W środę, 9 maja 2018 r. odbył się finał XVIII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Książka spogląda spod długich rzęs... – w stulecie nadania Polkom praw wyborczych" zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Włodawie, Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włodawie i w roli sponsora: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie.
Patronat nad finałem Festiwalu objęli: Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk i Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA".

DSC 0237

 

XVIII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej przebiegał pod hasłem „Książka spogląda spod długich rzęs... – w stulecie nadania Polkom praw wyborczych".
Temat zakończonej właśnie edycji został wybrany ze względu na ustanowienie przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet. „Ma to związek z przypadającą (...) 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. Uchwała przypomina, że 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Określono w nim, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze" - czytamy na stronie internetowej Sejmu RP.

Zgromadzonych gości powitał Jacek Żurawski, dyrektor MBP we Włodawie. Uroczystość poprowadziły: kustosz Edyta Pietrzak, kierownik Działu Regionalnego MBP i kustosz Joanna Orzeszko, pracownik Oddziału dla Dzieci.

Tradycyjnie, podczas finału konkursu, zapewniliśmy dostęp do informacji dotyczących profilaktyki. Uczestnicy nabyli wiedzę związaną ze zdrowym stylem życia, wolnym od oddziaływania niepożądanych czynników środowiskowych, w formie przystosowanej do zdolności percepcyjnych związanych z wiekiem odbiorców.
Naszym gościem, który przedstawił zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego korzystania z globalnej sieci informacyjnej oraz zasady bezpiecznego użytkowania Internetu, był aspirant sztabowy Tomasz Tureniec z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.
Prelekcja ilustrowana była filmem profilaktycznym Lubelskiej Policji pt. "Staś i Zosia w szkole. Bezpieczeństwo w Internecie". Na zakończenie spotkania dzielnicowy wręczył wszystkim uczestnikom elementy odblaskowe ku poprawie bezpieczeństwa również na drodze.
Dla zainteresowanych profilaktyką uczestników spotkania udostępnione zostały też ulotki przekazane przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie.

Podsumowania tegorocznej edycji Festiwalu dokonała Edyta Pietrzak, natomiast protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowych odczytała Joanna Orzeszko.

Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów laureatom dokonali przedstawiciele współorganizatorów, którzy wyrazili podziw dla młodych twórców oraz życzyli im dalszych sukcesów na artystycznej ścieżce: Wicestarosta Włodawski Adam Panasiuk, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Joanna Pogonowska, członek komisji plastycznej Władysława Wójcik, Przewodnicząca włodawskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Małgorzata Zińczuk oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Jacek Żurawski.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pokonkursowej wystawy w Galerii Na Piętrze, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć prace nagrodzone i wyróżnione w bieżącej edycji. Natomiast w Dziale Regionalnym czekał na wszystkich słodki poczęstunek ufundowany przez sponsora.

W osiemnastej edycji Festiwalu wpłynęło ogółem 130 prac (w dwóch kategoriach: literacka – 50 prac; plastyczna – 80 prac) złożonych przez 128 uczestników z 20 placówek oświatowo – wychowawczych powiatu włodawskiego.
Komisje konkursowe postanowiły nagrodzić 16 prac (7 w kategorii literackiej i 9 w kategorii plastycznej) a 25 prac wyróżnić (4 w kategorii literackiej i 21 w kategorii plastycznej).

LISTA LAUREATÓW XVIII POWIATOWEGO FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

Skład komisji literackiej (09.04.2018 r.) prezentował się następująco: Teresa Ciodyk (poetka, członek Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie), Krzysztof Oksytiuk (nauczyciel-polonista Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie) i Agata Zakrzewska (kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie).

xviiipftd komisja literacka 0409

W skład komisji plastycznej (09.04.2018 r.) wchodziły panie: Agnieszka Jaroszyńska, Agnieszka Kuryłowicz i Władysława Wójcik, malarki, członkowie Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

xviiipftd komisja plastyczna 0409

Na potrzeby dokumentacji Finału wykorzystano fragmenty pracy Laureata Festiwalu Marty Majewskiej „Martynka bawi się w berka" (praca plastyczna).
Projekt graficzny materiałów promocyjnych oraz obsługa fotograficzna finału: Urszula Panasiuk. Przygotowanie dokumentacji związanej z konkursem, podsumowanie danych liczbowych: Edyta Pietrzak. Aranżacja wystawy pokonkursowej: Joanna Orzeszko.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w Galerii Na Piętrze do połowy czerwca 2018 r.

Serdecznie dziękujemy Staroście Włodawskiemu Andrzejowi Romańczukowi i Burmistrzowi Włodawy Wiesławowi Muszyńskiemu za objęcie Honorowym Patronatem finału Festiwalu; Zarządowi Powiatu we Włodawie, Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włodawie, Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie i Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie za finansowe i organizacyjne wsparcie wydarzenia. Członkom komisji za podjęty trud zapoznania się z pracami uczestników i niełatwe zadanie wyłonienia laureatów.


Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii
Fot. Urszula Panasiuk i inni

xviiiipftd logotypy