Medal "W DOWÓD UZNANIA" za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Listy gratulacyjne