Od stycznia do czerwca 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie realizowała cykl zajęć dla seniorów w ramach projektu „Pierwszy krok w chmurze” dofinansowanego w konkursie grantowym „Generacja 6.0” edycja IV organizowanym przez Fundację BGK.

Zdjęcie grupowe uczestników projektu.

Celem projektu był rozwój zainteresowań kulturalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+. Projekt zakładał realizację 114 godzin kursów i warsztatów, dzięki którym seniorzy bez obaw i kompleksów mogli wkroczyć do świata cyfrowego.

18 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego przedstawiono założenia projektu i ustalono harmonogramu zajęć. Na nasze zaproszenie zgłosiło się 32 osoby. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne uczestników podzielono na dwie grupy.

W programie projektu znalazło się 30 godzin kursu komputerowego, który poprowadzili – Marek Paszkowski, Edyta Pietrzak, Jacek Żurawski. Zajęcia odbywały się od stycznia do kwietnia. Uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera oraz nabyli wiedzę o bezpiecznym poruszaniu się w globalnej sieci informatycznej. Zajęcia zostały wzbogacone o podstawy kodowania i programowania robotów, które z pewnością przydadzą się seniorom we wspólnym spędzaniu czasu z najmłodszymi.

Z lewe strony bokiem siedzą trzy kobietyprzed komputerami. Za nimi stoi prowadzący. Czworo uczestników siedzi przy komuterach. Są zwróceni tyłem do komputerów, patrzą na środek podłogi, gdzie znajdują się dwa roboty do programowania. Grupa uczestników siedzi przed komputerami, w tle stoi prowadzący.
Dwoje uczestników - kobieta i mężczyzna siedzą nad planszą z kolorowymi kubeczkami (programowania analogowe). Dwie uczestniczki siedzą przed komputerami, przodem do obiektywu. Między nimi stoi prowadząca. Dwie uczestniczki siedzą przy komputerach, bokiem do obiektywu,ale patrzą w obiekty. Za nimi stoi prowadząca, patrzy w komputer Za paniami siedzi uczestnik, bokiem do komputera i bokiem do obiektywu.

Ośmiogodzinne warsztaty z edukacji kulturalnej odbyły się w marcu pod kierunkiem Jacka Żurawskiego. Na zajęciach seniorzy nabyli wiedzę o wrażliwości estetycznej, o wyszukiwaniu w Internecie wartościowych treści kulturalnych i społecznych, a także tzw. netykiety i pozytywnego śladu cyfrowego.

Grupa uczestników siedzi przy komputerach. Na środku stoi prowadzący. Grupa uczestników siedzi w ławkach, patrzą w obiektyw. Wszyscy w maseczkach. Uczestnicy siedzą w ławkach, tyłem do obiektywu, przodem do ekranu i prowadzącego. Prowadzący stoi przodem do obiektywu i uczestników.

W lutym i marcu seniorzy uczestniczyli w warsztatach z social media. W czasie 8 godzin nauczyli się korzystania z portali społecznościowych, publikacji zdjęć, a także odpowiedniej edycji teksów i postów. Warsztaty poprowadziła Edyta Pietrzak.

Uczestnicy siedzą przy komuterach, prowadząca stoi z prawej strony. Grupa uczestników siedzi przy komuterach. Grupa uczestników siedzi przy komputerach.

Od marca do maja odbyło się 30 godzin kursu języka angielskiego, które poprowadziła Mirosława Sławińska. W ramach projektu każdy z uczestników zajęć otrzymał podręcznik „Angielski dla silversów”. 

Dwoje uczestników siedzi w ławce, między nimi stoi prowadząca. Na stole przed nimi leżą ksiażki. Grupa uczestników siedzi w ławkach, tyłem do obiektywu, przodem do ekranu i prowadzącej. Prowadząca stoi tyłem do ekranu, przodem do uczestników i obiektywu. Uczestnicy siedzą przed komputerami, bokiem do prowadzącej. Prowadząca stoi tyłem do obiektywu, przodem do uczestników.

W maju, pod okiem doświadczonego fotografa, seniorzy zostali wprowadzeni w tajniki wykonywania prawidłowych kompozycji i ciekawych ujęć z wykorzystaniem prostych narzędzi w postaci telefonu komórkowego lub aparatu kompaktowego.

Z lewej stony na statywie stoi aparat fotograficzny. Z prawej strony stoi prowadzący. Prowadzący i uczestnicy robią zdjęcia roślinom w bibliotecznym ogródku. Kilku uczestników przygląda się robiącym zdjecia. Prowadzący i uczestnicy stoją przed stołem, na którym rozłożone są zdjęcia prowadzącego.
Prowadzący pokazuje dwojgu uczestnikom w jaki sposób robić poprawne zdjęcia telefonem komórkowym. Uczestnicy i prowadzący oglądają zdjęcia na telefonach komórkowych. Prowadzący pokazuje uczestniczce zdjęcie na telefonie komórkowym.

Ćwiczenia odbywały się również na ulicach i w parkach naszego miasta.

Grupa uczestników siedzi na dworze na drewnianych paletach. W tle, na ścianie, wielkie zdjęcia starej Włodawy. Park. Prowadzący robi zdjęcie dwóm uczestniczkom stoącym pod drzewem. Kilku uczestników przygląda się robieniu zdjęcia. Grupowe zdjęcie uczestników pod pomnikiem sapera.
Zajęcia plenerowe. Uczestnicy stoją pod starą, obdrapaną kamienicą. Wśród nich stoi prowadzący i wskazyje ręką kolejny obiekt. Plener. Uczestnicy stoją obok prowadzącego, który trzyma w ręku aparat fotograficzny.

Po zakończeniu warsztatów fotograficznych został zorganizowany całodzienny wyjazd na plener w Kazimierzu Dolnym.

Rejs statkiem. Uczestniczka napierwszym planie robi zdjęcie. Plener w Kazimierzu Dolnym. Zdjęcie grupowe uczesttików. Plener w Kazimierzu Dolnym. Zdjęcie grupowe uczesttików.

Zdjęcia z warsztatów i pleneru zostały opublikowane w galerii wirtualnej. Najlepsze prace seniorów zostały wybrane do prezentacji na wystawie w Galerii Na Poddaszu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Warsztaty i plener fotograficzny odbyły się pod kierunkiem Radosława Kuczyńskiego, w sumie liczba godzin wyniosła 28.

Galeria Na Poddaszu. Na ścianie antyramy ze zdjęciami, przed nimi - na statywach - mikrofon i głośnik. Przed mikrofonem okrągły, szklany stół, wokół niego cztery fotele.

Warsztaty ze znanym i cenionym aktorem Jackiem Królem odbyły się 2 czerwca. W czasie czterech godzin artysta opowiedział o swoim zawodzie i przedstawił zasady techniki pracy z kamerą i mikrofonem.

W centrum stoi prowadzący, za nim widać głośnk. Uczestnicy siedzą tyłem do obiektywu, przodem do prowadzącego. Z prawej strony, przed mikrofonem, bokiem do obiektywu, stoi prowadzący i jedna z uczestniczek. Z lewej siedzą uczestnicy - bokiem do obiektywu, przodem do prowadzacego.
Tyłem do obiektywu, przodem do telewizora, stoi uczestnik. W telewizorze jest prezentowane nagranie uczesnika w ramach warsztatów. Uczestniczka stoi tyłem do obiektywu, czyta tekst do mikrofonu. Przodem do niej siedzą inni uczestnicy.

Seniorzy uczestniczyli również w zajęciach dodatkowych. 7 czerwca odbył się spacer „Szlakiem Trzech Kultur”, którego przewodnikiem był Mieczysław Tokarski. Tydzień później spotkali się z Radosławem Kuczyńskim, który przybliżył najpiękniejsze kadry z naszego regionu.

Prowadzący i uczestnicy stoją przed budynkiem. Prowadzący stoi tyłem do ekranu, przodem do uczestników. Uczestnicy siedzą tyłem do obiektywu, przodem do prowadzącego i ekranu.

21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Merytorycznego podsumowania dokonał koordynator projektu Jacek Żurawski. Certyfikaty uczestnictwa oraz podziękowania osobom zaangażowanym w realizację wręczyły: kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie Agata Zakrzewska i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Dorota Redde-Sawczuk.

Prowadzący stoi tyłem do ekranu, przodem do uczestników. Uczestnicy siedzą przodem do prowadzącego i ekranu. Prowadzący stoi tyłem do ekranu, przodem do uczestników. Towarzyszy mu jedna z kobiet. Uczestnicy siedzą przodem do prowadzącego i ekranu. Mężczyzna i dwie kobiety wręczają dyplom mężczyźnie.
Mężczyzna i dwie kobiety wręczają dyplom kobiecie. Zdjęcie grupowe uczestników projektu. Mężczyzna i dwie kobiety wręczają dyplom mężczyźnie.

W Galerii Na Poddaszu odbył się wernisaż prezentujący najlepsze prace wykonane przez uczestników warsztatów i pleneru fotograficznego. Uroczystość zakończyła się dyskusją przy drobnym poczęstunku.

W tle wystawa fotograficzna, Na ścianach zdjecia w anyramach. W centrum zdjęcia mężczna przed mikrofonem. Wokół niego uczestnicy spotkania. W tle wystawa fotograficzna, Na ścianach zdjecia w anyramach. W głównym planie mężczna przed mikrofonem. Wokół niego uczestnicy spotkania.

W wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost kwalifikacji seniorów, ich wiedzy i umiejętności technicznych i społecznych. Dzięki kulturalnej i cyfrowej edukacji nabyli niezbędne umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń, poznali zasady korzystania z konta społecznościowego, pogłębili swój udział w życiu kulturalnym i zainteresowanie tworzeniem treści cyfrowych. Przede wszystkim nabrali też wiary we własne możliwości i z ochotą będą podejmować nowe wyzwania.

Uczestnikom gratulujemy aktywnego udziału w projekcie i życzymy udanych wakacji.

Wszystkim prowadzącym i pracownikom biblioteki dziękujemy za wielki trud i zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie zajęć.

Szczególne podziękowania kierujemy do Fundacji BGK za uznanie naszej inicjatywy i wsparcie finansowe włodawskiej społeczności.

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy, która jest dostępna w Galerii Na Poddaszu MBP Włodawa do 31 sierpnia 2022 r. w godzinach pracy biblioteki.

Plakat zapraszjący na wystawę. generacja6 plakat 02 informacje

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej na naszym profilu facebookowym.
Fot. MBP Włodawa

Jacek Żurawski
Edyta Pietrzak

Logotypy Fundacji BGK i Generacji 6.0 oraz tekst: program dofinansowany przez Fundację BGK w programie Generacja 6.0 edycja IV