We wtorek (02.07.2019 r.) uroczyście zakończyliśmy zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy PZERiI we Włodawie. Wydarzenie miało miejsce w Suchawie w zadaszeniu przy kaplicy pod wezwaniem św. Huberta należącej do Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.

ghg is 0702

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z UTW każdego roku organizuje dla słuchaczy konkurs czytelniczy. W roku bieżącym przebiegał pod hasłem „Gustaw Herling – Grudziński – życie i twórczość”.
W konkursie wzięło udział 10 osób: Maria Daniluk, Maria Kosidło, Danuta Kuryłowicz, Bolesław Leńczuk, Alina Sołtys, Danuta Szaniawska, Irena Szostakiewicz, Nila Tomaszewska, Czesław Tomaszewski, Janina Torbicz.
Eliminacje miały miejsce 06.06.2019 r. w siedzibie MBP we Włodawie, natomiast ogłoszenie wyników, odczytanie protokółu komisji konkursowej, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się we wtorek (02.07.2019 r.).
Komisja Konkursowa w osobach Ewa Krukowska i Edyta Pietrzak (MBP Włodawa) stwierdziła, że pierwsze miejsce otrzymała Janina Torbicz zdobywając 41/41 możliwych punktów, drugie Maria Daniluk z wynikiem 39/41 a trzecie Danuta Szaniawska 38/41. Natomiast siedmiu pozostałych uczestników otrzymało wyróżnienia. Nagrody i dyplomy wręczył Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
Na zakończenie uroczystości nie zabrakło kwiatów, życzeń udanego wypoczynku letniego i spotkania w nowym Roku akademickim.

Opiekun UTW
Ewa Krukowska