Aleksandra Zińczuk - Angelus kultury medialnej
Aldon Dzięcioł - Angelus animatora kultury

Na scenie Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie stoi ośmiu Laureatów Nagrody „Angelus Lubelski” 2021.W dłoniach trzymają nagrody – siedmioro rzeźbione, pozłacane statuetki przedstawiające uskrzydloną sylwetkę nachylonego człowieka, symbolizującą Anielskiego Posłańca, ósmy od lewej Dyplom-Certyfikat. Wszyscy są radośni i uśmiechnięci.  Laureaci (od lewej): ks. Stefan Batruch, Aleksandra Zińczuk, Justyna Domaszewicz, Krzysztof Cugowski, Aldon Dzięcioł, Robert Pranagal oraz Barbara Cholewa i Kordian Urlich z Gorącego Patrolu. W dłoniach trzymają nagrody.

Już po raz 16 wręczono statuetki „Angelusa” przedstawiające uskrzydloną postać człowieka. To wyróżnienie, jak uzasadnia Kapituła, jest dla ludzi odważnych, aktywnych, choć niekiedy niezauważonych. Nagroda dla ludzi sukcesu, spełnionych w swoich życiowych powołaniach. Otrzymują ją ci, którzy bezinteresownie niosą pomoc i radość słabszym, a swą postawą przywracają nadzieję i szacunek dla każdego człowieka, ci, jak czytamy w Preambule, których „wyróżnia wrażliwość, sumienie, piękno poświęcenia i twórcza kreatywność”.

 

Przy mikrofonie stoi Laureat Angelusa animatora kultury – Aldon Dzięcioł. W prawej ręce trzyma Dyplom-Certyfikat i wiązankę kwiatów, w lewej statuetkę i czerwoną różę. Zadumany, ale uśmiechnięty dziękuje Kapitule za nagrodę.

Angelus animatora kultury 2021 powędrował w ręce Aldona Dzięcioła – poety, prozaika, eseisty, członka Związku Literatów Polskich, redaktora naczelnego kwartalnika „Wschód”, członka regionalnych organizacji pozarządowych m. in. Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Poleskiego Towarzystwa Medialnego wreszcie członka grupy poetyckiej „Nadbużańska Fraza” przy STKN. Z wykształcenia socjolog, z zamiłowania żeglarz. W jego dorobku literackim znalazły się zbiory wierszy, fraszek, limeryków, aforyzmów, epigramatów, reportaży i esejów. Są to m. in. „Polesie. Moja Mała Ojczyzna”, „Pszczela symfonia”, „Na literackiej Lubelszczyźnie”, „Morska Odyseja kapitana Ziemowita Barańskiego”, „Od Bugu… Poleskie refleksje”, „Polesie: majówka w kajaku”, „Limeryki”, „Wasyl z lasu”. Kapituła doceniła nie tylko jego dorobek literacki, ale także zaangażowanie w pielęgnowanie tradycji i kultury pogranicza.
Laudację wygłosił Waldemar Michalski (Angelus 2017) – poeta, krytyk literacki, który podsumował dorobek literacki nominowanego oraz zwrócił szczególną uwagę na inicjowane przez niego przedsięwzięcia kulturalne m.in. Międzynarodowy Trójstyk Literacki. Jest to wydarzenie promujące ludzi pióra, w ramach którego odbywają się spotkania literackie na styku polskiej, białoruskiej oraz ukraińskiej kultury i tradycji, które na trwałe wpisało się w kalendarz kulturalny Włodawy. Waldemar Michalski podkreślił też pracę Aldona Dzięcioła na rzecz edukacji młodego pokolenia (komandor, instruktor żeglarstwa). Kończąc swoje wystąpienie przytoczył motto ostatniego eseju „Życie za porcyjkę lodów”: „Zamiast brnąć w płycizny relatywizacji zwątpień, trzeba wyprzedzać siłą własnej woli i rozumu wiarę w to, że uczciwość i dobro naprawdę istnieją i są silniejsze od zła”.

 

Po lewej stronie, przy mikrofonie, ks. Rafał Pastwa z kartki odczytuje Laudację. Po prawej słucha go z uwagą Laureatka Angelusa kultury medialnej – Aleksandra Zińczuk. W tle widać instrumenty muzyczne i mikrofony.

W laudacji przybliżającej sylwetkę i działalność Laureatki Angelusa kultury medialnej 2021 ks. Rafał Pastwa (poeta, teolog, dziennikarz, szef lubelskiej redakcji „Gościa Niedzielnego”, Laureat Angelusa 2016) podkreślił, że jej działalność przyczynia się do utrwalania świata ponad podziałami, ponad uprzedzeniami – wolnego, solidarnego lokalnie i globalnie. Cyfrowy format – sytuujący Kulturę Enter w szerokim zbiorze meta-mediów, sprzyja komunikowaniu z odbiorcą i użytkownikiem mediów w Europie, który poznaje Lublin i jego potencjał poprzez to, co najlepsze – kulturę i twórczość oraz otwartość – wyrażoną w promocji autorów zza wschodniej granicy, pokazując przy tym, że Wschód i Zachód – to nie przeciwieństwo, ale błogosławieństwo.
Aleksandra Zińczuk to niezależna badaczka kultury i języka pogranicza. Działa w przestrzeni edukacji nieformalnej i obywatelskiej. Organizatorka i koordynatorka seminariów, programów badawczych, festiwali, wystaw i konferencji oraz wizyt studyjnych. Pomysłodawczyni i realizatorka projektów transgranicznych, lokalnych i ogólnopolskich. Autorka i redaktorka publikacji z zakresu historii mówionej, terenów pogranicza, animacji kultury i sztuki, badań literaturoznawczych. Redaktor naczelna magazynu internetowego Kultura Enter. Poetka i eseistka. Swoje wiersze publikowała między innymi w kwartalniku literackim „Akcent”. Jej utwory przekładano na języki: angielski, francuski, litewski i ukraiński. W 2018 r. wydała debiutancki tom autorski JA DE. Związana z Lublinem od ponad 20 lat wciąż powraca do rodzinnej Włodawy pozostawiając swój ślad na mapie kulturalnej miasta. Organizowane w partnerstwie z lokalnymi instytucjami i organizacjami wystawy, warsztaty, spotkania autorskie, debaty literackie czy też akcje humanitarne spotkały się z ogromnym zainteresowaniem współziomków. Realizowane w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną projekty – m.in. Polesie-pieśni i ludzie, Mosty Czasu, O przyszłości – lokalnie, Latający Uniwersytet Historii Mówionej, Opowieści na wyciągnięcie ręki, Modele pojednania: pisarze to ludzie dialogu?, Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943, Wschodni, czyli jaki?, EtnoPol(e)ska kawalkada, Mikrokosmos odbijający epokę – dały sposobność włodawskiej publiczności czytelniczej nie tylko poznania dorobku twórczego zaproszonych gości, ale też zawarcia znajomości, a nawet przyjaźni z wieloma przedstawicielami środowisk intelektualnych, literackich i artystycznych z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Skrzydlatą statuetką Angelusa 2021 zostali uhonorowani również :
ks. Mitrata Stefan Batrucha – Angelus służby publicznej;
Gorący Patrol – lubelska grupa wolontariuszy- Angelus miłosierdzia;
Justyna Domasiewicz – Angelus dobroczynności;
Robert Pronagal – Angelus artystyczny;
Krzysztof Cugowski – Angelus za całokształt dorobku artystycznego.

Wszystkim Laureatom składamy gratulacje z życzeniami, by dalej nas mieli pod swymi skrzydłami.

Angelus * - pozłacana, rzeźbiona statuetka przedstawiająca uskrzydloną sylwetkę pochylonego człowieka autorstwa Mileny i Arkadiusza Widelskich.

 

Dorota Redde-Sawczuk
Małgorzata Zińczuk

Uroczystość odbyła się 20 września 2021 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Zdjęcia ze zbiorów Urzędu Miejskiego we Włodawie.