Jednym z tematów wiodących tegorocznej edycji Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa'2020 było 40- lecie, wydawanego od 1980 roku w Lublinie, kwartalnika literacko-artystycznego "Akcent". Jego założyciel i redaktor naczelny, badacz literatury i mediów, tłumacz, krytyk literacki, współzałożyciel i prezes Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” dr Bogusław Wróblewski podczas uroczystej Gali 9 września odebrał Laur IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego za całokształt pracy twórczej.

 DSC0020

Historię czasopisma poświęconego literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym przybliżył 10 września podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Refleksyjnym wystąpieniem 40 lat minęło zainaugurował sympozjum "Mikrokosmos odbijający epokę". Uzupełnieniem bogatej historii „Akcentu”, dotyczącej pogranicza nie tylko narodów i kultur, nie tylko literatury i sztuki, a również styku przestrzeni, czasu i ducha były, w moderowanej przez Bogusława Wróblewskiego rozmowie, wystąpienia pozostałych gości współpracujących z czasopismem. Łukasz Marcińczak – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, autor esejów, recenzji i szkiców na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny poruszył temat Między pamięcią a współczesnością. Sekretarz Zarządu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”, redaktor, poeta, krytyk literacki i eseista Waldemar Michalski wystąpił z referatem Wschodni sąsiedzi w „Akcencie” – przyjaźnie i publikacje. Tematem wystąpienia Wacława Oszajcy – teologa, dziennikarza, publicysty, poety, tłumacza, autora wielu książek i publikacji było 40 lat „Akcentu” w prywatnej perspektywie. Aleksandra Zińczuk – badaczka języka, historii, kultury i tradycji ustnej pogranicza, redaktorka naczelna czasopisma internetowego „Kultura Enter”, poetka i eseistka podzieliła się refleksjami nt. Na granicy pokoleń i poetyk – fenomen „Akcentu”.

Sympozjum wielokrotnie towarzyszyły słowa Józefa Czechowicza patronujące czasopismu od początku jego istnienia: "Sztuka to najwyższy wyraz samouświadomienia ludzkości (...) Dzieło sztuki – mikrokosmos odbijający epokę". Cytat ten spuentowała prelegentka słowami: czasopismo świętujące swój jubileusz jest wyjątkową syntezą konceptu sztuki jako całości, jej nośności estetycznej, etycznej i aksjologicznej. Takim mikrokosmosem epoki jest 40.letni „Akcent” jako zjawisko literackie.
Gospodarzem „trójstykowego” sympozjum już po raz trzeci była książnica włodawska; w poprzednich latach koordynując spotkania poświęcone życiu i twórczości Józefa Łobodowskiego (2018) oraz Andrzeja Kazimierza Jaworskiego (2019). Głównym organizatorem tegorocznej edycji, przebiegającej ph. "Mikrokosmos odbijający epokę" - sympozjum z okazji jubileuszu 40-lecia czasopisma "Akcent" było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, realizujące zadanie publiczne z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dofinansowane przez Gminę Miejską Włodawa, reprezentowaną przez Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego. Partnerami organizacyjnymi była Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie oraz Grupa Mowa Żywa.
Podziękowania za przyjęcie zaproszenia do udziału w sympozjum, zarówno dla prelegentów jak i uczestników, z życzeniami wielu literackich wrażeń i natchnień, wymiany inspirujących poglądów oraz zawarcia nowych, uskrzydlających twórczo znajomości, złożyły Dorota Redde-Sawczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie oraz Małgorzata Zińczuk – Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali pakiety prezentowe promujące działalność wydawniczą organizatorów, a przez to Ziemię Włodawską: „Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XXI wieku” pod red. prof. Edwarda Olszewskiego i tomik poetycki Honorowego Obywatela Miasta Włodawa Witolda Grabosia “Układanie tęczy” (TPZW) oraz tomik poetycki inicjatora Trójstyku Aldona Dzięcioła “Nadbużańskie sonety” i “EtnoPol(e)ska kawalkada. Rozważania nad kulturą, tradycją i tożsamością mieszkańców Ziemi Poleskiej” (MBP Włodawa w partnerstwie z Grupą Mowa Żywa).


Małgorzata Zińczuk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
Fot. Joanna Orzeszko