W czwartek, 23 maja uczestniczyłyśmy w ostatnim spotkaniu w ramach projektu „Mamy Kreatywne Mamy”. Zamykające cykl kreatywnych wydarzeń, zajęcia coachingowe przyniosły sporą dawkę wzruszeń i refleksji.

20240523 WA0005

Monika Szwałek (Projektownia Zmiany) spotkała się z nami po raz drugi. Pierwsze zajęcia odbyły się 7 marca, byłyśmy wówczas na początku drogi i planowałyśmy cele do zrealizowania w najbliższej przyszłości, nazywałyśmy swoje oczekiwania, mierzyłyśmy się z barierami, które poniekąd tkwią w nas samych.
Drugie spotkanie stanowiło klamrę spinającą cykl zajęć projektowych. Swoiste podsumowanie wszystkiego tego, co przeżyłyśmy w ciągu tych kilkunastu tygodni. A działo się! Oj działo :)
Dzięki pracy z metaforą, cudownym narzędziem niezwykle otwierającym, można łatwiej nazwać to, co ukrywane, co stanowi trudność, co nigdy nie zostało definiowane. Metafora pozwala wydobywać wartości, zasoby, nazywać lęki i ograniczenia, określać cele w łatwiejszy sposób. Odpowiednie pytania zadane przez Monikę, pogłębiły metafory uczestniczek, a pewne jej elementy zyskały osadzenie w rzeczywistości.
To był dobry czas podsumowań, wspomnień i kolejnych planów na bliską przyszłość. Nie pozbyłyśmy się naszych obaw zupełnie, ale zyskałyśmy pewność siebie, a także wzmocnienie w osobach innych Mam, wspaniałych Kobiet, przyjaciółek :)

Logotyp Fundacji BGK, logotyp programu Skrzydła dla Mamy, informacja: Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie Skrzydła dla Mamy - edycja IV

"Mamy kreatywne Mamy!" - projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie "Skrzydła dla Mamy" - edycja IV.

Joanna Orzeszko

Fot. J. Orzeszko

20240523 WA0007

20240523 WA0008

20240523 IMG 5409

20240523 IMG 5418

20240523 IMG 5435

20240523 IMG 5448

20240523 IMG 5462

20240523 IMG 5463

20240523 IMG 5465

20240523 IMG 5468

20240523 IMG 5470

20240523 IMG 5471

20240523 IMG 5494

20240523 IMG 5495

20240523 IMG 5504

20240523 IMG 5511

20240523 IMG 5519

20240523 IMG 5525

20240523 IMG 5529

20240523 IMG 5533