V Trójstyk literacki - program

V Międzynarodowy Trójstyk Literacki
Włodawa, 16-17 maja 2023 r.

Program

16 maja 2023 r. (wtorek)

Urząd Miejski we Włodawie, al. Piłsudskiego 41

15.00
Uroczysta Gala – wręczenie Nagród Literackich Międzynarodowego Trójstyku literackiego literatom z Polski i Ukrainy. Laureata z Ukrainy prozaika i dramaturga Anatolija Kryma przedstawi Prezes Zarządu Głównego ZLP Marek Wawrzkiewicz. Laudację na temat prozatorki i poetki Agnieszki Moniki Polak wygłosi dr Tadeusz Karabowicz.
Podpisanie porozumienia o współpracy między Związkiem Literatów Polskich z Związkiem Pisarzy Litwy.
Występ zespołu wokalno-instrumentalnego.
Przerwa kawowa.

17.50
Korowód wielokulturowej przyjaźni. Uroczysty przemarsz ulicami Włodawy – z Urzędu Miejskiego do Włodawskiego Domu Kultury.

Włodawski Dom Kultury, al. J. Piłsudskiego 10 – wydarzenie otwarte

18.00-18.30
Teatr z Końca Polski

 

17 maja 2023 r. (środa)

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13

11.000-14.30
„Związek Literatów w Lublinie – 90 lat refleksji i wspomnień” – sympozjum popularnonaukowe.
Urszula Gierszon „Geneza i rys historyczny OL ZLP”.
Jerzy Bolesław Sprawka „Sylwetki prezesów”.
Waldemar Michalski „Co było, co jest”.
Prezentacja publikacji „Z nurtem słowa… antologia poetycka Oddziału Lubelskiego ZLP”.
Koncert woklano-instrumentalny „Solidarni z Ukrainą”.
Podsumowanie III Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza.