generacja6 baner 01

Od stycznia 2022 r. realizujemy projekt „Pierwszy krok w chmurze” dofinansowany w konkursie grantowym „Generacja 6.0” edycja IV organizowanym przez Fundację BGK.
Celem projektu jest rozwój zainteresowań kulturalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+.

Projekt zakłada realizację 114 godzin kursów i warsztatów, dzięki którym seniorzy bez obaw i kompleksów będą mogli wkroczyć do świata cyfrowego. W programie projektu znalazły się szkolenia z obsługi komputera, urządzeń mobilnych i aparatu cyfrowego. Seniorzy nauczą się korzystania z portali społecznościowych, wykonywania i publikacji zdjęć, a także odpowiedniej edycji teksów i postów. Odbędą się również warsztaty z aktorem o technice pracy z kamerą i mikrofonem. W programie przewidziano również zajęcia z edukacji kulturalnej, przekazujące wiedzę o wrażliwości estetycznej, o wyszukiwaniu w Internecie wartościowych treści kulturalnych i społecznych, a także tzw. netykiety i pozytywnego śladu cyfrowego. Ponieważ współczesny świat posługuje się w głównej mierze językiem angielskim przewidziany został również podstawowy kurs językowy.
Po zakończeniu stacjonarnych warsztatów fotograficznych zostanie zorganizowany wyjazd na plener fotograficzny w Kazimierzu Dolnym. Zdjęcia z pleneru po odpowiedniej obróbce cyfrowej zostaną opublikowane w galerii wirtualnej oraz na kontach w serwisach społecznościowych uczestników wydarzenia. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. 
Do udziału w projekcie zgłosiło się 30 seniorów. 
Projekt zostanie zakończony do 30 czerwca 2022 roku.

Pierwszy krok w chmurze - plakat informacyjny projektu. ZAJĘCIA DLA SENIORÓW W MBP WŁODAWA STYCZEŃ - CZERWIEC 2022. KURS KOMPUTEROWY·  PROWARSZTATY SOCIAL MEDIA · WARSZTATY Z EDUKACJI KULTURALNEJ · KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO · WARSZTATY FOTOGRAFICZNE WARSZTATY AKTORSKIE · PLENER I WYSTAWA FOTOGRAFICZNA. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie Generacja 6.0 edycja IV

 

Zapraszamy do galerii zdjęć 

Pierwszy krok w chmurze - kolaż zdjęć ze spotkań.  Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie Generacja 6.0 edycja IV

 

Aktualne harmonogramy zajęć:

 Harmonogram 2022 01 03 grupa A 02 1 Harmonogram 2022 01 04 grupa B 02 1 
 Grupa A  Grupa B

 

Belka logo