We wtorek (27.06.2023 r.) uroczyście zakończyliśmy zajęcia w UTW przy P Z E R i I we Włodawie. Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z UTW każdego roku organizuje dla Słuchaczy konkurs czytelniczy, który ma na celu kształtowanie postaw czytelniczych seniorów i zapoznanie z twórczością wielkich pisarzy polskich (XVIII edycja). W roku bieżącym przebiegał pod hasłem Obraz Powstania Styczniowego w powieści Stefana Żeromskiego Wierna rzeka w związku z ogłoszoną przez Sejm RP uchwałą dotyczącą 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

W konkursie wzięło udział 19 osób: Czesław Ćwik, Janina Daciuk, Maria Daniluk, Teresa Dejer, Krystyna Demczuk, Bożena Gierach, Jan Jaklik, Jadwiga Kasztelan, Maria Kosidło, Bolesław Leńczuk, Jadwiga Patejuk, Alina Sołtys, Danuta Szaniawska, Nila Tomaszewska, Czesław Tomaszewski, Janina Torbicz, Wiesława Zaborska, Władysław Zaborski, Barbara Zielonko.

Eliminacje konkursowe miały miejsce 14.06.2023 r. w sali naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, natomiast ogłoszenie wyników, odczytanie protokołu komisji konkursowej, wręczenie dyplomów i nagród odbyło się we wtorek 27.06.2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Komisja Konkursowa w osobach Ewa Krukowska i Monika Urbańska - Nazaruk (MBP Włodawa) stwierdziła, że pierwsze miejsce otrzymała Danuta Szaniawska zdobywając 51/51 możliwych punktów, drugie Janina Torbicz z wynikiem 49,5/51 a trzecie Maria Kosidło 49/51. Natomiast szesnastu pozostałych uczestników otrzymało wyróżnienia.

Nagrody i dyplomy wręczyła Dorota Redde – Sawczuk – dyrektor MBP we Włodawie. Sponsorami nagród w tej edycji konkursu byli: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział przy MBP we Włodawie, osoby prywatne. Na zakończenie uroczystości nie zabrakło upominków, życzeń udanego wypoczynku letniego i spotkania w nowym roku akademickim.

Opiekun UTW
Ewa Krukowska

Stefan Żeromski – urodzony 14.10.1864 r. - zmarł 20.11.1925 r. Jeden z największych polskich pisarzy, stawiany obok Kochanowskiego, Mickiewicza i Słowackiego. Swoją twórczość poświęcił sprawie wyzwolenia narodowego i walce z niesprawiedliwością społeczną. Przez współczesnych sobie Pisarz nazywany był „sumieniem narodu”. Swoim bohaterom Żeromski nadał cechy heroicznych społeczników – reformatorów owładniętych poczuciem misji ideowej. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, ostatecznie zdobył ją Władysław Reymont. Autor między innymi takich powieści jak: Dzieje grzechu, Ludzie bezdomni, Popioły, Wiatr od morza, Przedwiośnie, Syzyfowe prace, Uroda życia, Wierna rzeka. Pochowany na Cmentarzu Ewangelicko – Reformowanym przy ulicy Żytniej 42 w Warszawie.