Lubelskim. Autor i współautor licznych artykułów oraz publikacji, współorganizator i prelegent sesji historycznych oraz wystaw edukacyjnych. Wyróżniony licznymi odznaczeniami i medalami. W 2018 r. w uznaniu za wkład i zaangażowanie w rozwój Włodawy i pracę na rzecz lokalnej społeczności uhonorowany przez Radę Miejską i Burmistrza Włodawy godnością „Primus civis urbis Vlodaviae” – Pierwszy Obywatel Miasta Włodawa.

Organizatorzy: Gmina Miejska Włodawa, Zarząd Powiatu Włodawskiego, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Włodawa, Włodawski Dom Kultury, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włodawie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację XX Bibliotecznych Spotkań Regionalnych

Edyta Pietrzak