W czwartek, 15 września 2022 r., w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie została otwarta wystawa prac artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie oraz uczestników V i VI Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego "Sacrum w architekturze Włodawy i okolic".

W oddali scena, na której stoi zespół śpiewaczy w strojach ludowych (przodem do obiektywu). Na pierwszym tle publiczność siedząca tyłem do obiektywu.

Przybyłych gości powitała pani Dorota Redde-Sawczuk, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

W tyle sena, na której stoi kobieta. Na pierwszym tle publiczność siedząca tyłem do obiektywu.

O wystawie, działalności, twórcach zrzeszonych w STKN oraz artystach biorących udział w dwóch ostatnich plenerach opowiedziała pani Barbara Litwiniuk, Prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

W tyle sena, na której stoi kobieta w stroju ludowym. Na pierwszym tle publiczność siedząca tyłem do obiektywu.

O idei plenerów artystycznych, potrzebie ich organizowania oraz ogromnym wpływie jaki wywierają na środowisko twórcze opowiedziała pani Władysława Wójcik – poetka, rzeźbiarka, artystka z STKN.

Na scenie kobieta czytająca do mikrofonu. Za nią grupa osób w strojach ludowych.

Spotkanie zostało uświetnione częścią artystyczną, podczas której w repertuarze pieśni pogranicza wystąpił zespół „Kresowianki”.

Grupa osób we włodawskich strojach ludowych. Zespół śpiewaczy Kresowianki.

Usłyszeliśmy też wiersze autorstwa poetów zrzeszonych w grupie „Nadbużańska Fraza” zaprezentowane przez włodawskich twórców.

Kolaż sześciu zdjęć. Na każdym z nich w tle stoją kobiety w strojach ludowych. Na pierwszym planie pięciu zdjęć przed mikrofonem stoi kobieta, na szóstym mężczyzna.

Z ciepłymi słowami i gratulacjami skierowanymi do artystów wystąpił pan Wiesław Muszyński, Burmistrz Włodawy.

Na scenie mężczyzna mówiący do mikrofonu. Za nim zespół w strojach ludowych.

Uczestnicy wydarzenia z ciekawością obejrzeli prezentowane prace. Zapoznali się też z publikacjami dokumentującymi działalność Stowarzyszenia oraz katalogami dotyczącymi poprzednich plenerów artystycznych zorganizowanych przez STKN.

Grupa osób przeglądających książki.

Grupa osób oglądających obrazy wiszące na ścianie.

Kobieta i mężczyzna pozujący do zdjęcia. W tle wystawa obrazóe.

Dwie roześmiane kobiety. Jedna w stroju ludowym. Za nimi ściana z obrazami.

Grupa osób rozmawiająca o obrazie wskazywanym przez jedną z kobiet.

Wystawa „Sacrum w architekturze Włodawy i okolic” będzie czynna w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie do końca września 2022 r.

Identyfikacja wizualna i aranżacja wystawy Mariusz Komorowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie. 

Fot. J. Żurawski, E. Pietrzak

Edyta Pietrzak