W październiku br. otrzymaliśmy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy okolicznościowy egzemplarz powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem"  z autografem Pary Prezydenckiej oraz list z wyrazami wdzięczności dla wszystkich organizatorów i uczestników Narodowego Czytania 2023.

Otwarta na stronie tytułowej powieść Elizy Orzeszkowej pt. Nad Niemnem