Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
zaprasza na wystawę archiwalnej fotografii

Włodawski wehikuł czasu cz. 2

Afisz anonsujący wysatwę Włodawski wehikuł czasu cz. 2. Na plakacie informacja o wystawie oraz dwa zdjęcia ulicy i stojącego przy niej bloku mieszkalnego.

Wystawa czynna od 12 maja do 23 czerwca 2023 r.

Galeria Na Parterze
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13

 

"Włodawski wehikuł czasu" cz. 2 Wystawa archiwalnych fotografii Włodawskich przestrzeni miejskich zestawionych z aktualnymi ujęciami tych samych miejsc.

Prezentacja stanowi kontynuację lekcji historii Włodawy, opowiedzianej za pomocą fotografii. Część pierwsza wystawy obejmowała okres I połowy XX wieku, natomiast kontynuacja projektu to lata 1946-1989. Wykorzystane materiały archiwalne pochodzą ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, osób prywatnych, lokalnych instytucji oraz zasobów państwowych.

Autorkami współczesnych zdjęć są: Ewa Szewczyk - pomysłodawczyni i kurator wystawy oraz Małgorzata Topolska.

Zgromadzona kolekcja stanowi cenny materiał historyczny, obrazujący jak zmieniło się miasto na przestrzeni lat. I choć motywem przewodnim jest architektura, to na prezentowanych fotografiach dostrzegamy rozmaite aspekty życia społecznego, gospodarczego i kulturowego. Dzięki temu wystawa jawi się jako swoisty "wehikuł czasu", pozwalający nam zobaczyć oczami dawnych mieszkańców często nieistniejące już zakątki i odkrywać tajemnice zatarte upływem czasu.
Wystawa prezentowana w ramach Powiatowego Dnia Bibliotekarza, została dofinansowana przez Zarząd Powiatu we Włodawie.

Podpisy fotografii sporządzono na podstawie:

  1. Konsultacji z mieszkańcami Włodawy
  2. Operatów ulic Włodawy
  3. R. Anisiewicz, Wielorodzinna zabudowa blokowa Włodawy, Zeszyty Muzealne, 2005, t. 13, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie
  4. T. Głogowska, L. Głogowski, Nazwy miejscowe okolic Włodawy cz. II Ulice Włodawy, Zeszyty Muzealne, 1996, t. 5, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie
  5. R. Anisiewicz, Jasna czy Księżycowa? Zmiany nazw ulic we Włodawie w latach 60. XX wieku, Kwartalnik Wschód 2023, nr 1(49)

Podane daty często stanowią jedynie szacowany czas wykonania fotografii. Zapraszamy do współpracy przy doprecyzowaniu podpisów zdjęć.

Konsultantami projektu byli: Ludwik Bajuk, Jan Kobylewski, Dariusz Ozimek, Daniel Piróg, Krzysztof Skibiński, Stanisław Szachoń, Andrzej Szewczyk, Mieczysław Taraszkiewicz, Mieczysław Tokarski, Jacek Żurawski

Fotografie udostępnili: dr Renata Anisiewicz, Jerzy Artyszuk, dr Marek Bem, Czesław Danilczuk, Eugeniusz Daniluk, Mirosława Dynkiewicz, Łucja Hołod, Jerzy Juszkiewicz, Ewa Kapela, Bożena Kujawska, Łucja Pamulska, Dorota Redde – Sawczuk, Mirosław Sawczuk, Krzysztof Skibiński, Tomasz Stańczuk, Stanisław Szachoń, Andrzej Szewczyk, Mieczysław Taraszkiewicz, Elżbieta Waszczuk, Jarosław Zakrzewski

Fotografie udostępnili: Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie