PROGRAM MERYTORYCZNY
EtnoPol(e)skiej kawalkady

ep logo 01

Część I artystyczno-badawcza
8–12 sierpnia 2019 r.

EtnoPol(e)ska kawalkada to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie wraz z lokalnymi partnerami w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019. Stanowi szerokie interdyscyplinarne działanie kulturalno-społeczne dotyczące promocji dziedzictwa regionu ziemi poleskiej, łączące badania terenowe, naukę i sztukę.

Na projekt składają się działania popularyzujące wiedzę etnograficzną na temat ziemi poleskiej wyrażonej w kulturze etnicznej grupy Poleszuków, muzyce, pieśniach i twórczości artystycznej mieszkańców Ziemi Włodawskiej. W trakcie pleneru artystyczno-literackiego regionalni twórcy będą spotykać się w nadbużańskich miejscowościach na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim z badaczami i specjalistami oraz będą tworzyć prace odwołujące się do etnicznej złożoności ziemi poleskiej, a wolontariusze będą rejestrować opowieści i pieśni tradycyjne, z których m.in. powstanie końcowa wystawa, publikacja oraz edukacyjna płyta DVD. Spotkania o charakterze otwartym będą odbywały się w plenerze ze specjalistami, wykładami, czytaniami literackimi, inspirującymi do wspólnej dyskusji na problemy: różnorodności natury i kultury, etnosu, tradycji, tożsamości. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.

 

I DZIEŃ Włodawa, Dołhobrody,
8 VIII 2019 (czwartek)

Włodawa – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Przechodnia 13: 
12.00–13.00 – Ziemia Poleska: geografia, tradycje, zwyczaje – wykłady otwierające, inauguracja projektu: Jacek Żurawski, Małgorzata Zińczuk, Edyta Pietrzak, Aleksandra Zińczuk
13.00 – obiad
14.00–15.30 Ludzie słowa: spotkanie z Grażyną Lutosławską SPOTKANIE OTWARTE
16.00 – wyjazd autokarem z bibliotecznego parkingu w poleski plener Dołhobrody
16.30-19.00 – Ludzie obrazu: spotkanie z prof. Stanisławem Bajem 
* Spotkanie pod chmurką w pracowni prof. Stanisława Baja – Rzeka Bug i jej mieszkańcy, czyli warsztat malarski Stanisława Baja
* Gwara chachłacka tutejszych mieszkańców – zwiedzanie Muzeum Ziemi Dołhobrodzkiej oraz mini-koncert - zespół Jutrzenka
19.30 – powrót do Włodawy

 

II DZIEŃ Włodawa, Różanka, Suchawa,
9 VIII 2019 (piątek)

Włodawa – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Przechodnia 13
9.30–11.00 – praca indywidualna nad dziełem twórczym w pracowniach słowa, obrazu i rękodzieła
11.00–11.30 – Czytanie literackie w ogrodzie – przerwa na kawę oraz inspiracje czytaniami dzieł o Ziemi Poleskiej (Oskar Kolberg, Józef Obrębski, Władysław Kuraszkiewicz, Józef Mackiewicz, Ferdynand A. Ossendowski) – prowadzenie Krzysztof Bąk
11.30–12.30 – Muzyka i dźwięki pogranicza – koncert „Dla Włodawy” muzyków białoruskich z zespołu Five-Storey ensemble (Mińsk/Brześć). Koncert z urodzinowym upominkiem na 485-lecie Miasta Włodawy SPOTKANIE OTWARTE
13.00–13.45 – obiad
14.00 – wyjazd autokarem z bibliotecznego parkingu w poleski plener Różanka – Dom Historii i Tradycji Ludowej „Organistówka”
14.30 – 16.30
* „Od Augusta do Augusta” – wykład Tomasza Stańczuka
* Zwiedzanie wystawy rzeźb Jana Pawłowskiego
* Ludzie muzyki – mini koncert zespołu śpiewaczego „Kresowianki” przy Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie
17.00–22.00 – Suchawa
* Dziedzictwo etniczne pogranicza poleskiego – edukacyjny spacer historyczny z wykładami Mieczysława Tokarskiego i Włodzimierza Czeżyka
* Spotkanie pod chmurką z ciekawym gościem – Czytanie poezji nad rzeką Włodawką – Bohdan Zadura
19.30 – 20.00 – ognisko
20.00-21.00 – Ludzie muzyki – pieśni pogranicza/warsztaty śpiewu białego z elementami wykładu – Eliza Paś-Dimitrow
21.30 Powrót do Włodawy

 

III DZIEŃ Włodawa, Zbereże-Adamczuki,
10 VIII 2019 (sobota)

Włodawa – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Przechodnia 13
9.30–11.00 – praca indywidualna nad dziełem twórczym w pracowniach słowa, obrazu i rękodzieła
11.00–11.45 – Czytanie literackie w ogrodzie z przerwą na kawę – spotkanie z Aleksandrą Zińczuk (prezentacja tomu poetyckiego JA DE i ostatnich publikacji książkowych o tematyce wschodniej) SPOTKANIE OTWARTE
11.45–12.30 – praca indywidualna nad dziełem twórczym
12.30–13.00 – Śpiewanie w ogrodzie – mini koncert zespołu śpiewaczego „Seniorzy” z Urszulina
13.00 – obiad
14.00– wyjazd autokarem z bibliotecznego parkingu w poleski plener
14.30 – 19.30 Zbereże-Adamczuki
* Pieśni pogranicza – praca w plenerze z Elizą Paś-Dimitrow, wspólne śpiewanie /warsztaty śpiewu białego nad rzeką Bug/

 

IV DZIEŃ Włodawa – Orchówek,
11 VIII 2019 (niedziela)

Włodawa – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Przechodnia 13
9.30-11.00 – praca indywidualna nad dziełem twórczym w pracowniach słowa, obrazu i rękodzieła
11.00–11.45 – Czytanie w ogrodzie – spotkanie z poetą Wojciechem Dunin-Kozickim SPOTKANIE OTWARTE
11.30–13.00 – praca indywidualna nad dziełem twórczym
13.00 – obiad
14.00-14.45 – Ludzie obrazu: Dlaczego niebo poleskie jest najciemniejsze i dlaczego TU najwięcej widać? – wykład z prezentacją dr. Jacka Wardy popularyzatora nauki i Macieja Derejskiego, astrofizyka SPOTKANIE OTWARTE
14.50 – wyjazd w poleski plener do Orchówka nad Bugiem
15.00–15.30 – Spotkanie z zespołem śpiewaczym „Orchowianki”
15.30–17 .30 – Pieśni pogranicza – Eliza Paś-Dimitrow /warsztaty śpiewu białego/
17.30–18.30 – spotkanie z ukraińskimi artystami – Andrij i Olena Jurkewyczowie (Drohobycz/Truskawiec)
18.30 – ognisko/grill – kiszarnia nad Bugiem
20.00–22.00 – Ludzie obrazu: dr Jacek Warda popularyzator nauki i Maciej Derejski, astrofizyk – wieczorny wykład o niebie, oglądanie nieba przez teleskop

 

V DZIEŃ Wyryki, Włodawa,
12 VIII 2019 (poniedziałek)

10.30 – wyjazd autokarem z bibliotecznego parkingu w poleski plener Wyryki Biblioteka Inspiracji
11.00 – 13.30
* Tradycje i gwara Tutejszych – spotkanie z lokalnymi liderami Justyną TorbiczHanną Czelej
* Ludzie muzyki – mini koncert zespołu śpiewaczego „Swańki”
14.00–15.00 – obiad
Włodawa – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Przechodnia 13
15.00–16.30 Dyskusja pt. Duchowe dziedzictwo miejsc zapomnianych i opuszczonych – ks. dr Stefan Batruch, prof. Jadwiga Mizińska, Jacek Zalewski, dr Konrad Smoliński. Moderacja – dr Łukasz Marcińczak i Aleksandra Zińczuk. Wykład otwierający pt. Poleski genius loci wygłosi prof. Jadwiga Mizińska SPOTKANIE OTWARTE
16.30 – zakończenie, wyjazd uczestników

Dokumentacja do pobrania: Harmonorgam 8-12 sierpnia 2019 r.

Kolejne wydarzenia w ramach projektu przewidziane na jesieni 2019. Informacje na stronie głównego organizatora
MBP we Włodawie https://www.mbpwlodawa.pl/

ep logo 03