V Międzynarodowy Trójstyk Literacki
8-10 września 2021 r.

Plakat informujący o V Międzynarodowym Trójstyku Literackim. W górze linie mapy przedstawiające granicę Białoruś - Polska - Ukraina. W górnym lewym rogu logotyp: Włodawa. Miasto Trzech kultur. Na dolnym marginesie logotypy instytucji biorących udział w realizacji wydarzenia. Wszystkie informacje z plakatu zawarte są w artykule.

 

Urząd Miejski we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 41 
(środa, 08.09.2021 r.)

16:00 Uroczysta Gala - wręczenie Lauru Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Literatom z Polski i Ukrainy.
Laudację na temat Laureatki prozatorki i poetki mgr Agnieszki Moniki Polak wygłosi dr Tadeusz Karabowicz. Laureata z Ukrainy prozaika i dramaturga Anatolija Kryma przedstawi Prezes Zarządu Głównego ZLP Marek Wawrzkiewicz. 
17:00 Prezentacja antologii wydanej przez Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich. 
17:30 Występ zespołu wokalno-instrumentalnego. W programie melodie polskie, białoruskie, ukraińskie i żydowskie. 
18:00 Przerwa kawowa. 
18:20 Spotkanie z Honorowym Gościem Trójstyku Krzysztofem Mroziewiczem — publicystą, korespondentem wojennym, byłym ambasadorem RP w Indiach, autorem książek eseistycznych. Prowadzenie dr Andrzej Żor.

 

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13 
(czwartek, 09.09.2021 r.)

10:00 "100 lat Związku Literatów Polskich” - sympozjum z okazji jubileuszu ZLP.
Udział wezmą:
1. Jerzy Jankowski wiceprezes Oddziału Warszawskiego ZLP, członek ZG ZLP: Trudna historia ZLP.
2. Marek Wawrzkiewicz Prezes ZG ZLP: Prezesi stulecia.
3. Urszula Gierszon prozatorka, poetka, prezes OL ZLP w latach 2007-2011: Rys historyczny OL ZLP
4. Zbigniew Milewski wiceprezes ZG ZLP: Koniec "późnego wnuka"
5. Kazimierz Burnat poeta, tłumacz, prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP we Wrocławiu, członek Prezydium Zarządu Głównego ZLP, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZLP: Literatura białoruska i ukraińska w tłumaczeniach pisarzy ZLP.
13:45 Uroczyste wręczenie legitymacji członkowskiej ZLP Panu Aldonowi Dzięciołowi.
14:00 Przerwa obiadowa.
16:30 Część artystyczna we Włodawskim Domu Kultury, al. Piłsudskiego 10.
Sztuka pt. Żydowskie szczęście, autor - Anatolij Krym, tłumaczenie - Marek Wawrzkiewicz, wykonanie aktorzy Teatru z Nasutowa działającego przy Towarzystwie Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w Nasutowie, reżyser - Grażyna Gliwka

 

Włodawski Dom Kultury, al. J. Piłsudskiego 10
(piątek, 10.09.2021 r.)

10:00 Koncert Piosenki Poetyckiej w wykonaniu wychowanków Włodawskiego Domu Kultury. 
11:00 Rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza ze słowami chachłackimi. 
12:00 Zakończenie. Słowo Burmistrza Włodawy Pana Wiesław Muszyńskiego.