Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

zaprasza na spotkanie autorskie
oraz promocję książki
profesora Józefa Zająca

Tam, gdzie kwitną kasztany

Plakat anonsujący wydarzenia. Pol prawej stronie treść anonsu, zgodny z treścią artykułu. W tle aleja kasztanowa. Po lewej stronie portretowe zdjęcie mężczyzny.

23 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 16.00

Galeria Na Parterze
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13

 

Józef Zając – Senator RP VIII, IX i X kadencji, prof. PWSZ w Chełmie, docent Uniwersytetu w Joensuu – Finlandia. W latach 1973-1996 pracownik IM PAN, gdzie otrzymał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuje analizę zespoloną i ekonomię matematyczną. W swoim dorobku ma ponad 130 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautorstwo czterech zgłoszeń patentowych, związanych z koncepcjami modelowania matematycznego problemów technicznych. Od 2001 r. jest związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, której był założycielem i pierwszym rektorem w latach 2001-2016. Aktualnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju tej Uczelni. Zainicjował i koordynował powstanie pierwszego na Ziemi Chełmskiej, Akademickiego Portu Lotniczego oraz lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD). Działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca. Jest również członkiem Rady Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy swoje serca”. Za swoją działalność społeczno-organizatorską został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia. Jego działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady została uhonorowana w 2019 roku Złotym Medalem 100-lecia Polonii w Windsor. Hobby to pilotaż szybowcowy i samolotowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo i łowiectwo.