Spotkanie na okoliczność Roku Marii Konopnickiej miało miejsce 15 marca 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Licznie przybyli seniorzy z PZREiI Oddział Rejonowy we Włodawie w skład, którego wchodzą Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję zapoznać się z życiorysem największej polskiej pisarki.

Sala. Na widowni siedzą dorośli ludzie i oglądają film. Na scenie przy stoliku siedzi kobieta. W tle widać pianino, kwiaty i portret Marii Konopnickiej.

Od kilkunastu lat w ramach współpracy MBP organizuje Słuchaczom UTW konkurs czytelniczy, w którym może wziąć udział każdy chętny senior. W tym roku przypada już siedemnasta edycja konkursu. W związku z ogłoszonym przez Sejm RP 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, pod takim hasłem będzie on przebiegał. Na pierwszym z trzech spotkań poświęconych na organizację konkursu Słuchacze zapoznali się z życiem, rodziną, przyjaciółmi, autorki „Roty”. Kolejne spotkanie poświęcone będzie twórczości i osiągnięciom literackim tej wielkiej Pisarki. Finał konkursu nastąpi na ostatnim.

Duża sala, kilkadziesiąt dorosłych osób siedzi na krzesłach. Każdy ma na twarzy maseczkę. Wszyscy patrzą w jednym kierunku.

Oprócz wykładu merytorycznego w programie został wyświetlony film pt. „Pisarze bez cenzury” - Maria Konopnicka – mistrzyni PR”. Kolejne wykłady będą prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Radą Programową UTW. Spotkanie poprowadziła opiekunka Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Ewa Krukowska.

Maria Konopnicka – z domu Wasiłowska przyszła na świat 23 maja 1842 r. w Suwałkach. Była polską poetką, uznaną nowelistką, krytykiem literackim i tłumaczką. Dorastała w Kaliszu. Uczyła się na pensji sióstr Sakramentek w Warszawie. W wieku 20 lat wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego. Doczekała się z związku ośmioro dzieci (dwoje zmarło). Była aktywną obrońcą praw kobiet. Podróżowała po całej Europie. Przez dwadzieścia lat przyjaźniła się z Marią Dulębianką. Zmarła na zapalenie płuc we Lwowie 08.10.1910 r. Grób Poetki znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Ewa Krukowska