Biblioteczne Spotkania Regionalne to cykliczne wydarzenia adresowane do członków lokalnej społeczności popularyzujące wiedzę o regionie – historii, kulturze, walorach przyrodniczych i krajoznawczych. Bieżąca edycja wydarzenia odbyła się 15 grudnia 2022 r. i została poświęcona lokalnym obchodom Świąt Bożego Narodzenia w okresie powojennym. Otwarcia spotkania dokonała Dorota Redde-Sawczuk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, a całość poprowadziły: Edyta Pietrzak, kierownik Działu Regionalnego i Joanna Orzeszko, kustosz Oddziału dla Dzieci.

W głębi: członkowie zespołu ludowego śpiewają na scenie kolędy. Na pierwszym planie publiczność.

W programie wydarzenia znalazły się „Opowieści wigilijne” – lokalne tradycje, kultywowane w rodzinnych domach zwyczaje i okoliczności towarzyszące świętowaniu Bożego Narodzenia w drugiej połowie XX wieku przedstawiły Zofia Zaorska i Helena Budzyńska, uczestniczki Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych „Pasja” przy MBP Włodawa.

W ramach spotkania odbyło się również otwarcie wystawy „Święta w powojennej Włodawie” – wernisażowi towarzyszył wykład „Historia kartki świątecznej” wygłoszony przez Mieczysława Tokarskiego, prezesa PTTK Oddział we Włodawie oraz komentarz merytoryczny do ekspozycji połączony ze słowem wstępnym w wykonaniu Ewy Szewczyk, pomysłodawcy i kuratora wystawy.

Wydarzenie zostało opatrzone oprawą muzyczną w formie dwóch koncertów kolęd i pastorałek. Pierwszy w wykonaniu wychowanków Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie – prowadził Paweł Łobacz, dyrektor szkoły. Usłyszeliśmy utwory: „Wśród nocnej ciszy” (Joanna Mackiewicz i Pola Makarewicz, pianino), „Oj Maluśki, Maluśki” (Ewelina Olszewska, skrzypce), „W żłobie leży” (Mikołaj Huczuk, saksofon), „Gdy się Chrystus rodzi” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki" (Julia Drzewiczuk, skrzypce) oraz „Dzisiaj w Betlejem” (Joanna Mackiewicz i Pola Makarewicz, flet). Uczniom na pianinie akompaniowała Nina Skiba – nauczyciel klasy fortepianu.

Drugi koncert, w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Kresowianki” pod kierownictwem Barbary Litwiniuk, prezesa Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego we Włodawie, połączony był z przedstawieniem obrzędu kolędowania. Uczestnicy wystąpili w strojach ludowych, a ich prezentacji towarzyszyły atrybuty okolicznościowe – gwiazda i koza. Poza utworami: „Przylecieli te śliczne anieli”, „A wczora z wieczora”, „Stała nam się”, „Najświętsza Panienka”, „My też pastuszkowie”, „Gwałtu, gwałtu” i „Nuż my bracia” usłyszeliśmy tradycyjne formułki na rozpoczęcie i zakończenie kolędowania.

Ważnym punktem spotkania była część poświęcona integracji międzypokoleniowej – przy wspólnym poczęstunku uczestnicy wymieniali się informacjami dotyczącymi lokalnych zwyczajów i tradycji świątecznych kultywowanych w ich domach.

Niespodzianką był występ Teresy Kupracz (Grupa poetycka „Nadbużańska Fraza” z STKN we Włodawie) z recytatorską interpretacją fragmentu dotyczącego tradycji świątecznych w powieści Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łuskaniu fasoli”.

Na zakończenie spotkania z najlepszymi życzeniami dla uczestników wydarzenia, czytelników i przyjaciół biblioteki wystąpili Wiesław Muszyński, Burmistrz Włodawy, Wiesław Holaczuk, Zastępca Burmistrza Włodawy i Dorota Redde-Sawczuk, dyrektor MBP we Włodawie.

Wydarzenie wsparli: finansowo – Zarząd Powiatu we Włodawie; organizacyjnie: Gmina Miejska Włodawa, Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie, Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie, Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych "Pasja" przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.
Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę przy kolejnych wydarzeniach.

Edyta Pietrzak

Fot. E. Szewczyk, J. Orzeszko

Publiczność siedząca na krzesłach, przodem do obiektywu. Zdjęcie zrobione od strony sceny.

Publiczność siedząca na krzesłach, tyłem do obiektywu. W głębi trzy kobiety z mikrofonami.

Na pierwszym planie dwie dziewczynki grające na pianinie. W tle publiczność siedząca przodem do grających.

Dziewczynka grająca na skrzypcach.

Chłopiec grający na saksofonie.

Dziewczynka grająca na skrzypcach.

Dziewczynki grające na fletach.

Kobieta z mikrofonem stojąca za mównicą.

Mężczyzna z mikrofonem stojący za mównicą.

Dwie kobiety stojące za mównicą.

Członkowie zespołu ludowego śpiewają na scenie kolędy.

Mężczyzna przemawiający do mikrofonu.

Mężczyzna przemawiający do mikrofonu.

Po lewej kobieta przemawiająca do mikrofonu. Po prawej publiczność siedząca na krzesłach.

Pionowa gablota z bombkami. Przed nią stoi kobieta i wskazuje mężczyźnie eksponaty w gablocie.

Trójka ludzi ogląda świąteczne kartki pocztowe eksponowane w antyramach zawieszonych na ścianach.

Nad pięcioma poziomymi gablotami stoją ludzie i oglądają eksponaty znajdujące w gablotach.