Miło nam poinformować iż Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 wybrała Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2019 - Magdalenę Marzec, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol (powiat biłgorajski).

bl2019 Marzec Magdalena

Laureatka promuje wizerunek nowoczesnego bibliotekarza, poszukuje nieustannie nowych metod promowania czytelnictwa, skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na działalność instytucji. Pozyskane fundusze pochodzą m.in. z programów MKiDN, środków fundacji czy firm. W 2019 roku w bibliotece zostało zrealizowanych 11 projektów na ponad 90 000 zł. Magda Marzec aktywnie udziela się w życiu społecznym gminy, jest prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Gminy Tereszpol. Włącza się także w działania mające na celu ochronę lokalnego dziedzictwa. Stara się dostosowywać ofertę Biblioteki do potrzeb czytelników w każdym wieku.
Jest osobą kreatywną, otwartą na ludzi, ceniącą pracę zespołową. Skutecznie współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury oraz lokalnym środowiskiem, co ma pozytywny wpływa na funkcjonowanie i rozwój placówki.

Serdecznie gratulujemy :)

Do konkursu zostały zgłoszone także:

Ewa Jarosiewicz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tucznej
Katarzyna Kapek - nauczyciel-bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
Grażyna Kratiuk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim
Alicja Markowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu
Anna Pietuch – kierownik Transgranicznego Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej, p.o. kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
Małgorzata Szabelska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeziorzanach
Monika Szmeichel-Zarzeczna – kierownik Filii 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Informacja:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Okręg w Lublinie