Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza do zapoznania się z efektami projektu „Badanie oraz promowanie idei polskości i tradycji regionalnych w wioskach tematycznych Polski Wsch” - przewodnikiem turystycznym oraz dwoma monografiami naukowymi.

Napis: Wioski tematyczne Polski Wschodniej

Publikacje do bezpłatnego pobrania dostępne są na stronie projektu: LINK oraz bezpośrednio pod wskazanymi linkami.

Trzynaście niezwykłych wiosek tematycznych Polski Wschodniej znalazło się w przewodniku, który został wydany w czterech językach: polskim: LINK, angielskim: LINK, niemieckim: LINK i ukraińskim: LINK.

Na stronie projektu udostępnione są też monografie, które zostały opracowane na podstawie wywiadów z liderami wiosek tematycznych i współpracującymi z nimi osobami przedsiębiorczymi oraz wyników badań ankietowych wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

  • "Tradycja i kultura regionu Polski Wschodniej a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich" LINK.
  • "Różnice w postawach patriotycznych mieszkańców wsi tematycznych i pozostałych obszarów wiejskich" LINK.

Informacja:
Wioski tematycznie Polski Wschodniej