27 maja 2024 r. Jury IV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, przebiegającego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego,

Na środku ukośnie leży czarne ptasie pióro osadzone w bogato zdobionej stalówce. Obok stoi mały pojemniczek granatowego atramentu.

zorganizowanego w ramach VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa 2024 w składzie:
Waldemar Michalskiprzewodniczący - poeta, eseista, redaktor „Akcentu”,
Anna Kistelska – polonistka, teatrolog, wieloletnia redaktorka wydawnictw kulturalnych, animatorka kultury,
Aldon Dzięcioł – poeta, prozaik, eseista, regionalista,
po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych na konkurs wierszy z regulaminowym wykorzystaniem czterech słów z języka polesko-nadbużańskiego: uhoń (ogień), piwnocz (północ), swarka (kłótnia), kryła (skrzydła) jury wyłoniło Laureatów tegorocznej edycji konkursowej.

Oto nagrodzeni i wyróżnieni, w porządku alfabetycznym, wg. nazwisk, bez określenia zdobytej lokaty:
Piotr Bartnik z Wołomina, wiersz „Kryła”;
Tadeusz Charmuszko z Suwałk,  wiersz „Siła Bugu”; 
Teresa Kupracz z Włodawy, wiersz „Nie czekaj”;
Sabina Kuśmicka z Lublina, wiersz „Nie płosz snów”;
 Małgorzata Machnica z Lublina, wiersz „Nad Bugiem”.

Gratulujemy sukcesu!

Laureatów zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2024 oraz odbioru nagród i wyróżnień.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie podczas Gali zamykającej VI Międzynarodowy Trójstyk Literacki Włodawa' 2024.

"Jury dziękuje organizatorom: burmistrzowi miasta Włodawy p. Wiesławowi Muszyńskiemu, Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, Włodawskiemu Domowi Kultury, Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie oraz lubelskiemu Oddziałowi Związku Literatów Polskich w Lublinie za organizację kolejnej edycji ważnego konkursu poetyckiego przypominającego tradycje języka pogranicza polesko-nadbużańskiego, który wprawdzie nie stworzył własnego piśmiennictwa, to jednak posługiwały się nim na co dzień liczne pokolenia mieszkańców po obydwu stronach Bugu".
Prot. komisji konkursowej z dn. 27.05.2024 r.