Okręgowa Kapituła Konkursu Bibliotekarz Roku 2018 powołana przez Przewodniczącą Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie – Joannę Chapską, wyłoniła Laureatkę Lubelski Bibliotekarz Roku 2018 przyznając ten zaszczytny tytuł pani Ewie MatczukBiblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

bl2018 matczuk ewa

Serdecznie gratulujemy!

 

Wręczenie Nagrody nastąpi w czasie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 15 maja 2019 r., podczas IX Lubelskiego Forum Bibliotekarzy, w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Do konkursu zgłoszono siedem kandydatur:
Monika Bogusz - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
Iwona Brodzik - Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach (pow. łukowski)
Irena Bykowska - Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku Filia 1
Ewa Matczuk - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Nowaczek - Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach (pow. opolski)
Anna Pietuch - Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
Monika Szmeichel-Zarzeczna - Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

Ewa Matczuk
(…) Autorka wielu wystąpień konferencyjnych, artykułów naukowych dotyczących bibliotekoznawstwa i bibliologii. A także wystąpień i warsztatów dla bibliotekarzy z różnego typu bibliotek, naukowych, publicznych, szkolnych.

Ewa Matczuk regularnie prowadzi stronę Akademickiego Koła SBP w Lublinie na FB, na której umieszczane są informacje o działaniach AK SBP i Sekcji Bibliotek Naukowych, stronę na FB Oddziału SBP w Lublinie oraz jest administratorem strony www Zarządu Okręgu SBP w Lublinie.

Organizowała i koordynowała projekty w ramach „Lubelskiego Festiwalu Nauki” w 2018 r., pn. „Bezpieczny senior. Jak nie dać się oszukać w sieci?”, jest to kolejne działanie w ramach wieloletniej współpracy ze Szkołą SuperBabci i SuperDziadka oraz lubelskim Uniwersytetem III Wieku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Bądźmy razem” jest członkiem zarządu – pełniona funkcja: Sekretarz Zarządu; nawiązała współpracę z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Ewę Matczuk pełni wiele funkcji w ramach SBP, jest: Wiceprzewodniczącą Sekcji Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym SBP (kadencja 2018-2022); członek Zarządu Oddziału SBP w Lublinie w kadencji 2017-2021; Członek Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubelskiego (w kadencji 2017-2021); Członek Zarządu Akademickiego Koła SBP w Lublinie od dwóch kadencji, od 2018 Skarbnik Akademickiego Koła SBP w Lublinie.

Ponadto Ewa Matczuk jest współorganizatorem konferencji, warsztatów i imprez integracyjnych organizowanych przez Akademickie Koło SBP w Lublinie, m. in.:

- „Sto lat i…?” – Konferencja zorganizowana z okazji 20-lecia istnienia Akademickiego Koła SBP Oddział Lublin w roku obchodów setnych urodzin Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (10 października 2017);

- konferencja pt. „Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty”; przy współpracy AK SBP w Lublinie i Instytutu Informacji naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS (21 czerwca 2018 r.).

- jest współautorką ankiety dotyczącej satysfakcji członków Akademickiego Koła SBP w Lublinie z bycia członkami SBP i Koła, na podstawie tej ankiety powstał artykuł: Czy jesteś zadowolona (y) z członkostwa w Akademickim Kole SBP w Lublinie?. [aut.] Ewa Matczuk, Irmina Padzińska, Anastazja Śniechowska-Karpińska. Bibliotekarz 2015 nr 6 s. 15-19.

- współpracowała z Dzielnicowym Domem Kultury Czuby Południowe, w tym prowadzenie, prowadzenie warsztatów z decoupage dla różnych grup użytkowników (dzieci, dorośli, młodzież) oraz brała udział w projekcie Mapa Sentymentalna Lublin – Czuby Północne, udział w tworzeniu mapy - https://www.nowytydzien.pl/kolejna-sentymentalna-mapa/http://lublinsmellscapes.eu/mapa-sentymentalna-lublin/.

Wyróżniona Medalem Prezydenta Miasta Lublin w 2017 r.

Ewa Matczuk jest osobą niezwykle aktywną i pracowitą, działającą społecznie na rzecz różnych środowisk, w tym na rzecz bibliotekarzy różnego typu bibliotek. Jest osoba otwartą, łatwo nawiązującą kontakty, doskonale zorganizowaną – z powierzonych sobie obowiązków wywiązuje się w sposób bardzo dobry, a należy dodać, że większość tych zadań realizuje społecznie. Jest osobą o otwartym umyśle i dużej wiedzy merytorycznej oraz ogólnej. W środowisku członków Akademickiego Koła SBP w Lublinie jest postrzegana jako osoba solidna, niezwykle uczciwa. Ma niewątpliwe talenty organizacyjne oraz wiele uzdolnień, jest osobą uczciwą, wrażliwą na innego człowieka, otwartą na wiedzę i sztukę wysoką. Większość jej działalności pozazawodowej ma charakter społecznikowski.

Lubelski Bibliotekarz Roku 2018 to pierwszy etap ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku 2018.

Informacja:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Okręg w Lublinie