W dniu 21 października obchodzimy Światowy Dzień Mediacji. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów stosowana jest w wielu sytuacjach - przykładem jest mediacja podczas rozwodu, między grupami kolegów w szkołach, wewnątrz różnych społeczności; przy rozbieżnościach stanowisk w organizacjach i coraz częściej w konfliktach międzynarodowych.

Na stole leżą przodem cztery książki dotyczące mediacji, każda kolejna jest przesunięta w ten sposób, że widać tytuł i lewy margines. W lewym górnym rogu okładki trzech książek znajduje się kod kreskowy biblioteki. Tytuły książek od góry: Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym; Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji; Profesjonalny mediator. Zostań nim; Mediacja. Jestem za.

Bliżej z tym tematem możemy zapoznać się podczas Tygodnia Mediacji (18-22 października) na licznych konsultacjach i szkoleniach, których lokalnym organizatorem jest Sąd Rejonowy we Włodawie.

Jeśli zainteresowało cię zagadnienie mediacji i chcesz dowiedzieć się więcej, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zaprasza do skorzystania ze swoich zbiorów na ten temat:
1. Bobrowicz M., Mediacja - jestem za. Warszawa 2008.
2. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami. Warszawa 1999.
3. Edelmann R. J., Konflikty w pracy. Gdańsk 2002.
4. Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. Poradnik treningu mediacji. Kielce 2002.
5. Kalisz A., Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu. Warszawa 2009.
6. Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, pod red. S.L. Stadniczeńko. Opole 2006.
7. Profesjonalny mediator – zostań nim : poradnik metodyczny, pod red. A. Lewickiej. Lublin 2008.
8. Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym : gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji. Katowice 2006.
9. Rozwiązywanie konfliktów : teoria i praktyka, pod red. M. Deutscha, P.T. Colemana. Kraków 2005.
10. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, pod red. D. Boreckiej-Biernat. Warszawa 2010.
Zapraszamy również do bogatych zasobów wersji cyfrowych wydawnictw na temat mediacji za pośrednictwem systemu ACADEMICA, dostępnego w naszej bibliotece.

Beata Wulczyńska