Z radością informujemy, że nasz projekt edukacyjny „Akademia Szerokich Horyzontów” znalazł się na liście 30 wniosków wybranych do realizacji w konkursie grantowym „Generacja 6.0” VI edycja Fundacji BGK.

 logotyp generacja 6.0

To już kolejny grant uzyskany w ramach tego programu. W 2022 r. nasza biblioteka realizowała projekt „Pierwszy krok w chmurze”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem włodawskich seniorów.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 20 000 zł zostanie przeznaczone na organizację kursów obsługi urządzeń cyfrowych (komputer, tablet, smartfon) oraz korzystania z social mediów, a także warsztatów fotograficznych, plastycznych i wokalno-muzycznych, zajęć z animacji kulturalnej i edukacji czytelniczej.
Zajęcia artystyczne i kulturalne zostaną poprowadzone z wykorzystaniem narzędzi, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych (tworzenie, digitalizacja, edycja, publikacja i wydruk).
Zaplanowano również kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym, który ułatwi korzystanie z globalnej sieci informatycznej.
Seniorzy sprawdzą swoje nowo nabyte umiejętności na wyjazdowym plenerze artystycznym. Efekty ich pracy zostaną zaprezentowane na wirtualnej i stacjonarnej wystawie, której wernisaż odbędzie się podczas uroczystego zakończenia projektu.
Zajęcia poprowadzą profesjonalni edukatorzy i pasjonaci z wykorzystaniem metody uczenia się przez doświadczenie.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Włodawy, którzy ukończyli 60 lat.

Nabór osób chętnych do udziału w zajęciach zostanie ogłoszony 4 stycznia 2024 r.