Blisko sto osób wzięło udział w piątkowym (14.10.2022 r.) otwarciu wystawy fotografii pana Janusza Tajcherta „Krwiodawców portret własny”.
Pan Janusz Tajchert urodził się w Skaryszewie, szkołę podstawową i liceum ukończył w Radomiu. W 1980 r. zamieszkał we Włodawie. Rok później ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, wydział lekarski. Specjalizował się z chirurgii ogólnej, pod kierownictwem dr. Wiktora Krawczyka. Przez wiele lat był ordynatorem chirurgii włodawskiego szpitala. Od 2015 roku jest kierownikiem Terenowego Oddziału we Włodawie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Portret mężczyzny

Pierwsze kroki w fotografii stawiał pod okiem swego kolegi z grupy studenckiej doktora Jerzego Wojciecha Suchodoła. Jego pierwsza fotograficzna wystawa miała miejsce we Włodawskim Domu Kultury (wernisaż: 25.09.1998 r.). Kolejne ekspozycje były prezentowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie: fotografie (wernisaż 8 maja 2006 r.), wystawa o więźniarkach niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (wernisaż 20 czerwca 2006 r.). Natomiast 17 maja 2019 r. odbyło się otwarcie wystawy SACRUM I PROFANUM, na której prezentowane były fotografie pana Janusza Tajcherta i ikony pisane przez panią Mirandę Olszańską.
Aktualnie prezentowana w Galerii Na Parterze wystawa „Krwiodawców portret własny” składa się z ponad pięćdziesięciu fotografii, na których uwiecznieni są Honorowi Dawcy Krwi.

Wernisaż rozpoczął się minikoncertem, podczas którego uczestnicy wysłuchali dwóch utworów „Samotny stoję nad Bugiem” i „Kantata o Włodawie” w wykonaniu pana Andrzeja Dziekana, któremu towarzyszył na tubie pan Roman Gawęda.

W głębi dwóch mężczyzn na na scenie. Mężczyzna po lewej gra na tubie, mężczyzna po prawej śpiewa. Z przodu publiczność siedząca tyłem do obiektywu.

Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonała pani Dorota Redde-Sawczuk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, przedstawiając krótki biogram autora oraz witając licznie zgromadzoną publiczność. Spotkanie poprowadziła Edyta Pietrzak, kierownik Działu Regionalnego MBP Włodawa.

Publiczność siedząca tyłem do obiektywu.

Spotkanie było nie tylko okazją do zaprezentowania zdjęć pana Janusza Tajcherta. Autorowi przede wszystkim zależało na uczczeniu bohaterów fotografii – Honorowych Dawców Krwi, którzy od wielu lat – jedni częściej, inni rzadziej – odwiedzają włodawski Oddział Terenowy RCKiK, by podzielić się najcenniejszym darem, jaki człowiek może przekazać.

W głębi mężczyzna mówiący do mikrofonu. Z przodu publiczność siedząca tyłem do obiektywu.

Medycyna nie może obejść się bez krwi. Dotychczas nie udało się wyprodukować w sposób sztuczny substancji zastępującej krew. - Mówił pan Janusz Tajchert - Mamy wielu honorowych dawców, skromnych, cichych bohaterów. To wy, drodzy dawcy, ludzie szczególnie zasłużeni, oddający krew od wielu lat. W imieniu biorców, którym uratowaliście życie i tych, którzy jutro będą potrzebowali krwi, składam wam serdeczne podziękowania za poświęcenie i ofiarność.
Jednocześnie mam nadzieję, że nie zrażeni trudami codziennego życia nadal z uśmiechem na twarzy będziecie kontynuować tą piękną ideę ratowania życia ludzkiego poprzez oddawanie cząstki siebie - własnej krwi. Wielkie brawa dla Was! (…) Tymi fotografiami chciałem pokazać Ich twarze, że pełnią różne funkcje w społeczeństwie, różne zwody, ale łączy ich jedno. KREW! Dlatego jest na tych fotogramach „Ruda”, „Dyrektor”, „Kierownik warsztatu”, „Aparatka”, „Joachim Phoenix”, „Białorusin”, „Bezrobotny”, „Medalista”, „Easy Rider-Siwy”, „Rozczochrany”, „Królowa”, „Brodacz”.

Publiczność siedząca na krzesłach, przodem do obiektywu. Zdjęcie zrobione od strony sceny.

Nie zabrakło podziękowań, powinszowań i ciepłych słów skierowanych zarówno do pana Janusza Tajcherta, jak i społeczności Honorowych Dawców Krwi. Wśród osób, które wystąpiły z oficjalnymi gratulacjami znalazła się pani Anna Dąbrowska – Banaszek Poseł na Sejm RP,

W głębi kobieta przemawiająca do publiczności. Publiczność siedzi tyłem do obiektywu.

pani Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wraz z delegacją,

Z lewej strony jeden mężczyzna. Z prawej strony trójka ludzi - dwie kobiety i mężczyzna. Trzymają kwiaty i prezenty.

pani Dorota Redde-Sawczuk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie,

W głębi kobieta mówiąca do mikrofonu Z przodu publiczność siedząca tyłem do obiektywu.

pan Artur Sitnik i pan Aldon Dzięcioł. Natomiast ppłk Jacek Sankowski, dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie, który nie mógł być obecny na uroczystości, przekazał pismo z wyrazami szacunku i podziwu dla wszystkich zaangażowanych w honorowe oddawanie krwi.

Grupa ludzi oglądających prezentację.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, podczas którego goście oglądali fotografie udostępnione na wystawie oraz dzielili się wrażeniami dotyczącymi zarówno uroczystości, jaki i samej ekspozycji.

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem wystawy zapraszamy do wizyty w Galerii Na Parterze MBP Włodawa do końca października 2022 r.

Edyta Pietrzak

Fot. Joanna Orzeszko