21 lutego 2023 r. został ogłoszony IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną instytucję kultury. Konkurs jest w szczególności skierowany do twórców ludowych, rękodzielników, Kół Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzieży szkolnej.

Ręce trzymające koszyk z pisankami. Poniżej napis: IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Grafika ze strony https://spotkaniakultur.com

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do Starostwa Powiatowego we Włodawie pracy konkursowej wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową do dnia 10 marca 2023 r.
Termin jest nieprzekraczalny, ponieważ prace muszą zostać dostarczone przez Starostwo Powiatowe do CSK w Lublinie najpóźniej 17 marca 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Regulaminkartę zgłoszeniową można pobrać na stronie CSK w Lublinie.

Informacja:
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Starostwo Powiatowe we Włodawie