Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 19 listopada 2023 r. zmarł

dr Marek Bem

20231120 Bem Marek

Wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie i Bliskim
składa Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Dorota Redde-Sawczuk
wraz z Pracownikami 

 


Dr Marek Bem, historyk, autor licznych publikacji, regionalista, w przeszłości dyrektor Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, twórca Festiwalu Trzech Kultur od wielu lat współpracował z naszą biblioteką dostarczając pomysłów, inspiracji i publikacji swojego autorstwa. Dzięki Jego zaangażowaniu mogliśmy zaproponować czytelnikom spotkania z historią niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, relacjami świadków wydarzeń i wątpliwościami towarzyszącymi badaniom naukowym związanym z ustalaniem faktów.
Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, które powstały na bazie wspólnych działań, niemniej w ciągu ostatnich kilku lat były to m. in. wykłady dla czytelników biblioteki „80 lat po akcji „Reinhardt”. Fakty, wiedza, upamiętnienie ofiar” i „Historia niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Postpamięć, postprawda, trudne pytania i niewyjaśnione historie”; spotkania z uczestnikami Klubu Emeryt :) pl; wystawy z okazji 90-lecia i 100-lecia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie; artykuł „Ginący świat tradycji, zwyczajów i obrzędów Polesia” w poporojektowym wydawnictwie biblioteki „EtnoPol(e)ska kawaklada. Rozważania nad kulturą, tradycją i tożsamością mieszkańców Ziemi Poleskiej” oraz konsultacje historyczne podczas powstawania wystaw „Włodawski wehikuł czasu” i „Włodawski wehikuł czasu cz. 2”.
Poza swoimi publikacjami w wersji tradycyjnej dr Marek Bem przekazał do zbiorów biblioteki elektroniczne zasoby swojego prywatnego archiwum – Repozytorium historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze "Biblioteka Sobibór".
Ostatnie spotkanie dr Marka Bema z czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie odbyło się 20 września 2023 r. podczas finisażu wystawy NACECHOWANI RZEMIOSŁEM powstałej w ramach obchodów 100-lecia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie.
Panie Marku, będzie nam Pana brakowało.