Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie zaprasza do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej.

U góry obrazka napis: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza. W prawym dolnym rogu zdjęcie portretowe mężczyzny.

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracania pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku.

Konkurs jest przeznaczony dla osób dorosłych, termin składania prac mija 31 maja 2023 r.

Regulaminklauzulę zgody można pobrać na stronie organizatora: LINK
Informacja na Facebooku: LINK

Informacja:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie