W czwartek (30.06.2022 r.) uroczyście zakończyliśmy zajęcia w UTW przy PZERiI we Włodawie. Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z UTW każdego roku organizuje dla słuchaczy konkurs czytelniczy, który ma na celu kształtowanie postaw czytelniczych i zapoznanie z twórczością wielkich pisarzy polskich ( XVII edycja).

Duża sala, grupa ludzi siedzi przy stole. Jedna z nich stoi zwrócona twarzą do reszty. Na stole stoją talerze z ciastem, owoce i filiżanki z kawą.

W roku bieżącym przebiegał pod hasłem Konopnicka jakiej nie znamy w związku z ogłoszonym w 2022 r. przez Sejm RP IX Kadencji Rokiem Marii Konopnickiej na 180 rocznicę urodzin pisarki. W konkursie wzięło udział 15 osób: Halina Bondyra, Czesław Ćwik, Janina Daciuk, Krystyna Demczuk, Maria Kosidło, Alfreda Kwaczyńska, Bolesław Leńczuk, Jadwiga Patejuk, Marianna Pojman, Danuta Szaniawska, Nila Tomaszewska, Czesław Tomaszewski, Janina Torbicz, Wiesława Zaborska, Władysław Zaborski.

Grupa ludzi siedzi przy stole. Kilka osób stoi. Jedna z nich i coś czyta.

Eliminacje konkursowe miały miejsce 21.06.2022 r. w sali naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, natomiast ogłoszenie wyników, odczytanie protokołu komisji konkursowej, wręczenie dyplomów i nagród odbyło się we czwartek 30.06.2022 r..
Komisja Konkursowa w osobach Ewa Krukowska i Monika Urbańska - Nazaruk (MBP Włodawa) stwierdziła, że pierwsze miejsce otrzymała Krystyna Demczuk zdobywając 48/49 możliwych punktów, drugie Wiesława Zaborska z wynikiem 47,5/49 a trzecie Danuta Szaniawska 47/49 czwarte miejsce otrzymała Janina Torbicz z liczbą punktów 46,5/49. Natomiast jedenastu pozostałych uczestników otrzymało wyróżnienia.

Sala. Na pierwszym planie siedzi kilka osób. Na drugim stoi kilka kobiet. Jedna z nich wręcza drugiej dyplom. Wszyscy są radośni i uśmiechnięci.

Nagrody i dyplomy wręczyła Dorota Redde – Sawczuk – dyrektor MBP we Włodawie. Sponsorami nagród w tej edycji konkursu byli: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział przy MBP we Włodawie, osoby prywatne. Na zakończenie uroczystości nie zabrakło kwiatów, życzeń udanego wypoczynku letniego i spotkania w nowym roku akademickim.

Opiekun UTW
Ewa Krukowska

Maria Konopnicka z domu Wasiłowska – najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyczka, publicystka, tłumaczka. Urodziła się 23.05.1842 r. w Suwałkach. Pisała nie tylko wiersze, lecz i poematy, nowele, szkice, obrazki, teksty publicystyczno-reportażowe. Znając języki: niemiecki, francuski, rosyjski, czeski, angielski, włoski – zajmowała się tłumaczeniami. Na 25-lecie pracy pisarskiej (1903) otrzymała w darze „od narodu” dworek w Żarnowcu koło Krosna. Twórczość M. Konopnickiej: Rota, wiersze dla dzieci (m. in. Na jagody, Stefek Burczymucha), nowele (m.in. Mendel gdański, Miłosierdzie gminy), O krasnoludkach i sierotce Marysi, Pan Balcer w Brazylii. Pisarka zmarła 8.10.1910 r. Pochowana na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.