27 stycznia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyznaczono na rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.

Przemawiajacy do publiczności mężczyzna. Za nim ekran do projektora.

W ramach obchodów tego święta 1 lutego 2023 r., w Galerii Na Parterze MBP Włodawa, odbyło się spotkanie z dr. Markiem Bemem pod hasłem: Historia niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Postpamięć, postprawda, trudne pytania i niewyjaśnione historie.

Blisko 70 osób wysłuchało niezwykle ciekawego wykładu dr. Marka Bema, który opowiadał o historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, relacjach świadków wydarzeń i wątpliwościach towarzyszących badaniom naukowym związanym z ustalaniem faktów. Zwrócił uwagę na mechanizmy rozprzestrzeniania się prawdziwych i fałszywych informacji oraz zjawisko postpamięci. 
W dobie Internetu wiadomości przekazywane są bardzo szybko, a ich zasięg jest globalny. Dr Marek Bem zauważył, że zawsze należy weryfikować zarówno nadawcę informacji, platformę, na której wiadomość się znajduje, jak i okoliczności (rocznice, aktualne wydarzenia) towarzyszące jej opublikowaniu. 
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematem w bieżącym roku planowany jest cykl spotkań z dr. Markiem Bemem. Szczegółowe informacje - terminy i tematy - będziemy podawać na naszej stronie internetowej i profilu na Facebooku

Publiczność oczekująca na rozpoczęcie spotkania.

Spotkanie odbyło się w scenerii wystawy plakatów finalistów i laureatów konkursu "The Holocaust – Keeping The Memory Alive" w edycji z 2012 r. 
Hasło „Pamięć o Holocauście wiecznie żywa” przyświecało autorom projektów zgłoszonych do konkursu na najlepszy plakat „Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu 2012”. Przedsięwzięcie to zainicjowane zostało przez: Yad Vashem (Izrael), Memorial de la Shoah (Francja) oraz European Shoah Legacy Institute (Czechy). Organizacje te wsparła Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Edukacji, Upamiętnienia i Badania Holocaustu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF) we współpracy Holocaust and the United Nations Outreach Programme. Trzysta nadesłanych do konkursu prac stanowi studenckie spojrzenie na problem dzieci w czasie Holocaustu. Swoje wizje zgłosili kursanci wydziałów sztuki, desingu i grafiki Francji, Izraela i Czech. Międzynarodowe jury, w którego skład weszli najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie projektowania i edukacji o Holocauście, spotkało się 19 maja 2011 roku w Berlinie. Członkowie komisji wybrali szesnaście najlepszych prac, w tym trzech laureatów i trzynaście najlepszych projektów. Wystawa została pokazana 27 stycznia 2012 roku na całym świecie w ramach uczczenia „Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu 2012”. Prezentowana wystawa jest próbą uchwycenia osobistego komentarza każdego z wyróżnionych uczestników.  

Mężyzna i kobieta przemawiajacy do publiczności.

Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja wybranych książek autorstwa dr. Marka Bema ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Wszystkie publikacje są dostępne do wypożyczenia w Dziale Regionalnym biblioteki.

Zainteresowanych zgłębianiem tematyki Holocaustu zapraszamy do Działu Regionalnego, gdzie udostępniamy repozytorium „Biblioteka Sobibór”, przekazane do naszych zbiorów przez dr. Marka Bema.

E. Pietrzak

Fot. J. Orzeszko, E. Pietrzak