Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział we Włodawie

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

zapraszają na wystawę

Echa pamięci o Powstaniu Styczniowym
w zbiorach PTTK Włodawa

Plakat anonsujący wystawę. Treść anonsu zgodna z tekstem zaproszenia.

Wystawa czynna
od 15 marca do 30 kwietnia 2023 r.

Galeria Na Parterze
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13

pocztówki, filatelistyka, numizmatyka, medalierstwo,
odznaki turystyczne, wydawnictwa okolicznościowe

 

Otwarcie wystawy odbyło się podczas konferencji popularnonaukowej "Powstańczych lat sygnały. Lubelszczyzna – Ziemia Włodawska" w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie 15 marca 2023 r.

Zadanie publiczne pn.: „ECHA PAMIĘCI POWSTAŃCZEJ – wystawa edukacyjna” z rodzaju: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego finansowane przez Gminę Miejską Włodawa.