24 sierpnia 2020 r. Jury II Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, przebiegającego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, zorganizowanego w ramach IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2020 w składzie: 
Przewodniczący – Waldemar Michalski – poeta, krytyk literacki, eseista, publicysta, redaktor związany czasopismem literacko-artystycznym Akcent, Laureat Nagrody III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa 2019; 
Wiceprzewodnicząca – Anna Kistelska – Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie;  
Wiceprzewodniczący – Witold Graboś – Honorowy Obywatel Miasta Włodawa, dziennikarz, publicysta, poeta.
Członkowie:
Agata Zakrzewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie;  
Aldon Dzięcioł – Redaktor naczelny Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód"; 
Marta Ładak – członek redakcji Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód"
po wnikliwej lekturze nadesłanych 30 wierszy regulaminowo uwzględniających cztery słowa z gwary chachłackiej: czyresznia, doczka, dumka i misiać, wyłoniło Laureatów drugiej edycji konkursowej.
Oto nagrodzeni i wyróżnieni, w porządku alfabetycznym, wg. nazwisk, bez określenia zdobytej lokaty:
Piotr Bartnik z Wołomina, wiersz „Słuchajcie byliny”; 
Janina Czyrka z Gozdowa (pow. hrubieszowski), wiersz „Erotyk w ramionach czyreszni”; 
Teresa Kubik z Suszna k. Włodawy, wiersz „List do córki”; 
Anna Piliszewska z Wieliczki, wiersz „Noc”; 
Małgorzata Skowron z Hrubieszowa, wiersz „Misiać”; 
Marek Szczerbiński z Krakowa, wiersz „Spotkanie w Jerozolimie”. 
Gratulujemy sukcesu!!!

Laureatów zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2020 oraz odbioru nagród i wyróżnień. Już wkrótce, drogą pocztową, dotrą do Państwa oficjalne zaproszenia od Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dra Artura Sępocha.
Zgodnie pkt. 11 Regulaminu II Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 11 września 2020 r. w sali "SEZAM" Włodawskiego Domu Kultury podczas Gali zamykającej IV Międzynarodowy Trójstyk Literacki Włodawa 2020.
Jury w swoim protokole podkreśliło, że na konkurs nadesłano wiele interesujących wierszy, które swoją tematyką i artyzmem zasługują na publikację w ewentualnym przyszłym almanachu pokonkursowym. Są to:
„W czyryszniowym sadzie” Jana Gumbisza z Kielc; 
„Nadbużański sen” Tadeusza Charmuszko z Suwałk; 
„Drobne dumki” Reginy Redde z Dubeczna (pow. włodawski); 
„Wiosenne zauroczenie” Seweryny Gontarczyk z Poniatowej (pow. opolski); 
„Sen o…” Renaty Staniec z Teptiukowa (pow. hrubieszowski); 
„Zachód słońca nad Bugiem (2020)" Arkadiusza Stosura z Krakowa; 
„Euro” Krystyny Bednarz z Rakówki (pow. biłgorajski); 
„Schadzka” Małgorzaty Machnicy z Lublina; 
„Pogranicze” Krystyny Igras z Pokrówki (pow. chełmski); 
„Pramatka” Bogdana Nowickiego z Zabrza; 
„Strażnik nocy” Katarzyny Wolanin z Lublina; 
„Rusałka” Czesławy Teresy Demczuk z Włodawy. 
Gratulujemy uznania Komisji Konkursowej. Almanachu pokonkursowego na dzień dzisiejszy nie obiecujemy, ale... prezentacje utworów w Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym "Wschód"? Bardzo prawdopodobne!!!
Szczegóły dotyczące konkursu, m.in. Protokół Komisji Konkursowej wraz z uzasadnieniem wyboru utworów nagrodzonych i wyróżnionych, ukażą się na stronach internetowych organizatorów po oficjalnym zakończeniu IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa 2020.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie naszym Konkursem, zapraszamy do udziału w jego kolejnych edycjach oraz w innych turniejach poetyckich. Życzymy udanych pomysłów, jeszcze większego zapału w rozwijaniu pasji twórczej, zwieńczonej licznymi laurami i nagrodami.
Kolejne podziękowania z nadzieją na dalszą współpracę przy cieszącym się coraz większym zainteresowaniem wydarzeniem poetyckim Trójstyku Literackiego kierujemy do:
* Komisji Konkursowej za zaangażowaną, niezwykle odpowiedzialną i trudną pracę jurora;
* Współorganizatorów: Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Gminy Miejskiej Włodawa, Włodawskiego Domu Kultury za wsparcie organizacyjne i merytoryczne;
* Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego za objęcie konkursu Honorowym Patronatem i ufundowanie nagród dla jego Laureatów. 

Na zakończenie kilka ciekawostek statystycznych Sekretariatu II Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza Włodawa 2020.
Do Sekretariatu dotarło 30 prac, w tym 16 pocztą elektroniczną, 12 pocztą tradycyjną i 3 dostarczone osobiście. Wydawałoby się, że rachunek się nie zgadza, ale jeden z utworów (najprawdopodobniej dla pewności) wysłano 2 sposobami.
Skąd dotarły prace? – z Ukrainy 1 (Kołomyja - Obwód Iwanofrankiwski) oraz 29 z 7 województw RP: lubelskiego 20 (Lublin – 4, powiaty: biłgorajski 1, chełmski 3, hrubieszowski 3, kraśnicki 1, lubartowski 1, łęczyński 1, opolski 1, włodawski 5), małopolskiego 3 (2 Kraków, 1 Wieliczka), mazowieckiego 2 (Warszawa. Wołomin), dolnośląskiego 1 (Wrocław), podlaskiego 1 (Suwałki), śląskiego 1 (Zabrze), świętokrzyskiego 1 (Kielce).
Kim są autorzy? – 21 kobiet, 9 mężczyzn; najmłodszy 20-latek, najstarsza 91-latka

Małgorzata Zińczuk
Sekretariat Konkursu koordynowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie