Uczestnicy bibliotecznych kursów dla seniorów już mają wakacje. W środę, 7 czerwca 2023 r., w ramach zakończenia zajęć, odbyła się wycieczka przyrodniczo-edukacyjna do Poleskiego Parku Narodowego.

Grupa ludzi stojąca w wierzejach stodoły, pozująca do zbiorowego zdjęcia

Zajęcia dla seniorów odbywały się od października 2022 r. do maja 2023 r. Obejmowały 182 godziny nauki podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu (wtorki, środy, czwartki) oraz kursu języka angielskiego (czwartki).

Uczestnicy spotkań, bogaci w nową wiedzą, wzięli udział w wyjeździe kończącym zajęcia i rozpoczynającym zasłużone wakacje.

Ludzie stojący w lesie. Mężczyzna wskazuje ręką kierunek, w którym znajduje się omawiany właśnie obiekt.

Program wycieczki obejmował edukację regionalną z zakresu historii i przyrody:

  • spacer po Ogrodzie Dydaktycznym przy Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie,
  • wizytę u młodych żółwików zamieszkujących inkubatory Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego w ODA PPN w Urszulinie,
  • zwiedzanie tradycyjnej polskiej zagrody w ośrodku edukacyjnym „Poleskie sioło” w przysiółku Łowiszów (Wytyczno),
  • spacer ścieżką przyrodniczo-historyczną „Obóz Powstańczy”, rozpoczynającą się w pobliżu miejsca największego obozowiska powstańców 1863 r. Trasa została wybrana w związku z 160. rocznicą Powstania Styczniowego.

Ponadto uczestnicy odwiedzili cmentarz wojenny w Wytycznie, na którym znajduje się symboliczny grób żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w czasie bitwy pod Wytycznem stoczonej 1 października 1939 roku pomiędzy jednostkami KOP a Armią Czerwoną.

Przewodnikiem po historii i przyrodzie naszego regionu był prezes włodawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, pan Mieczysław Tokarski, który niezwykle ciekawie opowiadał o faunie i florze Poleskiego Parku Narodowego, lokalnych tradycjach i zwyczajach oraz dziejach odwiedzanych miejsc.
Panu Mieczysławowi serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą, owocną, współpracę.

Zdjęcie grupowe ludzi stojących na ścieżce w lesie

Naszym Seniorom życzymy udanego wypoczynku.
A po wakacjach zapraszamy na kolejne spotkania.

Edyta Pietrzak