W czwartek (01.07.2021 r.) uroczyście zakończyliśmy zajęcia w UTW przy PZER i I we Włodawie. Wydarzenie miało miejsce w Hannie po wcześniejszym zwiedzaniu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Grażyna Kowalik wójt Gminy Hanna oprowadziła słuchaczy po pięknym, odnowionym kościele i zapoznała wszystkich zainteresowanych z historią tego niezwykłego miejsca.

Na głównym planie napis: 2021 Rok Stanisława Lema, w tle graficzne przedstawienie galaktyki, po lewej stronie półka z książkami.

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z UTW każdego roku organizuje dla słuchaczy konkurs czytelniczy, który ma na celu kształtowanie postaw czytelniczych i zapoznanie z twórczością wielkich pisarzy polskich. W roku bieżącym przebiegał pod hasłem „Nie byłem obłąkany. Ostatni promyk nadziei zgasł” w związku z ogłoszonym w 2020 r. przez Sejm RP IX Kadencji Rokiem Stanisława Lema.

W konkursie wzięło udział 15 osób: Czesław Ćwik, Janina Daciuk, Maria Daniluk, Krystyna Demczuk, Jan Jaklik, Maria Kosidło, Alfreda Kwaczyńska, Maria Mikiel, Zofia Ostrowska, Alina Sołtys, Danuta Szaniawska, Irena Szostakiewicz, Nila Tomaszewska, Czesław Tomaszewski, Janina Torbicz, Wiesława Zaborska. Eliminacje miały miejsce 15.06.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie, natomiast ogłoszenie wyników, odczytanie protokołu komisji konkursowej, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się we czwartek (01.07.2021 r.) w Hannie. Komisja Konkursowa w osobach Ewa Krukowska i Monika Urbańska-Nazaruk (MBP Włodawa) stwierdziła, że pierwsze miejsce otrzymała Maria Mikiel zdobywając 44,5/50 możliwych punktów, drugie Janina Daciuk z wynikiem 44/50 a trzecie Danuta Szaniawska 43,5/50 i dwa równorzędne czwarte miejsca otrzymali Jan Jaklik i Maria Kosidło. Natomiast dziesięciu pozostałych uczestników otrzymało wyróżnienia. Nagrody i dyplomy wręczył Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Sponsorami nagród w tej edycji konkursu byli: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Miejskie przy MBP, osoby prywatne. Na zakończenie uroczystości nie zabrakło kwiatów, życzeń udanego wypoczynku letniego i spotkania w nowym roku akademickim.

Opiekun UTW
Ewa Krukowska

Stanisław Lem jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarzy science fiction na świecie. Atrakcyjność twórczości wynika z połączenia popularnego gatunku literackiego z refleksją filozoficzno – naukową , wnikliwych analiz społecznych wplecionych w atrakcyjną fabułę, mistrzowskie operowanie językiem i kreacja niebanalnych bohaterów. Bohaterów, których Pisarz często stawia przed poważnymi wyborami moralnymi. W 1996 roku RP uhonorowała Pisarza Orderem Orła Białego (najwyższe odznaczenie państwowe). Natomiast w 2005 Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Ponadto Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała planetoidzie nr 3836 jego imię w 1992 roku. Twórczość Lema można potraktować całościowo jako próbę literackiego uporządkowania świata w ogólnym sensie filozoficznym.