Biblioteka jako miejsce, w którym dzieci zapoznają się z kulturą i spędzają wolny czas, uznaje swoją istotną rolę w promowaniu i przestrzeganiu praw człowieka dzieci. Biblioteka przyjmuje na siebie odpowiedzialność za promowanie odpowiednich postaw wobec dzieci i szerzenia edukacji w zakresie dzieciństwa wolnego bez przemocy.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 14.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie

Polityka Ochrony Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie (Załącznik do Zarządzenia nr 2/2024 Dyrektora MBP we Włodawie z dnia 14.03.2024 r.)