Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oddaje do rąk czytelników spis publikacji, tematycznie dotyczących Włodawy i powiatu włodawskiego. Terytorialnie obejmuje granice administracyjne powiatu, obowiązujące od 1999 r. Wykaz zawiera wybór piśmiennictwa, opublikowanego od 1801 r. po współczesność, z zakresu wszystkich dziedzin życia lokalnych społeczności.

1801 2018 powiat wlodawski bibliografia regionalna

 

 

Bibliografię opracowano w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2019”. Stanowi ona jeden z elementów składowych zadania „Lubelskie DNA”. Priorytetowym celem zadania było wskazanie sposobów zachowania, popularyzowania i promowania dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny. Troska o dziedzictwo historyczne i kulturę tradycyjną może być pomostem komunikacji i dialogu społecznego. Bibliografia regionalna jest jednym ze źródeł informacji o historii, kulturze, gospodarce, turystyce regionu i pomocą w różnorodnych regionalnych poszukiwaniach. Jej zadaniem jest dokumentowanie życia i osiągnięć społeczności lokalnych. Gromadzenie dokumentów jest bardzo ważne. Jednak zarówno informowanie o istnieniu tych dokumentów, jak ich promowanie pozwoli pozyskać nowych czytelników, a w efekcie przyczyni się do rozwoju regionu. Bibliografia regionalna jest znakomitym narzędziem promocji województwa, powiatu gminy, miasta, wsi. Ufamy, że niniejszy spis przyczyni się do popularyzacji wiedzy o Włodawie i terenach położonych w granicach powiatu włodawskiego, a także stanie się zaczątkiem pełnej, kompletnej bibliografii regionalnej tego niezwykle interesującego regionu.

Bożena Lech-Jabłońska
(z przedmowy do publikacji)

 

Materiały do pobrania (pdf):
Włodawa i powiat włodawski w publikacjach. Bibliografia regionalna w wyborze.

 

 

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
W LUBLINIE

Włodawa i powiat włodawski w publikacjach
bibliografia regionalna w wyborze

LUBLIN 2019

 

Opracowanie:
Bożena Lech-Jabłońska

Korekta:
Dorota Wójcik

CC-BY-SA 3.0 PL

Publikacja opracowana w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2019”.
Zadanie: „Lubelskie DNA”.

 

SPIS RZECZY

Przedmowa
Układ bibliografii

I. DZIAŁ OGÓLNY

Czasopisma. Wydawnictwa ciągłe
Prace ogólne dotyczące regionu
Poszczególne okręgi i miejscowości
Życiorysy. Przyczynki do życiorysów
Życiorysy zbiorowe
Życiorysy indywidualne

II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE. PRZYRODA

Ogólne zagadnienia geograficzno-przyrodnicze
Kartografia
Geologia. Geomorfologia
Gleboznawstwo
Hydrogeografia. Hydrologia. Hydrogeologia
Roślinność
Zwierzęta
Ochrona środowiska
Parki narodowe i krajobrazowe. Rezerwaty
Krajoznawstwo. Turystyka

III. LUDNOŚĆ

IV. HISTORIA (do roku 1989)

V. ETNOGRAFIA

Ogólne zagadnienia etnografii
Zwyczaje i obrzędy ludowe
Sztuka ludowa
Kultura materialna. Muzea etnograficzne

VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

Zagadnienia ogólne. Planowanie. Inwestycje
Promocja i reklama
Budownictwo. Przemysł materiałów budowlanych
Rzemiosło. Drobna wytwórczość. Usługi
Przemysł
Gospodarstwo wiejskie
Zagadnienia ogólne
Agrotechnika
Leśnictwo
Hodowla zwierząt. Zootechnika. Weterynaria
Łowiectwo. Rybactwo
Handel. Hotelarstwo. Gastronomia
Spółdzielczość
Finanse
Komunikacja. Transport. Łączność
Gospodarka wodna. Hydrotechnika
Gospodarka komunalna. Gospodarka mieszkaniowa
Usługi komunalne
Cmentarze
Pożarnictwo. Klęski żywiołowe
Gospodarka mieszkaniowa

VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE (po 4 czerwca 1989)

Zagadnienia ogólne
Organizacje społeczne i młodzieżowe. Fundacje
Uroczystości i obchody
Praca. Związki zawodowe. Zagadnienia socjalne
Zagadnienia socjologiczne
Patologia społeczna
Mniejszości narodowe. Osadnictwo. Migracje

VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
Administracja. Samorząd
Sądownictwo. Prokuratura
Bezpieczeństwo publiczne

IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA

X. OCHRONA ZDROWIA. LECZNICTWO

XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA

Nauka. Szkolnictwo wyższe
Szkolnictwo ogólne i zawodowe
Wychowanie pozaszkolne. Oświata dorosłych
Kultura
Zagadnienia ogólne
Praca kulturalno-oświatowa
Muzea
Kultura fizyczna. Sport

XII. JĘZYKOZNAWSTWO

XIII. LITERATURA PIĘKNA

Historia literatury i krytyka literacka. Życie literackie
Teksty

XIV. SZTUKA

Architektura. Zabytki architektoniczne. Architektura krajobrazu
Rzeźba
Malarstwo. Grafika
Muzyka
Film
Fotografika

XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE

XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA

Czasopiśmiennictwo
Biblioteki. Czytelnictwo. Informacja naukowa
Archiwa

 

 

PRZEDMOWA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oddaje do rąk czytelników spis publikacji, tematycznie dotyczących Włodawy i powiatu włodawskiego. Terytorialnie obejmuje granice administracyjne powiatu, obowiązujące od 1999 r. Wykaz zawiera wybór piśmiennictwa, opublikowanego od 1801 r. po współczesność, z zakresu wszystkich dziedzin życia lokalnych społeczności.
Materiały bibliograficzne ułożono według schematu, który jest wzorowany na Bibliografii Lubelszczyzny. Składa się on z szesnastu działów głównych, a w ich obrębie poddziałów niższych stopni. Zasady opracowania spisu są zgodne z obowiązującymi standardami. Opis bibliograficzny czasopism jako całości oraz artykułów z czasopism sporządzono zgodnie z normą „Opis bibliograficzny PN-N-01152-2”, opis bibliograficzny książki został oparty na normie PN-82/N-01152.01. W spisie zarejestrowano: druki zwarte (książki), fragmenty bibliograficzne, czasopisma, artykuły z czasopism (w tym również elektronicznych), artykuły z prac zbiorowych, wybrane mapy i plany, wybrane dokumenty życia społecznego. Rejestrowane dokumenty opisywano z autopsji na podstawie zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, korzystano również z Bibliografii Lubelszczyzny, bibliografii narodowej oraz bibliografii dziedzin i zagadnień. Spis rejestruje prace wydane na terenie Polski oraz nieliczne opublikowane poza jej granicami – niezależnie od języka publikacji.
Bibliografię opracowano w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2019”. Stanowi ona jeden z elementów składowych zadania „Lubelskie DNA”. Priorytetowym celem zadania było wskazanie sposobów zachowania, popularyzowania i promowania dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny. Troska o dziedzictwo historyczne i kulturę tradycyjną może być pomostem komunikacji i dialogu społecznego. Bibliografia regionalna jest jednym ze źródeł informacji o historii, kulturze, gospodarce, turystyce regionu i pomocą w różnorodnych regionalnych poszukiwaniach. Jej zadaniem jest dokumentowanie życia i osiągnięć społeczności lokalnych. Gromadzenie dokumentów jest bardzo ważne. Jednak zarówno informowanie o istnieniu tych dokumentów, jak ich promowanie pozwoli pozyskać nowych czytelników, a w efekcie przyczyni się do rozwoju regionu. Bibliografia regionalna jest znakomitym narzędziem promocji województwa, powiatu gminy, miasta, wsi. Ufamy, że niniejszy spis przyczyni się do popularyzacji wiedzy o Włodawie i terenach położonych w granicach powiatu włodawskiego, a także stanie się zaczątkiem pełnej, kompletnej bibliografii regionalnej tego niezwykle interesującego regionu.

Bożena Lech-Jabłońska

 

 

I Dział ogólny

Czasopisma. Wydawnictwa ciągłe

1. APOSTOŁ Serca Jezusowego / Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie ; Józef Brzozowski. – 1997, nr 1-- . – Włodawa : PNSJ we Włodawie, 1997-- . – 21 cm
Nieregularnie. – Numeracja ciągła

2. CURATE : zdrowie i uroda / [red. nacz. Katarzyna Grębska]. – 2015, nr 1 (grudzień)-- . – Włodawa : Farmacja i Medycyna, 2015-- . – 27 cm
Nieregularnie. – Tytuł wg okładki
ISSN 2450-3037

3. ECHO Polesia : miesięcznik załogi Nadbużańskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Polesie” we Włodawie / redakcja Stanisław Sulimierski. – R. 1, nr 1 (1987) – R. 4, nr 1 (styczeń 1990). – Włodawa : NZPS „Polesie”, 1987-1990. – 30 cm
Miesięcznik

4. GARBARZ : biuletyn informacyjny ZOKiI [Zakładowego Ośrodka Kształcenia i Informacji] Nadbużańskich Zakładów Garbarskich we Włodawie / redakcja Stanisław Sulimierski. – R. 1, nr 1 (1987) – R. 3, nr 3 (1989). – Włodawa : ZOKiI NZG, 1987-1989. – 30 cm
Nieregularnie

5. GAZETA Włodawska : niezależny dwutygodnik lokalny / Komitet Obywatelski Ziemi Włodawskiej ; redakcja Dorota Bielińska. – Nr 1 (wrzesień 1990) – Nr 39 (23.12.1998). – Włodawa : KOZW, 1990-1998. – 30 cm
Dwutygodnik. – Numeracja ciągła. – Od Nr 36 (1998) / [redaktor odpowiedzialny Róża Szaranik], od Nr 39 / [redaktor odpowiedzialny Agata Dudek]. – Od Nr 19 (1992) podtytuł: dwutygodnik Stowarzyszenia "Gazeta Włodawska" / redaktor Agata Dudek ; wyd. S"GW". – Od Nr 36 (1998) format: 34 cm. – Kontynuowane przez: Powiatowa Gazeta Włodawska = ISSN 1507-6269

6. KRESY Tygodnik Chełmski : Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Włodawa / [Witold Graboś (redaktor naczelny)]. – R. 1, nr 1 (4 czerwca 1995) – 2010, nr 13 = nr 764 (29 marca/4 kwietnia). – Chełm : Dom Wydawniczo-Handlowy Waldemar Świrgoń, 1995-2010. – 42 cm
Tygodnik. – 1996-1997 / [Andrzej Szwabe (redaktor naczelny)]. – 1998-2010 / [redaktor naczelny Hanna Maksim]. – Od 1999, nr 18 podtytuł : Chełm, Krasnystaw, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Włodawa. – Kontynuowane przez: Kresy Tygodnik Wschodni = ISSN 2081-2418
ISSN 1234–6578

7. KRESY Tygodnik Wschodni : Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Włodawa, Łęczna / [redaktor naczelny Aleksandra Krawczyk]. – 2010, nr 14 = 765 (5/11 kwietnia) – 2011, nr 25 (27 czerwca/3 lipca). – Warszawa : Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit", 2010-2011. – 40 cm
Tygodnik. – Tytuł wg nagłówka. – Od 2011, nr 1 / [redaktor naczelny Zbigniew Janowski]. – Poprzednio: Kresy Tygodnik Chełmski = ISSN 1234-6578
ISSN 2081-2418

8. MIESZKAM w Gminie Hańsk : biuletyn informacyjny Gminy Hańsk / redakcja Marek Kopieniak [i inni]. – Nr 1 (2006)-- . – Hańsk : Urząd Gminy Hańsk, 2006--. – 30 cm
Nieregularnie

9. NASZ Głos : informator Rady Rejonowej SdRP [Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej] we Włodawie / Rada Rejonowa SdRP we Włodawie ; redaktor Andrzej Tomala. – Nr 1 (styczeń 1994) – 1997, nr 2. – Włodawa : RR SdRP, 1994-1997 . – 30 cm
Nieregularnie

10. NASZA Gmina : biuletyn Urzędu Gminy Urszulin. – Nr 6 (listopad 2006)-- . – Urszulin : UG, 2006-- . – 30 cm
Nieregularnie. – Opis wg Nr 6 (2006)

11. NOWA Gazeta Włodawska : dwutygodnik Stowarzyszenia "Gazeta Włodawska" / Stowarzyszenie "Gazeta Włodawska" ; Stanisław Sulimierski (redaktor). – R. 3, nr 22 (26.X.1992) – R. 5, nr 36 (2.II.1994). – Włodawa : Stowarzyszenie "Gazeta Włodawska" ; Krasnystaw : Spółdzielnia Inwalidów "Kartodruk", 1992–1994. – 34 cm
Dwutygodnik

12. POMOCNA Gazeta / [redaktor naczelny Michał Sławiński]. – 2015, nr 1-- . – Włodawa : Farmacja i Medycyna, 2015--. – 36 cm
Nieregularnie. – Tytuł wg nagłówka. – Od 2016, nr 2 / [redaktor naczelny Paweł Kowalczyk]

13. POWIATOWA Gazeta Włodawska : dwutygodnik Stowarzyszenia „Gazeta Włodawska” / [redaktor odpowiedzialny Agata Dudek]. – R. 1, nr 1 (26.01.1999) – R. 1, nr 4 (1.05.1999). – Włodawa : S„GW”, 1999. – 35 cm
Dwutygodnik. – Tytuł w żywej paginie: GW. – Poprzednio: Gazeta Włodawska
ISSN 1507-6269

14. TYGODNIK Chełmski Zwierciadło : Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Włodawa / [Teresa Dubaj (redaktor naczelny)]. – 1991, nr 1 (6 listopada)=64 – 1992, nr 52/53 (23 XII). – Chełm : Kadex-Edytor s.c., 1991–1992. – 42 cm
Tygodnik. – Poprzednio: Zwierciadło Chełmskie : dodatek tygodniowy "Dziennika Lubelskiego"

15. WIEŚCI Łęczyńsko-Włodawskie : Cyców, Hanna, Hańsk, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Stary Brus, Spiczyn, Wola Uhruska, Wyryki, Urszulin / [redaktor naczelny Jolanta M. Kozak]. – Wyd. G. – R. 1, nr 1/5 (październik 1998) – R. 2, nr 4/5 (maj 1999). – Lublin : Panorama Sp. z o. o., 1998-1999. – 43 cm. – (Wieści – Sieć Gazet Powiatowych)
Nieregularnie
ISSN 1505-7070. – ISSN 1507-1871 (1999)

16. ZESZYTY Muzealne / Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie ; [redaguje zespół Marek Bem, Krzysztof Telepko]. – T. 1 (1994)-- . – Włodawa : MPŁ-W, 1994-- . – 29 cm
Nieregularnie
ISSN 1426-5575
Recenzje: Sioma Marek // Rocznik Chełmski. – T. 2 (1996), s. 537; Adamowska Lucyna // Twórczość Ludowa. – R. 12, nr 3 (1997), s. 38

17. ZIEMIA Włodawska : organ samorządowo-społeczny / [redaktor St. Gliszczyński]. – R. 1, nr 1 (1923) – R. 8 (1930). – Włodawa : Sejmik Powiatowy, 1923-1930. – 32 cm
Dwa razy w miesiącu. – Od R. 6, nr 14/15 (1928) / [redaktor St. Podkowa]. – Od R. 7, nr 1 (1929) / [redaktor odpowiedzialny Władysław Dyrek]. – R. 6, nr 9-21 (1928) wydawca: Sejmik Włodawski. – Tytuł według nagłówka

18. ŻYCIE Urszulina : czasopismo gminy Urszulin / [redaktor naczelny Paweł Skrętowicz]. – 1999, nr 1 (lipiec)-- . – Urszulin : Urząd Gminy Urszulin, 1999-- . – 30 cm
Nieregularnie

Prace ogólne dotyczące regionu

19. LOHMAN Jerzy. Ostatek egzotyki kresów / Jerzy Lohman. – Ilustracje // Życie Literackie. – 1974, nr 29, s. 12, 14

20. ŁOZIŃSKI Roman. Włodawski przekładaniec z ziarnkiem gorczycy / Roman Łoziński. – (Festiwal powiatów) // Sztandar Ludu. – 1969, nr 56, s. 3

21. POWIATY: Chełm, Włodawa, Krasnystaw. – Toruń : Kopernik, 1998. – Teka (4 zeszyty) : fotografie kolorowe, mapy, plany
Zawiera: Kultura i historia / przy współpracy z Urzędami Miast Chełma, Włodawy. – 12 stron ; 29 cm. Włodawa. – 12 stron ; 24 cm. Włodawa i okolice : plan miasta : informator : firmy, przedsiębiorstwa. – Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego we Włodawie. – 1 karta złożona, 9 stron ; 64x42 cm (23 cm po złożeniu)
ISBN 83-910646-2-X. – ISBN 83-909193-2-X (Włodawa). – ISBN 83-910646-0-3 (plan)

22. PROŻOGO Konstanty. Włodawa i okolice / Konstanty Prożogo. – Chełm : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej ; Lublin : Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne : WOIT, [1980]. – 18, [6] stron, [2] karty ilustracji kolorowych, [1] karta mapa ; 22 cm

23. SZKODZIŃSKA Elżbieta. Dawniej i dziś : powiat [włodawski] w liczbach / Elżbieta Szkodzińska // Wieści Łęczyńsko–Włodawskie. – 1999, nr 1/2, s. 3

24. WŁODAWA : miasto i region na przełomie XX/XXI wieku / pod redakcją Edwarda Olszewskiego ; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. – Włodawa, 2003
Recenzje: Wójcikowski Grzegorz // Kurier Lubelski. – 2003, nr 107, s. 11; Radzik Tadeusz // Rocznik Chełmski. – T. 9 (2003), s. 480-482 

Poszczególne okręgi i miejscowości (układ wg miejscowości)

25. UCHWAŁA Nr XXXII/231/10 Rady Gminy Hańsk z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dubeczno. – Plan // Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. – 2010, nr 150, s. 12609-12611
Poz. 2573

26. GMINA Hanna : dziewczyny rozwijają węże : strażacka duma; Telefon dla Zaświatycz; Księżna Anna, która została Hanną; Dołhobrody – zagłębie folkloru / opracowała Elżbieta Południk // Dziennik Wschodni. – 1997, nr 158, s. 6

27. TROCHIMIUK Stanisław. Gmina Hanna / Stanisław Trochimiuk. – (Prezentacje) // Podlasie. – 1996, nr 2, s. 23-25

28. UCHWAŁA Nr XLI/242/10 Rady Gminy Hanna z dnia 1 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Hannie // Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. – 2010, nr 138, s. 11633
Poz. 2305

29. SOBIECKI Piotr. Z myślą o roku dwutysięcznym : Hańsk / Piotr Sobiecki ; rozmawiał A[ndrzej] Albigowski. – (Gminne organizacje partyjne w działaniu). - Fotografia // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1979, nr 68, s. 4

30. UCHWAŁA Nr XXI/150/09 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci gminy Hańsk. – Ilustracje // Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. – 2009, nr 107, s. 9658-9666
Poz. 2427

31. KOZIARA E. Samodzielność Orchówka : gmina Włodawa / E. Koziara. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 1999, nr 4, s. 9

32. Stukus Włodzimierz J. Miasteczko małe jak... Orchówek / [autorzy Włodzimierz J. Stukus, Izabela M. Jabłońska, Tomasz Korneluk]. – Orchówek ; Włodawa : Gmina Włodawa, 2018. – 119 stron : ilustracje ; 30 cm
Nazwy autorów na okładce. – Bibliografia na stronach 117-119
ISBN 978-83-950110-1-6

33. PROŻOGO Konstanty. Różanka / Konstanty Prożogo. – (Miejscowości ziemi chełmskiej) // Tygodnik Chełmski. – 1985, nr 36, s. 5 ; nr 37, s. 6

34. Świć Adam. Gmina Stary Brus / [tekst Adam Świć]. – Lublin : Wydawnictwo Drukarnia L-Print ; Starowa Góra : EKO-DENT Anna Świć, [2007?]. – 16 stron : fotografie kolorowe, mapa ; 22 cm
Opis wg okładki
ISBN 978-83-60255-30-8 (Wydawnictwo-Drukarnia L-Print). – ISBN 978-83-923424-9-6 (EKO-DENT Anna Świć)

35. SIDORUK Stefan. Życie z biedą : z pamiętników / Stefan Sidoruk // Kamena. – 1977, nr 14, s. 3-4
Stawki k. Włodawy

36. PROŻOGO Konstanty. Książęcy gród Uhrusk / Konstanty Prożogo. – Fotografie // Tygodnik Współczesny. – 1990, nr 3, s. 12

37. PROŻOGO Konstanty. Miejscowości województwa chełmskiego. Uhrusk / Konstanty Prożogo. – (Ludzie i historia) // Tygodnik Chełmski. – 1990, nr 7, s. 6 ; nr 8 s. 5

38. ABRAMCZUK Waldemar. Urszulin / Waldemar Abramczuk, P[aweł] Skrętowicz, Andrzej Różycki. – Fotografie // Życie Urszulina. – 1999, nr 1, s. 2-3

39. CHUDZIK Czesław. Główne problemy: melioracja i hodowla : Urszulin / Czesław Chudzik ; rozmawiał T. Winiarczyk. – (Gminne organizacje partyjne w działaniu). – Fotografia // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1979, nr 187, s. 4

40. GMINA Urszulin / opracował Andrzej Wawryniuk. – (Prezentujemy miasta, gminy, wsie, sołectwa) // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1995, nr 17, s. 4

41. KLEPACKI Czesław. Ziemia dawnej pogardy / Czesław Klepacki // Tygodnik Kulturalny. – 1965, nr 37, s. 1-22

42. PERŁA Polesia : Gmina Urszulin : informator / [opracowanie tekstu Agnieszka Grzegorczyk, Roman Wawrzycki ; przekład tekstu na język angielski Agnieszka Cygan, na język niemiecki Edyta Kunach-Knapp]. – Urszulin : Urząd Gminy Urszulin, 2008. – [14] stron : fotografie kolorowe, mapy ; 23 cm
Nazwa autorów na stronie [13]. – Opis wg okładki. – Tekst równoległy w języku polskim, angielskim, niemieckim
ISBN 978-83-924560-6-3

43. GMINA Włodawa. – (Prezentujemy miasta, gminy, wsie, sołectwa). – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1995, nr 10, s. 5

44. GMINA Włodawa : woj[ewództwo] chełmskie / [Urząd Gminy we Włodawie]. – Włodawa : UG we Włodawie, 1994. – 18 stron, [1] karta złożona : fotografie kolorowe, mapy ; 21 cm
Opis wg okładki

45. GÓRNY Konrad. Włodawa – próba spojrzenia z oddali / Konrad Górny, Mirosław Marczyk // Zeszyty Muzealne. – T. 9 (1999), s. 73-76

46. JADCZAK Stanisław. „Rzeczpospolita włodawska” / Stanisław Jadczak. – (Miasto na dłoni) // Sztandar Ludu. – 1985, nr 45, s. 4-5

47. KAŁAMUCKI Krzysztof. Gmina Włodawa zaprasza / [tekst Krzysztof Kałamucki ; fotografie Leszek Grzechnik]. – Włodawa : Kartpol, [1996?]. – 12 stron : fotografie kolorowe, plan ; 24 cm
Streszczenie w języku niemieckim
ISBN 83-906341-0-4

48. KLIZA M. Włodawa wczoraj i dziś / M. Kliza // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1984, nr 61, s. 4

49. LISIECKA Lidia. Włodawa – przestrzeń do odkrycia. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 7 (1997), s. 55-57

50. RUDNIK Stanisława. Spacerkiem po starej Włodawie / Stanisława Rudnik. – Fotografie // Poznaj Swój Kraj. – 1988, nr 12, s. 22-23

51. WINIARCZYK Tadeusz. Włodawa – wczoraj i dziś / Tadeusz Winiarczyk // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1979, nr 19, s. 4

52. WŁODAWA. – (Małe i duże problemy naszych miast) // Sztandar Ludu. – 1977, nr 77, s. 3

53. WŁODAWA jakiej pragniemy / opracowanie T. Kwiatkowski [i inni] // Sztandar Ludu. – 1979, nr 51, s. 1-5

54. WŁODAWA w Trzeciej Rzeczypospolitej : studia i materiały / pod redakcją Edwarda Olszewskiego ; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. – Włodawa : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, 2014. – 274 stron : ilustracje kolorowe ; 25 cm
Zawiera: Przemiany życia politycznego we Włodawie w latach 1989-2011 / Edward Olszewski, Dorota Redde-Sawczuk, Marian Tymiński-Czech; Życie religijne we Włodawie na przełomie XX i XXI wieku / Edyta Kurkowska; Szkolnictwo i oświata na początku XXI wieku / Janina Klimczuk; Włodawski Dom Kultury / Zofia Woźniak; Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Mariusz Telepko; Trzydzieści lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej : kalendarium / Małgorzata Zińczuk; Wybrane aspekty życia gospodarczego Włodawy / Zenon Jakubowski; Z historii i współczesności włodawskiego rzemiosła / Marek Bem; Rynek pracy w powiecie włodawskim w latach 1990-2013 / Zbigniew Woszczyński; Polonez włodawski / słowa Jacek Fert, Janusz Kalinowski ; muzyka Jerzy Tyszkiewicz
ISBN 83-60321-73-6 

55. WOJNAROWICZ Stanisław. Włodawskie problemy / SWW // Kurier Lubelski. – 1978, nr 80, s. 4

56. (bar). Powrót do letniska / (bar). – Fotografie // Zwierciadło Chełmskie. – 1991 nr 25 s. 3
Wola Uhruska

57. NADBUŻAŃSKIE skarby / Gimnazjum w Woli Uhruskiej ; [zespół redakcyjny Łukasz Giedz i inni.]. – Chełm : Wydaw. „TAWA", [2005?]. – 32 strony : fotografie (w tym kolorowe), rysunki ; 24 cm
ISBN 83-60371-55-5

58. OLKIEWICZ Czesław. Chcemy robić więcej niż nakazuje obowiązek : Wola Uhruska / Czesław Olkiewicz ; rozmawiał T. Winiarczyk. – (Gminne organizacje partyjne w działaniu). - Fotografia // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1979, nr 159, s. 4

59. UCHWAŁA Nr XXX/179/09 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy // Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. – 2009, nr 132, s. 11432
Poz. 2802

60. UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/10 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy // Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. – 2010, nr 91, s. 8623
Poz. 1681

61. Czelej Hanna. Gmina Wyryki / [tekst Hanna Czelej, Adam Świć]. – Lublin : Wydawnictwo Drukarnia L-Print Zbigniew Lemiech, [2007?]. – 16 stron : fotografie kolorowe, mapa ; 21 cm
Opis wg okładki
ISBN 978-83-60255-27-8

62. DUDZIŃSKA Barbara. Produkcja rolna i podnoszenie warunków życia mieszkańców : Wyryki / Barbara Dudzińska ; rozmawiał T. Winiarczyk. – (Gminne organizacje partyjne w działaniu). - Fotografia // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1979, nr 115, s. 4

63. KUPISZ Barbara. Wytyczno / Barbara Kupisz // Życie Urszulina. – 1999, nr 3/4, s. 2, 5

64. TOMALA Andrzej. Wytyczno : miejscowości województwa [chełmskiego] / Andrzej Tomala // Tygodnik Chełmski. – 1986, nr 34, s. 5

Życiorysy. Przyczynki do życiorysów

Życiorysy zbiorowe

65. ŻYCIORYSY w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie : studia / pod redakcją Marka Bema i Adama Duszyka. – Radom : Radomskie Towarzystwo Naukowe ; Włodawa : Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 2008. – 297, [1] stron : faksymilia, fotografie, ilustracje, tabele ; 24 cm
Zawiera: Bez wątpienia Włodawa jest moją Małą Ojczyzną / M. Bem; Panie i panowie na Orchówku, Różance i Włodawie / Izabela M. Jabłońska; Kniaź Roman Fiodorowicz Sanguszko - ktitor cerkwi we Włodawie / Stefan Dmitruk; Andrzej Węgierski - nadbużański intelektualista z XVII wieku / Henryk Gmiterek; Elita powiatu włodawskiego doby Księstwa Warszawskiego : notatki do biogramów / Artur Rogalski; Ks. Nikon Zieliński - proboszcz grekokatolickiej parafii we Włodawie pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w latach 1824-1852 / Mariusz Czuj; Przedstawiciele rosyjskiej społeczności urzędniczej we Włodawie między powstaniem styczniowym a I wojną światową / Krzysztof Latawiec; Oficerowie rosyjscy służący we Włodawie na przełomie XIX i XX wieku / Mariusz Kulik; Ocalić od zapomnienia : biogramy wybranych przedstawicieli społeczności żydowskiej z Włodawy / Krzysztof Skwirowski; Artysta malarz Stanisław Masłowski: Włodawa 1853 - Warszawa 1926 / Magdalena Cześniak; Mistrz łuku i pióra : Zygmunt Marian Łotocki (1904-1940) / Tomasz Demidowicz; W służbie państwowej : o życiu i pracy Stanisława Uzarskiego (1887-1945) / Sebastian Piątkowski; Ppłk dypl. Adam Dzianott - ostatni dowódca 9 pułku artylerii ciężkiej : Włodawa 1938-1939 / Andrzej Szczepański; „Pamięć grozy" : funkcjonariusze Genzpolizeiposten we Włodawie w świetle materiałów procesowych / Tomasz Osiński; Bazyli Hołod (1907-1963) : kariera ukraińskiego komunisty z ziemii włodawskiej / Mirosław Szumiło.
ISBN 978-83-88100-35-2
Recenzja: Kidzińska Agnieszka. // Studia Łęczyńskie. – T. 2/3 (2011), s. 347-349 

Życiorysy indywidualne (układ wg nazwisk)

66. WIKTOR Babski // Gazeta Lubelska. – 1899, nr 248, s. 3
Ziemianin z Woli Wereszczyńskiej, zmarły w 1899 r.

67. Barczyński Jacek. Odszedł bohater ucieczki z Sobiboru / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 215, s. 2
Thomas Toivi Blatt (1927-2015)

68. Nowak Piotr. Zmarł ocalały z obozu zagłady w Sobiborze / Piotr Nowak. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2015, nr 215, s. 8

69. Wójtowicz Magdalena. Toivi z obozu : w Kalifornii zmarł pochodzący z Izbicy Thomas Blatt / Magdalena Wójtowicz. – Portret // Tygodnik Zamojski. – 2015, nr 45, s. 10

70. Zińczuk Małgorzata. Danuta Antonina Ciecierska (1942-2013) / Małgorzata Zińczuk. – Fotografia // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 18, nr 1 (2013), s. 46-47 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=112&from=publication

71. Korpysz Grzegorz. Ks. Henryk Ćwikliński we wspomnieniach mieszkańców parafii Wytyczno i Paszenki / Grzegorz Korpysz. – Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2016. – 97 stron : fotografie, nuty ; 21 cm
Bibliografia, netografia na stronach 87-90
ISBN 978-83-78473787

72. (BAR).Odszedł ksiądz dziekan włodawskiego dekanatu / (BAR). – Fotografia // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 32, s. 7
Stanisław Dadas (?-2018)

73. Lubaszewski Zbigniew. Hańsk i Ewelina Hańska / Zbigniew Lubaszewski // Egeria. – 2005, nr 3/4, s. 22

74. Jachimczuk Regina. Spacer śladami Krystyny Krahelskiej / Regina Jachimczuk // Zeszyty Muzealne. – T. 16 (2014), s. 83-86
Dyskusyjny Klub Książki (Miejska Biblioteka Publiczna ; Włodawa)

75. Jachimczuk Regina. Wspomnienie o Krystynie Krahelskiej (Włodawa kwiecień 1943-marzec 1944 r.) / Regina Jachimczuk // Zeszyty Muzealne. – T. 16 (2014), s. 79-82

76. SULIMIERSKI Stanisław Andrzej. Syrenka mieszkała we Włodawie / Stanisław A. Sulimierski // Słowo Podlasia. – 1999, nr 36, s. 13
Krystyna Krahelska

77. Walczak Bogdan. Profesor Władysław Kuraszkiewicz: człowiek – nauczyciel – uczony / Bogdan Walczak // W: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych : w 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza / redakcja Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa. – Lublin ; Włodawa, 2015. – S. 11-16
ISBN 978-83-7847-309-1 (Wydawnictwo Polihymnia)

78. BRZĘK Gabriel. Alfred Lityński jako badacz Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Gabriel Brzęk. – Fotografia // Kalendarz Lubelski. – R. 27 (1984) s. 119-126

79. BRZĘK Gabriel. O pierwszych badaczach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Gabriel Brzęk. – Portret // Lubartów i Ziemia Lubartowska. – 1983, s. 64-74
M.in. Alfred Lityński (1880-1945)

79a.KĘDER Wojciech. Hetman Ludwik Konstanty Pociej (1664-1730) : pan na Różance i Włodawie, fundator konwentu oo. paulinów we Włodawie / Wojciech Kęder. – Jasna Góra : Wydawnictwo Paulinianum, 2019. – 109, [1] strona, [11] stron tablic : ilustracje, fotografie ; 21 cm
ISBN 978-83-66050-42-6

80. Edward Taraszkiewicz „Żelazny” / opracowanie MS. – Fotografie // Kurier Lubelski. – 2017, nr 40, dod. „Żołnierze Wyklęci”, s. VII

81. Panfil Tomasz. Rodzina nieugięta / Tomasz Panfil. – Fotografie // Gazeta Polska. – 2017, nr 28, s. 82-85
Edward Taraszkiewicz (1921-1951), Leon Taraszkiewicz (1925-1947). Rodzina Taraszkiewiczów.

82. ATAK „Jastrzębia”. – Fotografia // Nasz Dziennik. – 2017, nr 62, s. 12
Leon Taraszkiewicz (1925-1947)

83. Baranowski Zenon. Pożegnaliśmy „Jastrzębia” / Zenon Baranowski. – Fotografie kolorowe // Nasz Dziennik. – 2017, nr 163, s. 5
Pogrzeb Leona Taraszkiewicza (1925-1947)

84. Baranowski Zenon. Szukają legendy Podlasia / Zenon Baranowski. – Fotografie (w tym kolorowe) // Nasz Dziennik. – 2017, nr 46, s. 1, 4
Poszukiwania miejsca pochówku Edwarda Taraszkiewicza (1921-1951), Leona Taraszkiewicza (1925-1947)

85. Barczyński Jacek. „Jastrząb” wraca do Włodawy / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 127, s. 9
Leon Taraszkiewicz (1925-1947)

86. Barczyński Jacek. „Jastrząb” wróci do Włodawy / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 104, s. 9
Leon Taraszkiewicz (1925-1947)

87. Barczyński Jacek. Rok pamięci o „Jastrzębiu” / Jacek Barczyński. – Fotografie (w tym kolorowe) // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 252, s. 7

88. Danielewicz Joanna. „Jastrząb” znalazł nowe miejsce spoczynku / Joanna Danielewicz. – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2017, nr 30, s. 17
Pogrzeb Leona Taraszkiewicza (1925-1947)

89. Kasprzyk Jan Józef. „Jastrząb” żołnierz niezłomny / Jan Józef Kasprzyk. – Fotografie // Nasz Dziennik. – 2017, nr 162, dod. „Magazyn”, s. M5

90. Makus Grzegorz. Tajemnica śmierci „Jastrzębia” / Grzegorz Makus ; rozmawia Adam Kruczek. – Fotografie (w tym kolorowe) // Nasz Dziennik. – 2017, nr 162, dod. „Magazyn”, s. M8-M9

91. Nowak Piotr. Zginął w walce, spoczywał w anonimowej mogile. Teraz żołnierz wyklęty będzie miał godny pogrzeb / Piotr Nowak. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2017, nr 120, s. 26

92. (P.P.). „Jastrząb” spoczął we Włodawie / (P.P.). – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 136, s. 3

93. Pakuła Stanisław. Chłopcy, Bóg z nami! / Stanisław Pakuła ; rozmawia Adam Kruczek. – Fotografie (w tym kolorowe) // Nasz Dziennik. – 2017, nr 162, dod. „Magazyn”, s. M7

94. POGRZEB Taraszkiewicza : Żołnierze Wyklęci // Nasz Dziennik. – 2017, nr 151, s. 4

95. POŻEGNANIE ppor. Leona Taraszkiewicza. – Fotografie kolorowe // Kombatant. – 2017, nr 7/8, s. 34

96. Taraszkiewicz-Otta Rozalia. Mój brat Leon / Rozalia Taraszkiewicz-Otta ; rozmawia Adam Kruczek. – Fotografie (w tym kolorowe) // Nasz Dziennik. – 2017, nr 162, dod. „Magazyn”, s. M6
Leon Taraszkiewicz (1925-1947)

97. Wieliczka-Szarkowa Joanna. „Jastrząb” i „Żelazny” / Joanna Wieliczka-Szarkowa. – Fotografie // Nasz Dziennik. – 2017, nr 62, s. 11

98. Włodarczyk Janusz. Jastrząb wróci do Włodawy / Janusz Włodarczyk. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 2017, nr 3, s. 14

99. Barczyński Jacek. Odszedł bohater z Sobiboru / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 24, s. 7
Arkadij Weisspapier (1921-2018). Obóz hitlerowski Sobibor

100. (BAR). Grób bohatera doczekał się renowacji / (BAR). – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 21, s. 8
Jan Wojtkiewicz (1888-1915)

101. KAMIŃSKI Ireneusz Jan. Chełm przypomina Zalewskiego / Ireneusz J. Kamiński. – Ilustracje // Kamena. – 1977, nr 13, s. 4-5, 15
Stanisław Zalewski – malarz, urodzony 18 VII 1896 r. w Perespie koło Włodawy

 

II Środowisko geograficzne. Przyroda

Ogólne zagadnienia geograficzno-przyrodnicze

102. EKOROZWÓJ gminy Wola Uhruska / pod redakcją Stefana Kozłowskiego. – Wola Uhruska : Urząd Gminy, 2002. – 300 stron : ilustracje kolorowe, mapy ; 25 cm
Bibliografia na stronach 215-221
ISBN 83-917591-0-5

103. OGÓLNOPOLSKI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ; [redakcja Tadeusz Wilgat]. – Lublin : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Oddział w Lublinie, 1994. – 2 t. : mapy, rysunki, wykresy ; 25 cm
[T. 1] : Referaty i postery. – 263 strony
Bibliografia przy referatach
Zawiera m.in.: Charakterystyka litologiczna osadów wydmy parabolicznej w okolicy wsi Luta (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) / Zbigniew Gardziel, Jerzy Nowak; Próba oceny roli użytkowania ziemi w obiegu wody na Polesiu Lubelskim / Józef Paszczyk, Marek Turczyński; Napromieniowanie słoneczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / J. Paszczyk, M. Turczyński; Bocian biały (Ciconia c. L.) jako bioindykator środowiska geograficznego miasta i gminy Włodawa w latach 1980-1994 / Leszek Głogowski; Baza danych o środowisku i stanie zagospodarowania przygranicznej strefy Polesia Lubelskiego / M. Turczyński, J. Paszczyk
ISBN 83-86172-09-6
[T. 2] : Przewodnik wycieczkowy. – 259 stron
Bibliografia przy wycieczkach
Zawiera: Wybrane zagadnienia z etnografii Podlasia i Polesia Lubelskiego / Bronisław Seniuk; Spory wokół jezior Łęczyńsko-Włodawskich / T. Wilgat; Opis trasy pierwszego dnia wycieczki : Lublin – Mełgiew – Łęczna – Dratów – Bogdanka – Jez. Piaseczno – Urszulin – Jez. Moszne – Sosnowica – Marianka – Jez. Wytyckie – Chełm / B. Janiec; Zarys klimatu Polesia Lubelskiego / Andrzej F. Gluza, K. Siwek; Dynamika zwierciadła wód wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Zdzisław Michalczyk; Termika jezior Łęczyńsko-Włodawskich / M. Turczyński; Zmiany jakości wód hipersłodkich w jeziorach Łęczyńsko-Włodawskich / B. Janiec; Poleski Park Narodowy / Marek Sołtys; Stratygrafia osadów organogenicznych w rezerwacie „Jezioro Moszne” / Krystyna Bałaga, R. Dobrowolski, Jan Rodzik; Budowa geologiczna i rzeźba Garbu Włodawskiego / L. Dolecki, Z. Gardziel, J. Nowak; Profil osadów czwartorzędowych Brus na tle stratygrafii plejstocenu Polesia Lubelskiego / Józef Wojtanowicz; Krowie Bagno / Stefan Bartoszewski; Gospodarka rolna na obszarach torfowiskowych Polesia (na przykładzie Krowiego Bagna) / R. Jedut
ISBN 83-86172-10-X

104. ŚRODOWISKO przyrodnicze jako płaszczyzna współpracy transgranicznej / redakcja Grzegorz Rąkowski. – Lublin : Norbertinum, 1996. – 186, [2] stron, [8] stron tablic : mapy, wykresy ; 24 cm. – (Euroregion Bug / Politechnika Lubelska ; redakcja naukowa Maciej Bałtowski, ISSN 1426-0395 ; T. 3)
Zawiera m.in.: Zmiany walorów środowiska przyrodniczego w rejonie Poleskiego Parku Narodowego w ostatnim stuleciu / Tadeusz J. Chmielewski, Beata Sielewicz; Morfologia wsi a zagrożenia środowiska geograficznego w Euroregionie Bug / Ryszard Jedut; Monitoring rzadkich i zagrożonych gatunków roślin / Marek Kucharczyk; Badania świadomości ekologicznej na obszarze projektowanego Euroregionu Bug / Bożena Haczek; Agroturystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich polskiej części Euroregionu Bug / A. Miszczuk; Obszary Chronione Euroregionu Bug jako czynnik integracyjny / Jurij Zińko, Witali Brusak, Jarosław Krawczuk
ISBN 83-86837-06-3

105. ŚRODOWISKO przyrodnicze Lubelskiego Zagłębia Węglowego / Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Oddział w Lublinie. – [Lublin] : TWPP, 1983. – [4], 216 stron, [14] stron tablic : mapy, rysunki, wykresy ; 21 cm
Materiały z sympozjum na temat: Aktualny stan i perspektywy środowiska przyrodniczego Lubelskiego Zagłębia Węglowego, 23-24 wrzesień 1980 r. w Lublinie
Zawiera m.in.: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie jako obiekt badań przyrodnicznych / Gabriel Brzęk; Chemiczne i fizyko-chemiczne właściwości gleb w zlewniach dwóch jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Modest Misztal; Niektóre problemy badań hydrologicznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Krzysztof H. Wojciechowski; Chemizm Jezior Łęczyńsko-Włodawskich / Stanisław Radwan, Czesław Kowalczyk; Glony Jezior Łęczyńsko-Włodawskich / Iwo Wojciechowski; Makrofity Jezior Łęczyńsko-Włodawskich / Dominik Fijałkowski, Elżbieta Chojnacka-Fijałkowska; Zooplankton Jezior Łęczyńsko-Włodawskich / Cz. Kowalczyk, S. Radwan; Wodopójki (hydrocarina) Jezior Łęczyńsko-Włodawskich / Witold Kowalik; Zoobentos Jezior Łęczyńsko-Włodawskich / Włodzimierz Zwolski; Ichtiofauna i gospodarka rybacka w Jeziorach Łęczyńsko-Włodawskich / Jerzy Chrzanowski; Ichtiofauna cieków Lubelskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych / Zbigniew Girsztowtt

Kartografia

106. CHEŁM, Włodawa, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie : plany miast / [na podstawie materiałów Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, Włodawie i Krasnymstawie oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie]. – Edycja 96/97, aktualizację planu zakończono w maju 1996 r. – [Lublin] : Agencja Wydaw.-Reklamowa „MAGIC” : na zlecenie „RUCH” w Warszawie. Oddział w Lublinie, [1996]. – 8, [1] strony, 21, [1] strona map : fotografie kolorowe ; 23 cm
Opis wg okładki
ISBN 83-903934-3-3

107. CHEŁM, Włodawa, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie : plany miast / [za zgodą i na podstawie materiałów Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, Włodawie i Krasnymstawie oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie]. – Edycja 97/98, aktualizację planu zakończono w maju 1996 r. – Lublin : Agencja Wydaw.-Reklamowa „MAGIC” : „RUCH”, 1997. – 10, [1] stron, 21, [1] strona map : kolorowe ; 23 cm
Opis wg okładki
ISBN 83-903934-9-2

108. M-34-VI : Włodawa : Polska – woj. bialsko-podlaskie, chełmskie, lubelskie, Białoruś – Briestskaja obłast’, Ukraina – Wołynskaja obłast’. – Skala 1 : 200 000. – Warszawa : Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1992. – 1 mapa kolorowa ; 37x39 cm. – (Mapa topograficzna Polski / Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topograficzny)
Stan aktualności 1973-1984

109. MOJSKI Józef Edward. Włodawa / Józef Edward Mojski, Jan Trembaczowski. – Skala 1 : 200 000. – Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1972. – 1 mapa : kolorowa ; 40x37 cm. – (Mapa geologiczna Polski. Wydanie A. mapa utworów powierzchniowych)

110. MOJSKI Józef Edward. Włodawa / Józef Edward Mojski, Jan Trembaczowski. – Skala 1 : 200 000. – Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1972. – 1 mapa : kolorowa ; 40x37 cm. – (Mapa geologiczna Polski. Wydanie B. bez utworów czwartorzędowych)

111. POJEZIERZE Łęczyńsko-Włodawskie : część wschodnia : mapa turystyczna / opracowanie autorskie Andrzej Gibki [i inni] ; redakcja techniczna A. Gibki, Zofia Kalisz ; treść turystyczną opracowano na podstawie materiałów Leszka Głogowskiego. – Skala 1 : 50 000. – Lublin : KARTPOL, 1996. – 1 mapa : kolorowa ; 48x68 cm
Na odwrocie: Włodawa : plan miasta oraz tekst informacyjny
ISBN 83-90-6341-1-2

112. POJEZIERZE Łęczyńsko-Włodawskie : mapa turystyczna / redakcja Grażyna Gadomska ; treść turystyczną [i tekst informacyjny] opracowano na podstawie materiałów Włodzimierza Wójcikowskiego.  Skala 1:125 000.  Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1980.  1 mapa : kolorowa ; 52x38 cm
Legenda także w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim.  Na odwrocie tekst informacyjny

113. POJEZIERZE Łęczyńsko-Włodawskie : mapa turystyczna / redakcja Grażyna Gadomska ; treść turystyczna opracowana na podstawie materiałów Włodzimierza Wójcikowskiego. – Wydanie 2. – Skala 1 : 125 000. – Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1982. – 1 mapa : kolorowa ; 56x38 cm, złożona 21x12 cm
Legenda także w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim. – Na odwrocie tekst informacyjny

114. POJEZIERZE Łęczyńsko-Włodawskie : mapa turystyczna / redakcja Grażyna Gadomska ; treść turystyczną i tekst informacyjny opracowano na podstawie materiałów Włodzimierza Wójcikowskiego. – Wydanie 3. – Skala 1 : 125 000. – Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, cop. 1984. – 1 mapa : kolorowa ; 56x38 cm, złożona 21x12 cm
Legenda także w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim. – Na odwrocie tekst informacyjny

115. POJEZIERZE Łęczyńsko-Włodawskie : mapa turystyczna / redakcja Grażyna Gadomska ; treść turystyczna i tekst informacyjny opracowano na podstawie materiałów Włodzimierza Wójcikowskiego. – Wydanie 4. – Skala 1 : 125 000. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1986. – 1 mapa : kolorowa ; 56x38 cm
Legenda także w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim. – Na odwrocie tekst informacyjny

116. POJEZIERZE Łęczyńsko-Włodawskie : mapa turystyczna / redakcja Grażyna Gadomska ; treść turystyczną i tekst informacyjny opracowano na podstawie materiałów Włodzimierza Wójcikowskiego ; opracowanie techniczne Hanna Woźniak. – Wydanie 5. – Skala 1 : 125 000. – Warszawa ; Wrocław : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1994. – 1 mapa : kolorowa ; 56x38 cm
Legenda także w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim. – Na odwrocie tekst informacyjny
ISBN 83-7000-121-1

117. POLESKI Park Narodowy : mapa turystyczna / [opracowanie autorskie Andrzej Gibki i inni] ; Zakład Kartografii UMCS w Lublinie ; współpraca Poleski Park Narodowy w Urszulinie. – Skala 1 : 50 000. – Lublin : „ABAB”, 1994. – 1 karta : mapa ; 45x66 cm

Geologia. Geomorfologia

118. BAŁAGA Krystyna. Badania paleogeograficzne ekosystemów wodno-torfowiskowych Poleskiego Parku Narodowego / Krystyna Bałaga, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik // W: Problemy geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu : konferencja, Lublin, 10-11 kwietnia 1995 r. : dedykowana Prof. dr Henrykowi Maruszczakowi / Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział w Lublinie. – Lublin : [UMCS], 1995. – S. 18-19

119. BAŁAGA Krystyna. Zmiany środowiskowe jezior i torfowisk Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego : sprawozdanie za rok 1979 / Krystyna Bałaga // Sprawozdania z Badań Naukowych. Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk.  Nr 3 (1980), s. 33-35

120. BURACZYŃSKI Jan. Zagadnienie rzeźby podłoża i wykształcenia czwartorzędu w rejonie Urszulina / Jan Buraczyński, Józef Wojtanowicz. - Streszczenie referatu // Kwartalnik Geologiczny. – T. 20, nr 4 (1976), s. 925-927

121. GŁÓWNE kierunki badań geomorfologicznych w Polsce : stan aktualny i perspektywy : IV Zjazd geomorfologów polskich, Lublin, 3-6 czerwca 1998 roku / Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Komisja Zmarzlinoznawstwa Komitetu Badań Polarnych PAN ; komitet organizacyjny przewodniczący Marian Harasimiuk. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. – 1, 3 [cz.] ; 24 cm
Tytuły prac także w języku angielskim. – Streszczenie w języku angielskim
[Cz.] 1, Referaty i komunikaty / pod redakcją Kazimierza Pękali. – 445, [1] strony, [2] strony tablic : fotografie kolorowe, mapy, wykresy
Bibliografia przy pracach
Zawiera m.in.: Denudacja chemiczna wyżynnej części międzyrzecza Wisły i Bugu : (składowa naturalna rzecznego odpływu roztworów) / Andrzej Świeca; Zatorfianie jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Sławomir Żurek
ISBN 83-227-1180-8
[Cz.] 3, Przewodnik wycieczkowy / pod redakcją Radosława Dobrowolskiego. – 255 strony : mapy, wykresy
Zawiera m.in.: Zespół jeziorno-torfowiskowy Moszne jako przykład ewolucji Poleskiego Parku Narodowego / Krystyna Bałaga, R. Dobrowolski, Jan Rodzik; Poligeneza rzeźby podłoża czwartorzędu Polesia Lubelskiego / Zbigniew Gardziel
ISBN 83-227-1179-4

122. KAPLONOSY IG 1 / pod redakcją naukową Kazimiery Lendzion ; Państwowy Instytut Geologiczny. – Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1989. – 187 stron, [2] karty tablic złożone : mapy, rysunki, wykresy ; 24 cm. – (Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego ; z. 68)

123. KARDYMOWICZ Irena. Chlorofeit (saponit żelazisty) z Wisznic koło Włodawy / Irena Kardymowicz. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Rysunki, tabele, wykresy // Kwartalnik Geologiczny. – T. 20, nr 1 (1976), s. 11-20

124. KARDYMOWICZ Irena. Studia petrograficzne wulkanitów z Wisznic k. Włodawy / Irena Kardymowicz. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Fotografie, rysunki, tabele, wykresy // Kwartalnik Geologiczny. – T. 23, nr 4 (1979), s. 683-712

125. KROWIE Bagno IG 1 / redakcja naukowa Lech Miłaczewski. – Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1975. – 242, [2] karty tablic : ilustracje, tabele, wykresy ; 24 cm. – (Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Instytutu Geologicznego, ISSN 0239-5975 ; z. 25)
Bibliografia na stronach 236-242

126. MOJSKI Józef. Przekrój geologiczny utworów czwartorzędowych w Susznie koło Włodawy nad Bugiem / Józef Mojski, Jan Trembaczowski // W: Z badań czwartorzędu w Polsce. T. 10. – Warszawa, 1961. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – S. 131-153 : rysunki, wykresy

127. MORAWSKI Jan. Minerały ciężkie piaskowca dolnokambryjskiego z okolic Włodawy. – Bibliografia. – Streszczenie w języku niemieckim. – Tabele, wykresy // Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Sectio D, Geografia. – Vol. 14 (1972), s. 79-83

128. PRZEWODNIK seminarium terenowego stratygrafia i chronologia lessów oraz utworów glacjalnych dolnego i środkowego plejstocenu w Polsce SE, Lublin 23-29 IX 1980 / Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ; [redakcja Henryk Maruszczak]. - Lublin : [b.w.], 1980. - 117 s. : mapy, wykr. ; 21 cm
Bibliografia na stronach s. 111-117. – Tytuł publikacji i referatów także w języku angielskim
Zawiera m.in.: Sedymentacja glacjalna i fluwioglacjalna zlodowacenia środkowopolskiego na elewacji podłoża przedczwartorzędowego w zachodniej części Wału Uhruskiego / Jan Buraczyński, Józef Wojtanowicz; Zaburzenia glacitektoniczne osadów zlodowacenia środkowopolskiego w zachodniej części Garbu Włodawskiego / J. Buraczyński, J. Wojtanowicz.

129. TREMBACZOWSKI Jan. Utwory czwartorzędowe okolic Włodawy / Jan Trembaczowski // W: Z badań czwartorzędu w Polsce. T. 8 / redakcja Edward Rühle. – Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1957. – Bibliografia. – Streszczenia w języku angielskim, rosyjskim. – S. 343-370

130. WOJTANOWICZ Józef. Profile Brus i Ruda (Polesie Lubelskie) i ich znaczenie dla stratygrafii mezoplejstocenu Polski / Józef Wojtanowicz // W: Stratygrafia plejstocenu Polski : konferencja, Bocheniec, 17-18 listopada 1994 r. / Uniwersytet Warszawski. Instytut Geologii Podstawowej, Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Czwartorzędu. Komisja Stratygrafii i Paleogeologii Plejstocenu. – Warszawa : [brak wydawcy], 1994

131. WYRWICKA Krystyna. Przekrój geologiczny łuku Uhruska / Krystyna Wyrwicka, Ryszard Wyrwicki. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Mapa, rysunki // Kwartalnik Geologiczny. – T. 30, nr 3/4 (1986) s. 629-642

Gleboznawstwo

132. MISZTAL M. The changes in soil acidity of 10 lake basins in the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland / M. Misztal, W. Martyn. – Streszczenie w języku angielskim. – Ilustracje // Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. – Z. 413 (1994), s. 231-233

132a. ZBYSŁAW Bogdan. Przydatność rolnicza gleb powiatu Włodawa województwo lubelskie : przyrodniczo-glebowe warunki produkcji rolnej powiatu / Bogdan Zbysław, Mieczysław Czarnecki. – Puławy : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, 1973. – [4], 125, [3] strony, [21] kart tablic : ilustracje ; 23 cm. – (Prace Zakładu Gleboznawstwa i Kartografii Gleb / Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa)

Hydrogeografia. Hydrologia. Hydrogeologia

133. BADANIA hydrograficzne w poznawaniu środowiska / pod redakcją Zdzisława Michalczyka i Krzysztofa H. Wojciechowskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. – Lublin : UMCS, 1988. – 198, [1] strony, [1] karta tablic złożona : mapy, rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm
Bibliografia przy pracach
Zawiera: Wiosenno-letnia faza cyklu termicznego najgłębszych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Bronisław Janiec, Marek Turczyński; Tektoniczne przesłanki głębokiego systemu krążenia wód podziemnych w hydrosferze północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego / Aleksander Zwierzchowski
ISBN 83-227-0209-4

134. BAŁAGA Krystyna. Paleogeograficzne warunki rozwoju jezior i torfowisk Poleskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej / Krystyna Bałaga, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Vol. 48 (1993), s. 1-18

135. BAŁAGA Krystyna. Z badań osadów dennych Jeziora Karaśnego w Poleskim Parku Narodowym / Krystyna Bałaga, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Mapa // Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Vol. 51 (1996), s. 77-86

136. BRZĘK Gabriel. Zbiorniki wodne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego z aspektu limnologicznego. Cz. 1 / Gabriel Brzęk. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim // Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. [Sectio] Biologia. – Vol. 18, nr 2 (1976), s. 79-84

137. BURACZYŃSKI Jan. Datowanie kopalnego jeziorka lodowcowego w Mariance na Garbie Włodawskim / Jan Buraczyński, Jerzy Butrym, Józef Wojtanowicz. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Rysunki // Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Vol. 39 (1984), s. 91-104

138. EKOSYSTEMY wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych : [materiały konferencji „Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i torfowiskowych w obszarach chronionych”, Krasne, 28-29 czerwiec 1993 roku] / pod redakcją Stanisława Radwana, Zbigniewa Karbowskiego, Marka Sołtysa ; Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne [i inni]. – Lublin : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1993. – 133 s. : mapy, wykresy ; 25 cm
Zawiera m.in.: Zmiany stosunków ekologicznych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego w ostatnich 75 latach / Tadeusz J[an] Chmielewski, S. Radwan; Wstępne wyniki badań δ 13 C metanu i δ 18 O siarczanu zbiorników wodnych Piaseczno, Moszne, Łukie i Kietrz / M.O. Jędrysek [ i inni]; Rozwój kompleksu jeziorno-torfowiskowego Moszne w Poleskim Parku Narodowym / Krystyna Bałaga, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik; Kierunki i tendencje degradacji chemicznej środowiska terenów bagiennych i łąkowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Józef Borowiec; Miseczniki (Discomycetes) Poleskiego Parku Narodowego / Maria Alicja Chmiel; Zmiany w hydrosferze i szacie roślinnej na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim : (wybrane zagadnienia) / Stanisław Chmiel, Danuta Urban; Charakterystyka hydrochemiczna wybranych obiektów badawczych na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / T.J. Chmielewski, Marta Kołodyńska, Lucjan Pawłowski; Grzyby wielkoowocnikowe Poleskiego Parku Narodowego na tle mikroflory Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Zofia Flisińska; Próba oceny przydatności liczebności tlenowych bakterii heterotroficznych jako wskaźnika eutrofizacji jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Jadwiga Furczak; Udział fosfataz w mineralizacji fosforu organicznego w wodzie i osadzie dennym wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Jadwiga Furczak; Próba oceny stanu zaawansowania zachodzących przeobrażeń wtórnych w pobagiennych glebach torfowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Jan Gawlik, Tadeusz Guz; Klimat lokalny okolic Jeziora Łukie / Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek; Ichtiofauna naturalnych ekosystemów wodnych w obszarach chronionych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Barbara Jarzynowa, Zbigniew Girsztowtt; Relacja gospodarstwo rolne a środowisko w regionie Polesia Lubelskiego / Ryszard Jedut; Koncepcja ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie / Ryszard Kornijów [i inni]; Badania wodopójek (Hydracarina) wybranych zbiorników wodnych otuliny Poleskiego Parku Narodowego / Witold Kowalik, Robert Stryjecki; Zawartość metali ciężkich w pyłach opadowych z terenu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Danuta Kozak, Zdzisław Kozak, Jan Magierski; O zmienności stężeń tlenków azotu i innych zanieczyszczeń powietrza na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / D. Kozak, Z. Kozak; Stan zbadania flory grzybów fitopatogenicznych Poleskiego Parku Narodowego / Wiesław Mułenko; Ocena stanu liczebności populacji żółwia błotnego Emys orbikularis (L) na terenie Poleskiego Parku Narodowego i sposoby jego ochrony / Grzegorz Olszak [i inni]; Komputerowa baza danych o stanie środowiska Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Józef Paszczyk, Marek Turczyński; Chemizm wybranych jezior łęczyńsko-włodawskich / S. Radwan; Fauna bezkręgowców jezior Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny / S. Radwan; Nasilenie mineralizacji azotu w wodach i osadach dennych wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na podstawie obserwacji nasilenia amonifikacji / Alicja Szwed; Próba oceny przydatności aktywności proteolitycznej jako wskaźnika eutrofizacji jeziora Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Alicja Szwed; Fitoplankton i jego struktura w jeziorach PPN i strefie ochronnej / Władysława Wojciechowska

139. EKOTONY słodkowodne : struktura, rodzaje, funkcjonowanie : [materiały ogólnopolskiej konferencji ..., Janów Lubelski, 24-25 września 1998 roku] / pod redakcją Stanisława Radwana. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1998. – 284 strony, 4 strony tablic : fotografie kolorowe, mapa, plan, tabele, wykresy ; 24 cm
Bibliografia przy rozdziałach. – Spis treści i streszczenie w języku angielskim
Zawiera: Struktura i funkcjonowanie ekotonów woda/ląd w różnych typach troficznych jezior Polesia Lubelskiego / S. Radwan, Tadeusz J. Chmielewski, Teresa Ozimek; Zgrupowanie wrotków (Rotatoria) w różnych typach siedlisk litoralnych i pelagialu jezior Polesia Lubelskiego / S. Radwan, Irena Bielańska-Grajner, Barbara Popiołek; Wioślarki (Cladocera) i widłonogi (Copepoda) stref przejściowych wybranych jezior Polesia Lubelskiego / Czesław Kowalczyk; W poszukiwaniu cech charakterystycznych dla zoobentosu stref ekotonowych sześciu jezior Polesia Lubelskiego / Ryszard Kornijów, Grzegorz Kahlan; Zmiany sieci ekotonów i innych stref granicznych w krajobrazach zlewni dwunastu jezior Polesia Lubelskiego w latach 1952-1992 / T.J. Chmielewski, Joanna Maciąg-Zasadna; Struktura jakościowa i ilościowa ichtiofauny w wybranych strefach biotycznych trzech jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Marcin Kolejko; Struktura gatunkowa i zagęszczenie makrofitów wynurzonych w wybranych jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Joanna Sender; Właściwości fizyczne i chemiczne wód różnych siedlisk strefy przybrzeżnej i pelagialu wybranych jezior Polesia Lubelskiego / S. Radwan [i inni]; Substancje mineralne i organiczne w wodach zlewni i jeziorach: Piaseczno, Łukie i Moszne / Modest Misztal [i inni]; Hydrochemia układu hydrologicznego jeziora-stawu (Sobiborski Park Krajobrazowy) / Andrzej Zykubek, Władysława Wojciechowska
ISBN 83-227-1325-8

140. FUNKCJONOWANIE ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionych Polesia : [materiały konferencji ..., Zagłębocze, 18-19 października 1996 roku] / pod redakcją Stanisława Radwana ; Akademia Rolnicza, Poleski Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1996. – 152 strony : rysunki, wykresy ; 24 cm
Bibliografia przy rozdziałach. – Streszczenie w języku angielskim
Zawiera: Problemy genezy i ewolucji zbiorników jeziorno-torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego a warunki ich funkcjonowania / Krystyna Bałaga [i inni]; Dynamika wód Poleskiego Parku Narodowego / Stefan Bartoszewski, Zdzisław Michalczyk; Obszary hydrogeniczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Józef Paszczyk, Marek Turczyński; Oddziaływanie wydobycia węgla z kopalni Bogdanka na stosunki wodne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Zbigniew Borchulski; Procesy ekologiczne zachodzące w płytkich jeziorach i otaczających je torfowiskach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Tadeusz J. Chmielewski, S. Radwan; Znaczenie terenów wodno-błotnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w sieci obszarów chronionych Polesia / Tadeusz Puszkar; Kształtowanie się różnorodności biologicznej w obszarach wodno-błotnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / S. Radwan, Joanna Sender; Skład substancji organicznej i zawartość metali ciężkich w osadach dennych dwu jezior Poleskiego Parku Narodowego jako funkcja ich charakteru troficznego i antropopresji / Modest Misztal, Halina Smal, Sławomir Ligęza; Struktura, funkcjonowanie i rola ekosystemów podmokłych w ochronie jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Teresa Ozimek; Krajobrazowe i morfometryczne uwarunkowania podatności dymiktycznych jezior Polesia na degradację oraz wskazania dotyczące ich racjonalnego użytkowania i ochrony / Ryszard Kornijów; Śródleśne jeziora Sobiborskiego Parku Krajobrazowego : charakterystyka i funkcjonowanie / Władysława Wojciechowska, Wojciech Pęczuła, Andrzej Zykubek; Rzadkie i zagrożone gatunki flory naczyniowej w Poleskim Parku Narodowym / Marek Sołtys, Andrzej Różycki; Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) zbiorowisk torfowiskowych i zaroślowych Polesia Lubelskiego / Zofia Flisińska; Udział i rola grzybów fitopatogenicznych w zbiorowiskach torfowiskowych i łąkowych Polesia Lubelskiego / Wiesław Mułenko; Struktura przestrzenna łosi w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego / Roman Dziedzic [i inni]; Antropogeniczne przemiany flory i roślinności torfowisk węglanowych w Chełmskim Parku Krajobrazowym / Marek Kucharczyk; Wodopójki (Hydracarina) torfianek kwaśnych i węglanowych Poleskiego Parku Narodowego / Witold Kowalik; Próba aktywnej ochrony torfowisk węglanowych w Chełmskim Parku Krajobrazowym / Janusz Holuk; Fitoplankton, produkcja pierwotna i koncentracja chlorofilu w wybranych jeziorach sąsiadujących z torfowiskami w Poleskim Parku Narodowym / Krzysztof Czernaś, Danuta Krupa; Status ekologiczny torfianek kwaśnych i węglanowych Poleskiego Parku Narodowego i Chełmskiego Parku Krajobrazowego / S. Radwan, Barbara Stępień, Jerzy Koproń; Przekraski

(Icleridae, Coleoptera) Poleskiego Parku Narodowego / Wiesław Piotrowski; Występowanie i problemy ochrony żółwia błotnego na terenie Poleskiego Parku Narodowego / A. Różycki, M. Sołtys; Ptaki torfowisk Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego objętych projektem renaturalizacji / Jarosław Krogulec; Występowanie bobra europejskiego (Castor fiber L.) w Poleskim Parku Narodowym / Radka Janýšková, W. Piotrowski
ISBN 83-227-0920-X

141. FURTAK Tomasz. Zmiany powierzchni jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Tomasz Furtak, Marek Turczyński // W: Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior / pod redakcją Władysława Langego i Dariusza Borowiaka. – Gdańsk : Wydawnictwo DJ, 1998. – (Badania Limnologiczne ; t.1). – S. 35-41
ISBN 83-910381-0-6

142. HYDROLOGICAL consequences of human action in the Łęczna-Włodawa Lake Region / Tadeusz Wilgat [i inni]. – Bibliografia. – Rysunki, tabele // Geographia Polonica. – Vol. 68 (1997), s. 117-147

143. JEZIORA lobeliowe : charakterystyka, funkcjonowanie i ochrona. Cz. 2 / redakcja Marek Kraska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo „Sorus”, 1994. – 104, [1] stron : rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm. – (Idee Ekologiczne ; t. 7). – (Seria Szkice ; nr 5)
Bibliografia przy rozdziałach. – Streszczenie w języku angielskim. – Tekst częściowo angielski, polski
Zawiera m.in.: Stosunki biocenotyczne w jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Stanisław Radwan [i inni]; Chruściki (Trichoptera) jezior lobeliowych - wyniki wstępnych badań / Stanisław Czachorowski
ISBN 83-85599-37-1

144. JEZIORA Łęczyńsko-Włodawskie / Tadeusz Wilgat [i inni]. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Ilustracje, tabele // Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. – T. 19 (1991), s. 23-140

145. JEZIORA łęczyńsko-włodawskie : monografia przyrodnicza / pod redakcją Mariana Harasimiuka, Zdzisława Michalczyka, Marka Turczyńskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. – Lublin : Wydawnictwo UMCS : PIOŚ, 1998. – 176, [2] stron, 32 strony tablic : mapy, rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Bibliografia na stronach 165-176
Zawiera: Wstęp / Z. Michalczyk; Charakterystyka klimatyczna Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Wojciech Warakomski; Ocena stanu czystości powietrza atmosferycznego / Tomasz Furtak; Budowa geologiczna i rzeźba terenu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / M. Harasimiuk, Józef Wojtanowicz; Stosunki wodne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Z. Michalczyk; Charakterystyka zlewni jezior / T. Furtak, Wojciech Sobolewski, M. Turczyński; Zmiany powierzchni jezior / T. Furtak, M. Turczyński; Dynamika zwierciadła wód jeziornych / Z. Michalczyk; Termika najgłębszych jezior łęczyńsko-włodawskich / M. Turczyński; Cechy fizyczno-chemiczne wód jeziornych / Jarosław Dawidek; Hydrologiczne cechy jezior – stan aktualny i kierunki zmian / Stanisław Radwan, Ryszard Kornijów; System ochrony przyrody na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Paweł Czubla, Krzysztof Wojciechowski; Przekształcenia i zagrożenia hydrosfery / Z. Michalczyk, M. Turczyński
ISBN 83-87166-90-X (PIOŚ). - ISBN 83-227-1224-3 (UMCS)

146. MISZTAL Modest. Comparison of the chemical composition of the waters of the Lake Piaseczno (Łęczyńsko-Włodawskie Lake District) and of the shallow ground waters in its catchment area = Porównanie składu chemicznego wód jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) i płytkich wód podziemnych w jego zlewni / Modest Misztal. – Streszczenie w języku polskim // Acta Hydrobiologica. – Fasc. 3 (1980), s. 239-247

147. NATURALNE i antropogeniczne przemiany jezior i mokradeł w Polsce : [materiały Konferencji Komisji Hydrograficznej PTG w Bachotku] / pod redakcją Zygmunta Churskiego. – Toruń : UMK, 1988. – 278 stron, [3] kart złożone : mapy, rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm. – (Rozprawy / Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika)
Bibliografia przy pracach
Zawiera: Wstępne rozpoznanie stosunków termicznych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Marek Turczyński; Zmiany antropogeniczne zlewni jeziornych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Krzysztof H. Wojciechowski; Obliczone i stwierdzone wartości pH w przypowierzchniowych warstwach wody najgłębszych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Bronisław Janiec
ISBN 83-231-0168-X

148. OCHRONA ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie : opracowanie zbiorowe / pod redakcją Stanisława Radwana ; Akademia Rolnicza Lublin ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. – Lublin : TWWP. Oddział Lublin, 1995. – 131 stron : fotografie, mapy, rysunki, wykresy ; 24 cm
Bibliografia na stronach 120-129
Zawiera: Charakterystyka stosunków wodnych na obszarze Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny / Zdzisław Michalczyk [i inni]; Geneza i ewolucja mis jeziorno-torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie – aktualny stan rozpoznania / Krystyna Bałaga, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik; Wpływ systemu kanału Wieprz-Krzna na stosunki wodne w Poleskim Parku Narodowym / Marek Jarosław Łoś; Chemizm wód jeziornych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie / S. Radwan, Barbara Stępień; Biotyczne walory jezior Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny i ich uwarunkowania / Iwo Wojciechowski, Krzysztof Czernaś, Danuta Krupa; Stan aktualny biocenoz jezior Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny / S. Radwan [i inni]; Zmiany jakościowe i ilościowe w biocenozach jezior Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny w latach 1955-94 / Ryszard Kornijów [i inni]; Gleby Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny / Modest Misztal, Halina Smal; Roślinność naczyniowa jezior i torfowisk w rejonie Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny / Ryszard Baryła, Dominik Fijałkowski; Awifauna ekosystemów wodnych i torfowisk Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny / Jarosław Krogulec, Tadeusz Puszkar; Zmiany strukturalne i funkcjonalne ekosystemów jeziornych na tle zmian struktury ekologicznej rejonu Poleskiego Parku Narodowego w ciągu ostatnich 40 lat / Tadeusz J. Chmielewski, Beata Sielewicz, Iwo Butrym; Ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego / S. Radwan [i inni].
ISBN 83-86172-13-4

149. PROBLEMATYKA badań hydrobiologicznych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Cz. 2 / Gabriel Brzęk [i inni]. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim // Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. [Sectio] Biologia. – Vol. 18, nr 2 (1976), s. 85-90

150. RADWAN Stanisław. Charakterystyka jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na podstawie abiotycznych czynników środowiskowych / Stanisław Radwan, Wiesław Podgórski, Czesław Kowalczyk. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 29 (1974), s. 231-246

151. RADWAN Stanisław. Chemizm trzech odmiennych troficznie jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Stanisław Radwan, Czesław Kowalczyk – Bibliografia. – Tytuł także w języku rosyjskim i angielskim. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 34 (1979), s. 229-260

152. RADWAN Stanisław. Materiały do hydrochemii Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Stanisław Radwan, Wiesław Podgórski, Czesław Kowalczyk. – Cz. 1: Stosunki mineralne. Cz. 2: Substancja organiczna i związki azotowe. Cz. 3: Właściwości fizyczne i chemiczne. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 26 (1971), s. 155-168 ; Vol. 27 (1972), s. 17-30 ; Vol. 28 (1973), s. 97-116

153. STACHYRA Wojciech. Sami sobie ... kiedy umierają drzewa / Wojciech Stachyra. – Ilustracje // Tygodnik Chełmski. – 1981, nr 32, s. 11
Dot. wody pitnej w Zienkach, Busówce i Korolówce

154. SZYMAŃSKI Andrzej. Nietypowe pojezierze [Łęczyńsko-Włodawskie] / Andrzej Szymański // Poznaj Swój Kraj. – 1977, nr 1, s. 7-10

155. SZYMCZYK Henryk. Problemy Jeziora Białego / Henryk Szymczyk // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1979, nr 23, s. 6

156. WIŚLIŃSKI Andrzej. Próba porównania dobowego przebiegu wilgotności powietrza w kilku wybranych stacjach / Andrzej Wiśliński. – Streszczenie w języku niemieckim, rosyjskim. – Tabele // Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Sectio D, Geografia. – Vol. 16 (1974), s. 115-119

157. (Wit.). Jezioro Wytyckie ośrodkiem sportów wodnych : plan zagospodarowania Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / (Wit.) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1976, nr 228, s. 4

158. WODY Poleskiego Parku Narodowego / Zdzisław Michalczyk [i inni]. – Lublin : TWWP, 1993. – 24 strony : mapy, wykresy ; 21 cm. – (Ekobios : zeszyt naukowy / Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Naukowej ; nr 1)
Bibliografia na stronach 23-24

159. WOJCIECHOWSKA Władysława. Many years and seasonal changes in phytoplankton of lakes of Polesie National Park and its protection zone / Władysława Wojciechowska, Danuta Krupa. – Bibliografia. – Streszczenie w języku polskim. – Ilustracje // Ekologia Polska. – Vol. 40, nr 3 (1992), s. 317-332

160. WOJCIECHOWSKI Krzysztof. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie / Krzysztof Wojciechowski. – Lublin : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1976. – 39, [4] strony ; 26 cm + mapa : 1 k. ; 82x48 cm

161. WOJCIECHOWSKI Krzysztof. Szacowanie składników bilansu wodnego jezior bez odpływu powierzchniowego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Krzysztof H. Wojciechowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tabele // Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Uniwersytet Gdański. Geografia. – T. 14 (1985), s. 109-117

162. WOJTANOWICZ Józef. O termokrasowej genezie jezior łęczyńsko-włodawskich / Józef Wojtanowicz. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Mapy, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Vol. 49 (1994), s. 1-18

Roślinność

163. (BAR). Szkolenie w koronie drzew / (BAR). – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 17, s. 8
Inicjatywa Lokalna „Między Drzewami” (Włodawa)

164. BARYŁA Ryszard. Kierunki zmian w zbiorowiskach trawiastych w wyniku ograniczania i zaniechania użytkowania rolniczego na przykładzie łąk Poleskiego Parku Narodowego / Ryszard Baryła. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tabele // Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura. – Z. 75 (1999), s. 25-29

165. BIAŁASZ Irena Urszula. Przyczynek do flory mniszków Poleskiego Parku Narodowego / Irena Urszula Białasz, Zygmunt Głowacki. – Streszczenie w języku angielskim. – Rysunki // Fragmenta Floristica et Geobotanika. Series Polonica. – Ann. 6 (1999), s. 5-13

166. BYSTREK Jan. Porosty Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Jan Bystrek, Katarzyna Górzyńska. – Bibliografia. – Tytuł także w języku rosyjskim i francuskim. – Streszczenie w języku francuskim i rosyjskim. – Mapka // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 32 (1977), s. 53-68

167. CHMIEL Maria Alicja. Discomycetes Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Maria Alicja Chmiel. – Cz. 2: Rezerwat Jezioro Moszne. Cz. 3: Jezioro Długie. Cz. 4: Rezerwat Durne Bagno. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Rysunki // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 42 (1987), s. 57-63, s. 65-75 ; Vol. 43 (1988), s. 313-320

168. FIJAŁKOWSKI Dominik. Badania nad rozmieszczeniem i ekologią aldrowandy pęcherzykowej (Aldrowanda vesiculosa L.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Dominik Fijałkowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Mapka // Acta Societatis Botanicorum Poloniae. – Vol. 27, nr 4 (1958), s. 596-604, 1 strona tablic

169. FIJAŁKOWSKI Dominik. Badania nad rozmieszczeniem i ekologią wierzby lapońskiej (Salix Lapponum L.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Dominik Fijałkowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku łacińskim. – Mapa, tabele, wykresy // Materiały Florystyczne i Geobotaniczne. – Ann. 3, pars 2 (1958), s. 89-103, 2 strony tablic

170. FIJAŁKOWSKI Dominik. Charakterystyka geobotaniczna kompleksu wodno-torfowiskowego koło Wytyczna w województwie lubelskim / Dominik Fijałkowski. – Streszczenie w języku angielskim. – Mapka // Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Sectio B, Biologia. – Vol. 11 (1971), s. 3-10

171. FIJAŁKOWSKI Dominik. Kraina jezior i bagien / Dominik Fijałkowski. – Ilustracje // Przyroda Polski. – 1976, nr 11, s. 9
Roślinność Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

172. FIJAŁKOWSKI Dominik. Obserwacje nad ekologią i nad rozmieszczeniem wierzby borówkolistnej (Salix myrtilloides L.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Dominik Fijałkowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Mapka // Acta Societatis Botanicorum Poloniae. – Vol. 27, nr 4 (1958), s. 605-612, 1 strona tablic

173. FIJAŁKOWSKI Dominik. Osobliwości flory naczyniowej okolic Sobiboru koło Włodawy / Dominik Fijałkowski, Maria Pękala. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Mapka // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 27 (1972), s. 199-206

174. FIJAŁKOWSKI Dominik. Roślinność projektowanego rezerwatu Brudno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Dominik Fijałkowski, Maria Wawer, Teresa Pietras. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Ilustracje // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 48 (1993), s. 93-103

175. FIJAŁKOWSKI Dominik. Roślinność projektowanego rezerwatu jezioro Orchowo na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Dominik Fijałkowski, Maria Wawer, Teresa Pietras. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Ilustracje // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 48 (1993), s. 67-79

176. FIJAŁKOWSKI Dominik. Roślinność projektowanego rezerwatu Sobibór koło Włodawy / Dominik Fijałkowski, Maria Wawer, Teresa Pietras. – Bibliografia. – Streszczenia w języku angielskim. – Ilustracje // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 48 (1993), s. 81-91

177. FIJAŁKOWSKI Dominik. Roślinność rezerwatu Żółwiowe Błota koło Włodawy / Dominik Fijałkowski, Maria Wawer, Teresa Pietras. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Mapy, tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 49 (1994), s. 151-173, 3 karty tablic złożonych

178. FIJAŁKOWSKI Dominik. Stosunki geobotaniczne torfowiska „Dubeczno” koło Włodawy / Dominik Fijałkowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Tabele, wykresy // Roczniki Nauk Rolniczych. Seria A. – T. 80, z. 3 (1960), s. 449-494, 3 strony tablic

179. FIJAŁKOWSKI Dominik. Szata roślinna jezior Łęczyńsko-Włodawskich i przylegających do nich torfowisk / Dominik Fijałkowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Mapa, rysunki // Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Vol. 14 (1959), s. 131-206, 8 stron tablic

180. FIJAŁKOWSKI Dominik. Wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum, alterniflorum DC.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (woj. Lublin) / Dominik Fijałkowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku niemieckim. – Mapa, tabele // Materiały Florystyczne i Geobotaniczne. – Ann. 5, pars 1 (1959), s. 37-45

181. FLISIŃSKA Zofia. Macromycetes zbiorowisk leśnych i torfowisk Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Zofia Flisińska. – Streszczenie w języku angielskim. – Mapy, tabele // Acta Mycologica. – Vol. 23, z. 1 (1987), s. 19-92

182. FLORA i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim / pod redakcją Feliksa Czyżewskiego i Danuty Urban ; Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie, Klub Ekologiczny UNESCO - Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności. – Lublin, 2006. – 147, [1] strona, [16] stron tablic : fotografie kolorowe, mapa, tabele ; 24 cm
Bibliografia przy referatach. 
Zawiera: Niektóre składniki flory Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" / D. Urban; Wybrane rośliny lecznicze i użytkowe na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" / Alicja Buczek, Hanna Wójciak; Zbiorowiska segetalne jako problem badawczy na Polesiu Zachodnim / Małgorzata Haliniarz; Nominacja roślin w gwarach polskich i ukraińskich okolic Włodawy / F. Czyżewski; Mikrotoponimy powiatu włodawskiego motywowane nazwami roślin / Marek Olejnik; Gwarowy słownik nazw roślin na terenie północno-wschodniej Lubelszczyzny / Kazimiera Pastusiak; „Bud' zdorowyj jak werba”, czyli Uwagi o funkcjach i nominacji wiązanki wierzbowych gałązek w obrzędowości dorocznej / Agnieszka Dudek-Szumigaj; O sposobach nazywania bożonarodzeniowej choinki / Katarzyna Smyk
Tekst częściowo w języku polskim i ukraińskim
ISBN 83-918097-6-5
Recenzja: EP // Etnolingwistyka. – [T.] 19 (2007), s. 324 

183. GLONY występujące w siedliskach przybrzeżnych dwóch jezior położonych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Adam Szember [i inni]. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 44 (1989), s. 127-139

184. JARGIEŁŁO Józef. Stosunki geobotaniczne i gospodarcze torfowisk Krowie Bagno i Hańsk / Józef Jargiełło. – Cz. 1: Zbiorowiska roślinne klasy Phragmitetea i Scheuchzerio-Caricatea fuscat. Cz. 2: Zbiorowiska roślinne klasy Calluno-Ulicetea, Molinio-Juncetea, Arrhenatheretea, Plantaginetea maioris, Alnetea glutinosae. – Bibliografia. – Tytuł także w języku angielskim i rosyjskim. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 31 (1976), s. 83-100, s. 101-117

185. JARGIEŁŁO Józef. Stosunki geobotaniczne i gospodarcze torfowiska Krowie Bagno i Hańsk : rozprawa habilitacyjna (streszczenie) / Józef Jargiełło. – Lublin : Akademia Rolnicza, 1973. – 50 stron : tabele, wykresy ; 25 cm. – (Rozprawy Naukowe / Akademia Rolnicza w Lublinie ; 7)
Bibliografia

186. KARCZMARZ Kazimierz. Mchy Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Cz. 1 / Kazimierz Karczmarz. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Ilustracje, mapa // Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 18 (1963), s. 367-410, 2 strony tablic

187. KARCZMARZ Kazimierz. Mchy zebrane na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Kazimierz Karczmarz. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim // Materiały Florystyczne i Geobotaniczne. – Ann. 9, pars 1 (19639), s. 117-150

188. KARCZMARZ Kazimierz. Strefowość rozmieszczenia ramienic w głębokich jeziorach kresowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Kazimierz Karczmarz. – Bibliografia. – Tytuł także w języku rosyjskim i angielskim. – Streszczenie w języku rosyjskim i angielskim. – Ilustracje, tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 35 (1980), s. 43-52

189. MOSEK Barbara. Roślinność dołów potorfowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Barbara Mosek, Stanisław Miazga. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tabele // Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura. – Z. 75 (1999), s. 233-237

190. MUŁENKO W. Mikroskopowe grzyby fitopatogeniczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / W. Mułenko. – Cz. 1-2. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Ilustracje, rysunki, tabele, wykresy // Acta Mycologica. – Vol. 24, z. 1 (1988), s. 3-49 ; z. 2 s. 125-171

191. STACHURSKA Anna. Juglandaceae w interglacjalnym profilu z Suszna nad Bugiem [pow. Włodawa] : doniesienia / A. Stachurska. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim // Acta Societatis Botanicorum Poloniae. – Vol. 29, nr 3 (1960), s. 495-497, 2 strony tablic

192. SUGIER Piotr. Roślinność wodna i przybrzeżna jeziora Moszne w Poleskim Parku Narodowym / Piotr Sugier, Zygmunt Popiołek. – Tytuł także w języku angielskim. – Streszczenie w języku angielskim. – Plany, tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 53 (1998), s. 185-200, [2] strony tablic złożonych

193. SUGIER Piotr. Roślinność wodna i przybrzeżna jezior Poleskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych: Jezioro Karaśne / Piotr Sugier, Zygmunt Popiołek. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 50 (1995), s. 55-69

194. SUGIER Piotr. Zróżnicowanie roślinności wodnej i przybrzeżnej jeziora Długie w Poleskim Parku Narodowym / Piotr Sugier, Przemysław Popiołek. – Bibliografia.– Streszczenie w języku angielskim. – Mapy, tabele // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. – T. 18, nr 2 (1999), s. 61-79

195. SZATA roślinna Polski w procesie przemian : materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków, 26.06-01.07.1995 : [streszczenia] / redakcja Zbigniew Mirek, Jan J. Wójcicki. – Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki im. W. Szafera, 1995. – 497, [1] stron : ilustracje, mapy, rysunki, tabele, wykresy ; 21 cm
Tytuł także w języku angielskim
Zawiera m.in.: Wpływ zmian warunków siedliskowych na produktywność zbiorowisk glonów dwóch jezior Łęczyńsko-Włodawskich / Krzysztof Czernaś; Zmiany krajobrazu torfowiskowo-jeziornego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Janusz Galek; Wieloletnie zmiany fykoflory wybranych jezior Łęczyńsko-Włodawskich sąsiadujących z torfowiskami / Danuta Krupa; Mechanizmy przemian siedlisk torfowiskowo-jeziornych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Iwo Wojciechowski; Długoterminowe zmiany struktury i produktywności zbiorowisk glonów w wybranych jeziorach Łęczyńsko-Włodawskich / I. Wojciechowski [i inni]
ISBN 83-85444-32-7

196. TAJEMNICE „trzeciego królestwa” : grzyby, jakich nie znamy : [Poleski Park Narodowy] / opracowała Marta Denys. – Fotografie // Ezop. – 1997, nr 7/8, s. 10-11

197. URBAN Danuta. Nowe stanowisko aldrowandy pęcherzykowatej Aldrovanda vesiculosa na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Danuta Urban, Anna Łuczycka-Popiel. – Rysunki // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1998, z. 4, s. 85-87

198. WOJCIECHOWSKA Władysława. Eutrophication and winterperiod structure of phytoplankton in three deep lakes in the Łęczna-Włodawa Lakeland, eastern Poland / Władysława Wojciechowska, Wojciech Pęczuła, Andrzej Zykubek. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Plany, tabele, wykresy // Polish Journal of Ecology. – Vol. 46, no 1 (1998), s. 89-99

199. ZMIANY w zawartości metali ciężkich oraz chlorków i siarczanów w biomasie roślin rosnących w okolicach Lublina i na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Zbigniew Blamowski [i inni] // W: Materiały z Konferencji "Roślina a środowisko" zorganizowanej z okazji 48 Zjazdu PTB w Katowicach w dniach 5-9 września 1989 r. – Katowice, 1989. – S. 102-103

Zwierzęta

200. ADAMCZYK Lucjan Hieronim. Helmintofauna ryb jeziora otwartego i zamkniętego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (woj. lubelskie) / Lucjan Hieronim Adamczyk. – Bibliografia. – Tytuł także w języku rosyjskim i angielskim. – Streszczenie w języku rosyjskim i angielskim. – Mapa, tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 33 (1978), s. 499-515, 2 tablice

201. ADAMCZYK Lucjan Hieronim. Nowe i rzadkie w faunie Polski gatunki pasożytów ryb / Lucjan Hieronim Adamczyk. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Rysunki, tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 29 (1974), s. 107-117

202. ADAMCZYK Lucjan Hieronim. Parazytofauna karasia srebrzystego (Carassius auratus gibelio Bloch, 1783) ze stawów karpiowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Lucjan Hieronim Adamczyk. – Streszczenie w języku angielskim. – Rysunki, tabele // Wiadomości Parazytologiczne. – 1979, nr 3, s. 339-347

203. BOCHEN Krystyna. Materiały do poznania fauny mszyc (Homoptera, Aphidodea) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Krystyna Bochen. – Bibliografia. – Tytuł także w języku rosyjskim i francuskim. – Streszczenie w języku rosyjskim i francuskim // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 32 (1977), s. 255-263

204. BUCZYŃSKI Paweł. Stanowisko nadecznika stawowego Spongilla lacustris w Poleskim Parku Narodowym / Paweł Buczyński. – Mapa // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1997, z. 5, s. 119-120

205. BUCZYŃSKI Paweł. Ważki Odonata Poleskiego Parku Narodowego / Paweł Buczyński // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. – 1997, nr 2, s. 41-62

206. CHOBOTOW Jacek. Ginąca kolonia żółwia błotnego Emys orbicularis na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. – Fotografie, rysunki // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1987, z. 3, s. 78-85

207. CIEŚLAK Marian. Wyniki ilościowych badań ptaków lęgowych w Nadleśnictwie Sobibór / Marian Cieślak. – Streszczenie w języku angielskim. – Tabele // Notatki Ornitologiczne. – T. 25, z. 1/4 (1984), s. 25-30

208. CZACHOROWSKI Stanisław. Uwagi o chruścikach (Insecta : Trichoptera) Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic / Stanisław Czachorowski, Paweł Buczyński. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Mapa, tabele // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. – 1999, nr 2, s. 103-110

209. DYRCZ Andrzej. Ptaki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w okresie lęgowym : (z uwzględnieniem badań ilościowych na torfowiskach niskich) / Andrzej Dyrcz, Jerzy Okulewicz, Bogdan Wiatr. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Ilustracje, mapa, tabele // Acta Zoologica Cracoviensia. – T. 18, nr 14 (1973), s. 399-473, 8 stron tablic

210. ECOLOGICAL and Fishery Characteristics of Lakes Situated in the Future Western Polesie National Park. [Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie / Stanisław Radwan i inni]. – Bibliografia. – Streszczenie w języku polskim, rosyjskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 42 (1987), s. 163-183

211. KOLEJKO Marcin. Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus Le Sueur) w wodach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. – Fotografie, tabele // Przegląd Rybacki. – 1998, nr 4, s. 19-22

212. KOWALCZYK Czesław. Fauna skorupiaków jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na tle warunków limnologicznych / Czesław Kowalczyk. – Cz. 1: Jeziora o I i II stopniu degradacji. Cz. 2: Jeziora o III stopniu degradacji. Cz. 3: Jeziora o IV stopniu degradacji. – Bibliografia. – Tytuł także w języku rosyjskim i angielskim. – Streszczenie w języku rosyjskim i angielskim. – Ilustracje, tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 32 (1977), s. 293-322 ; Vol. 33 (1978), s. 469-498 ; Vol. 34 (1979), s. 261-278

213. KOWALCZYK Czesław. Ugrupowanie jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na podstawie składu biomasy Cladocera i Copepoda / Czesław Kowalczyk. – Bibliografia. – Tytuł także w języku rosyjskim i angielskim. – Streszczenie w języku rosyjskim i angielskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 31 (1976), s. 257-269

214. KOWALIK Witold. Występowanie wodopójek (Hydracarina) w jeziorach o różnej trofii na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Witold Kowalik. – Bibliografia. – Tytuł także w języku angielskim i rosyjskim. – Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim. – Rysunki, tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 33 (1978), s. 443-468

215. MALICKA Izabela. Dżdżownice (Lumbricidae) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Izabela Malicka. – Bibliografia. – Tytuł także w języku angielskim i rosyjskim. – Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 34 (1979), s. 219-227

216. NEHRING Maria. Mikrofauna osadów dolnego dewonu z otworu wiertniczego Krowie Bagno IG 1 / Maria Nehring. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Ilustracje, rysunki // Kwartalnik Geologiczny. – T. 17, nr 1 (1973), s. 57-72, 11 stron tablic

217. OSTOJE ptaków w Polsce / Maciej Gromadzki [i inni] ; Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. – Gdańsk : OTOP, 1994
S. 249-318 : Dolina Tyśmienicy; Lasy Parczewskie; Uroczysko Mosty-Zahajki; Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie; Polesie Lubelskie; Bagno Bubnów; Chełmskie Bagna Węglanowe; Lasy Strzeleckie; Dolina Górnego Bugu
ISBN 83-902466-0-0

218. PIETRYKOWSKA Ewa. Donaciinae (Coleoptera: Chrysomelidae) zebrane w Poleskim Parku Narodowym / E. Pietrykowska, Bernard Staniec // Wiadomości Entomologiczne. – 1997, nr 2, s. 117-118

219. PIOTROWSKI Wiesław. Bóbr europejski Castor fiber w Poleskim Parku Narodowym / Wiesław Piotrowski, Jacek Misztal, Paweł Stolarczyk. – Rysunki, tabele // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1995, z. 6, s. 84-90

220. PIOTROWSKI Wiesław. Obnażaczowate (Hymenoptera : Argidae) Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic / Wiesław Piotrowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. – 1998, nr 3, s. 67-75

221. PIOTROWSKI Wiesław. Omarlicowate (Coleoptera: Silphidae) Poleskiego Parku Narodowego / W. Piotrowski. – Streszczenie w języku angielskim // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. – 1996, nr 1, s. 77-86

222. PIOTROWSKI Wiesław. Ryby wód Poleskiego Parku Narodowego. – Bibliografia. – Mapa // Rocznik Chełmski. – T. 2 (1996), s. 507-514

223. PIOTROWSKI Wiesław. Strzelba przekopowa Moroco (=Phoxinus) percnurus w Poleskim Parku Narodowym / Wiesław Piotrowski. – Bibliografia. – Tabele // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1994, z. 5, s. 91-93

224. PIOTROWSKI Wiesław. Wykaz fauny Poelskiego Parku Narodowego / Wiesław Piotrowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim // Parki Narodowe Rezerwaty Przyrody. – 1994, nr 1, s. 47-61

225. PISKORSKI Michał. Rozmieszczenie, liczebność i ochrona bąka Botaurus stellaris na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Michał Piskorski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Mapa, tabele // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1999, z. 2, s. 52-64

226. RADWAN Stanisław. Planktonic Rotifers as Indicators of Lake Trophy = Wrotki planktonowe jako wskaźniki trofii jezior [Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego] / Stanisław Radwan. – Bibliografia. – Streszczenie w języku rosyjskim i polskim // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 31 (1976), s. 227-235

227. RADWAN Stanisław. Porównanie biomasy i produkcji wybranych gatunków wrotków (Rotatoria) w sezonach wiosennym i późnoletnim w pelagialu trzech jezior Łęczyńsko-Włodawskich / Stanisław Radwan, Barbara Popiołek. – Bibliografia. – Tytuł także w języku angielskim i rosyjskim. – Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 32 (1977), s. 277-291

228. RADWAN Stanisław. Rotifer communities in nine lakes of different trophy in the Polesie National Park and its protection zone (eastern Poland) / Stanisław Radwan, Andrzej Paleolog, Barbara Popiołek. – Bibliografia. – Ilustracje // Acta Hydrobiologica. – Vol. 40, fasc. 2 (1998), s. 93-104
Badano wrotki w jeziorach Piaseczno, Rogóźno, Uściwierz, Łukie, Bikcze, Nadrybie, Długie, Brzeziczno, Moszne

229. RADWAN Stanisław. Rzadkie gatunki wrotków (Rotatoria) w pelagialu jezior Łęczyńsko-Włodawskich / Stanisław Radwan. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Rysunki // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 30 (1975), s. 243-255

230. RADWAN Stanisław. Wrotki pelagiczne jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego : studium faunistyczno-ekologiczne : (skrót rozprawy habilitacyjnej) / Stanisław Radwan. – Lublin : : Akademia Rolnicza, 1973. – [2], 57 stron : tabele, wykresy ; 25 cm. – (Rozprawy Naukowe / Akademia Rolnicza w Lublinie ; 8)
Bibliografia

231. ROZWAŁKA Robert. Materiały do znajomości pająków Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic / R. Rozwałka. – Streszczenie w języku angielskim // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. – 1996, nr 2, s. 63-73

232. SYMPOZJUM „Współczesne kierunki ekologii – ekologia behawioralna” : (streszczenia), Lublin, 25-26.11.1995 / PTE ; [redakcja Tadeusz Puszkar, Lucyna Puszkar]. – Lublin : PTE, 1995. – 57 stron ; 30 cm. – (Biuletyn / Polskie Towarzystwo Ekologiczne ; 4)
Zawiera m.in.: Omomiłki (Cantharidae, Coleoptera) Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” / Jacek Chobotow; Skład chemiczny i skład grupowy rozpuszczonej substancji organicznej w płytkich wodach gruntowych zlewni i w wodach jezior Piaseczno i Moszne na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Modest Misztal, Halina Smal, S. Ligęza; Próba renaturalizacji zespołu ekosystemów wodnych i torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Tadeusz J. Chmielewski [i inni]; Z metodyki wydzielania geokompleksów Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie” / Jacek Babuchowski, Piotr Sempliński, D. Urban; Ocena charakteru troficznego jeziora Moszne w Poleskim Parku Narodowym w oparciu o wodną roślinność naczyniową / Joanna Sender; Ekologiczne zmiany w jeziorach Łęczyńsko-Włodawskich w ostatnim 40-leciu / Stanisław Radwan, T.J. Chmielewski; Długoterminowe zmiany w chronionych jeziorach Sobiborskiego Parku Krajobrazowego / Władysława Wojciechowska, Wojciech Pęczuła, Andrzej Zykubek; Długoterminowe interakcje: zlewnia = ekosystem jeziorny w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / T.J. Chmielewski, S. Radwan

233. THE PRESENT Ecological state of some lakes in the Łęczna-Włodawa Lakeland / Stanisław Radwan [i inni]. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim // Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego [Sectio] Biologia. – Vol. 29, nr 2 (1987), s. 63-70

234. WAŻNE stanowisko lęgowe podgorzałki Aythya nyroca na stawach w Starym Brusie (Lubelszczyzna) / Marek Nieoczym [i inni]. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Fotografie kolorowe, mapa, tabele, wykresy // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2014, z. 1, s. 68-72

Ochrona środowiska

235. BARCZYŃSKI Jacek. Chroniony krajobraz z hałdą? / Jacek Barczyński // Tygodnik Chełmski. – 1983, nr 32, s. 8
Zagrożenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego przez Lubelskie Zagłębie Węglowe

236. BORCHULSKI Zbigniew. Prawda i mity o zagrożeniu pojezierza [Łęczyńsko-Włodawskiego] / Zbigniew Borchulski // Medicus. – 1991, nr 10, s. 4

237. BUCZYŃSKI Paweł. Waloryzacja godnego ochrony torfowiska Krugłe Bagno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) w oparciu o wybrane elementy jego fauny / Paweł Buczyński, Bernard Staniec. – Streszczenie w języku angielskim // Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. – T. 2 (1998), s. 95-107

238. BURDZANOWSKA Iwona. Wrócić nad jeziora : czy przetrwa Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie / Iwona Burdzanowska. – Fotografie // Gazeta w Lublinie. – 1993, nr 287, s. 4

239. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. Projekt renaturalizacji zespołu ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i jego pierwsze efekty / Tadeusz J. Chmielewski, Marian Harasimiuk, Stanisław Radwan. – Streszczenie w języku angielskim // Przegląd Przyrodniczy. – 1996, z. 3/4, s. 149-166

240. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. Wczoraj, dziś, jutro Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Tadeusz J. Chmielewski. – Fotografie // Na Przykład. – Nr 1 (1993), s. 18-19

241. CZYŻ Bożena. Odpady poszły w las / Bożena Czyż // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 15, s. 7
Pozagalwanizerskie odpady z FSC, które miała złożyć w Wereszczynie sp. z o.o. "Utylizacja" z Chełma

242. (dam). Warto wiedzieć [o penetracji Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego przez Jana Rostworowskiego i Alfreda Lityńskiego] / (dam) // Ezop. – 1995, nr 1, s. 14-15

243. DUNAJEWSKA Jadwiga. Ochrona jezior na przykładzie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Jadwiga Dunajewska, Andrzej Rzymkowski. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Ilustracje, mapki // Aura. – 1980, nr 2, s. 4-6

244. 10 [DZIESIĘĆ] lat „Porozumień Włodawskich” : ocena realizacji wspólnych międzywojewódzkich działań w zakresie ochrony środowiska w makroregionie środkowo-wschodnim / Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej. Wydział Ochrony Środowiska. – Serpelice ; Biała Podlaska : UW, 1996. – 79 stron ; 24 cm
Zawiera m.in.: Ocena realizacji wspólnych międzywojewódzkich działań w zakresie ochrony środowiska w makroregionie środkowo-wschodnim; Województwo chełmskie; Ocena stanu czystości rzeki Bug na odcinku granicznym w 1986 i 1995 roku; Realizacja Porozumień Włodawskich w zakresie ochrony przyrody w makroregionie środkowo-wschodnim, Serpelice 1996 r.

245. FIJAŁKOWSKI Dominik. Czy jesteśmy ostatnim pokoleniem? / Dominik Fijałkowski ; rozmawia Małgorzata Bronikowska. – Fotografie // Gazeta Obywatelska. – 1990, nr 11, s. 1, 4-5
Uzupełnienie: Sadowski Jacek // Gazeta Obywatelska. – 1990, nr 11, s. 4-5
Zagrożenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

246. HARASIMIUK Stanisław. Czy zginie arkadyjski zakątek? / Stanisław Harasimiuk. – Ilustracje // Tygodnik Kulturalny. – 1985, nr 17, s. 5, 10
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

247. KASPRZAK Kazimierz. Ścieki na wagę zdrowego rozsądku / Kazimierz Kasprzak // Dziennik Lubelski. – 1991, nr 109, s. 6
Budowa oczyszczalni przez włodawską mleczarnię

248. KORNIJÓW Ryszard. Symptomy entrofizacji w powierzchniowych i przydennych warstwach wody dimiktycznych jezior łęczyńsko-włodawskich a typologiczne znaczenie zoobentosu zasiedlającego ich profundal / Ryszard Kornijów. – Bibliografia. – Tytuł także w języku angielskim. – Streszczenie w języku angielskim. – Plan, tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 52 (1997), s. 183-196

249. MOLIK Andrzej. Paskuda nad Pojezierzem / Andrzej Molik // Kurier Lubelski. – 1983, nr 133, s. 3
Ochrona środowiska Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, zagrożonego przez Lubelskie Zagłębie Węglowe

250. PODBIELSKI Marcin. Kopalnia czy pojezierze? / Marcin Podbielski // Dziennik Lubelski. – 1990, nr 178, s. 6
Zagrożenia ze strony Lubelskiego Zagłębia Węglowego dla środowiska przyrodniczego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

251. POLESIA czar ... – Fotografie // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 17, s. 3

252. PRÓBA renaturalizacji stosunków ekologicznych w zespole jeziorno-torfowiskowym Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Tadeusz Jan Chmielewski [i inni] // W: Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 21-22 listopada 1991 roku w Lublinie] / pod redakcją T.J. Chmielewskiego, Andrzeja Richlinga, Krzysztofa H. Wojciechowskiego ; [International Association for Landscape Ecology]. – Lublin : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Oddział, 1992. – Bibliografia. – S. 79-84

253. PRZYCHODZKI Lech L. Dwunasta minęła – co dalej? / Lech L. Przychodzki. – Fotografie // Dzień. – 1990, nr 140, s. 5
Zagrożenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego przez Lubelskie Zagłębie Węglowe

254. RUMIŃSKA Ewa. Gdzie Bug, gdzie Wieprz płynie ... "Porozumienie Łęczyńsko-Włodawskie" / Ewa Rumińska // Tygodnik Demokratyczny. – 1988, nr 46, s. 8-9
Ochrona rzeki Bug

255. SKRZYPEK Henryk. Problemy ochrony ptaków Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Henryk Skrzypek. – Streszczenie w języku angielskim // Roczniki Filozoficzne. – R. 29, z. 3 (1981), s. 169-172

256. SMYK Bolesław: Z ekologią ku ochronie wód śródlądowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Bolesław Smyk. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Ilustracje // Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. – T. 19 (1991), s. 9-22

257. TURCZYŃSKI Marek. Jezior wiele – wody mało / Marek Turczyński. – Mapa // Kamena. – 1991, nr 2, s. 38-40
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

258. UCHWAŁA Nr XXI/138/05 Rady Gminy Hańsk z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Hańsk // Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. – 2005, nr 157, s. 11327

259. URBAN Danuta. Walory florystyczne i fitosocjologiczne doliny Bugu : (okolice Skryhiczyna–Starosiela, Hniszowa i Dołhobrodów–Jabłecznej) / Danuta Urban, Hanna Wójciak // W: Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy : Międzynarodowa Konferencja z okazji 20-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Kazimierz Dolny, 1-4 września 1999 r. : materiały konferencji / pod redakcją Marka Kucharczyka ; Lubelski Urząd Wojewódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1999. – Bibliografia. – S. 127-130
ISBN 83-227-1437-8

260. WILGAT Tadeusz. Pomimo przegranych nie tracę nadziei : rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Wilgatem, kierownikiem Zakładu Hydrografii w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie / rozmawia Jacek Barczyński // Tygodnik Chełmski. – 1986, nr 28, s. 1, 5
Ochrona środowiska w rejonie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

261. WOJCIECHOWSKA Władysława. Long-term changes in protected lakes : (Sobibór Landscape Park, Eastern Poland) / Władysława Wojciechowska, Wojciech Pęczuła, Andrzej Zykubek. – Bibliografia. – Streszczenie w języku polskim. – Ilustracje // Ekologia Polska. – Vol. 44, nr 1/2 (1996), s. 179-191

262. WSPÓŁCZESNE kierunki ekologii : ekologia behawioralna : [materiały z sympozjum, Lublin, 25-26 listopada 1995 roku] / pod redakcją Tadeusza Puszkara, Lucyny Puszkar ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Ekologiczne. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1997. – 418 stron : ilustracje, mapy, tabele, wykresy ; 24 cm
Tekst częściowo w języku angielskim. – Bibliografia przy referatach. – Streszczenie w języku angielskim, polskim
Zawiera m.in.: Skład chemiczny i skład grupowy rozpuszczonej substancji organicznej w płytkich wodach gruntowych zlewni i w wodach jezior Piaseczno i Moszne na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Modest Misztal, Halina Smal, S. Ligęza; Długoletnie badania zbiorowisk glonów planktonowych i ich produktywności w jeziorach Piaseczno i Moszne / Danuta Krupa, Krzysztof Czernaś; Ocena stanu troficznego Jeziora Moszne w Poleskim Parku Narodowym na podstawie wodnej roślinności naczyniowej / Joanna Sender; Ekologiczna degradacja ekosystemów wodnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Stanisław Radwan, Tadeusz Chmielewski; Długoterminowe interakcje: zlewnia – ekosystem jeziorny w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / T. Chmielewski, S. Radwan, Beata Sielewicz
ISBN 83-227-1013-5

263. ZAGROŻENIE Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na skutek eksploatacji węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym : [sympozjum, Zagłębocze, 9-10 czerwca 1983 r.] / Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Wojewoda Lubelski. – Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1983. – 132, [2] strony : mapy, rysunki, tabele ; 29 cm
Bibliografia przy pracach
Zawiera: Przyrodnicze uwarunkowania jako podstawa kształtowania środowiska w Lubelskim Zagłębiu Węglowym / Wiesława Różycka, Tadeusz Jaroszewski, Janina Zemła; Stan środowiska w rejonie Lubelskiego Zagłębia Węglowego i prowadzona działalność w kierunku ochrony jego zasobów / Henryk K. Janczewski; Górnicze zagospodarowanie Lubelskiego Zagłębia Węglowego / Józef Paździora; Zagrożenie stosunków wodnych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim : konsekwencje ekologiczne budowy Lubelskiego Zagłębia Węglowego / Stefan Kozłowski; Badania hydrograficzne na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Krzysztof H. Wojciechowski.
Recenzja: Stochlak J[anusz] // Przegląd Geologiczny. – 1984, nr 6, s. 371

Parki narodowe i krajobrazowe. Rezerwaty

264. Barczyński Jacek. Jedni tu rosną, inni leczą lub zimują / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 247, s. 8
Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego (Urszulin)

265. BARCZYŃSKI Jacek. Park się zaczyna / Jacek Barczyński. – Fotografie // Przegląd Kresowy. – 1991, nr 1, s. 6
Poleski Park Narodowy

266. Barczyński Jacek. Ścieżka dostała imię wielkiego przyrodnika / Jacek Barczyński// Dziennik Wschodni. – 2018, nr 96, s. 7
Dominik Fijałkowski. Dąb „Dominik". Poleski Park Narodowy – Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. Łomnica (gm. Urszulin)

267. Barczyński Jacek. Żurawie niczym jaskółki wiosny / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 40, s. 8
Poleski Park Narodowy

268. BORCHULSKI Zbigniew. Uwarunkowania gospodarki wodnej w rejonie projektowanego Zachodniopomorskiego Parku Narodowego / Zbigniew Borchulski, Aleksander Zwierzchowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Wykresy // Człowiek i Środowisko. – T. 12, nr 3 (1988), s. 307-324
Poleski Park Narodowy

269. BRONICKI Andrzej. Badania archeologiczne w Poleskim Parku Narodowym / Andrzej Bronicki, Wojciech Mazurek // Parki Narodowe. – 1996, nr 4, s. 21-22

270. BURDZANOWSKA Iwona. Poleski Park Narodowy / Iwona Burdzanowska. – Ilustracje // Gazeta w Lublinie. – 1992, nr 29, dodatek „Weekend” s. III

271. BURDZANOWSKA Iwona. Poleski Park Narodowy / Iwona Burdzanowska. – Ilustracje // Gazeta w Lublinie. – 1992, nr 31, s. 8

272. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. Metodyczne problemy delimitacji obszarów chronionych (na przykładzie Zachodnio-Poleskiego Parku Narodowego) / Tadeusz Jan Chmielewski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Mapy, rysunki, tabele // Człowiek i Środowisko. – T. 11, nr 4 (1987), s. 527-555

273. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. Pierwsze pięć lat funkcjonowania Poleskiego Parku Narodowego / Tadeusz J. Chmielewski, Stanisław Radwan, Zbigniew Karbowski. – Bibliografia // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1995, z. 6, s. 66-72

274. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. Pierwszych pięć lat funkcjonowania Poleskiego Parku Narodowego / Tadeusz J. Chmielewski, Stanisław Radwan, Zbigniew Karbowski. – Bibliografia // Rocznik Chełmski. – T. 2 (1996), s. 477-483

275. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. Powstał Poleski Park Narodowy / Tadeusz Jan Chmielewski. – Fotografie // Kurier Lubelski. – 1990, nr 86, s. 3

276. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. Program renaturalizacji jezior, torfowisk i terenów porolnych w Poleskim Parku Narodowym / Tadeusz J. Chmielewski, Stanisław Radwan, Zbigniew Karbowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim // Przegląd Przyrodniczy. – T. 8, z. 1/2 (1997), s. 145-148

277. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. Przyrodnicze obszary chronione : (rozmowa z Tadeuszem Janem Chmielewskim, koordynatorem zespołu, który opracował dokumentację naukową z myślą o powołaniu nowego parku narodowego [Zachodnio-Poleskiego] / rozmawia K[azimierz] Kasprzak. – Fotografie // Sztandar Ludu. – 1987, nr 19, s. 4-5

278. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. W połowie drogi : (rozmowa z mgr. Tadeuszem Janem Chmielewskim, koordynatorem prac nad projektem Zachodniopoleskiego Parku Narodowego) / rozmawia Anna Treger. – Fotografie // Kurier Lubelski. – 1987, nr 16, s. 3

279. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. W sprawie utworzenia Parku Narodowego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Tadeusz Jan Chmielewski. – Bibliografia. – Ilustracje, mapa // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 1986, z. 4, s. 61-67

280. CHMIELEWSKI Tadeusz Jan. Zmiany struktury ekologicznej krajobrazu w rejonie Poleskiego Parku Narodowego w ciągu ostatnich 40 lat / Tadeusz Jan Chmielewski, B. Sielewicz. – Streszczenie w języku angielskim. – Ilustracje // Przegląd Przyrodniczy. – T. 8, z. 4 (1997), s. 3-10

281. FIJAŁKOWSKI Dominik. Ratujmy zasoby biologiczne Poleskiego Parku Narodowego / Dominik Fijałkowski. – Fotografie // Ezop. – 1995, nr 4, s. 8-9

282. GÓRNY Jerzy. Jesteśmy małą wyspą : Poleski Park Narodowy / Jerzy Górny. – Szkic // Kamena. – 1990, nr 3, s. 44

283. INFORMATOR turystyczno-przyrodniczy o Poleskim Parku Narodowym i okolicy / opracowanie tekstu Barbara Martysiuk. – Urszulin : na zlecenie Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego, 1998. – 24 strony : fotografie kolorowe, mapa, rysunki ; 21 cm
Tytuł okładkowy: Informator turystyczno-przyrodniczy : Poleski Park Narodowy
ISBN 83-905476-1-9

284. IWANIUK Arkadiusz. Drastycznie, ale z perspektywą, czyli problem ochrony torfowisk z Poleskiego Parku Narodowego. – Ilustracje // Parki Narodowe. – 1999, nr 4, s. 12-13

285. IWANIUK Arkadiusz. Torfianka – pocieszający wyjątek // Aura. – 1999, nr 4, s. 17-18
Proces zarastania wyrobisk po wydobyciu torfu w Poleskim Parku Narodowym

286. (J.G.). Poleski Park Narodowy / (J.G.). – Fotografie // Tygodnik Chełmski. – 1990, nr 27, s. 3

287. KARBOWSKI Z. Próba renaturalizacji obszarów bagiennych w Poleskim Parku Narodowym / Z. Karbowski // Przyroda Polska. – 1996, nr 4, s. 7-8

288. KORBOWSKI Zbigniew. Pięć lat istnienia Poleskiego Parku Narodowego / Zbigniew Korbowski. – Ilustracje // Parki Narodowe. – 1995, nr 2, s. 9-10

289. KUCHARSKA Izabela. Poleski Park Narodowy / Izabela Kucharska // Parki Narodowe w Polsce. – 1997 druk 1998, s. 75-82

290. LESZCZYŃSKI Stanisław. Oddalona groźba : w Chełmskie wraca woda czysta i trawa zielona / Stanisław Leszczyński. – Rysunki // Cash. – 1995, nr 13, Suplement s. XII
Poleski Park Narodowy

291. PIOTROWSKI Wiesław. Zanieczyszczenia powietrza Poleskiego Parku Narodowego imisjami przemysłowymi na podstawie badań monitoringu technicznego / Wiesław Piotrowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Ilustracje // Sylwan. – 1993, nr 7, s. 61-65

292. POLESKI Park Narodowy : dokumentacja naukowa : praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza J. Chmielewskiego ; zespół autorów Stefan Bartoszewski [i inni] ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Ośrodek Główny w Warszawie i Zakład w Lublinie, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Oddział w Lublinie. – Warszawa ; Lublin : Zakład Wydawnictw IGPiK : TWWP.O, 1989. – S. 3-149, [2], [24] strony : fotografie, mapy, rysunki ; 25 cm
Bibliografia na stronach 141-147. – Streszczenie w języku angielskim

293. POLESKI Park Narodowy : przewodnik turystyczno-przyrodniczy / [autorzy tekstów: Paweł Buczyński i inni]. – Lublin : „Promotor” : na zlecenie PPN, 1998. – 64 strony, [22] strony tablic : fotografie kolorowe, ilustracje, mapy, tabele ; 21 cm
ISBN 83-908003-7-3

294. POLESKI Rezerwat Biosfery : materiały z konferencji naukowej na temat możliwości utworzenia Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie : [Włodawa – Hola 12-14 czerwca 1998 r.] / redakcja Janusz Kuśmierczyk, Magdalena Kamola. – Piaski : Ekologiczny Klub UNESCO. Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności, [1998?]. – 142 strony, [8] stron tablic : fotografie (w tym kolorowe), mapy, rysunki, tabele ; 24 cm
Bibliografia przy rozdziałach
Zawiera m.in.: Walory przyrodnicze polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie / Janusz Holuk, Janusz Wójciak, Danuta Urban; Poleski Park Narodowy i jego rola w ochronie Polesia Lubelskiego / Dariusz Piasecki; Badania nad populacją żółwia błotnego w Sobiborskim Parku Krajobrazowym / Andrzej Jabłoński, Sławomira Jabłońska; Stan badań przyrodniczych w dolinie środkowego Bugu w granicach Polski / Małgorzata Piotrowska; Kulturotwórcza rola skansenu w Holi / Tadeusz Karabowicz; Wiatraki w pejzażu nadbużańskim / M. Kamola; Podstawy waloryzacji przyrodniczej lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach Lubelszczyzny / Dominik Fijałkowski, Stephan Romer; Główne elementy polityki ekologicznej Euroregionu Bug / Tadeusz J. Chmielewski
ISBN 83-911085-0-3

295. PROBLEMY aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych : [materiały Międzynarodowej Konferencji „Problemy ...”, Okuninka n. Jeziorem Białym Włodawskim, 8-9 października 1999 roku] / pod redakcją Stanisława Radwana i Ryszarda Kornijowa. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1999. – 291 strony : mapy, tabele, wykresy ; 24 cm
Bibliografia przy rozdziałach. – Streszczenie w języku angielskim
Zawiera: Jeziora i torfowiska Poleskiego Parku Narodowego i Szackiego Parku Narodowego – stan aktualny, zagrożenia i aktywna ochrona / S. Radwan [i inni]; Strategia ochrony i kształtowania stosunków wodnych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego / T.J. Chmielewski, Zdzisław Michalczyk, S. Radwan; Koncepcja aktywnej ochrony ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym / R. Kornijów, S. Radwan; Aktualna waloryzacja i ochrona ekosystemów torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym / Dominik Fijałkowski; Próba czynnej ochrony ekosystemów torfowiskowych na wybranych powierzchniach w Poleskim Parku Narodowym / Andrzej Różycki, Marek Sołtys; Wstępna ocena przeobrażeń gleb hydrogenicznych na torfowiskach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Jan Gawlik; Zmiany roślinności wodnej i przybrzeżnej jeziora Łukie w latach 1952-1998 / B. Lorens, Piotr Sugier; Zmiany fauny wodopójek (Hydracarina) chronionych zbiorników wodnych Polesia Lubelskiego zachodzące pod wpływem antropopresji / Witold Kowalik, Robert Stryjecki; Preferencje pokarmowe łosi na terenach bagiennych Poleskiego Parku Narodowego / Mariusz Wójcik
ISBN 83-227-1504-8

296. PROBLEMY aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych, 8-9 października 1999 roku, Okuninka n/Jeziorem Białym Włodawskim : (materiały międzynarodowej konferencji) : [streszczenia referatów i posterów] / [przygotowanie redakcyjne Stanisław Radwan, Ryszard Kornijów] ; Akademia Rolnicza w Lublinie, Poleski Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. – Lublin : AR, 1999. – 57 stron ; 24 cm
Zawiera m.in.: Strategia ochrony i kształtowania stosunków wodnych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego / Tadeusz J. Chmielewski, Zdzisław Michalczyk, S. Radwan; Waloryzacja i ochrona ekosystemów torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym / Dominik Fijałkowski; Wstępna ocena przeobrażeń gleb hydrogenicznych na torfowiskach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Jan Gawlik; Problemy czynnej ochrony ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym / R. Kornijów, S. Radwan; Propozycja obiektywizacji waloryzacji przyrodniczej ekosystemów wodnych (na przykładzie jezior i torfianek Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny) / R. Kornijów, S. Radwan; Czynniki antropogeniczne wpływające na zmiany fauny wodopójek (Hydracarina) chronionych zbiorników wodnych Polesia Lubelskiego / Witold Kowalik, Robert Stryjecki; Zmiany roślinności wodnej i przybrzeżnej jeziora Łukie w latach 1952-1998 / B. Lorens, Piotr Sugier; Jeziora i torfowiska Poleskiego i Szackiego Parku Narodowego – stan aktualny, zagrożenia i aktywna ochrona / S. Radwan [i inni]; Próba czynnej ochrony ekosystemów torfowiskowych na wybranych powierzchniach w Poleskim Parku Narodowym / Marek Sołtys, Andrzej Różycki. Preferencje pokarmowe łosi na terenach bagiennych Poleskiego Parku Narodowego / Mariusz Wójcik
ISBN 83-7259-008-7

297. PRZYCHODZKI Lech L. Na szlaku Dominika / Lech L. Przychodzki, Marek Sołtys. – Ilustracje // Gazeta w Lublinie. – 1991, dodatek „Weekend” nr 22, s. III
Poleski Park Narodowy

298. PRZYCHODZKI Lech L. Poleski Park Narodowy / Lech L. Przychodzki ; konsultacja naukowa D[ominik] Fijałkowski. – (Przyrodnicze obszary chronione Ziemi Lubelskiej ; 2) // Obserwator Ziemi Lubelskiej. – 1998, nr 10/12, s. 31

299. RADWAN Stanisław. Poleski Park Narodowy : powstanie, funkcjonowanie i znaczenie / Stanisław Radwan. – Fotografie // Ezop. – 1996, nr 4, s. 4-5

300. RADWAN Stanisław. Poleski Park Narodowy jako obiekt interdyscyplinarnych badań naukowych / Stanisław Radwan, Tadeusz Chmielewski. – Ilustracje // Parki Narodowe. – 1995, nr 2, s. 10-12

301. (rhs). Poleski Park Narodowy dwukrotnie poszerzył swe granice / (rhs). – Rysunki // Dziennik Lubelski. – 1992, nr 76, s. 11

302. RÓŻYCKI Andrzej. Ścieżka przyrodnicza „Spławy” : Poleski Park Narodowy : (przewodnik dydaktyczny) / [tekst Andrzej Różycki ; rys historyczny Wiesław Piotrowski]. – Warszawa : Brokart Mat : na zlecenie Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego, 1999. – [20] stron : fotografie kolorowe, mapy, rysunki ; 21 cm
Opis wg okładki
ISBN 83-905476-2-7

303. SOŁTYS Marek. Poleski Park Narodowy / tekst Marek Sołtys ; zdjęcia Ryszard L. Borowy, Andrzej Różycki ; Poleski Park Narodowy. – Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 1993. – [23] strony, [41] stron tablic : fotografie kolorowe ; 20 cm
ISBN 83-900559-4-5

304. SOŁTYS Marek. W krainie jezior, moczarów i bagien / Marek Sołtys ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Poleski Park Narodowy. – Lublin ; Urszulin : TWWP : PPN, 1992. – 48 stron : fotografie (w tym kolorowe) ; 14x21 cm
Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim

305. SYCHUT Lesław. Między węglem a wodą / Lesław Sychut. – Rysunki // Gazeta w Lublinie. – 1991, nr 86, s. 3
Koegzystencja Poleskiego Parku Narodowego i LZW

306. Szlachetka Małgorzata. Nie wszystkie sowy pohukują / Małgorzata Szlachetka. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2017, nr 49, s. 14-15
Poleski Park Narodowy. Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny (Urszulin). Noc Sów (6; 2017; Urszulin).

307. SZOSTAK R.H. Poleski Park Narodowy dwa razy większy / R.H. Szostak. – Mapka // Dziennik Lublin. – 1994, nr 16, s. 3

308. SZOSTAK Rafał H. Powrót mszarów i jezior? : w Poleskim Parku Narodowym / Rafał H. Szostak // Dziennik Lubelski. – 1992, nr 60, s. 8-9

309. SZUBIELA Jerzy. Perła na mokradłach : lato i przyroda : Poleski Park Narodowy / Jerzy Szubiela. – Fotografie // Gazeta w Lublinie. – 1999, nr 193, s. 5

310. TUSZYŃSKI Jerzy. Polesia czar / Jerzy Tuszyński. – Fotografie, rysunki // Żyjmy Dłużej. – 1992, nr 10, s. 18-19
Poleski Park Narodowy

311. WALORY przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego i problemy ich ochrony / Tadeusz Jan Chmielewski [i inni.]. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Fotografie, rysunki, tabele // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. –1991, z. 4, s. 17-31

312. WOJNAROWICZ Stanisław. Park narodowy Poj. Łęczyńsko-Włodawskiego? / Stanisław Wojnarowicz // Kurier Lubelski. – 1980, nr 94, s. 3

Krajoznawstwo. Turystyka

313. Barczyński Jacek. Ciszej nad tą Okuninką / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 39, s. 11
Lokalna Organizacja Turystyczna Polesie Lubelskie. Białe (jezioro ; Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Okuninka

314. Barczyński Jacek. Hotelarze wypowiadają wojnę motorowodniakom / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 33, s. 9
Lokalna Organizacja Turystyczna Polesie Lubelskie. Białe (jezioro). Okuninka

315. Barczyński Jacek. Przyjechali na chwilę, zostali na zawsze / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 246, s. 10
Agroturystyka Polesie (Babsk)

316. GMINA Urszulin jako część Polesia Zachodniego / opracowanie Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska-Woźniak, ; fotografie Urząd Gminy Urszulin, Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska-Woźniak. – Urszulin : Urząd Gminy 2010. – 15 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.
Tytuł wewnątrz broszury na stronie 2

317. IZDEBSKI Krystyn. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie / Krystyn Izdebski, Tadeusz Grądziel. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981 [właściwie 1982]. – 201, [3] stron, [64] stron tablic : ilustracje, mapy, tabele, wykresy ; 17 cm. – (Przyroda Polska)
Bibliografia na stronie 179
ISBN 83-214-0206-2

318. JAROSZCZUK Wanda. Powrót do letniska / Wanda Jaroszczuk. – Fotografie // Dziennik Lublin. – 1995, nr 72, s. 7
Agroturystyka w Woli Uhruskiej.

319. JEŚLI urlop, to tylko we Włodawie. – Fotografie kolorowe // Panorama Lubelska. – 2017, nr [4/5], s. 28-29

320. JUSZCZUK Katarzyna. Wola Uhruska serce agroturystyki / Katarzyna Juszczuk. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1995, nr 28, s. 4

321. Kasperska Agnieszka. Na wsi najlepiej? Na Polesiu / Agnieszka Kasperska. – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 159, s. 8
Agroturystyka Polesie (Babsk)

322. Kasperska Agnieszka. Okuninka pobiła Kazimierz / Agnieszka Kasperska. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 170, s. 2

323. KLEMIŃSKI Witold. Niewesołe refleksje znad Jez[iora] Białego / W. Klemiński // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1980, nr 143, s. 7

324. Korneluk Janusz. Włodawa : miasto 3 kultur / opracowanie Janusz Korneluk. – Kwidzyn : Vega Studio Adv. Tomasz Müller ; Włodawa : przy współpr. Urzędu Miejskiego, 2009. – 41 s. : ilustracje (głównie kolorowe) ; 29 cm. – (Wonderful Poland)
Tekst równoległy polski, angielski
ISBN 978-83-89855-57-2 (Vega)

325. Kozłowski Piotr (dziennikarz). Włodawa, Okuninka i Jezioro Białe / Piotr Kozłowski. – Fotografia // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2019, nr 145, dodatek „Cudne Lubelskie", s. 4

326. Kudyba Kamil. Bary, kawiarnie i krokodyl : wodne atrakcje Lubelszczyzny: Okuninka i Jezioro Białe / Kamil Kudyba. – Fotografie kolorowe // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2012, nr 192, s. 5

327. LIJEWSKI Teofil. Geografia turystyki Polski / Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski. – Wydanie 3 zmienione. – Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998
S. 306-307 : Lublin i okolice, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Roztocze
ISBN 83-208-1133-3

328. (maj). „Przebiśnieg” dla Woli Uhruskiej / (maj) // Kurier Lubelski. – 1995, nr 36, s. 6
Honorowa nagroda za rozwój agroturystyki, w ogólnopolskim konkursie na najciekawiej zrealizowane inicjatywy kreujące nowoczesną ofertę turystyczną w Polsce

329. Niedbał Adam. Nadbużańskie letnisko / Adam Niedbał. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2015, nr 152, dod. „Magazyn", s. XX
Wola Uhruska

330. POZNAJ wyjątkowe atrakcje Polesia. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 146, s. 3
Urszulin

331. PAJĄK Henryk. Reportaż prowincjonalny : [Włodawa] / Henryk Pająk // Kamena. – 1962, nr 17, s. 2

332. SKOCZKOWSKA Anna. Nad Białe przez Włodawę : dla mieszkańców i turystów / Anna Skoczkowska. – Fotografie // Kurier Lubelski. – 1979, nr 104, s. 3

333. SOBIESZEK Tadeusz. Lasy sobiborskie / Tadeusz Sobieszek. – (Na piechotę i nie tylko). – Plan // Dziennik Lubelski. – 1991, nr 128, s. 9

334. Sobolewski Sławomir. Gmina Hańsk : warto wiedzieć i zobaczyć / Sławomir Sobolewski. – Chełm : Wydawnictwo TaWa Taurogiński Waldemar ; Hańsk : na zlecenie Gminy Hańsk, [2014]. – 64 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 20x21 cm
Bibliografia na stronach 62-63
ISBN 978-83-62638-27-7 (TaWa)

335. SROKA Jerzy. W starych miasteczkach : opowieści z Podlasia / Jerzy Sroka // Wrocławski Tygodnik Katolicki. – 1968, nr 12, s. 1, 8
M.in. Włodawa

336. Stefanicki Robert. Wola Uhruska z pętelką / Robert Stefanicki. – Fotografie kolorowe, mapa // Gazeta Wyborcza. – 2011, nr 164, dod. „Turystyka", nr 28, s. 4-5

337. 100 [STO] najpiękniejszych krajobrazów Polski : [praca zbiorowa / pod redakcją Wojciecha Lewandowskiego i Katarzyny Ostaszewskiej]. – Warszawa : Grupa IMAGE, 1996. – 231 stron : fotografie kolorowe, mapa, rysunki ; 30 cm
Bibliografia na stronach 226-230
Zawiera m.in.: Jezioro Wytyczno, Polesia czar, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Poleski Park Narodowy – woj. chełmskie / Jerzy Szczęśniak; Jezioro Bikcze : wody dla pojezierza!, Polesie Podlaskie, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Poleski Park Krajobrazowy – woj. lubelskie i chełmskie / Adam Kaliszczuk
ISBN 83-85461-32-9

338. ŚWIĄDER Janusz. Powiat włodawski zaprasza na lato / J. Świąder // Sztandar Ludu. – 1973, nr 110, s. 6

339. ŚWIĘS Florian. Szlaki turystyczne PTTK w granicach i otulinie Poleskiego Parku Narodowego / Florian Święs, Wiesław Piotrowski. – Mapa // Rocznik Chełmski. – T. 3 (1997), s. 489-506

340. TOŁŁOCZKO Henryk. Zapraszamy na wypoczynek : tu powiat włodawski / Henryk Tołłoczko. – Ilustracje // Sztandar Ludu. – 1972, nr 219, s. 3

341. TRZY Polesia / [tekst Stanisław Turski (część polska) i inni ; zdjęcia S. Turski i inni ; opracowanie graficzne Grzegorz Jaworski]. – Włodawa : Starostwo Powiatowe we Włodawie, [2010]. – [60] stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm
Data wydania ustalona z wydawcą. – Opis według okładki
ISBN 978-83-61419-01-3

342. TURSKI Stanisław. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie / [tekst S. Turski ; grafika Paweł Kaczor]. – Lublin : Agencja Reklamowa „AWIMA 2” – Krzysztof Rybiński, [1995]. – [2], 12 stron : fotografie, mapy ; 30 cm
Gminy: Parczew, Dębowa Kłoda, Wyryki, Włodawa, Uścimów, Sosnowica, Stary Brus, Ludwin, Urszulin, Hańsk, Łęczna, Cyców

343. TURSKI Stanisław. Poradnik turysty : Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie / Stanisław Turski. – Fotografie // Dzień. – 1991
Jeziora Białe i Czarne Włodawskie, nr 142 s. 3. – Jezioro Wytyckie, nr 150 s. 3. – Jezioro Sumin, nr 153 s. 3. – Jezioro Rotcze, nr 154 s. 3. – Jeziora Spilno - Koseniec i Perespilno, nr 160 s. 3. – Jeziora: Brudzieniec, Brudno, Płotycze, nr 163 s. 3. – Jeziora: Moszne, Długie i Łukie, nr 164 s. 3

344. WIŚNIEWSKI Romuald. Co robić z tym skarbem? / Romuald Wiśniewski. – Mapa // Kamena. – 1967, nr 16, s. 6-7, 11
Turystyczne zagospodarowanie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

345. WIŚNIEWSKI Romuald. Wolność Tomku w campingowym domku? / Romuald Wiśniewski. – Ilustracje // Kamena. – 1971, nr 14, s. 1, 6

346. Włodarczyk Janusz. Stara Różanka / Janusz Włodarczyk. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2006, nr 155, s. 9

347. WOJCIECHOWSKI Krzysztof. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. – Lublin : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1984]. – 44 stron, [1] karta mapa kolorowa : fotografie ; 22 cm
Bibliografia na stronie 36

348. ZALEWSKI Stanisław. Pojezierze na rubieży / Stanisław Zalewski. – Fotografie // Ilustrowany Magazyn Turystyczny Światowit. – 1984, [nr 8], s. 6-7

 

III Ludność

349. STYK Kazimierz. Rozwój fizyczny młodzieży powiatu włodawskiego / Kazimierz Styk. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Mapa, tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska. Sectio C, Biologia. – Vol. 21 (1966), s. 353-384

 

IV Historia (do roku 1989)

350. Adamaszek Karol. Próba ucieczki z obozu / Karol Adamaszek. – Fotografie kolorowe // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2013, nr 130, s. 24
Obóz hitlerowski Sobibór

351. ADAMEK Tadeusz. Architekt Paolo Antonio Fontana w Chełmie i we Włodawie // Rocznik Chełmski. – T. 1 (1995), s. 41-49

352. (anr). Demon z Sobiboru / (anr). – Fotografia // Za Wolność i Lud. – 1978, nr 27, s. 8
Gustav Franz Wagner

353. Antoszek Grzegorz. Historia jednego niemieckiego zdjęcia i uwiecznionej na nim jednostki / Grzegorz Antoszek. – Streszczenie w języku angielskim // Rocznik Lubelski. – T. 41 (2015), s. 239-244
255. Dywizja Piechoty Wehrmachtu – Włodawa w fotografii.

354. ARTYMIUK Stanisław. Bitwa pod Wytycznem – pamiętny rok 1939 / Stanisław Artymiuk. – Fotografie // Życie Urszulina. – 1999, nr 3/4, s. 2

355. Baj Kazimierz. Ruch oporu w okresie II wojny światowej w Dołhobrodach i okolicy / Kazimierz Baj. – Fotografie // Nadbużańskie Sławatycze. – R. 10 (2009), s. 6-15
Bataliony Chłopskie

356. BAJUK Zbigniew T. Obraz życia codziennego paulinów włodawskich w świetle zapisów księgi rachunkowej konwentu włodawskiego z lat 1825-1830 / Zbigniew T. Bajuk // Zeszyty Muzealne. – T. 9 (1999), s. 121-124

357. (BAR). Pamięci żołnierzy Orlika Orlik-Rückemanna / (BAR) // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 189, s. 8
Bitwa pod Wytycznem w 1939 r.

358. Barczyński Jacek. Amulet nie ocalił Karoliny / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 18, s. 2
Obóz hitlerowski Sobibór

359. Barczyński Jacek. By żyła pamięć o tych, którzy tu ginęli : Sobibór : archeolodzy odsłaniają to, co usiłowali zmieść z powierzchni ziemi Niemcy / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2010, nr 195, s. 7

360. BARCZYŃSKI Jacek. Mały Tojwi to ja… / Jacek Barczyński. – Fotografie // Tygodnik Chełmski Zwierciadło. – 1991, nr 2, s. 1, 8
Losy Tomasza Blatta – Żyda z Izbicy, uczestnika powstania w Sobiborze

361. BARCZYŃSKI Jacek. Plama w kolorze krwi : bitwa wytycka / Jacek Barczyński // Tygodnik Chełmski. – 1989, nr 39, s. 8

362. BARCZYŃSKI Jacek. Powroty ocalonych / Jacek Barczyński. – Fotografie // Tygodnik Chełmski Zwierciadło. – 1992, nr 25, s. 7
Żydzi włodawscy

363. Barczyński Jacek. Spór o mur w byłym obozie / Jacek Barczyński. – Fotografie (w tym kolorowe) // Dziennik Wschodni (Wyd. Spec.). – 2015, nr 27, s. 8
Obóz hitlerowski Sobibór

364. Barczyński Jacek. Ślad po komorach gazowych? : odkrycie : sensacja archeologiczna na terenie sobiborskiego miejsca kaźni / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni (Chełmski). – 2009, nr 221, s. 6

365. Barczyński Jacek. Tunel i tabliczka / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 4, dodatek „Magazyn”, s. 7
Obóz hitlerowski Sobibór

366. Barczyński Jacek. Ucieczka ze skórzanego płaszcza / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2008, nr 45, dodatek „Magazyn”, s. 11
Thomas Toivi Blatt (1927-2015). Obóz hitlerowski Sobibór

367. Barczyński Jacek. Więźniowie kopali sobie wolność / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 243, s. 2
Obóz hitlerowski Sobibór

368. BARCZYŃSKI Jacek. Wrzesień sierżanta z „siódemki” / Jacek Barczyński. – (Ludzie i historia). – Fotografie // Tygodnik Chełmski. – 1983, nr 40, s. 4-5
Dot. Aleksandra Kasperka żołnierza 7 Pułku Piechoty Legionów

369. Barczyński Jacek. Ziemio nie zakrywaj krwi mojej : powstanie i masowa ucieczka więźniów z niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze nie miała precedensu / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2009, nr 195, s. 8

370. Barczyński Jacek. Została tylko tabliczka / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 2, s. 2
Obóz hitlerowski Sobibór

371. Barczyński Jacek. Żołnierzom należy się godny pochówek / Jacek Barczyński. – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 170, s. 10
Bitwa pod Wytycznem (1939)

372. BEDNARSKI Waldemar Wojciech. Wąwolnica – godzina zero czyli Zapis zbrodni sprzed 45 lat // Nasze Sprawy Puławy. – 1990, nr 1, s. 1, 3
Pacyfikacja miejscowości w 1946 r. przez UB w Puławach

373. BEDNARSKI Waldemar Wojciech. Wąwolnicka łuna nadal świeci : (rozmowa z dr. Waldemarem Wojciechem Bednarskim, badaczem wydarzeń historycznych na Lubelszczyźnie) / rozmawia Kazimierz Kasprzak // Dziennik Lubelski. – 1990, nr 15, s. 4
Polemika: Kasprzak Kazimierz // // Dziennik Lubelski. – 1990, nr 29, s. 5
Dotyczy pacyfikacji Wąwolnicy w 1946 r.

374. Bem Marek. Międzynarodowe prezentacje włodawskiej ekspozycji „Z popiołów Sobiboru” / Marek Bem. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 13 (2005), s. 71-83

375. Bem Marek. Od Augusta do Augusta : Zamoyscy herbu Jelita z Różanki nad Bugiem / Marek Bem. – Różanka ; Włodawa : Gmina Włodawa, 2018. – 132 strony : faksymilia, fotografie, portrety ; 25 cm
ISBN 978-83-950110-0-9

376. Bem Marek. Sobibór : niemiecki ośrodek zagłady 1942-1943 / Marek Bem. – Włodawa : Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego ; Sobibór : Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady, 2011. – 824 stron ; 25 cm
ISBN 978-83-61393-24-5 (MPŁ-W)

377. Bem Marek. Sobibór Exodus 14 października 1943 / Marek Bem. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ; Włodawa : Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 2013. – 306 stron : ilustracje ; 25 cm
Bibliografia na stronach 299-306
ISBN 978-83-63631-07-9

378. Białous Adam. W Sobiborze mordowali też komuniści / Adam Białous. – Fotografie kolorowe // Nasz Dziennik. – 2014, nr 141, s. 4

379. Bialowitz Philip. Musicie przekazać tę historię dalej / Filip Bialowitz ; rozmawiała Małgorzata Szlachetka. – Ilustracje // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2008, nr 244, s. 11
Obóz hitlerowski Sobibór

380. Bialowitz Philip. Uratowali mnie Polacy / Filip Białowicz ; rozmawia Maciej Foks. – Fotografie kolorowe // Pamięć.pl. – 2013, nr 10, s. 16-19
Obóz hitlerowski Sobibór

381. Bielesz Marcin. Kto z was przeżyje, niech da świadectwo / Marcin Bielesz. – Fotografie kolorowe // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2013, nr 244, s. 9
Obóz hitlerowski Sobibór

382. Blatt Thomas Toivi. Boże, pozwól mi żyć, a ja nie zapomnę i opowiem / Tomasz Toivi Blatt ; rozmawiała Ewa Czerwińska. – Fotografie kolorowe // Polska Kurier Lubelski. – 2008, nr 271, s. 13
Obóz hitlerowski Sobibór

383. Blatt Thomas Toivi. Nie ma się czym chwalić / Tomasz Blatt ; rozmawiali Maciej Foks i Tomasz Sudoł. – Faksymilia, fotografie kolorowe // Pamięć.pl. – 2015, nr 1, s. 15-19
Obóz hitlerowski Sobibór

384. Blatt Thomas Toivi. Powstanie w Sobiborze : w 50-tą rocznicę wybuchu powstania / Tomasz Blatt. – Chełm : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie, 1993. – [2], 8, [1] strony ; 21 cm

385. Blatt Thomas Toivi. Powstanie w Sobiborze : w 50 rocznicę wybuchu / Tomasz Blatt. – Fotografie // Kresy Literackie. – 1993, nr 4, s. 44-47

386. Blatt Thomas Toivi. Przeżyłem Sobibór / Tomasz Toivi Blatt ; [opracowanie] Wojciech Stepaniuk. – Fotografie // Tygodnik Zamojski. – 2005, nr 46, s. 10

387. BLATT Thomas Toivi. Spotkanie z katem / Thomas Blatt, Dena Blatt ; tłumaczenie Mariusz Dystych. – Ilustracje // Przegląd Tygodniowy. – 1983, nr 18, s. 1, 8-9
Zbrodniarz hitlerowski z Sobiboru – Karl Frenzel

388. Blatt Thomas Toivi. Ucieczka : historia mówiona / Tomasz Toivi Blatt ; [rozmawiał] Tomasz Czajkowski ; opracowanie Mariusz Wakuła. – Fotografie // Opornik. – 2008, nr 2, s. 1, 10-11
Obóz hitlerowski Sobibór

389. Blatt Thomas Toivi. Ucieczka z Sobiboru / Tomasz Toivi Blatt ; z angielskiego przełożyła Małgorzata Szubert. – Warszawa : Świat Książki, 2010. – 309, [1] stron, [16] stron tablic : fotografie, portrety ; 21 cm
ISBN 978-83-247-1819-1

390. Blatt Thomas Toivi. Uciekłem, ale nie do końca... / Tomasz Blatt ; rozmawiał Krzysztof Burnetko. – Fotografie kolorowe // Polityka. – 2009, nr 40, s. 70-72

391. (bmk). Kombatancka sztafeta wyruszyła z Włodawy / (bmk) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1983, nr 229, s. 6

392. BODNAR Aleksander. Odezwijcie się polscy współbojownicy! : apel b. dowódcy radzieckiego oddziału partyzanckiego. – Ilustracje // Zielony Sztandar. – 1973, nr 92, s. 1, 2
M.in. rejon Włodawy

393. BRONICKI Andrzej. Druga część skarbu monet z XVI i XVII w. z Włodawy / Andrzej Bronicki, Wojciech Mazurek. – Streszczenie w języku angielskim // Wiadomości Numizmatyczne. – 1995, z. 3/4, s. 139-146

394. Bronicki Andrzej. Mikroregion Włodawski w prahistorii i wczesnym średniowieczu / Andrzej Bronicki, Jan Gurba. – Fotografie, rysunki // Rocznik Chełmski. – T. 19 (2015), s. 11-54

395. CABAN Ireneusz. Internowani // Tygodnik Chełmski. – 1990 nr 6, s. 1, 4 ; nr 7, s. 7 ; nr 8, s. 5 ; nr 9, s. 6 ; nr 10, s. 4-5 ; nr 11, s. 6-7 ; nr 12, s. 5 ; nr 13, s. 4 ; nr 14, s. 4 ; nr 15, s. 4 ; nr 16, s. 5 ; nr 17, s. 5 ; nr 18, s. 4 ; nr 19, s. 5 ; nr 20, s. 5 ; nr 21, s. 5 ; nr 22 s. 4 ; nr 23 s. 13
M.in. okolice Włodawy

396. Canin Mordechaj. Przez ruiny i zgliszcza : podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce / Mordechaj Canin ; przełożyła z jidysz Monika Adamczyk-Garbowska. – Warszawa, 2018
S. 459-467 : Sobibór
ISBN 978-83-62795-81-9

397. CHŁOPI w powiecie włodawskim występują z PSL // Sztandar Ludu. – 1947, nr 15, s. 6

398. CHOMIK Eugeniusz. Lustracyjny sondaż w zagrodach / Eugeniusz Chomik // Sztandar Ludu. – 1968, nr 144, s. 3

399. CICHOR Dariusz. Dzieje kościoła i klasztoru paulinów we Włodawie 1698-1864 / Dariusz Cichor. – Kraków : [brak wydawcy], 1994. – [4], 367-446, [2] strony ; 25 cm

400. CZAJKOWSKA Zuzanna. Kto zdradził? / Zuzanna Czajkowska // Życie Warszawy. – 1991, nr 69 dodatek „Historia i Życie” nr 15, s. 2-3
Tragedia rodziny Żeleźniewiczów z Włodawy w okresie okupacji hitlerowskiej

401. CZERWIŃSKI Bogusław. Śmierć „bestii z Sobiboru” / Bogusław Czerwiński // Za Wolność i Lud. – 1980, nr 43, s. 8
Dot. Gustawa Franza Wagnera, byłego zastępcy komendanta obozu koncentracyjnego w Sobiborze

402. 450 [CZTERYSTA pięćdziesiąt] lat Włodawy // Tygodnik Chełmski. – 1984-1985
Powstanie miasta / Ryszard Szczygieł, nr 38, s. 4-5. – Z reformacyjnej przeszłości / Henryk Gmiterek, nr 39, s. 4-5. – Włodawa 1867-1918 / Alicja Wójcik, nr 40, s. 4-5. – Dwudziestolecie międzywojenne / Bogusława Pawłowska, nr 42, s. 4-5 ; nr 43, s. 4-5. – Podczas wojny / Zbigniew Sierpiński, nr 44, s. 4-5. – Po wyzwoleniu / Edward Olszewski, nr 46, s. 4-5 ; nr 47, s. 4-5. – Okolice Włodawy w świetle archeologii / Jan Gurba, 1985, nr 3 s. 9

403. 450 [CZTERYSTA pięćdziesięcio]-lecie Włodawy. – (Ludzie i historia) // Tygodnik Chełmski. – 1987
Życie polityczne w latach 1905-1907 / Alicja Wójcik, nr 24, s. 6-7. – Lata I wojny światowej / A. Wójcik, nr 25, s. 6-7. – U progu niepodległości / Bogusław Pawłowski, nr 26, s. 6-7. – Życie gospodarcze i społeczne we Włodawie 1918-1939 / B. Pawłowski, nr 27, s. 6-7. – Życie kulturalne międzywojennej Włodawy / B. Pawłowski, nr 28, s. 6-7. – Włodawa w kampanii wrześniowej [1939 r.] / Edward Olszewski, nr 29, s. 6-7. – Hitlerowski system okupacyjny / E. Olszewski, nr 30, s. 10-11. – Terror i prześladowania / E. Olszewski, nr 31, s. 6 fot. – W walce z hitlerowskim okupantem / E. Olszewski, nr 32, s. 6-7 fot. – Chełmskie spółdzielnie wojskowe / Ryszard Bogdziewicz, nr 40, s. 6-7. – 1944 – trudne początki / E. Olszewski, nr 33, s. 6-7. – Życie polityczne u progu Polski Ludowej / E. Olszewski, nr 34, s. 6-7. – O utrwalenie władzy ludowej / E. Olszewski, nr 35 s. 6. – Odbudowa życia gospodarczego / E. Olszewski, nr 36, s. 6. – Z dziejów oświaty i kultury / E. Olszewski, nr 37, s. 6-7

404. CZUJ Mariusz. Herb Bractwa Pięciorańskiego na polichromii kościoła św. Ludwika we Włodawie / Mariusz Czuj. – Bibliografia. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 9 (1999), s. 125-135
Bractwo Pięciu Ran Pana Jezusa

405. Czyż. Wydobyte z przeszłości : niesforny architekt / Czyż. – Ilustracje // Kurier Lubelski. – 1995, nr 51, s. 7
Paweł Antoni Fontana oraz budowa kościoła oo. paulinów we Włodawie

406. Czyż Piotr A. Młodzież Gimnazjum nr 536 we Włodawie a okupacja niemiecka / Piotr A. Czyż // Zeszyty Muzealne. – T. 16 (2014), s. 37-49

407. Czyż Piotr A. Polowania na dziki w dobrach Zamoyskich w Różance / Piotr A. Czyż // W: Intelektualia myśliwskie : materiały VII sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 7 września 2013 / [redakcja Krzysztof Kornacki (redaktor naczelny), Grażyna Antoniuk, Monika Januszek-Surdacka, Beata Wójcik]. – Kozłówka, 2014. – S. 111-125
ISBN 978-83-929426-6-5

408. Demidowicz Tomasz. Hanna – zarys dziejów / Tomasz Demidowicz ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Białej Podlaskiej, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. – Biała Podlaska : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2010. – 20 stron : ilustracje ; 21 cm. – (Dawne Miasta i Miasteczka Południowego Podlasia. Seria 2 ; 2)
Bibliografia na stronie 20
ISBN 978-83-928345-4-0

409. DRWAL Radosław. Radek / Radosław Drwal ; opracowanie Wiesław Kamiński. – Portret // Wiadomości Uniwersyteckie. – 1993, nr 4, s. 27
Listy Radosława Drwala z internowania we Włodawie

410. Döpfner Mathias. Miejsce ciemności / Mathias Döpfner. – Fotografie kolorowe // Newsweek Polska. – 2017, nr 38, s. 36-42
M.in. obóz hitlerowski Sobibór

411. Dudzik Iwona. Sobiborskie Miejsce Pamięci po byłym Niemieckim Obozie Zagłady w Sobiborze - „wczoraj i dzisiaj” / Iwona Dudzik. – Tytuł z pierwszego ekranu. // Kultura i Historia [Czasopismo elektroniczne]. – Nr 20 (2001) Dostęp: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3035
Blatt Thomas Toivi (1927-2015). Obóz hitlerowski Sobibór. Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór)

412. Dybek Agnieszka. Aluminiowy dowód istnienia / Agnieszka Dybek. – Fotografie // Dziennik Wschodni. – 2013, nr 48, dodatek „Magazyn”, s. 4-5
Obóz hitlerowski Sobibór

413. DZIEJE Włodawy / pod redakcją Edwarda Olszewskiego i Ryszarda Szczygła ; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. – Lublin ; Włodawa : Wydawnictwo Panta, 1991. – 310, [2] strony, 8 stron tablic : fotografie, mapy ; 24 cm
Zawiera: Wstęp / E. Olszewski, R. Szczygieł; Okolice Włodawy w prahistorii i średniowieczu / Jan Gurba; Włodawa w czasach przedrozbiorowych : zagadnienia gospodarczo społeczne / R. Szczygieł; Włodawa w dziejach reformacji i kultury staropolskiej / Henryk Gmiterek; W dobie powstań narodowych / Stanisław Wiśniewski; Dzieje miasta w latach 1867-1918 / Alicja Wójcik; Włodawa w Polsce odrodzonej 1918-1939 / Bogusław Pawłowski; W latach wojny i okupacji hitlerowskiej (1939-1944) / E. Olszewski; Miasto w latach powojennych (1944-1949) / E. Olszewski; Dzieje Włodawy od 1950 do 1984 roku / E. Olszewski, Bolesław Połuszańczyk; Włodawa u progu nowej epoki / Maciej Redde
Recenzje: Koprukowniak Albin // Rocznik Bialskopodlaski. – T. 2 (1994), s. 265-267; Śladkowski Wiesław // Kamena. – 1992, nr 3/4, s. 56-57; Koprukowniak A. // Tygodnik Chełmski Zwierciadło. – 1992, nr 11, s. 4; Mądzik Marek // Rocznik Chełmski. – T. 2 (1996), s. 531-533

414. Evans Richard Paul. Kręte ścieżki / Richard Paul Evans ; tłumaczenie Hanna de Broekere. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. – (Dzienniki pisane w drodze / Richard Paul Evans). – (Znak Litera Nova)
S. 127-144 : [Obóz hitlerowski Sobibór]
ISBN 978-83-240-2355-4

415. Ferfecki Wiktor. Co wiemy o Sobiborze / Wiktor Ferfecki. – Fotografie kolorowe // Rzeczpospolita. – 2013, nr 241, s. A6

416. FLISIUK Bolesław. Pod Wolą i Wólką Wereszczyńską / Bolesław Flisiuk. – Ilustracje // WTK. Tygodnik Katolików. – 1981, nr 30, s. 7
Polemika: Kompf Romuald Tadeusz // WTK. Tygodnik Katolików. – 1981, nr 43, s. 6
Walki 17 czerwca 1944 r.

417. Gadomski Mariusz. Przypadkowe zabójstwo? / Mariusz Gadomski. – (Z kryminalnego archiwum). – Fotografia kolorowa // Tygodnik Zamojski. – 2018, nr 23, s. 15
Hersz Blank (?-1945). Leon Feldhendler (1910-1945). Sobibor (niemiecki obóz zagłady)

418. GARBACIAK Tadeusz. Nowa Włodawa / Tadeusz Garbaciak // Ziemia Chełmska. – 1979, s. 16-17
Osiągnięcia gospodarczo-społeczne w PRL

419. Giemza Zbigniew. Wołoskowola : rys historyczny wsi do czasu odzyskania niepodległości i zorganizowania pierwszej szkoły przez Władze Polskie w/g Kroniki szkoły w Wołoskowoli z roku 1928 spisanej przez Jana Żuchowicza / Zbigniew Giemza // Zeszyty Muzealne. – T. 12 (2004), s. 129-131

420. Gieroba Agnieszka. Woleliśmy zginąć od kuli / Agnieszka Gieroba. – Fotografie kolorowe // Gość Lubelski. – 2009, nr 49, s. VI-VII
Philip Bialowitz. Obóz hitlerowski Sobibór

421. GMINA Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug : język i kultura / pod redakcją Feliksa Czyżewskiego. – Wola Uhruska : cop. Urząd Gminy Wola Uhruska ; Lublin : cop. Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Lublinie, 2003. – 277, [1] stron : fotografie (w tym kolorowe), mapy ; 24 cm
Tytuł referatów w języku angielskim, polskim. – Streszczenie w języku angielskim 
Zawiera: Zarys dziejów Uhruska – 800 lat istnienia / Wiesław Bondyra; Społeczno-gospodarcze dzieje oraz pamiątki Woli Uhruskiej i okolic jako inspiracja w kreowaniu oferty agroturystycznej / Grzegorz Miliszkiewicz; Historia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Uhrusku (w świetle Wizytacji generalnej z 1799 roku) / Jolanta Szachałaj; Nadbużańska kapliczka hutników / Dorota Łubkowska; Kulturotwórcza rola Huty Szkła "Nadbużanka" w gminie Wola Uhruska / Urszula Dąbrowska, Jolanta Kuśmierczyk; Szkolnictwo na terenie gminy Wola Uhruska w latach 1919-1939 / J. Szachałaj; Zdobnictwo wyrobów tkackich ornamentem zwanym perebory w północno-wschodniej części województwa lubelskiego / Danuta Powiłańska-Mazur; Nazwy odzieży i obuwia w gwarze gminy Wola Uhruska na tle gwar okolic Włodawy i Parczewa / Sylwia Paciorkowska; Tradycyjny obrzęd pogrzebowy w Woli Uhruskiej na tle poleskiego obrzędu pogrzebowego / Walentyna Konobrods'ka; Obrzędowość doroczna na obszarze gminy Wola Uhruska – w wypowiedziach mieszkańców / Agnieszka Dudek; Obrzędy i zwyczaje doroczne gminy Wola Uhruska / A. Dudek; Słowniczek gwar polskich i ukraińskich gminy Wola Uhruska / F. Czyżewski, A. Dudek; Z badań nad historycznym nazewnictwem osobowym gminy Wola Uhruska / Marcin Kojder; Imiona mieszkańców gminy Wola Uhruska / Hryhorij Arkuszyn; Motywacja przezwisk mieszkańców Woli Uhruskiej / H. Arkuszyn; Nazwy terenowe gminy Wola Uhruska / Marek Olejnik; Bibliografia prac dotyczących gminy Wola Uhruska (wybór) / F. Czyżewski
ISBN 83-917591-1-3
Recenzja: Makaruk Danuta // Egeria. – 2005, nr 3/4, s. 28 

422. GNOT Lesław. O Holocauście – razem / Lesław Gnot // Sztandar Ludu. – 1987, nr 216, s. 4-5
Międzynarodowa sesja historyków poświęcona obozom zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince

423. GROCHOWSKA Maria Marzena. Krystyna Krahelska : „Obudźmy jej zamilkły śpiew” / Maria Marzena Grochowska, Bohdan Grzymała-Siedlecki ; ilustracje Zdzisław Struzik. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 1996
S. 145-201 : Okupacja, Piesza Wola [właśc. Pieszowola], Puławy, Hej chłopcy, bagnet na broń, Napady i rozboje na Lubelszczyźnie, Włodawa

424. GRZELAK Czesław. Ostatnie boje żołnierzy gen. [Franciszka] Kleeberga : z pól bitewnych 1939 r. / Czesław Grzelak. – Fotografie // Polska Zbrojna. – 1995, nr 193, dodatek „Spocznij Magazyn” nr 40, s. VIII
Włodawa

425. HOFFMAN Zygmunt. Treblinka, Sobibór, Bełżec, Chełmno nad Nerem / Zygmunt Hoffman // Zeszyty Majdanka. – T. 8 (1975), s. 195-203

426. JADCZAK Stanisław. Trzy dni „włodawskiej Rzeczypospolitej” / Stanisław Jadczak // Sztandar Ludu. – 1984, nr 241, s. 4
Wrzesień 1939 r.

427. JARNICKI Władysław. Spalona ziemia / Władysław Jarnicki. – Lublin, 1970. – 260 stron
M.in. akcje UPA we wsiach powiatu włodawskiego

428. JAROSZCZUK Wanda. „Ocalałem prowadzony na rzeź” / Wanda Jaroszczuk, Ryszard Szymański // Dziennik Lubelski. – 1993, nr 39, s. 8-9
Sobibór

429. JARZEMBOWSKI Kazimierz. Włodawskie Szare Szeregi / Kazimierz Jarzembowski. – (Ludzie i historia) // Tygodnik Chełmski. – 1987, nr 49, s. 6.

430. JENDROSZCZYK Piotr. Wyrok na Demjaniuka / Piotr Jendroszczyk. – Fotografie kolorowe // Rzeczpospolita. – 2011, nr 110, s. A13
Korespondencja z Berlina

431. Jendroszczyk Piotr. Zbrodniarz gra ofiarę / Piotr Jendroszczyk, Piotr Zychowicz. – Fotografie kolorowe // Życie Warszawy. – 2009, nr 281, s. 6
Korespondencja z Berlina
Iwan Demianiuk (1920- ). Obóz hitlerowski Sobibór

432. KARAŚ Romuald. SS-mani do przymiarki przychodzili pojedynczo : bunt w obozie Sobibór, 1942 / Romuald Karaś. – Ilustracje // Odra. – 1978, nr 4, s. 17-25

433. Karbowiak Arkadiusz. WiN z UPA przeciw komunie / Arkadiusz Karbowiak. – Fotografie // Do Rzeczy Historia. – 2017, nr 4, s. 70-73
Ukraińska Powstańcza Armia. Wolność i Niezawisłość. M.in. Włodawa

434. KAT z Sobiboru skazany na 5 lat // Polska Kurier Lubelski. – 2011, nr 110, s. 10
Iwan Demianiuk

435. KISTER Anna. Koniec donosiciela / Anna Kister // Gazeta Polska. – 1995, nr 37, s. 7
Hersz Blanke więzień Sobiboru

436. KLAUDA Józef. Gdy zamilkły strzały : relacja podporucznika rezerwy / Józef Klauda // Ład. – 1989, nr 40, s. 10
Ostatnia walka Grupy KOP z Armią Radziecką 1 października 1939 roku pod Wytycznem koło Włodawy

437. KLIZA Witold. Sobibór [obóz zagłady] / Witold Kliza. – Fotografie // Poznaj Swój Kraj. – 1988, nr 12, s. 21

438. KLUCZYŃSKI Marian. Szlak znaczony sławą / Marian Kluczyński // Ziemia Chełmska. – 1970, s. 24-25
M.in. działania przeciw „bandom” na terenie powiatu włodawskiego

439. Knopp Guido. Holokaust / Guido Knopp ; współpraca Vanessa von Bassewitz [i inni] ; przełożyła z niemieckiego Barbara Ostrowska. – Warszawa, 2011.
S. 220-274 : Opór : [m.in. obóz hitlerowski Sobibór]
ISBN 978-83-247-1697-5

440. KNORR Mirosława. Imieniny historii / Mirosława Knorr. – Ilustracje // Kultura i Życie. – 1957, nr 36, s. 1
450-lecie miasta Włodawa

441. KNORR Mirosława. Włodawie – nawiązanie z powodu jubileuszu / Mirosława Knorr // Kultura i Życie. – 1957, nr 35, s. 1
450-lecie miasta Włodawa

442. Kogon Eugen. Les chambres a gaz, secret d'Etat / Eugen Kogon, Hermann Langbein, Adalbert Ruckerl ; traduit de l'allemand par Henry Rollet. – Paris : d. de Minuit, 1984. – (Arguments)
S. 133-175 : L'opération Reinhard: les chambres a gaz en Pologne Orientale
ISBN 2-7073-0691-6
Obóz hitlerowski Sobibór

443. Kolesnyczenko Tatiana. Awantura o kości / Tatiana Kolesnyczenko. – Fotografie kolorowe // Wprost. – 2014, nr 47, s. 32-34
Obóz hitlerowski Sobibór.

444. KOPIŃSKI Jarosław. Kilka uwag o śmierci komendanta Obwodu AK Włodawa kapitana Józefa Milerta „Sęp”, „Kowalski” / Jarosław Kopiński // Rocznik Chełmski. – T. 5 (1999), s. 237-243

445. KOPRUKOWNIAK Albin. Działalność banku włościańskiego w powiecie włodawskim / Albin Koprukowniak // W: Studia historyczne : księga pamiątkowa dedykowana Czesławowi Rajcy : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Wiśniewskiej. – Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 1995. – S. 147-166 : tabele
ISBN 83-902227-3-6

446. Kozubal Marek. Spór o pamięć buntu w Sobiborze / Marek Kozubal // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2018, nr 237, s. A7

447. KUCNEROWA Zofia. Z doświadczeń Komitetów Kontroli Społecznej : we Włodawie / Zofia Kuncerowa // Rada Narodowa – Gospodarka – Administracja. – 1979, nr 19, s. 16

448. KURCZUK Marek. Życie społeczno-polityczne we Włodawie w latach 1944-1948. – Cz. 1: Przeobrażenia społeczno-gospodarcze miasta, rozwój administracji oraz działalność partii politycznych i przejawy aktywności społecznej mieszkańców. Cz. 2: Mniejszości narodowe i religijne. Kościół katolicki. – Tabele // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998) s. 90-116 ; T. 9 (1999), s. 26-30

449. KUWAŁEK Robert. Gazetki z domu Zamoyskich z Włodawy [1890-1891] / Robert Kuwałek. – Ilustracje // Na Przykład. – Nr 25/26 (1995), s. 22-23

450. Kuwałek Robert. Nowe ustalenia dotyczące liczby ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze / Robert Kuwałek. – Tabele // Zeszyty Majdanka. – T. 26 (2014), s. 17-60

451. LOSY żydowskie : świadectwo żywych / redakcja Marian Turski. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, 1996. – 314, [2] stron ; 21 cm
Zawiera: Ucieczka z Sobiboru / „Dawid”; W trud-armii i na froncie / Michał Grynberg
ISBN 83-902971-5-9

452. Lubaszewski Zbigniew. Oblicza Włodawy / Zbigniew Lubaszewski // Egeria. – 2005, nr 3/4, s. 2-6

453. ŁĘCZYCKI Szymon. Obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince : (międzynarodowa konferencja, Lublin 22-27 VIII 1987) / Szymon Łęczycki // Państwo i Prawo. – 1988, z. 2, s. 130-132

454. Maciuszczak Tomasz. Tu było krematorium / Tomasz Maciuszczak. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2014, nr 181, s. 8

455. MADAJCZYK Piotr. Bełżec, Sobibór, Treblinka jako obozy natychmiastowej zagłady / Piotr Madajczyk // Przegląd Zachodni. – 1988, nr 3, s. 191-193
Konferencja poświęcona problematyce „Akcji Reinhard” zorganizowana 25-27 sierpnia 1987 r. w Lublinie

456. Makus Marek. Działania operacyjne Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie wobec polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1947 / Marek Makus. – Fotografie, ilustracje // Zeszyty Muzealne. – T. 16 (2014), s. 50-78

457. Makus Marek. Społeczeństwo Włodawy w okresie międzywojennym / Marek Makus. – Fotografie, tabele, wykres // Zeszyty Muzealne. –T. 16 (2014), s. 17-27

458. Małyszczak Barbara. Zbrojne powstanie więźniów i likwidacja obozu zagłady w Sobiborze / Barbara Małyszczak // Rocznik Lubelski. – T. 39 (2013), s. 169-181

459. MAŃKOWSKI Zygmunt. Złoto z Sobiboru / Zygmunt Mańkowski ; rozmawiał Robert Olak. – Fotografie // Kurier Lubelski. – 1996, nr 270, s. 11

460. Marcinak Janina. Talerz dziadka i kula w zębach partyzanta / Janina Marciniak ; rozmawia Marcin Jaszak. – Fotografie kolorowe // Polska Kurier Lubelski. – 2013, nr 214, dodatek „Magazyn”, s. II-III
Janina Marciniak. Szulc – (rodzina). Czupryński – (rodzina). Urszulin – historia

461. MARCINKIEWICZ Stanisław. Wspomnienia z okresu odbudowy urzędu we Włodawie / Stanisław Marcinkiewicz // W: Odbudowa poczty i telekomunikacji w Polsce Ludowej 1944-1949 / Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Poczty ; [zespół autorów Maria Dąbrowska, Janusz Giera, Andrzej Czesław Żak]. – Warszawa : [brak wydawcy], 1984. – S. 209-211

462. MARECZKO Stefan. Honory bez orderów / Stefan Mareczko. – Ilustracje // Kamena. – 1971, nr 18, s. 6, 11
Działalność partyzancka członków rodu Honorych z Bartoszychy

463. MARSZAŁEK Józef. Rozpoznanie obozów śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince przez wywiad Armii Krajowej i Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj / Józef Marszałek // Nowe Relacje. – 1990, nr 6, s. 10

464. MARSZAŁEK Józef. Rozpoznanie obozów śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince przez wywiad Armii Krajowej i Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj / Józef Marszałek // Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. – T. 35 (1993), s. 36-52

465. MARSZAŁEK Józef. Rozpoznanie obozów śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince przez wywiad Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj i Armii Krajowej / Józef Marszałek. – Streszczenie w języku angielskim // Zeszyty Majdanka. – T. 14 (1992), s. 39-60

466. MARSZAŁEK Józef. Stan badań nad stratami osobowymi ludności żydowskiej Polski oraz nad liczbą ofiar obozów zagłady w okupowanej Polsce / Józef Marszałek. – Tabele // Dzieje Najnowsze. – R. 26, nr 2 (1994), s. 33-40
Obozy w Bełżcu, Sobiborze i na Majdanku

467. MARSZAŁEK Józef. System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego funkcje (1942-1943). – Streszczenie w języku angielskim / Józef Marszałek // Zeszyty Majdanka. – T. 17 (1996), s. 17-38
M.in. Sobibór

468. MAZUREK Teresa. Materiały do poznania epoki kamienia Włodawy i okolic / Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek. – Mapy, rysunki // Zeszyty Muzealne. – T. 3 (1995), s. 33-38

469. MAZUREK Teresa. Wyniki badań ratowniczych na stanowisku z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza w Wytycznie, stan. 27, woj. chełmskie / Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Plany, rysunki // Archeologia Polski Środkowowschodniej. – T. 3 (1998), s. 134-140

470. MAZUREK Teresa. Wyniki nadzorów archeologicznych na stanowiskach wokół Jeziora Wytyckiego w gminie Urszulin, woj. chełmskie / Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek. – Mapa, rysunki // Zeszyty Muzealne – T. 6 (1997), s. 96-100

471. MAZUREK Teresa. Wyniki wykopaliskowych badań ratowniczych na osadzie z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, woj. chełmskie, w 1997 roku / Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek. – Streszczenie w języku angielskim. – Plany, rysunki // Archeologia Polski Środkowowschodniej. – T 3 (1998), s. 93-97

472. MAZUREK Wojciech. Archeologiczne źródła do studiów nad nowożytnym hutnictwem w okolicach Włodawy / Wojciech Mazurek. – Fotografie, mapa // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998), s. 121-127

473. MAZUREK Wojciech. Materiały do poznania epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze zbiorów Szkoły Podstawowej w Urszulinie, gm. loco, woj. chełmskie. – Bibliografia. – Mapa, rysunki / Wojciech Mazurek // Zeszyty Muzealne – T. 4 (1996), s. 83-90

474. Mazurek Wojciech. NKWD mordowało w Sobiborze? / Wojciech Mazurek ; rozmawia Adam Białous. – Fotografie kolorowe // Nasz Dziennik. – 2013, nr 135, s. 6

475. Mazurek Wojciech. Wyniki badań archeologicznych na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze koło Włodawy, woj. lubelskie w 2004 roku / Wojciech Mazurek. – Fotografie, mapy // Zeszyty Muzealne. – T. 13 (2005), s. 84-93

476. (MOJ). Demjaniuk twierdzi, że nigdy nie był w Sobiborze / (MOJ) // Dziennik Wschodni. – 2009, nr 136, s. 8
Iwan Demianiuk (1920- ). Obóz hitlerowski Sobibór

477. MOTYKA Grzegorz. Stosunki polsko-ukraińskie na terenie powiatów : Chełm, Włodawa i Biała Podlaska w latach 1943-1949 / Grzegorz Motyka // Rocznik Chełmski. – T. 5 (1999), s. 213-226

478. MOTYKA Grzegorz. Weszli nasi, weszli oni : Oddziały WiN i UPA współpracowały od Włodawy po Lubaczów / Grzegorz Motyka, Wnuk Rafał. – Fotografie // Gazeta Wyborcza. – 1994, nr 207, s. 12-13
Polemika: Dziedzic Wojciech // Rewizje Historyczne. – Nr 16 (1994), s. 1-2

479. NADŁONEK S. Miesiąc Pamięci Narodowej : Bełżec, Sobibór, Majdanek... / S. Nadłonek // Sztandar Ludu (Wyd. AB). – 1982, nr 74, s. 4

480. NIEDBAŁ Adam. Na styku krajów, kultur, religii : historia Włodawy : od książąt litewskich do familii Czartoryskich / Adam Niedbał. – Fotografie // Gazeta w Lublinie. – 1999, nr 162, s. 9

481. NOWA kolej // Gazeta Lubelska. – 1904, nr 211, s. 2
Transport kolejowy w latach 1914-1918: Włodawa, Parczew

482. Nowak Piotr. Rosyjskie media donoszą o „polskim obozie” w Sobiborze / Piotr Nowak // Kurier Lubelski. – 2016, nr 18, s. 7

483. OLBROMSKI Mieczysław R. Miał sześć wyroków śmierci. – (Przeszłość i teraźniejszość). – Fotografie // Rzeczywistość. – 1986, nr 30, s. 4-5
Wspomnienia Mariana Chmielewskiego o działalności zbrojnego podziemia w latach powojennych we Włodawskiem

484. OPÓR ofiar / Filip Białowicz [i inni ; redakcja] Marek Bem. – Fotografie, portrety // Karta. – Nr 61 (2009), s. 30-51
Obóz hitlerowski Sobibór

485. OPRAWCA Włodawy skazany na śmierć // Sztandar Ludu. – 1947, nr 103, s. 4
Proces H. Chwedorzewskiego

486. OTRĘBSKI Krzysztof. O tym dlaczego Car Rosji dostał ataku serca czyli Wielka historia małego Bytynia / Krzysztof Otrębski // Zeszyty Muzealne. – T. 9 (1999), s. 77-80

487. PAJĄK Henryk. „Jastrząb” kontra UB / Henryk Pająk. – Lublin : Wydawnictwo Retro, 1993. – 254, [2] stron, [24] strony tablic : fotografie ; 21 cm
Leon Taraszkiewicz
ISBN 83-900701-3-8
Recenzje: Molik Andrzej // Kurier Lubelski. – 1993, nr 116, s. 2; (fr) // Na Przykład. – Nr 3 (1993), s. 10-11; Fronczek Zbigniew Wł[odzimierz] // Express Fakty. –1993, nr 122, s. 7; Dwugłos o Fronczku i Pająku // Express Fakty. –1993, nr 152 s. 10; Fronczek Z.W. // Gazeta Polska. – 1994, nr 3, s. 14; Niewczas Andrzej // Na Przykład. – Nr 10 (1994), 34-35; Skaradziński Bohdan // Więź. – 1994, nr 9, s. 197-202

488. PAJĄK Henryk. Konspiracja młodzieży szkolnej : 1945-1956 / Henryk Pająk. – Lublin : Wydaw. Retro, 1994
S. 95-99 : Orzeł (włodawski); Koło Zwolenników Idei Mickiewiczowskiej [Włodawa]
ISBN 83-900701-2-X
Recenzje: (zf) // Ezop. – 1994, nr 1, s. 5; Mauersberg Stanisław // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 1995, nr 3/4, s. 231-232

489. PAJĄK Henryk. Młodzi buntownicy z Włodawy / Henryk Pająk. – Fotografie // Express Fakty. – 1993, nr 20, s. 8
Organizacja „Orzeł”

490. Panasiuk Adam. Andrzejów : [śladami zapomnianej historii] / Adam Panasiuk. – Urszulin : [brak wydawcy], 2011. – 128 stron : fotografie ( w tym kolorowe) ; 21 cm
Podtytuł na okładce. – Bibliografia na stronach 121-128
ISBN 978-83-896165-7-9

491. Panasiuk Adam. [Historia pacyfikacji wsi Wereszczyn przez Niemców w 1942 roku] / Adam Panasiuk // Karta. – Nr 62 (2010), s. 145-146

492. Panasiuk Adam. Michałów : śladami zapomnianej historii / Adam Panasiuk. – Urszulin ; Warszawa : Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ; Lublin : Tekst Drukarnia Zonik E. i Wspólnicy, 2013. – 116 stron : ilustracje kolorowe. ; 25 cm
Bibliografia na stronach 93-98
ISBN 978-83-63693-04-6 (Tekst)

493. Panasiuk Adam. Wereszczyn : śladami zapomnianej historii / Adam Panasiuk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2011. – 214 stron : ilustracje ; 22 cm
Bibliografia stronach 206-214
ISBN 978-83-7383-516-0 (Scholar)

494. Panasiuk Adam. Wola Wereszczyńska, Zawadówka, Babsk : śladami zapomnianej historii / Adam Panasiuk. – Urszulin : Poleski Park Narodowy ; Lublin : Tekst Drukarnia Zonik E. i Wspólnicy, 2013. – 232 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm
Bibliografia na stronach 205-215
ISBN 978-83-63693-05-3 (Tekst)

495. Panasiuk Adam. Wytyczno – Wólka Wytycka : śladami zapomnianej historii / Adam Panasiuk. – Lublin : Tekst Drukarnia Zonik E. i Wspólnicy ; Wytyczno : Stowarzyszenie Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców „Nasza Szkoła”, 2014. – 240 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm
Bibliografia, netografia na stronach 219-228
ISBN 978-83-63693-07-7 (Tekst)

496. PANKOWICZ Andrzej. Międzynarodowa sesja „Bełżec, Sobibór, Treblinka jako obozy natychmiastowej zagłady” (Lublin, 25-27 VIII 1987) / Andrzej Pankowicz // Studia Historyczne. – R. 32, z. 3 (1989), s. 493-495

497. (PAP). Żeby pamiętać o strasznym miejscu / (PAP, RED). – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2013, nr 139, s. 9
Obóz hitlerowski Sobibór

498. Paszkiewicz Jan A. Wyryki – Adampol 1944 / Jan A. Paszkiewicz. – Fotografie kolorowe // Kresy Tygodnik Chełmski. – 2006, nr 23, s. 17
Ruch oporu – 1939-1945 r.

499. PIECZKOWSKI Stanisław. Nauczycielskie konferencje rejonowe w powiecie włodawskim (1922-1939) / Stanisław Pieczkowski. – Tabele // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 1960, nr 3, s. 83-95

500. PIECZKOWSKI Stanisław. Szkolnictwo powszechne w powiecie włodawskim w latach 1918-1933 / Stanisław Pieczkowski. – Ilustracje, tabele // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 1970, nr 3, s. 432-460

501. PIELECHA Wiesław. Miriam Novitch: „Sobibor martyre et révolte”. Paris 1978 / Wiesław Pielecha // Zeszyty Majdanka. – T. 10 (1980), s. 215-218
Omówienie książki

502. PIWOWARCZYK Andrzej. Fotografia odeszłego miasta : przed 450-leciem Włodawy / Andrzej Piwowarczyk // Tygodnik Chełmski. – 1983 nr 32 s. 6
Na podstawie pracy: Michalski Stanisław Edmund. Włodawa : monografia statystyczno-gospodarcza. – 1939

503. Poliakov Léon. Historia antysemityzmu. T. 2, Epoka nauki / Léon Poliakov ; przekład Agnieszka Rasińska-Bóbr, Oskar Hedemann. – Kraków, cop. 2008
S. 442-450 : Obozy śmierci w okupowanej (przez Niemców) Polsce
M.in. Obóz hitlerowski Sobibór
ISBN 978-83-242-0898-2

504. POŁOMSKI Jan. Różanka / Jan Połomski. – (Ludzie i historia). – Ilustracje // Tygodnik Chełmski. – 1983, nr 8, s. 4-5

505. POŁOMSKI Jan. Sobibór / Jan Połomski. – (Ludzie i historia) // Tygodnik Chełmski. – 1982, nr 11, s. 4-5

506. POŁOMSKI Jan. Wola Wereszczyńska / Jan Połomski. – (Ludzie i historia) // Tygodnik Chełmski. – 1983, nr 17, s. 4-5

507. PROŻOGO Konstanty. Herby miejscowości. – Rysunki // Tygodnik Chełmski Zwierciadło. – 1992
Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, nr 2 s. 6. – Stary Brus, Urszulin, Wierzbica, nr 12 s. 7. – Włodawa, Wojsławice, nr 13 s. 7. – Wola Uhruska, Wyryki, Żmudź, nr 14 s. 7
W nr 12 brak nazwy autora

508. PROŻOGO Konstanty. Orchówek / Konstanty Prożogo. – Ilustracje // Tygodnik Chełmski. – 1982, nr 30, s. 6

509. PRZED Akcją „Wisła” był Wołyń : [praca zbiorowa / pod redakcją Władysława Filara]. – Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń, 1997. – 116, [2] stron ; 21 cm
Zawiera: Sprawa ukraińska w dokumentach oddziału AK – WIN „Jastrzębia” działającego na terenie obwodu Włodawa (1945-1947) / Anna Kister; Chełmszczyzna – niezapomniane dzieje / Benedykt Józefko
ISBN 83-901947-4-0

510. Pucułek Aleksandra. Nowe ślady ludobójstwa / Aleksandra Pucułek. – Fotografie kolorowe // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2014, nr 218, s. 3
Obóz hitlerowski Sobibór

511. Puzio Paweł. Ślad ucieczki sprzed 70 lat / Paweł Puzio, Agnieszka Dybek. – Fotografie // Dziennik Wschodni. – 2013, nr 108, s. 1
Obóz hitlerowski Sobibór

512. Rodak Wojciech. Bunt w obozie zagłady [Sobibór] / Wojciech Rodak. – Fotografie, mapa // Nasza Historia. – 2018, nr 5, s. 92-93

513. ROSIAK Elżbieta. Wybrali walkę : w 30 rocznicę powstania zbrojnego w Sobiborze / Elżbieta Rosiak // Kurier Lubelski. – 1973, nr 243, s. 2

514. RYBNIK Karol. 30 pułk artylerii lekkiej [z Włodawy] / Karol Rybnik. – (Wrześniowe pułki ; 4). – Fotografie // Kurier Lubelski. – 1989, nr 142, s. 5

515. SAMOCKI Leszek. Wizja dóbr włodawskich z roku 1778 : przyczynek do dziejów hutnictwa żelaza w rejonie włodawskim / Leszek Samocki // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998), s. 128-129

516. SATORA Kazimierz. 2 Pułk Artylerii Ciężkiej z Chełma. 9 Pułk Artylerii Ciężkiej z Włodawy / Kazimierz Satora. – (Opowieści wrześniowych sztandarów) // Wrocławski Tygodnik Katolicki. – 1966, nr 28, s. 5

517. SCHYŁEK neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej : (materiały z konferencji), [Lublin, 6-7 czerwca 1991] / [redakcja Jan Gurba]. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1991. – 423 strony : mapy, rysunki ; 24 cm. - (Lubelskie Materiały Archeologiczne ; T. 6)
Bibliografia na stronach 387-419
Zawiera m.in.: Grób kultury ceramiki sznurowej (?) w Wytycznie, stan. 2 / Stanisław Gołub; Materiały do badań schyłku neolitu i wczesnej epoki brązu na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Wojciech Mazurek; Siekierka brązowa z brzegami ze Starego Brusa / W. Mazurek, Krzysztof Telepko
ISBN 83-227-0463-1

518. SENIUK Bronisław. Bohun we Włodawie? / Bronisław Seniuk // Kamena. – 1978, nr 7, s. 6, 9
Bohater „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza w świetle realiów historycznych

519. SENIUK Bronisław. Kartka z dziejów Włodawy / Bronisław Seniuk. – Ilustracje, mapa // Mówią Wieki. – 1984, nr 1, s. 28-31

520. Seniuk Bronisław. Zarys dziejów gminy Hańsk / Bronisław Seniuk. – Chełm : Wydawnictwo TAWA Taurogiński Waldemar, 2009. – 140 stron : fotografie ; 24 cm
Bibliografia na stronach 107-109
ISBN 978-83-60371-89-3

521. Sereny Gitta. W stronę ciemności : rozmowy z komendantem Treblinki / Gitta Sereny ; przekład Jan K. Milencki. – Warszawa, 2002.
S. 79-124 : [Obóz zagłady w Sobiborze]
Bibliografia na stronach 317-320
ISBN 83-86859-71-7 
Recenzja: Stachula Aleksandra // Wschodni Rocznik Humanistyczny. – T. 3 (2006), s. 398-400

522. 74. [SIEDEMDZIESIĄTA czwarta] rocznica bitwy pod Wytycznem. – Ilustracje // Przeszłość i Pamięć. – Nr 42 (2013), s. 113-117

523. SIEMION Leszek. Polescy partyzanci na Pojezierzu Włodawskim / Leszek Siemion // Kurier Lubelski. – 1976, nr 93, s. 5-6
Kwiecień 1944 r.

524. SIEMION Leszek. Pomnik w Różance / L. Siemion // Kamena. – 1978, nr 25, s. 5, 9
Martyrologia ludności

525. SIEMION Leszek. Powstanie w Sobiborze / Leszek Siemion // Sztandar Ludu. – 1978, nr 238, s. 4-5

526. SIERPIŃSKI Zbigniew. Dni terroru / Zbigniew Sierpiński. – (Ludzie i historia) // Tygodnik Chełmski. – 1985, nr 23, s. 4-5
Akcja Ausserordentliche Befriedungsaktion we Włodawie

527. SIERPIŃSKI Zbigniew. W obronie Naczelnika / Zbigniew Sierpiński. – (Ludzie i historia). – Ilustracje // Tygodnik Chełmski. – 1984, nr 31, s. 4
Ukrywanie pomnika Tadeusza Kościuszki we Włodawie

528. SKWARZYŃSKI Józef. Bitwa na Zastawiu / Józef Skwarzyński. – (40-lecie Batalionów Chłopskich). – Fotografie // Żywią i Bronią. – 1983, [nr 2], s. 5

529. SKWIROWSKI Krzysztof. Działalność syjonistyczna we Włodawie w latach 1918-1939 / Krzysztof Skwirowski. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 9 (1999), s. 7-25

530. SKWIROWSKI Krzysztof. Herb Włodawy / Krzysztof Skwirowski. – Fotografie, rysunki // Zeszyty Muzealne – T. 4 (1996), s. 124-127

531. Skwirowski Krzysztof. Świat zapomniany : historia Żydów włodawskich 1918-1945 / Krzysztof Skwirowski // Rocznik Chełmski. – T. 19 (2015), s. 517-521

532. Skwirowski Krzysztof. Udział Żydów w życiu gospodarczym Włodawy w latach 1918-1939 / Krzysztof Skwirowski. – Tabele // Rocznik Chełmski. – T. 14 (2010), s. 139-156

533. SKWIROWSKI Krzysztof. Unikalne wydawnictwo „Księga pamięci Włodawy i okolic” / Krzysztof Skwirowski. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 5 (1996), s. 33-37

534. SKWIROWSKI Krzysztof. Z historii Żydów włodawskich 1918-1945 : (na podstawie fotografii i opisów z „Księgi Pamięci Włodawy i Okolic”) : wystawa w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego / Krzysztof Skwirowski. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 5 (1996), s. 93-98

535. SKWIROWSKI Krzysztof. Z „Księgi Pamięci Włodawy i okolic” : dzieje gminy żydowskiej we Włodawie XVI-XIX w. / Krzysztof Skwirowski. – Tabele // Zeszyty Muzealne – T. 6 (1997), s. 10-20

536. SKWIROWSKI Krzysztof. Z „Księgi Pamięci Włodawy i okolic” : Włodawa i włodawscy Żydzi na przełomie XIX i XX w. / Krzysztof Skwirowski. – Fotografie, tabele // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998), s. 76-89

537. SKWIROWSKI Krzysztof. Z „Księgi Pamięci Włodawy i okolic” : włodawscy chasydzi / Krzysztof Skwirowski. – Fotografie // Zeszyty Muzealne – T. 7 (1997), s. 3-11
Księga wydana w Tel Awiwie w 1974 r.

538. Sobczuk Katarzyna. Myśleli, że nikt nie odkryje ich zbrodni / Katarzyna Sobczuk // Kurier Lubelski. – 2014, nr 158, s. 7
Obóz hitlerowski Sobibór

539. Sobczuk Katarzyna. Rocznica powstania w Sobiborze / Katarzyna Sobczuk // Polska Kurier Lubelski. – 2013, nr 241, s. 8

540. Sobczuk Katarzyna. To miał być tunel do wolności? / Katarzyna Sobczuk. – Fotografie kolorowe // Polska Kurier Lubelski. – 2013, nr 130, s. 7
Obóz hitlerowski Sobibór

541. SOBIBÓR / pod redakcją merytoryczną Marka Bema. – Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 2010. – 127, [1] stron, [28] stron tablic : faksymilia, fotografie (w tym kolorowe), plan, portret ; 22 cm. – (Żydzi Polscy)
ISBN 978-83-61283-21-8 (Ośrodek Karta)

542. SOLECKI Juliusz. Jak ujęto zbrodniarza z Sobiboru / Juliusz Solecki // Sztandar Ludu. – 1978, nr 154, s. 5
Gustav Franz Wagner. Opracowano na podstawie hamburskiego tygodnika „Der Spiegel”

543. SROGA Alojzy. Śladem raportów podporucznika : włodawskie konfrontacje / Alojzy Socha // Kamena. – 1969, nr 26, s. 1, 10

544. SROKA Jerzy. Partyzanci z włodawskich wsi : z nieznanych kart ruchu oporu Podlasia / Jerzy Sroka // Wrocławski Tygodnik Katolicki. – 1967, nr 16, s. 6-7

545. STAŃCZYK Tomasz. Śmierć w zawieszeniu / Tomasz Stańczyk // Za Wolność i Lud. – 1989, nr 47, s. 4
Obóz w Sobiborze

546. STRAJK w hucie Dubeczno powiatu Chełmskiego // Ziemia Lubelska. – 1926, nr 172, s. 5

547. STRZAŁY o świcie : MO i KBW w walce z bandami. – Warszawa : „Iskry”, 1962. – 326, [2] strony
Zawiera m.in.: Ta sama Włodawa przez inne okno / Adam Tylimoniuk; Najśmielsza gra „Żelaznego” / Jerzy Chlebowicz
Recenzja: Koprukowniak Albin // Rocznik Lubelski. – T. 5 (1962), s. 311-313

548. SULIMIERSKI Stanisław Andrzej. Najstarszy kombatant z Włodawy [Edmund Milewski] / Stanisław A. Sulimierski // Słowo Podlasia. – 1999, nr 37, s. 16
Walki w okolicach Krasnobrodu

549. SULIMIERSKI Stanisław Andrzej. Trzykrotnie wymknął się śmierci : wspomnienie włodawskiego Żyda [Jakoba Rotenberga vel Friedmanna] / Stanisław A. Sulimierski // Słowo Podlasia. – 1999, nr 28, s. 16 ; nr 29, s. 16

550. SULIMIERSKI Stanisław Andrzej. Włodawskie epizody : [Wrzesień 1939 r.] / Stanisław A. Sulimierski // Słowo Podlasia. – 1999, nr 39, s. 17

551. SULIMIERSKI Witold Zbigniew. Sobibór : hitlerowski obóz śmierci. – Chełm : Fundacja „Kamena”, [1993]. – 38, [2] strony, [2] karty tablic : fotografie, plany, portrety ; 23 cm
Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim

552. Sułek Antoni. Drogą do Sobiboru / Antoni Sułek. – Fotografie // Tygodnik Powszechny. – 2019, nr 15, s. 62-65
II wojna światowa (1939-1945)

553. Surman Bartosz. Obozu nie ma, jest pamięć : świadkowie koszmaru i triumfu w Sobiborze / Bartosz Surman, Marcin Bielesz. – Fotografie kolorowe // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2013, nr 241, s. 23

554. SZCZEPAŃSKI Andrzej. 9 Pułk Artylerii Ciężkiej. – Cz. 1: Okres „włodawski” 1933-1939 do wybuchu wojny z Niemcami. Cz. 2: 9 Dywizjon Artylerii Ciężkiej / Andrzej Szczepański. – Fotografie, mapa // Zeszyty Muzealne. – T. 2 (1995), s. 41-49 ; T. 3 (1995), s. 3-13

555. SZCZEPAŃSKI Andrzej. Jak wojna przyszła do Włodawy : 01.09 – [do końca października 1939 r.] / Andrzej Szczepański. – Mapy // Zeszyty Muzealne. – T. 9 (1999), s. 40-65

556. Szlachetka Małgorzata. Archeolodzy odkryli relikty komór gazowych w Sobiborze / Małgorzata Szlachetka. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2014, nr 214, s. 13

557. Szlachetka Małgorzata. Myszka Miki z Sobiboru / Małgorzata Szlachetka. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2016, nr 4, dodatek „Magazyn”, s. VI-VII
Obóz hitlerowski Sobibór.

558. Szlachetka Małgorzata. Obóz zagłady w Sobiborze w 3D / Małgorzata Szlachetka. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2016, nr 189, s. 7

559. Szlachetka Małgorzata. Sobibór. Relacje ocalałych z obozu zagłady / Małgorzata Szlachetka // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2010, nr 86, s. 5

560. Szlachetka Małgorzata. Tajemnica wyjątkowego albumu zdjęć wyjaśniona / Małgorzata Szlachetka. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2014, nr 42, s. 6
Serry Sophia Adler (1925-1942?). Justin Joseph Adler. Obóz hitlerowski Sobibór

561. SZLACHETKA Małgorzata. Wywalczyli sobie wolność / Małgorzata Szlachetka. – Fotografie kolorowe // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2008, nr 93, s. 5
Obóz hitlerowski Sobibór

562. SZUMIŁO Mirosław. Egzekutywa Komitetu Powiatowego PPR we Włodawie (1944-1948) / Mirosław Szumiło // W: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 3, cz. 2 / pod redakcją Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin ; Siedlce : Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ; Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra), 2010. – Streszczenie w języku rosyjskim. – S. 713-724
ISBN 978-83-927516-3-2 (RSIL)

563. SZYMAŃSKA Anna. Moja największa zemsta : 50 rocznica powstania w Sobiborze / Anna Szymańska // Gazeta w Lublinie. – 1993, nr 243, s. 2

564. SZYMAŃSKI Ryszard. Obóz śmierci w Sobiborze / Ryszard Szymański. – Fotografie // Kamena. – 1993, nr 3/4, s. 44-46

565. Świecki Jan. Zabójstwo z ręki kłusownika dokonane w 1900 roku / Jan Świecki. – Fotografie // Łowiec Lubelski. – 2006, nr 4, s. 15

566. TABORSKA Halina. Sztuka w miejscu śmierci – polskie znaki pamięci w hitlerowskich obozach natychmiastowej Zagłady : [m.in. Bełżec i Sobibór] / Halina Taborska // W: Pamięć Shoah : kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia / redakcja naukowa Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska ; współpraca Maja Wójcik. – Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. – Łódź : Wydawnictwo Officyna, 2011. – S. 27-46 : fotografie
ISBN 978-83-62409-11-2

567. TAJEMNICE włodawskiej bezpieki / opracował Henryk Pająk. – Lublin : Wydawnictwo Retro, 1995. – 142, [2] strony ; 21 cm
ISBN 83-902348-8-2
Recenzja: Gajerski Stanisław Franciszek // Zeszyty Historyczne WiN-u. – Nr 10 (1997), s. 313-315

568. TELEPKO Krzysztof. 50 rocznica powstania zbrojnego w obozie zagłady w Sobiborze / Krzysztof Telepko // Zeszyty Muzealne. – T. 1 (1994), s. 4-6

569. TOMALA Andrzej. Ludzie i historia 1939-45 / Andrzej Tomala // Tygodnik Chełmski. – 1983
Włodawski wrzesień 1939 r., nr 37, s. 4-5. – Włodawska noc okupacyjna, nr 39, s. 4-5. – Działalność włodawskiej AL, nr 42, s. 4-5 fot. – Włodawskie oddziały BCh, nr 44, s. 4. – „Jeszcze Polska nie zginęła”, nr 45, s. 4-5. – Włodawska Armia Krajowa, nr 46, s. 4-5. – Wspólnie z radziecką partyzantką, nr 47, s. 4-5

570. TREGENZA Michael. Christian Wirth a pierwsza faza „Akcji Reinhard” / Michael Tregenza. – Streszczenie w języku angielskim // Zeszyty Majdanka. – T. 14 (1992), s. 7-37
Zagłada Żydów w obozach w Bełżcu i Sobiborze

571. TREGENZA Michael. Christian Wirth: Inspekteur der SS-Sonderkommandos „Aktion Reinhard” / Michael Tregenza. – Streszczenie w języku angielskim // Zeszyty Majdanka. – T. 15 (1993), s. 7-57
Zagłada Żydów w obozach w Bełżcu, Sobiborze i Treblince

572. Trenkner Joachim. Sprawa Iwana Demjanjuka / Joachim Trenkner. – Faksymilia // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 20, s. 27
Korespondencja z Berlina

573. TYMCZAK Dorota. Wczesnomezolityczne stanowisko kultury komornickiej w Wólce Wytyckiej, woj. chełmskie. – Streszczenie w języku angielskim. – Plany, rysunki // Archeologia Polski Środkowowschodniej. – T. 3 (1998), s. 9-11

574. WARDAWY Bronisław. Wspomnienia ze stanu wojennego : [Lublin, Włodawa] / Bronisław Wardawy. – Rysunki // Biuletyn Informacyjny Solidarności. – 1997, nr 4, s. 3 ; nr 5, s. 3 ; nr 6, s. 4 ; nr 7, s. 5 ; nr 8, s. 4 ; nr 9, s. 4 ; nr 11, s. 5 ; nr 13, s. 5 ; nr 9 [właśc. 14], s. 12 ; nr 17, s. 7 ; nr 20, s. 8 ; nr 21, s. 6 ; nr 22, s. 8 ; nr 23, s. 4

575. Wawryniuk Andrzej. Gmina Hanna i Gmina Wyryki powiat włodawski : historia, geografia, gospodarka, polityka / Andrzej Wawryniuk. – Chełm ; Szczecin : Print Group, 2012. – 229 stron : fotografie kolorowe, mapa ; 24 cm. – (Monografie Wschodniej Lubelszczyzny ; 5-6)
Bibliografia na stronach 219-227
ISBN 978-83-61350-83-5

576. Wawryniuk Andrzej. Gmina Hanna powiat włodawski : historia, geografia, gospodarka, polityka / Andrzej Wawryniuk. – Chełm ; Szczecin : Print Group, 2012. – 124, [1] strona : fotografie kolorowe, mapa ; 24 cm. – (Monografie Wschodniej Lubelszczyzny ; t. 7)
Bibliografia na stronach s. 108-120
ISBN 978-83-61350-84-2

577. Wawryniuk Andrzej. Gmina Hańsk powiat włodawski : historia, geografia, gospodarka, polityka / Andrzej Wawryniuk. – Chełm : Wydaw. Tawa Taurogiński Waldemar, 2010. – 231, [1] strona, [1] karta tablic złożona : fotografie kolorowe, mapa ; 24 cm. – (Wielki Leksykon Lubelsko-Wołyńskiego Pobuża ; 2.)
Bibliografia na stronach 203-213
ISBN 978-83-60371-18-3

578. Wawryniuk Andrzej. Gmina Stary Brus powiat włodawski : historia, geografia, gospodarka, polityka / Andrzej Wawryniuk. – Chełm : PUHP Multiprof Krzysztof Kowalczyk ; Stary Brus : na zlecenie Urzędu Gminy, 2012. – 198, [2] stron : fotografie (głównie kolorowe), mapa ; 25 cm. – (Monografie Wschodniej Lubelszczyzny ; 3.)
Bibliografia na stronach 173-183
ISBN 978-83-63600-12-9

579. Wawryniuk Andrzej. Gmina Wola Uhruska powiat włodawski : historia, geografia, gospodarka, polityka / Andrzej Wawryniuk. – Chełm : PUHP Multiprof Krzysztof Kowalczyk ; Wola Uhruska : na zlec. Gminy Wola Uhruska oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego, 2012. – 448, [1] strona, [1] karta tablic złożonych luzem : fotografie (głównie kolorowe) ; 25 cm. – (Monografie Wschodniej Lubelszczyzny ; 4)
Współwydane z: Zarys historii Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej (1986-2011) / Adam Jerzy Krasuski. – Bibliografia na stronach 349-360
ISBN 978-83-63600-00-6 (Multiprof)

580. WAWRYNIUK Andrzej. Historia zakonnikami pisana : trzysetna rocznica przybycia paulinów do Włodawy / Andrzej Wawryniuk // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1998, nr 47, s. 12

581. WAWRYNIUK Andrzej. Krychów – więzienna wieś / Andrzej Wawryniuk // Kurier Polski. – 1998, nr 143, dodatek „Kurier Polski Biała Podlaska – Chełm – Lublin – Zamość”, s. III
Ośrodek pracy dla skazanych z krótkimi wyrokami

582. WAWRYNIUK Andrzej. Melioracyjne łagry : Osowa – nieznanym miejscem kaźni Żydów / Andrzej Wawryniuk. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1998, nr 32, s. 11

583. WAWRYNIUK Andrzej. Obóz wśród Krowiego Bagna / Andrzej Wawryniuk // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1998, nr 33, s. 14
Samodzielny obóz koncentracyjny dla Żydów w Ujazdowie

584. WAWRYNIUK Andrzej. Więzienna wieś : co w Krychowie robili skazani / Andrzej Wawryniuk. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1998, nr 29, s. 12

585. WIEC protestacyjny we Włodawie : w 24 rocznicę powstania więźniów w Sobiborze. – Ilustracje // Wrocławski Tygodnik Katolicki. – 1967, nr 44, s. 1

586. Wieliński Bartosz T. Obrońca Demianiuka atakuje sąd / Bartosz T. Wieliński. – Fotografie kolorowe // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 281, s. 10
Korespondencja z Berlina.

587. Wieniarski Antoni. August II - król Polski, Piotr Wielki i Pociej z Włodawy / Antoni Wieniarski. – Ilustracje // Lublin Kultura i Społeczeństwo. – 2009, nr 2/6, s. 11
Historia wsi Różanka

588. WIENIARSKI Antoni. Włodawa i Różanka / [Antoni Wieniarski]. – [Warszawa : brak wydawcy, 1860]. – S. 453-465 ; 21 cm
Nazwa autora pod tekstem. – Nadbitka: Biblioteka Warszawska, t. 3, 1860

589. WIESENTHAL Szymon. Prawo, nie zemsta : wspomnienia / Szymon Wiesenthal ; przełożył Andrzej Albrecht. – Warszawa : „Czytelnik”, 1992. – 387, [1] stron ; 21 cm
Wzmianki o obozie w Sobiborze i na Majdanku
ISBN 83-07-02273-8
Recenzja: Zaporowski Zbigniew // Zeszyty Majdanka. – T. 15 (1993), s. 120-121

590. Więckowska Hanna. Materiały do badań osadnictwa mezolitycznego w mirkoregionie Luta, województwo lubelskie / Hanna Więckowska, Maria Chmielewska ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. – Warszawa : Wydaw. IAiE PAN, 2007. – 258 stron, [2] karty tablic złożonych : fotografie, rysunki, tabele, wykresy ; 30 cm
Bibliografia na stronach 160-162. – Streszczenie w języku angielskim
ISBN 978-83-89499-21-9

591. Wilczur Jacek E. Powrót Iwana Demianiuka - „Groźnego” / Jacek E. Wilczur. – Fotografie kolorowe // Przegląd. – 2009, nr 49, s. 20-22

592. WILCZUR Jacek E. Sobibór – fałsz i prawda : w 48. rocznicę powstania zbrojnego // Życie Warszawy. – 1991, nr 240, dodatek „Historia i Życie” nr 21, s. 3

593. Wilkowski Eugeniusz. Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych we Włodawie : 13 XII 1981 - 23 IV 1982 / Eugeniusz Wilkowski. – Włodawa : na zlec. Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Patriotycznego Ziemi Włodawskiej ; Biała Podlaska : Arte, 2014. – 110 stron : ilustracje ; 19 cm
ISBN 978-83-61938-50-7

594. WIŚNIEWSKI Stanisław. W dobie powstań narodowych : z historii Włodawy / Stanisław Wiśniewski // Tygodnik Chełmski. – 1985, nr 20, s. 4-5 ; nr 21, s. 4-5

595. WOJCIECHOWSKI Jerzy S. Ułan z Włodawy / Jerzy S. Wojciechowski. – Fotografie // Tygodnik Chełmski. – 1990, nr 7, s. 6-7
Ludwik Kmicic-Skrzyński

596. WOJCIECHOWSKI Kazimierz. Gdy zbrodniarz traci nerwy / Kazimierz Wojciechowski. – Ilustracje // Głos Nauczycielski. – 1978, nr 30, s. 6-7
Zastępca komendanta obozu zagłady w Sobiborze Gustav Franz Wagner

597. WOJNA Ryszard. Mordercy z Włodawy „nic nie wiedzieli…” / Ryszard Wojna. – (Korespondencja własna z Bonn) // Sztandar Ludu. – 1964, nr 211, s. 3
Hanowerski proces zbrodniarzy hitlerowskich z Włodawy

598. WOJTULEWICZ Henryk. Skarb monet polskich i obcych z XV i XVI wieku z Włodawy / Henryk Wojtulewicz. – Streszczenie w języku angielskim // Studia i Materiały Lubelskie. – T. 13 (1988), s. 29-41, [11] tablic

599. Wóycicka Zofia. Przerwana żałoba : polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950 / Zofia Wóycicka. – Warszawa, 2009. – (W Krainie PRL : Ludzie, Sprawy, Problemy : rzeczywistość PRL odczytana z akt, dokumentów, zapisów, twórczości)
Na okładce odmienna nazwa serii: W PRL
S. 270-274 : Miejsca zapomniane: Chełmno, Bełżec, Treblinka, Sobibór
ISBN 978-83-7436-186-6

600. WRÓBLEWSKI Bronisław. Kaci z Sobiboru : Gustaw Wagner ucieka przed sprawiedliwością / Bronisław Wróblewski // Kurier Lubelski. – 1979, nr 145, s. 2

601. WRÓBLEWSKI Bronisław. Mordercy z Sobiboru / Bronisław Wróblewski // Kurier Lubelski. – 1984, nr 91, s. 2
Zbrodnie dokonane przez Karla Frenzla

602. Zakrzewski Wojciech. Odszedł ostatni z uciekinierów z Sobiboru / Wojciech Zakrzewski. – Fotografie // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 109, s. 2
Siemion Rozenfeld (1923-2019). Sobibor (niemiecki obóz zagłady)

603. ZASADZIŃSKI Jan. Kurs chorążych artylerii we Włodawie [w październiku 1944 r.] / Jan Zasadziński // Wojskowy Przegląd Historyczny. – T. 23, nr 3 (1978), 433-435

604. Zawadka Artur P. Sobibór : przeszłość i pamięć / Artur P. Zawadka. – Bibliografia. – Fotografie (w tym kolorowe), mapa // Przeszłość i Pamięć. – Nr 42 (2013), s. 150-170

605. ZGÓRECKI Ryszard. Trudne początki : 20-lecie WOP (Wojsk Ochrony Pogranicza) / Ryszard Zgórecki. – Ilustracje // Granica. – 1965, nr 6, s. 26-27
M.in. działania przeciw „bandom” na terenie powiatu włodawskiego

606. ZJAZD powiatowy „Wici” powiatu włodawskiego // Wici. – 1945, nr 2, s. 8

607. Zugaj Leszek. Historia administracyjna gminy Hańsk / Leszek Zugaj // Mieszkam w Gminie Hańsk. – Nr 1 (2006), s. 6-7

608. Zychowicz Piotr. Demjaniuk stanie przed sądem / Piotr Zychowicz. – Ilustracje // Rzeczpospolita. – 2009, nr 82, s. A13

609. ŻUCHOWSKA R. Włodawa jakiej nie znamy : od Sanguszków do Czartoryskich / R. Żuchowska. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 1999, nr 21, s. 13 ; nr 22, s. 19

610. Żuchowski Piotr. Sobibór: nigdy nie jest za późno / Piotr Żuchowski ; rozmawia Wiktor Ferfecki. – Fotografie kolorowe // Rzeczpospolita. – 2013, nr 240, s. A6

 

V Etnografia

Ogólne zagadnienia etnografii

611. BADACH Marzena. Odkrydki, czyli O kodzie niewerbalnym bożonarodzeniowych kart pocztowych w kontekście polskiej kultury ludowej / Marzena Badach ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie // W: Rozwój społeczności międzynarodowej : przeszłość oraz nowe wyzwania. T. 2 / redakcja Roman Kordonski, Oleksandra Struk, Janusz Ruciński. – Olsztyn ; Lwów : Wydział Stosunków Międzynarodowych. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2016. – Bibliografia na stronach 529-530. – S. 520-530
Żuków (gm. Włodawa)

612. CZARTORYSKI Krzysztof. Smutny Sobibór : (sprawozdanie z etnograficznych badań terenowych w okolicach Włodawy) // Zeszyty Muzealne. – T. 7 (1997), s. 38-40

613. GIMBUT Magdalena. O krasnoludkach i Cyganach, czyli Pochwała praktyk : (sprawozdanie z etnograficznych badań terenowych w okolicach Włodawy) : [wieś Lubień] // Zeszyty Muzealne. – T. 7 (1997), s. 33-37

614. GÓRNY Konrad. Jeszcze raz o medycynie ludowej : (refleksje z badań terenowych w okolicach Włodawy) // Zeszyty Muzealne. – T. 5 (1996), s. 51-54

615. GÓRNY Konrad. Mityzacja przeszłości w folklorze zachowana : (tekst oparty o wyniki etnograficznych badań terenowych w okolicach Włodawy) / Konrad Górny, Mirosław Marczyk // Zeszyty Muzealne. – T. 7 (1997), s. 18-32

616. GÓRNY Konrad. Poszeptał i pomogło : (tekst oparty o wyniki etnograficznych badań terenowych w okolicach Włodawy) / Konrad Górny, Mirosław Marczyk // Zeszyty Muzealne. – T. 7 (1997), s. 41-44

617. GRĄBCZEWSKI Wiktoryn. Trzyma jak czort sołtysa za ludzkie pieniądze : (o diabłach z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego) / Wiktoryn Grąbczewski. – Fotografie // Zeszyty Muzealne – T. 4 (1996), s. 51-60

618. Kraczoń Katarzyna. Między Hańskiem a Włodawą – kultura tradycyjna wschodniego pogranicza / Katarzyna Kraczoń // Twórczość Ludowa. – R. 31, nr 1/2 (2016), s. 51-53

619. MARCZYK Mirosław. W kręgu wierzeń i podań z okolic Włodawy / Mirosław Marczyk // Zeszyty Muzealne. – T. 5 (1996), s. 38-50

620. PODLEWSKA-BEM Małgorzata. „...przecież to tak niedawno było” / Małgorzata Podlewska-Bem. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 3 (1995), s. 41-44
Wystawa kultury ludowej wsi włodawskiej

621. PODLEWSKA-BEM Małgorzata. Studenckie badania etnograficzne regionu włodawskiego : opinie – uwagi – wnioski / Małgorzata Podlewska-Bem // Zeszyty Muzealne. – T. 6 (1997), s. 58-62

Zwyczaje i obrzędy ludowe

622. LEŚNIAK Bartłomiej. Rytuały pogrzebowe we Włodawie w świetle koncepcji Arnolda van Gennepa / Bartłomiej Leśniak // W: Potrzeba religii : dynamika praktyk religijnych i rytualnych / redakcja Zdzisław Kupisiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – S. 151-165
ISBN 978-83-8061-084-2
Recenzja: Pawlak Adam // Kieleckie Studia Teologiczne. – 16 (2017), s. 311-316

623. Pawluk Kazimiera. Przyśpiewki weselne / Kazimiera Pawluk. – Dołhobrody : [Kazimiera Pawluk], 2017. – 31 stron : ilustracje ; 21 cm
ISBN 978-83-923817-6-1

624. SIDORUK Stefan. Herody; Wielkanoc / Stefan Sidoruk // Lud. – T. 64 (1980), s. 257-263
Wieś Stawki n. Bugiem

625. SIDORUK Stefan. Wielkanoc / Stefan Sidoruk // Kamena. – 1979, nr 8, s. 11
Wieś Stawki n. Bugiem

Sztuka ludowa

626. (BAR). Pamięci króla nadbużańskich poetów / (BAR) // Dziennik Wschodni. – 2014, nr 185, s. 6
Stefan Sidoruk ze wsi Stawki

627. BARCZYŃSKI Jacek. Brawo Włodawa, brawo festiwal / Jacek Barczyński. - Fotografie // Tygodnik Chełmski Zwierciadło. – 1992, nr 31, s. 9
II Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem, Włodawa ’92

628. BEM Marek. Maciarstwo : przyczynek w sprawie ginącego rękodzieła [w gm. Urszulin] / Marek Bem. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 1 (1994), s. 14-23

629. BEM Marek. Przyczynek w sprawie ginących zawodów : produkcja mat trzcinowych oraz wybór kołowrotków tkackich / Marek Bem // Rocznik Chełmski. – T. 1 (1995), s. 349-361

630. BEM Marek. Wyrób kołowrotków tkackich : przyczynek w sprawie ginącego rękodzieła / Marek Bem. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 3 (1995), s. 22-26

631. (Boa). Gwiazdy nad strzechą : literat i malarz spod chłopskiej strzechy / (Boa). – Fotografie kolorowe // Łęczyński Tygodnik Powiatowy. – 2006, nr 12, s. 17
Stefan Sidoruk

632. BZÓWKA Małgorzata. Anatewka we Włodawie / Małgorzata Bzówka. – Fotografie // Magazyn Kresowy. – 1993, nr 1, s. 3
Żydzi w rzeźbie Jana Pawłowskiego

633. XXIV [DWUDZIESTY czwarty] Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz n. Wisłą – 1990 roku. – Fotografie // Informacja Kulturalna. – R. 18, nr 4 (1989) druk 1990, s. 1-47
M.in. Wyryki

634. GAUDA Alfred. Rogożynowe koszyki / Alfred Gauda. – Fotografie // Twórczość Ludowa. – R. 10, nr 4 (1995), s. 18-19
Obszar nadwiślański, nadbużański i na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim

635. Grabowski Istvan. Nagrodzone perebory : uznanie ludowego kunsztu : region / Istvan Grabowski. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 2005, nr 1, dodatek „Reklamy, Ogłoszenia, Informator”, s. XIII
Baj Stanisława (1927- ). Dołhobrody

636. KALINOWSKI Janusz. Włodawa wszystkich kontynentów : [IV] Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem / Janusz Kalinowski ; rozmawia Anna Szymańska. – Fotografie // Gazeta w Lublinie. – 1994, nr 167, dodatek „Gazeta we Włodawie” s. I

637. KOŁTUN Krzysztof. Gdyby duszy nie miały / Krzysztof Kołtun. – Fotografie // Inspiracje. – 1988, nr 11, s. 12-13
Edmund Brożek – skrzypek-samouk ze wsi Żdżarka

638. KOŁTUN Krzysztof. Skrzypek ze Żdżarki / Krzysztof Kołtun. – Fotografie // Twórczość Ludowa. – R. 4, nr 3 (1989), s. 51
Edmund Brożek

639. KOŁTUN Krzysztof. Wyryki : Poleski Folklor // Goniec Chełmski. – 1996, nr 5, s. 7

640. KOŁTUN Krzysztof. „Złota Baszta” w Wyrykach / Krzysztof Kołtun. – (Od Bugu do Wisły) // Zielony Sztandar. – 1987, nr 45, s. 9, 2
Zespół Śpiewaczy z Wyryk

641. KOSSECKI Antoni. Włodawscy garncarze / Antoni Kossecki. – Włodawa : [brak wydawcy], 1922 (Krasnystaw : drukarnia Sejmikowa). – [4] strony ; 14 cm
Opis według okładki

642. KOZICKA Helena. Tkaczka z Wyryk / Helena Kozicka. – Fotografie // Chłopska Droga. – 1983, nr 81, s. 9
Janina Trociukowa

643. KRÓLIKOWSKA Elżbieta. Zdobnictwo tkackie na lnie z rejonu Włodawy : (omówienie zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi) / Elżbieta Królikowska. – Streszczenie w języku francuskim. – Fotografie // Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna. – Nr 23 (1982), s. 103-112

644. Kusto Agata. Pieśni ludowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego : z prac badawczych i materiałów folklorystycznych Instytutu Muzyki UMCS / Agata Kusto ; Instytut Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Streszczenie w języku angielskim // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. – Vol. 15, [z.] 1 (2017), s. 103-120.

645. MAZUREK Teresa. Tkanina ludowa ze wsi Dołhobrody, woj. bialskopodlaskie / Teresa Mazurek. – Rysunki // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998), s. 130-141

646. OLESZCZUK Aleksander. Pieśni ludowe z Podlasia / Aleksander Oleszczuk. – Warszawa, 1965. – 199 stron : nuty
M.in. powiat włodawski

647. OLESZCZUK Aleksander. W poszukiwaniu podlaskiej piosenki / Aleksander Oleszczuk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1971, nr3, s. 145-150
M.in. badania folkloru okolic Włodawy

648. PAWLAK Jolanta. Wieś gdzie najpiękniej śpiewają : [Wyryki Wola] / Jolanta Pawlak // W: 31 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz nad Wisłą, 27-29 czerwca 1997 roku / [redakcja Anna Kistelska]. – Kazimierz Dolny : [Wojewódzki Dom Kultury Lublinie], 1997

649. POKOCHALI swoją ziemię : włodawscy poeci : [wiersze]. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1998, nr 11, s. 12
Korzenie; Ziemio ty moja / Stefan Sidorczuk. Nadbużańskie łąki / Jan Stupka. O Stawkach / Jan Omelczuk

650. REDDE-SAWCZUK Dorota. Festiwalowe miasto [Włodawa] nad Bugiem / Dorota Redde-Sawczuk. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1996, nr 16, s. 8
Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem

651. ROSIAK Roman. Daję skibkę mego słońca ... : ludowi twórcy Lubelszczyzny / Roman Rosiak. – Fotografia // Kurier Lubelski. – 1979, nr 95, s. 3
Poeta ludowy Stefan Sidoruk ze wsi Stawki, woj. chełmskie

652. SAR Andrzej. Katarzyna Halina Weremczuk z Dołhobród (pow. Włodawa) : śpiewaczka z powołania / Andrzej Sar // Twórczość Ludowa. – R. 26, nr 1/4 (2011), s. 49-50

653. Sidoruk Stefan. Oblicza Kresów / Stefan Sidoruk ; wybór, opracowanie i wstęp Donat Niewiadomski. – Lublin : Stowarzyszenie Twórców Ludowych : Wydawnictwo i Drukarnia Liber Duo, 2009. – 149, [1] strona, [8] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 21 cm. – (Biblioteka „Dziedzictwo" Stowarzyszenia Twórców Ludowych ; t. 62 (92))
Na okładce odmienny tyt. serii: Biblioteka „Dziedzictwo” STL
ISBN 978-83-61301-45-5 (Liber Duo)

654. Sidoruk Stefan. Słowiańska dusza / Stefan Sidoruk. – Tolkmicko : Radwan Wydawnictwo Literackie i Naukowe, 2011. – 252, [14] stron ; 21 cm
ISBN 978-83-7745-052-9

655. SIDORUK Stefan. Włodawskie dorożki : [wiersze] / Stefan Sidoruk // Tygodnik Chełmski. – 1987, nr 3, s. 16

656. STACHIRA Juliusz. [Czesława] Szczęcha pasje twórcze / Juliusz Stachira // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1995, nr 21, s. 9
Inicjator plenerów rzeźbiarskich w Woli Uhruskiej

657. (szym). Co się robi w Woli Uhruskiej / (szym). – Fotografie // Gazeta w Lublinie. – 1995, nr 69, s. 5
Zespół Organizacji Imprez Kresy ’92 i praca w nim Czesława Szczęcha – rzeźbiarza ludowego

658. SZYMAŃSKA Anna. Świat przybywa do Włodawy / Anna Szymańska. – Fotografie // Gazeta w Lublinie. – 1995, nr 164, dodatek „Poleskie Lato”, s. 2
V Poleskie Lato z Folklorem

659. SZYMAŃSKA Anna. Włodawa bliżej świata / Anna Szymańska. – Fotografie // Gazeta w Lublinie. – 1992, nr 156, s. 1
II Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem, Włodawa ’92

660. (wig). Ciepło drewna : grozi nam skansen? / (wig). – Fotografie // Express Fakty. – 1993, nr 43, s. 10
Rzeźbiarz Jan Pawłowski z Włodawy

Kultura materialna. Muzea etnograficzne

661. Borucki Marek. Nasz folklor ocalony / Marek Borucki. – Warszawa, 2014. – (Ocalić od Zapomnienia)
S. 254-257 : Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia
ISBN 978-83-7758-487-3

662. CZAJKOWSKI Jerzy. Konstrukcja sochowo-ślemieniowa w budownictwie wiejskim na terenie Polski / Jerzy Czajkowski. – Ilustracje // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – T. 4 (1972), s. 67-127
M.in. stodoły w powiecie Włodawa

663. Czerwińska Ewa. Odnaleziony czas / Ewa Czerwińska. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2005, nr 241, dodatek „Na Topie”, s. 12-13
Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia (Hola). Tadeusz Karabowicz

664. Dudkowski Łukasz. Tak żyli Goci. 1700 lat temu / Łukasz Dudkowski. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2014, nr 56, dodatek „Magazyn”, s. 10
Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia (Hola)

665. Karabowicz Alina. Skansen w Holi / [autor tekstu Alina Karabowicz ; przekład na język ukraiński Mirosława Ostapiuk ; przekład na język angielski Jerzy Adamko]. – Hola ; [Lublin] : Wydawnictwo Episteme, 2012. – 39, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 13x21 cm
Tytuł i tekst równoległy w języku polskim, ukraińskim, angielskim
ISBN 978-83-62495-14-6

666. NASIADKA Marek. Hola / Marek Nasiadka. – Fotografie kolorowe // Poznaj Swój Kraj. – 1999, nr 12, s. 2
Skansen Kultury Materialnej

667. OSSOWSKI Waldemar. Techniki stosowane do wyrobu łodzi jednopiennych na przykładzie czółna z miejscowości Hanna nad Bugiem / Waldemar Ossowski // Nautologia. – 1998, nr 1, s. 46-53

668. Pawluk Monika. Święto ludowej sztuki na jarmarku w Holi / Monika Pawluk. – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2016, nr 31, s. 24
Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia (Hola). Jarmark Holeński (2016 ; Hola)

669. PIOTROWSKI Wiesław. Budownictwo wiejskie na terenie Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny. – Mapa, rysunki, tabele // Rocznik Chełmski. – T. 3 (1997), s. 477-488

670. Sulisz Waldemar. Tu ludzie mają fantazję / Waldemar Sulisz. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2009, nr 94, dodatek „Magazyn”, s. 4
Skansen w Kołaczach

671. TATARA Jadwiga. Zagroda Poleska w Kołaczach / Jadwiga Tatara // W: Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje : [opracowanie zbiorowe] / Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie ; pod redakcją Elżbiety Kmity-Dziasek. – Kraków : cop. CDR w Brwinowie. Oddział w Krakowie, 2009. – S. 71-74 : fotografie kolorowe
ISBN 978-83-924526-2-1

672. TREGER Anna. Nie tylko wiatrak... / Anna Treger. – Fotografie // Kurier Lubelski. – 1989, nr 60, s. 4
Punkt etnograficzny w Holi

673. WRĘBIAK Celestyn. Ludowe narzędzia rybackie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Celestyn Wrębiak. – Rysunki // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. – 1998, nr 2, s. 15-21

 

VI Zagadnienia gospodarcze

Zagadnienia ogólne. Planowanie. Inwestycje

674. Barczyński Jacek. Włodawę czeka wielka odmiana / Jacek Barczyński. – Ilustracja // Dziennik Wschodni. 2018, nr 245, s. 8
Fundusze strukturalne UE. Projekt „Rewitalizacja Włodawy”

675. BUDZI się życie gospodarcze we Włodawie // Sztandar Ludu. – 1946, nr 332, s. 4

676. Domagała Małgorzata. Miasto znika, potrzebny most / Małgorzata Domagała, Jacek Brzuszkiewicz. – Fotografie (w tym kolorowe) // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2017, nr 64, s. 4-5

677. GMINA Wola Uhruska. – Tekst równoległy w języku polskim, niemieckim. – Fotografie, mapa // Nowy Przegląd Wszechpolski. – 1994, nr 5/6, s. [1-8]

678. GRUSZKOWSKI Franciszek. Co się dzieje we Włodawie : rozmowa z Franciszkiem Gruszkowskim, naczelnikiem nadbużańskiego miasta / rozmawia Bronisław Rędzioch // Życie Warszawy. – 1989, nr 85, s. 3

679. KAPUSTA Eugeniusz. Wyryki niby te same : wieś lubelska wczoraj i dziś / (Eka) // Sztandar Ludu. – 1952, nr 40, s. 3

680. MIASTO Włodawa. – (Prezentacje). – Tekst równoległy w języku angielskim, polskim. – Fotografie // Nowy Przegląd Wszechpolski. – 1995, nr 4/5, s. 1-8

681. MICHALSKI Stanisław Edmund. Włodawa : monografia statystyczno-gospodarcza / Stanisław Edmund Michalski ; z przedmową Witolda Krzyżanowskiego. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1939. – XI, [1], 138 stron, [1] karta map złożona : wykresy ; 24 cm. – (Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych ; t. 5)
Bibliografia na stronach 137-138

682. MROZOWSKI Adam. Trudne drogi powiatu : tu powiat włodawski / Adam Mrozowski. – Ilustracje // Sztandar Ludu. – 1973, nr 11, s. 35-39

683. Nowak Piotr (dziennikarz). Nowe kopalnie w regionie? Część mieszkańców mówi: nie / Piotr Nowak. – Fotografia kolorowa // Kurier Lubelski. – 2019, nr 55, s. 5
Konsultacje społeczne w sprawie budowy nowych kopalni węgla kamiennego. M.in. Hańsk

684. NOWOSADZKI Ryszard. Inwestor pilnie poszukiwany : [Włodawa] / R. Nowosadzki. – (Gmina [...] przegląda się w „Zwierciadle”) // Zwierciadło Chełmskie. – 1991, nr 2, s. 3

685. Puzio Paweł. Będzie kopalnia, nie będzie wody? / Paweł Puzio. – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 134, s. 2
Kopalnie węgla kamiennego. Konsultacje społeczne. M.in. Hańsk

686. ROZPORZĄDZENIE Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orchówek-Okuninka. – Mapa // Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. – 2008, nr 19, s. 2546-2547

687. SEIDLER Barbara. Władza / Barbara Seidler // Nowa Kultura. – 1959, nr 12, s. 4-5, 7
Powiat włodawski

688. Skomra Sławomir. 38 mln na drogi i szansa na dużo więcej / Sławomir Skomra // Kurier Lubelski. – 2018, nr 113, s. 5
Budownictwo komunikacyjne. M.in. Hańsk

689. STRATEGIA przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą dla powiatu bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i włodawskiego / [opracowanie Marzena Góźdź (redaktor), Marcin Nikiel (redaktor), Dorota Jegorow, Andrzej Niedużak, Robert Karowiec, Dominika Postój, Małgorzata Symczuk. – Chełm : Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Civis", 2012. – 553 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm
Współfinansowanie: Unia Europejska
ISBN 978-83-62141-41-8

690. TERENY inwestycyjne / opracowanie Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska-Woźniak, Aneta Pastuszka, Elżbieta Wójtowicz, Adolf Wituch ; fotografie Urząd Gminy Urszulin, Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska-Woźniak ; tłumaczenie Anna Lal, Małgorzata Linek. – Urszulin : Urząd Gminy, 2010. – 15 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.
Wkładka: Gmina Urszulin „W przyszłość z tradycją – integracja pokoleń wokół odbudowy i zachowania dziedzictwa kulturowego. – Tekst równoległy polski, angielski, niemiecki

691. WAWRYNIUK Andrzej. Wyryki / Andrzej Wawryniuk. – (Rzeczpospolita gminna). – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1996, nr 12, s. 4

692. WESOŁOWSKI Henryk. Skomplikowana rzeczywistość : (rozmowa z Henrykiem Wesołowskim, wójtem gminy Urszulin) / rozmawia K[azimierz] Kasprzak // Zwierciadło Chełmskie. – 1991, nr 4, s. 3

Promocja i reklama

693. (BAR). Włodawa promuje się w Warszawie / (BAR). – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 101, s. 8
Projekt „Polska Naj – Najciekawsze Wydarzenia w Polskich Miastach 2018”

694. Barczyński Jacek. Rozsławiają cały powiat / Jacek Barczyński. – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 44, s. 9
Hotel Drob (Urszulin). Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie. (W)schody Powiatu Włodawskiego.

Budownictwo. Przemysł materiałów budowlanych

695. DYBŻYŃSKI Janusz. Jak we Włodawie szkołę uratowano : Fundacja polsko-niemiecka / Janusz Dybżyński. – Fotografie // Gazeta w Lublinie. – 1995, nr 201 [właśc. 21], s. 5

696. SZEREMETA Krystyna. Samobójstwo zakładu / Krystyna Szeremeta // Zwierciadło Chełmskie. – 1991, nr 33, s. 5
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane we Włodawie

697. WAWRZYCKI Andrzej. Pozazdrościć Włodawie! Hala sportowa jak marzenie / Andrzej Wawrzycki // Dziennik Lubelski. – 1992, nr 13, s. 16
Zespół Szkół Zawodowych nr 1

698. WOLAK Ryszard. Włodawa: mniej słów – więcej roboty / Ryszard Wolak // Sztandar Ludu. – 1988, nr 119, s. 4
Obiekty wybudowane we Włodawie w oparciu o czyny społeczne

Rzemiosło. Drobna wytwórczość. Usługi

699. 90 [DZIEWIĘĆDZIESIĄT] lat Cechu Rzemiosł Ziemi Włodawskiej / redakcja Marek Bem. – Włodawa : Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie : Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, 2013. – 100 stron : ilustracje ; 24 cm
ISBN 978-83-61393-32-0

Przemysł

700. Barczyński Jacek. Fabryka mebli za więziennym murem / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 1, s. 2
Produkcja mebli przez więźniów w Zakładzie Karnym we Włodawie

701. Barczyński Jacek. Fabryka trafi do więzienia / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 202, s. 9
Produkcja mebli przez więźniów w Zakładzie Karnym we Włodawie

702. Barczyński Jacek. Gmina produkuje prąd / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 15, s. 6
Energetyka odnawialna. Wola Uhruska

703. BARCZYŃSKI Jacek. Ponad opłotki / Jacek Barczyński. – Fotografie // Tygodnik Chełmski. – 1990, nr 4, s. 8
Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Polesie” we Włodawie

704. (bf). Tartak pod kreską : rozpoczął się proces likwidacyjny Zakładów Drzewnych we Włodawie / (bf) // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1999, nr 41, s. 5
Zakłady Drzewne w Zawadówce filia we Włodawie

705. BICHLER Kazimierz. Wieś, którą ukształtowała huta : Dubeczno wczoraj – dziś – jutro / Kazimierz Bichler // Sztandar Ludu. – 1977, nr 289, s. 3

706. CHMURA Andrzej. Zanim powstanie but… / Andrzej Chmura. – Ilustracje // Rzeczywistość. – 1983, nr 6, s. 8-9
Nadbużańskie Zakłady Garbarskie we Włodawie

707. CHROMCEWICZ Paweł. Fabryki w wiejskim pejzażu / Paweł Chromcewicz // Sztandar Ludu. – 1986, nr 100, s. 4
Fabryki Szkła w Rudzie Hucie, Woli Uhruskiej i Dubecznie

708. DZIEMIDOK Czesław. Wyjście z cienia / Czesław Dziemidok // Rzeczpospolita. – 1989, nr 118, s. 5

709. DZIĘCIOŁ Aldon. Lepsi niż na Zachodzie / Aldon Dzięcioł ; rozmawia (A) // Przegląd Kresowy. – 1990, nr 30, s. 7

710. (Gaj). Kryształy i kieliszki z Huty Szkła w Dubecznie / (Gaj) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1980, nr 101, s. 6

711. GÓRECKI Bogumił. Gospodarka wodno-ściekowa Nadbużańskich Zakładów Garbarskich [we Włodawie] / Bogumił Górecki, Małgorzata Perkowska, Henryk Szczepkowski. – Streszczenie w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim. – Tabele, wykresy // Przegląd Skórzany. – 1976, nr 2, s. 51-55

712. GRABOŚ Witold. Do samorządności doszliśmy sami : u nadbużańskich garbarzy / Witold Graboś // Trybuna Ludu. – 1988, nr 84, s. 7

713. GRZELAK Danuta We włodawskiej garbarni / Danuta Grzelak // Sztandar Ludu. – 1980, nr 251, s. 3
Nadbużańskie Zakłady Garbarskie we Włodawie

714. (in). Dubeczno nie gorsze od Krosna / (in) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1981, nr 95, s. 6

715. KOPCZYŃSKI Stanisław. Przemysł ludowy na tle stosunków gospodarczych powiatu włodawskiego / opracował Stanisław Kopczyński ; przy pomocy Stanisława Pukasiewicza ; Wydawnictwo Reprezentacji Towarzystwa Przemysłu Ludowego. – Warszawa : [brak wydawcy] ; Włodawa : Sejmik Powiatowy, 1930 (Warszawa : Druk. Zrzeszenia Samorządów Powiatowych). – XI, [1], 287 stron, [3] karty tablic : ilustracje, tabele ; 24 cm. – (Materiały do monografji przemysłu i sztuki ludowej w Polsce ; t. 2)
Tytuł okładkowy: Przemysł ludowy : powiat włodawski. – Bibliografia

716. MAŃKOWSKA Anna. Aby mieć środki, trzeba zarabiać / Anna Mańkowska // Rzeczpospolita. – 1988, nr 64, s. 4

717. MAŃKOWSKA Anna. Spór o skórę, czy o system? : reforma z bliska / Anna Mańkowska // Sztandar Ludu. – 1987, nr 98, s. 3
Konflikt między Chełmskimi Zakładami Obuwia a Nadbużańskimi Zakładami Garbarskimi we Włodawie

718. (mj). „Jean–Marco”: bliżej Europy? / (mj). – Fotografie // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 6, s. 3
Firma krawiecka we Włodawie

719. PAJĄK Henryk. Tysiąc wybranych / Henryk Pająk // Trybuna Ludu. – 1973, nr 254, s. 5
Włodawskie Zakłady Garbarskie

720. PANASIUK Józef. Droga do rezerw / Józef Panasiuk. – Fotografie // Przegląd Mleczarski. – 1975, nr 4, s. 6-8
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włodawie

721. PERKOWSKA Małgorzata. Eksploatacja chemicznej oczyszczalni ścieków w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich we Włodawie / Małgorzata Perkowska, Bogumił Górecki, Andrzej Janczewski. – Streszczenie w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim. – Wykresy // Przegląd Skórzany. – 1979, nr 3, s. 90-93

722. (piek). Problemy zaopatrzenia włodawskiej garbarni / (piek) // Sztandar Ludu (Wyd. AB). – 1982, nr 131, s. 6

723. PODGÓRSKI Maciej. Też szansa! / Maciej Podgórski. – Ilustracje // Kamena. – 1972, nr 22, s. 7
Włodawskie Zakłady Garbarskie

724. SOBCZAK Krzysztof. Odpady to też rezerwy // Sztandar Ludu. – 1980, nr 35, s. 5
Nadbużańskie Zakłady Garbarskie we Włodawie

725. SZEREMETA Krystyna. Gdy się ludziom chciało chcieć / Krystyna Szeremeta // Sztandar Ludu. – 1989, nr 8, s. 1, 6
Nowy model pracy Nadbużańskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Polesie” we Włodawie

726. Szlachetka Małgorzata. Tańczą z ogniem od pokoleń / Małgorzata Szlachetka. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2016, nr 141, s. 16-17
Huta Szkła (Dubeczno)

727. SZYMAŃSKI Wacław. Myślenie na sprzedaż / Wacław Szymański. – Fotografie // Tygodnik Chełmski. – 1982, nr 17, s. 3
Nowe technologie wypracowane w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich we Włodawie

728. SZYMAŃSKI Wacław. Nowatorskie rozwiązania we włodawskiej garbarni / Wacław Szymański. – Fotografie // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1981, nr 215, s. 4

729. WARCHULEC Zdzisław. Nadbużańskie Zakłady Garbarskie we Włodawie / Zdzisław Warchulec // Przegląd Skórzany. – 1974, nr 12, s. 409-410

730. WNUK Ryszard. Sprawy drobne ale ważne : Huta Dubeczno walczy z trudnościami / R.W. // Życie Lubelskie. – 1951, nr 204, s. 4

731. WOJNAROWICZ Stanisław. Włodawska garbarnia / Stanisław W. Wojnarowicz. – Fotografie // Kalendarz Lubelski. – R. 22 (1979), s. 60-61
Nadbużańskie Zakłady Garbarskie we Włodawie

732. WOLAK Ryszard. Jak garbarnie garbowaną mają skórę. „Polesie” na krawędzi bankructwa / Ryszard Wolak // Dziennik Lubelski. – 1993, nr 12, s. 8, 9
Sytuacja Nadbużańskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Polesie” we Włodawie

Gospodarstwo wiejskie

Zagadnienia ogólne

733. A.W. Nietypowa SKR / A.W. – Fotografie // Rolnik. – 1988, nr 10, s. 6-7
Spółdzielnia Kółek Rolniczych we Włodawie

734. AKCJA włodawskich kółek rolniczych // Rolnik Lubelski. – 1968, nr 3, s. 22-23

735. (al). Kłopotliwy spadek : agromiasteczko na sprzedaż? / (al) // Sztandar Ludu (Wyd. AB). – 1983, nr 115, s. 4
Hańsk

736. Antoń-Jucha Agnieszka. Kogut, florystyka i Jaśki / Agnieszka Antoń-Jucha. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 209, dodatek „Magazyn”, s. 8-9
Koło Gospodyń Miejskich „Zosie Samosie" (Włodawa)

737. Antoń-Jucha Agnieszka. „Zosie Samosie" wygrały / Agnieszka Antoń-Jucha. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 204, dodatek „Magazyn’, s. 5
Koło Gospodyń Miejskich „Zosie Samosie" (Włodawa)

738. (BAR). Postawili na ekologię. I się nie zawiedli / (BAR). – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 201, s. 2
Monika i Mariusz Kuryluk z Holeszowa. Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej Natura Food (2015 ; Łódź)

739. BICHLER Kazimierz. Na tropie marnotrawstwa : tysiące utopione w błocie / Kazimierz Bichler // Sztandar Ludu. – 1979, nr 99, s. 5
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Hańsku

740. Borowiec Aleksandra. Ekologia w polu i na łące : od dziewięciu lat prowadzą gospodarstwo ekologiczne : i mają pewność, że to jest właśnie to / Aleksandra Borowiec. – Fotografie kolorowe // Kresy Tygodnik Chełmski. – 2009, nr 14, s. 10
Wieś Zabrodzie

741. DENISIUK Jerzy. PGR Korolówka na fali rozwoju / J.D. // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1977, nr 40, s. 4

742. DŻYGADŁO Stanisław. Czy opłaca się modernizacja budynków inwentarskich / Stanisław Dżygadło. – Ilustracje, tabele // Rolnik Lubelski. – 1973, nr 14, s. 6-7

743. GANCARZ Olga. W Dubecznie doliczyliśmy się pięćsetnej / Krystyna Pałys [pseudonim]. – Ilustracje // Sztandar Ludu. – 1953, nr 82, s. 3
Rolnicza spółdzielnia produkcyjna

744. HIGIENIZACJA wsi : Międzynarodowa Sesja Naukowa, 19-20 września 1995 r. / [komitet redakcyjny Tadeusz Majewski (przewodniczący)]. – Lublin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1995. – 231, [5] stron : rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm
Bibliografia przy rozdziałach
Zawiera m.in.: Gospodarka rolna na terenie Poleskiego Parku Narodowego / Jerzy Szymona; Oczekiwania doradcze rodzin rolniczych wschodniego pogranicza Polski w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego : [badania w woj. bialskopodlaskim, chełmskim, zamojskim] / Czesław Michałowski
ISBN 83-86761-09-1

745. JEZIERNICKA Anna. Interesujące eksponaty Powiatowej Wystawy Rolniczej we Włodawie / a.j. // Sztandar Ludu. – 1954, nr 214, s. 3

746. (jp). Tajemnica bruskiego PGR / (jp) // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 14, s. 3
Stary Brus

747. KAMIŃSKI Ryszard. Ludzie boją się zmian. W urszulińskim kombinacie PGR / Ryszard Kamiński // Express Fakty. – 1992, nr 120, s. 4

748. KAMIŃSKI Ryszard. Renesans spółdzielni w Różance / R. Kamiński // Rolnik. – 1976, nr 18, s. 5

749. ŁACEK Feliks. Wpływ scalania gruntów na wzrost produkcji : (na przykładzie powiatu włodawskiego) / Feliks Łacek, Jan Słowik. – Tabele // Rolnik Lubelski. – 1975, nr 11, s. 20-21

750. OBSZARY problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego : [materiały VI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Lublin, 20-21 czerwca 1990] / pod redakcją Ryszarda Jeduta ; Zakład Geografii Ekonomicznej. Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. – Lublin : UMCS, 1990. – 113 stron : mapy ; 24 cm
Bibliografia przy rozdziałach
Zawiera m.in: Rolnicze zagospodarowanie obszarów torfowiskowych na przykładzie torfowiska „Krowie Bagno” / R. Jedut; Problematyka geograficzno-rolnicza środkowo-wschodniej Lubelszczyzny / Jadwiga Antoszek, R. Jedut, Halina Świć

751. (szym). Spółdzielcze inwestycje w Różance / (szym) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1980, nr 206, s. 4

752. UCHWAŁA nr 20/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie z dnia 18 lutego 1954 r. o środkach zapewniających rozwój rolnictwa powiatu włodawskiego w latach 1954-1955. – Lublin : Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie, 1954. – 44 strony

753. (w). Gospodarka kółkowa nad Bugiem // Rolnik Lubelski. – 1973, nr 12, s. 1-2

754. WILKOS Franciszek. Wyniki pracy zespołów specjalistów rolnych w pow. włodawskim / Franciszek Wilkos // Rolnik Lubelski. – 1972, nr 3, s. 2-3

755. (wit.). Problemy gminy Stary Brus : sprawą pilną budownictwo inwentarskie / (wit.) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1979, nr 30, s. 6

756. ŻOCHOWSKI Tadeusz. Włodawskie warstwy czasu : na wsi się zmienia / Tadeusz Żochowski // Życie Partii. – 1973, nr 11, s. 35-39

Agrotechnika

757. BARANOWSKI Aleksander. Wyniki uprawy tytoniu w powiecie Włodawa / Aleksander Baranowski. – Ilustracje, tabele // Wiadomości Tytoniowe. – 1969, nr 10, s. 149-150

758. BARYŁA Ryszard. Wpływ nawożenia obornikiem i torfem surowym na plony siana z łąki w Dolinie Bugu / Ryszard Baryła, Józef Jargiełło, Henryk Kern. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 30 (1975), s. 149-159
Okolice Uhruska

759. GAJDA Julian. Efekty zagospodarowania użytków zielonych w podregionie parczewsko-włodawskim Kanału Wieprz-Krzna / Julian Gajda. – Cz. 1: Efekty zagospodarowania łąk na torfowisku świeżo zmeliorowanych. Cz. 2: Wpływ wysokich dawek nawożenia mineralnego na wydajność łąk. Cz. 3: Produkcyjność łąk gospodarczych i wyniki obserwacji pastwiskowych. Cz. 4: Wielkość i jakość produkcji pasz na użytkach zielonych a potrzeby pokarmowe zwierząt. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim. – Mapka, tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 28/29 (1973/1974), s. 229-300

760. Gawęda Dorota. Zachwaszczenie ziemniaka w warunkach zróżnicowanej uprawy roli / Dorota Gawęda, Kazimierz Szymankiewicz. – Tytuł także w języku angielskim. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim i polskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 62, nr 1 (2007), s. 85-91

761. JARGIEŁŁO Józef. Plony oraz wartość paszowa siana łąkowego wyróżnionych zbiorowisk roślinnych na torfowisku niskim Krowie Bagno i Hańsk / Józef Jargiełło. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 35/36 (1980/1981), s. 187-199

762. PRODUKCJA rolnicza w gminie Urszulin : z badań Studenckiego Koła Naukowego Rolników [przy Instytucie Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Lublinie] / A. Banaś [i inni] // Rolnik. – 1979, nr 13, s. 15-16

763. RENCZAJSKA Stefania. Wiśniowe problemy / Stefania Renczajska // Sad Nowoczesny. – 1977, nr 8, s. 14-18, 9
Konferencja nt. intensyfikacja uprawy wiśni, Włodawa, 26-27 V 1977 r.

764. Woźniak Andrzej. Wpływ przedplonów na plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) / Andrzej Woźniak. – Tytuł w języku polskim i angielskim. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 60 (2005), s. 103-112

765. Woźniak Andrzej. Wpływ wsiewek międzyplonowych i nawożenia organicznego na plon i zachwaszczenie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze / Andrzej Woźniak. – Tytuł w języku polskim i angielskim. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 60 (2005), s. 33-40

766. Woźniak Andrzej. Zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od jej udziału w zmianowaniu i poziomu agrotechniki / Andrzej Woźniak. – Tytuł także w języku angielskim. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, polskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 62 (2007), nr 1, s. 201-208

767. Woźniak Andrzej. Zapas diaspor chwastów w glebie rędzinowej w stanowisku po pszenżycie jarym / Andrzej Woźniak. – Tytuł także w języku angielskim. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, polskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 62 (2007), nr 2, s. 250-256

Leśnictwo

768. ABRAMOWICZ Adam. Jest jeszcze wiele spraw do załatwienia : z doświadczeń Adama Abramowicza, zast. Nadleśniczego w nadl. Sobibór / notował J. Daniel. – Ilustracje // Las Polski. – 1975, nr 11, s. 5-9

769. Łapiński Włodzimierz. Nadleśnictwo Włodawa / [Włodzimierz Łapiński ; opracowanie Bartosz Łapiński]. – Bryzgiel : cop. Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński, 2005. – 31 stron : fotografie kolorowe ; 15x22 cm
Nazwa autora na stronie IV okładki. – Opis według okładki
ISBN 83-60068-01-1

770. Łapiński Włodzimierz. Nadleśnictwo Włodawa / [Włodzimierz Łapiński ; zdjęcia Włodzimierz i Rafał Łapińscy]. – Bryzgiel : cop. Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński, 2011. – 31 stron : ilustracje kolorowe. ; 15x21 cm
Nazwa autora na stronie IV okładki. – Opis według okładki
ISBN 978-83-62819-27-0

771. ŁOZIŃSKI Roman. W nadbużańskiej puszczy / Roman Łoziński // Sztandar Ludu. – 1966, nr 115, s. 3

772. NADLEŚNICTWO Włodawa. – Fotografie kolorowe // Panorama Lubelska. – 2017, nr [9/10], s. 28

Hodowla zwierząt. Zootechnika. Weterynaria

773. DENISIUK Jerzy. Ranczo na Krowim Bagnie / Jerzy Denisiuk // Sztandar Ludu. – 1985, nr 79, s. 3
PGR Urszulin – hodowla bydła

774. DOWDA Halina. Czarno-białe, bure i brązowe : Nagrody „Trybuny Ludu” – 86 // Trybuna Ludu. – 1986, nr 176, s. 3
Technologia produkcji żywca wołowego opracowana przez naukowców Akademii Rolniczej w Lublinie i zastosowana w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Urszulinie

775. HARASYMIUK Beniamin. Hodowlane szanse pojezierza // Sztandar Ludu. – 1971, nr 248, s. 3

776. KOWALSKI Bronisław. Żywe swetry / Bronisław Kowalski // Kamena. – 1978, nr 26, s. 8-9
Hodowla owiec Stanisława Matczuka w Dołhobrodach

777. LIPECKA Czesława. Baza doświadczalna i dydaktyczna Zakładu Hodowli Owiec Akademii Rolniczej w Lublinie / Czesława Lipecka, Mirosław Pięta, Tomasz Gruszecki. – Fotografie // Owczarstwo. – 1986, nr 10, s. 5-7
Owczarnia RZD Uhrusk

778. MACIEJEWSKA Krystyna. Analiza produkcyjności owiec hodowlanych z owczarni uhruskiej utrzymywanych w indywidualnych fermach rejonu lubelskiego / Krystyna Maciejewska, Czesława Lipecka, Kazimiera Żebrowska. – Tabele // Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej. – R. 35, zesz. spec. cz. 3 (1989), s. 152-158

779. MAZUREK Lucjan. Nowoczesna ferma w Sobiborze : z działalności chełmskich SKR / Lucjan Mazurek ; rozmawiał R. Kamiński // Rolnik. – 1977, nr 13, s. 13
Ferma młodego bydła rzeźnego w województwie chełmskim

780. NOZDRYN-PŁOTNICKI Jan. Badania wartości rzeźnej krzyżówek świni nadbużańskiej z dwurazowym dolewem krwi rasy białej polskiej / Jan Nozdryn-Płotnicki, Krystyna Lecyk. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim. – Tabele // Roczniki Nauk Rolniczych. Seria B. – T. 93, z. 2 (1971), s. 251-263
Na podstawie badań w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Uhrusku

781. NOZDRYN-PŁOTNICKI Jan. Ocena niektórych cech użytkowości tucznej i rzeźnej uszlachetnionej świni nadbużańskiej/ Jan Nozdryn-Płotnicki, Krystyna Lecyk, Aleksander Walkiewicz. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim. – Tabele // Roczniki Nauk Rolniczych. Seria B. – T. 96, z. 4 (1975), s. 77-85
Na podstawie badań w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Uhrusku

782. NOZDRYN-PŁOTNICKI Jan. Wyniki tuczu i wartość rzeźna świń pochodzących z krzyżówek uszlachetnionej świni nadbużańskiej z rasą polską białą zwisłouchą / Jan Nozdryn-Płotnicki, Aleksander Walkiewicz, Krystyna Lecyk. – Tytuł także w języku angielskim i rosyjskim. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. – Vol. 31 (1976), s. 381-389
Na podstawie badań w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym lubelskiej Akademii Rolniczej w Uhrusku

783. OCENA jakości technologicznej i konsumpcyjnej mięsa świniodzików / Andrzej Stasiak [i inni]. – Tytuł w języku angielskim i polskim. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE, Zootechnica. – Vol. 24 (2006), s. 127-132

784. OWCZARNIA w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Uhrusk. – Ilustracje // Owczarstwo. – 1986, nr 10, s. 6-7

785. Pastwa Rafał. Kraina mlekiem płynąca / Rafał Pastwa. – Fotografie kolorowe // Gość Lubelski. – 2015, nr 37, s. IV-V
Hodowla krów w gospodarstwie Rafała Stachury ze wsi Kulczyn-Kolonia

786. PAWŁOWICZ Eugeniusz. Owczarstwo coraz popularniejsze / E. Pawłowicz. – Ilustracje // Rolnik Lubelski. – 1974, nr 5, s. 14-15

787. PIĘTA Mirosław. Wartość cech reprodukcyjnych maciorek polskiej owcy nizinnej pochodzących z różnych wykotów matek / Mirosław Pięta, Czesława Lipecka. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE, Zootechnica. – Vol. 4 (1986), s. 157-163
M.in. RZD Uhrusk

788. Sałyga Małgorzata. Analiza jakości technologicznej i konsumpcyjnej mięsa świniodzików / Małgorzata Sałyga, Aleksander Walkiewicz, Marek Babicz. – Tytuł w języku angielskim i polskim. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim i polskim. – Tabele // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE, Zootechnica. – Vol. 25 (2007), nr 2, s. 7-15

789. STENZEL Ryszard. Płodność i produkcyjność stada krów ncb w okresie 10 lat / Ryszard Stenzel, Maria Puszka. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Tabele, wykresy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE, Zootechnica. – Vol. 3 (1985), s. 25-33
RZD Uhrusk

790. STRYCZEK Janusz. Przypadki wąglika u zwierząt i u ludzi na terenie powiatu włodawskiego / Janusz Stryczek. – Ilustracje // Medycyna Weterynaryjna. – 1965, nr 6, s. 366

791. Wachulski Tomasz. Hodowcy wykrzyczeli żal przed kamerami / Tomasz Wachulski. – Fotografia kolorowa // Słowo Podlasia. – 2018, nr 15, s. 8
Afrykański pomór świń. Zdarzenia (program telewizyjny). Powiat włodawski. Różanka

792. WILKOS Franciszek. Rozwój owczarstwa w pow. włodawskim / Franciszek Wilkos. – Ilustracje // Rolnik Lubelski. – 1971, nr 4, s. 15

793. WYBRANE zagadnienia z produkcji i hodowli owiec oraz koni, bydła, trzody chlewnej i zwierząt futerkowych : materiały na XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w dniu 19 września 1974 r. w Bydgoszczy. – Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa : Polskie Towarzystwo Zootechniczne, 1974. – [1], XIV, 324 stron
Zawiera m.in.: Wyniki tuczu i wartość rzeźna świń pochodzących z krzyżowania uszlachetnionej świni nadbużańskiej z rasą polską białą zwisłouchą / opracowali Jan Nozdryn-Płotnicki [i inni]; Wpływ rasy wielkiej białej polskiej na poprawę wartości tucznej świń nadbużańskich / opracowali J. Nozdryn-Płotnicki [i inni]
Na podstawie badań w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym lubelskiej Akademii Rolniczej w Uhrusku

794. WYNIKI dotychczasowej pracy hodowlanej i doświadczalnej nad owcą w Uhrusku / opracowanie Adam Domański [i inni]. – Bibliografia. –Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. – Ilustracje, tabele // Roczniki Nauk Rolniczych. Seria D. – T. 162 (1976), s. 7-59

795. ŻEBROWSKA Kazimiera. Wpływ owczarni RZD Uhrusk na pogłowie owiec powiatu włodawskiego / Kazimiera Żebrowska. – Ilustracje, tabele // Przegląd Hodowlany. – 1973, nr 5, s. 11-13

Łowiectwo. Rybactwo

796. ALBIGOWSKI Andrzej. Z piórem i strzelbą w sobiborskiej kniei. – Lublin ; Sobibór : nakładem Koła Łowieckiego nr 74 „KACZUSZKA”, 1997. – 60 stron : fotografie ; 21 cm
Wydano z okazji 35. rocznicy powstania Klubu Myśliwych Dziennikarzy „Kaczuszka” – Koła Łowieckiego nr 74 w Lublinie

797. GAUDA Alfred. Tradycyjne rybołóstwo na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim / Alfred Gauda. – Lublin : Muzeum Lubelskie, 1992. – 59, [9] stron : fotografie, mapy, rysunki ; 24 cm
Bibliografia na stronie [66]. – Streszczenie w języku angielskim

798. KOŚCIŃSKI Mieczysław. Ryba po włodawsku / M. Kościński // Sztandar Ludu. – 1971, nr 154, s. 4

799. PTAK Waldemar. Wędkarski czar Polesia / Waldemar Ptak. – Fotografie // Wiadomości Wędkarskie. – 1998, nr 8, s. 41-44
Ryby jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

800. WAWRYNIUK Andrzej. Ryby ze Starego Brusa / Andrzej Wawryniuk // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1998, nr 21, s. 9
Spółdzielnia Rolno-Rybacka

Handel. Hotelarstwo. Gastronomia

801. Drejewicz Marta. Akademia smaku ziemi włodawskiej i chełmskiej / [opracowanie przepisów Marta Drejewicz, Justyna Jelinek. – Lublin] : Zielony Królik, [2017]. – 87, [1] strona : fotografie ; 16x22 cm
ISBN 978-83-948380-2-7

802. (gaj). Sprawiedliwości stało się zadość / (gaj) // Sztandar Ludu (Wyd. AB). – 1982, nr 190, s. 6
Placówki handlu nieuspołecznionego w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie

803. (gaj). Sprzedaż spod lady – nieopłacalna / (gaj) // Sztandar Ludu (Wyd. AB). – 1982, nr 126, s. 6
Akcja KM MO we Włodawie

804. (piek). Jak poprawić zaopatrzenie wsi? / (piek) // Sztandar Ludu (Wyd. AB). – 1982, nr 174, s. 4
Zakład Gospodarczy Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” we Włodawie

805. „POLESKI smak – nasze kulinarne dziedzictwo” : promocja potraw kulinarnych na terenie Polesia / [tekst Katarzyna Grzywaczewska ; fotografie Teresa Kuczyńska, K. Grzywaczewska ; opracowanie Urząd Gminy w Urszulinie]. – Urszulin : Wydawnictwo Urząd Gminy w Urszulinie, 2010. – [20] stron : fotografie kolorowe ; 21 cm
Gmina Urszulin. Polesie Zachodnie

806. Sosnowski Sławomir. Promujemy Lubelskie Smaki / Sławomir Sosnowski. – Wywiad. – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2018, nr 26, s. 9
M.in. Smakuj Lubelskie (2018 ; Włodawa)

807. Włodarczyk Janusz. Wiśniówka smakowała najbardziej : festiwale : nalewki i wina w Hannie / Janusz Włodarczyk. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 2007, nr 46, s. 11
Jesienny Nadbużański Festiwal Nalewek i Win (1 ; 2007 ; Hanna)

Spółdzielczość

808. ORLICZ Wiesław. Wczoraj, dziś i jutro włodawskiego PZGS / Wiesław Orlicz // Głos Ziemi Lubelskiej. – 1957, nr 25, s. 5
Powiatowy Zespół Gminnych Spółdzielni we Włodawie

Finanse

809. MAGDZIARZ Agnieszka. Wykorzystanie funduszy strukturalnych na terenie powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, na przykładzie pierwszego naboru Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006 / Agnieszka Magdziarz // Rocznik Chełmski. – T. 12 (2008), s. 273-290

810. SŁOWIŃSKI Józef. … kierownik SOP we Włodawie / Józef Słowiński // Poradnik SOP. – 1968, nr 3, s. 39-41
Działalność Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej

811. Smaga Dominik. Gminy przesadziły z opłatami za parkowanie / Dominik Smaga. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 17, s. 7
M.in. Włodawa

812. WESOŁOWSKI Grzegorz. Bank spółdzielczy we wspieraniu przedsiębiorczości powiatu włodawskiego / Grzegorz Wesołowski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 10, s. 96-106

Komunikacja. Transport. Łączność

813. SZLICHT Aleksander. Wykonanie nawierzchni betonowej na drogach Wisznice – Włodawa / Aleksander Szlicht. – Tabele // Drogownictwo. – 1958, nr 2, s. 46-48

Gospodarka wodna. Hydrotechnika

814. CZURAK Walerian. Krowie Bagno : wielka szansa pow. włodawskiego : wywiad z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Wodnych Melioracji / Walerian Czurak ; prowadzenie Marcin Ruta // Sztandar Ludu. – 1973, nr 302, s. 3

815. DEMIANIUK Bolesław. Organizacja i wykonanie zadań statutowych przez spółki wodne w powiecie włodawskim w 1973 roku / Bolesław Demianiuk. – Tabele // Wiadomości Melioracyjne. – 1975, nr 1, s. 23-26

816. PROBLEMY gospodarki wodnej makroregionu środkowo-wschodniego i ochrony Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego : II Konferencja naukowo-techniczna, Zagłębocze, 4-6 września 1985 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Wojewoda Lubelski, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Lublinie ; komitet redakcyjny Marek [Jarosław] Łoś, Zdzisław Michalczyk, Marta Król. – Lublin : Naczelna Organizacja Techniczna, 1985. – 197 stron, [3] strony tablic : mapy, rysunki ; 21 cm
Bibliografia przy rozdziałach
Zawiera m.in.: Stan i perspektywy gospodarki wodnej województwa chełmskiego / Marian Tarnas, Julian Góra, Barbara Aleksandrowska; Stan i zagrożenie środowiska Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz działania na rzecz jego ochrony / H. Janczewski, Tomasz Kowalski, Maria Wiśniewska; Plan zagospodarowania przestrzennego i kierunki rozwoju LZW w granicach woj. chełmskiego; Regionalny system ciepłowniczy : koncepcja zaopatrzenia w energię cieplną miast na bazie elektrociepłowni LZW / Jan Rogalski; Wybrane problemy hydrobiologiczne związane z funcjonowaniem projektowanego zachodnio-poleskiego parku narodowego / Jan Chmielewski [i inni].

817. SOCHA M. Zadania nowe – tradycje stare / M. Socha // Zielony Sztandar. – 1970, nr 8, s. 6
Spółki wodne w powiecie włodawskim

Gospodarka komunalna. Gospodarka mieszkaniowa

Usługi komunalne

818. Barczyński Jacek. Do Włodawy dotarł gaz / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 54, s. 7

819. Ryniak Karolina. Mieszkańcy boją się ognia na nielegalnym składowisku / Karolina Ryniak. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2018, nr 128, s. 6
WKA Recykling Waldemar Sakowiec (Włodawa). Składowiska odpadów

820. WŁODAWIANIE mają gaz na wyciągnięcie ręki // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 110, s. 3

Cmentarze

821. Barczyński Jacek. Wielka kwesta w małej wsi / Jacek Barczyński. – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 222, s. 8
Kwesta na cmentarzu w Wereszczynie

822. CMENTARZE po obu stronach Bugu / redakcja Hryhorij Arkuszyn, Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szumigaj ; Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – Włodawa : Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia ; Lublin : Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 342 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm
Materiały z konferencji, 19 listopada 2013 r., 11 kwietnia 2014 r., Włodawa, 24-25 lutego 2015 r., Łuck. – Bibliografia przy referatach. – Tekst częściowo w języku ukraińskim. – Streszczenie w języku angielskim, ukraińskim przy referatach
Zawiera: Fotografie I : cmentarze i nagrobki po obu stronach Bugu; „Cmentarze po obu stronach Bugu” : po co i jak badać inskrypcje nagrobne : uwagi metodologiczne / F. Czyżewski; Śmierć i zmarli w świetle badań etnograficznych mieszkańców południowego Podlasia / Bożena Józefów-Czerwińska; Zabytki spod ziemi. Najciekawsze nagrobki odkryte w ramach prac remontowych programu „Cmentarze pogranicza" na terenie Polesia i Wołynia w latach 2010-2013 / Krzysztof Gorczyca; Cmentarze przycerkiewne Roztocza Wschodniego w pejzażu językowo-kulturowym pogranicza / Mariusz Koper; Cmentarz jako odzwierciedlenie kultury i historii lokalnej na przykładzie cmentarza prawosławnego w Kosyniu (powiat włodawski) / Agnieszka Szokaluk-Gorczyca; Imiona męskie w inskrypcjach nagrobnych wybranych cmenatrzy wschodniej Lubelszczyzny / Marcin Kojder; Ukraińskie miejsca pamięci narodowej na cmentarzach południowo-wschodniej Lubelszczyzny / M. Koper; Uwagi o inskrypcjach cmentarnych nekropolii w Chełmie / Marek Olejnik; Międzynarodowe obozy studenckie w ramach projektu „Cmentarze po obu stronach Bugu : komunikat / A. Dudek-Szumigaj; Fotografie II : uczestnicy projektu „Cmentarze po obu stronach Bugu" podczas prac badawczych i porządkowych oraz w czasie wypoczynku
ISBN 978-83-937611-04 (TPPP)

823. DUDEK-SZUMIGAJ Agnieszka. Cmentarze po obu stronach Bugu : ogólnopolska konferencja naukowa we Włodawie, 19 listopada 2013 roku / Agnieszka Dudek-Szumigaj, Mariusz Koper // Roczniki Humanistyczne. – T. 62, z. 6 (2014), s. 228-232 

824. SULIMIERSKI Stanisław Andrzej. Spotkanie z przeszłością : włodawska nekropolia / Stanisław Andrzej Sulimierski // Słowo Podlasia. – 1999, nr 43, s. 12

825. WILK Michał. Prace porządkowo-remontowe na cmentarzu prawosławnym w Sobiborze / Michał Wilk. – Streszczenie w języku angielskim. – Fotografie kolorowe // Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. – 10 (2008), s. 276-279

826. Włodarczyk Janusz. Historię zarasta las : Sobibór : kamienne krzyże i pomniki z końca XIX wieku niszczeją na oczach mieszkańców wioski / Janusz Włodarczyk. – Fotografie // Dziennik Wschodni (Chełmski). – 2006, nr 109, s. 9
Cmentarze prawosławne

Pożarnictwo. Klęski żywiołowe

827. Błaszczuk Sławomir. Czas przemija – historia pozostaje : Ochotnicza Straż Pożarna w Hańsku 1928-2018 / [opracowanie Sławomir Błaszczuk ; współpraca Marianna Kiecka, Kazimierz Kiecka]. – Hańsk ; Chełm : Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, 2018. – 104 strony : fotografie, faksymilia ; 24 cm
ISBN 978-83-65452-49-8

828. MOSZCZUK Józef. Zaczynali od motopompy : jubileusz OSP w Hannie / J. Moszczuk // Słowo Podlasia. – 1996, nr 45, s. 13

829. 80 [OSIEMDZIESIĄT] lat Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodawie. – Włodawa : Zarząd Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych we Włodawie, 1984. – [15] stron ; 21 cm

830. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchówku. – Włodawa : Zarząd Miejski Ochotniczej Straży Pożarnej : Komenda Rejonowa OSP we Włodawie, 1984. – [9] stron ; 21 cm

831. PODGÓRSKI Maciej. Potop / Maciej Podgórski. – Ilustracje // Kamena. – 1974, nr 24, s. 1, 8-9
Jesienna powódź m.in. w okolicach Włodawy

Gospodarka mieszkaniowa

832. (Albo). Lepiej niż w mieście : AGRODOM w Kolorówce(!) – spółdzielnia jakich wiele i jakich mało / (Albo). – Fotografie kolorowe // Kresy Tygodnik Chełmski. – 2009, nr 6, s. 12
Spółdzielnia Mieszkaniowa AGRODOM (Korolówka)

833. DOSTATNI Jerzy. Duże problemy małej Włodawy / Jerzy Dostatni. – Ilustracje // Domy Spółdzielcze. – 1974, nr 6, s. 13/14

 

VII Zagadnienia społeczne i polityczne (po 4 czerwca 1989)

Zagadnienia ogólne

834. Puzio Paweł. Jak Włodawa przygarnęła Fisz i Grabczuka / Paweł Puzio. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 82, s. 2
Agata Fisz. Krzysztof Grabczuk. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (Włodawa)

835. Skomra Sławomir. Morawiecki: Polska zasłużyła na drzewko sprawiedliwych / Sławomir Skomra. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2018, nr 30, s. 7
Premier Mateusz Morawiecki w Chełmie i we Włodawie

836. STRONNICTWO Narodowe w powiecie włodawskim. / [opracowanie] Aleksander Iljin // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. – 2010, nr 1, s. 103-107

Organizacje społeczne i młodzieżowe. Towarzystwa regionalne. Fundacje

837. (AA). A może do koła gospodyń miejskich? / (AA). – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 129, s. 8
Koło Gospodyń Miejskich „Zosie Samosie" z Włodawy

838. (b). Koniec lata z ZMW / (b) // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1999, nr 38, s. 5
Działalność Związku Młodzieży Wiejskiej we Włodawie

839. drs. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej / drs. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1996, nr 15, s. 10

840. JADCZAK Stanisław. Miłośnicy Włodawy / St. Jadczak // Sztandar Ludu. – 1987, nr 141, s. 4
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej

841. Jaworski Wojciech. Legalne organizacje społeczne w powiecie włodawskim do 1914 roku / Wojciech Jaworski // Zeszyty Muzealne. – T. 16 (2014), s. 7-16

842. MAŁYSZ Marian. Przykład dobrej współpracy / Marian Małysz // Informacja Kulturalna. – 1973, nr 6, s. 11-12
Związek Harcerstwa Polskiego i Powiatowy Dom Kultury we Włodawie

843. OKRĘGOWE Towarzystwo Rolnicze powiatu Włodawskiego // Lublinianin. – 1907, nr 39, s. 3

844. PASZKOWSKI Władysław. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej / Władysław Paszkowski // Rocznik Chełmski. – T. 1 (1995), s. 385-387

845. PASZKOWSKI Władysław. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej / Władysław Paszkowski. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 7 (1997), s. 116-121

846. PODLASIAK. Z pow. Włodawskiego / Podlasiak // Lublinianin. – 1907, nr 58, s. 2-3
Włodawskie Towarzystwo Rolnicze – początek XX w.

847. SEJMIK Towarzystw / opracowanie Patrycja Bieńczak, Dorota Patyk // W Kręgu Kultury. – 2007, nr 2, s. 18-19
Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny (8 ; 2007 ; Okuninka)

848. (SK). Włodawa przed jubileuszem / (SK) // Nasza Wieś. – 1984, nr 27, s. 3
Towarzystwo Ziemi Włodawskiej

849. (SZPON). Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu" / (SZPON) // Lubelskie.pl. – 2018, nr 1, s. 9
Okuninka

850. Rudkowska Ewelina. Najpierw biorą zwrot przez sztag, potem cała naprzód : ludzie i ich pasje : idzie zima, więc szykują już bojery do ślizgania po zamarzniętym jeziorze / Ewelina Rudkowska. – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2009, nr 44, s. 22-23
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Wega" (Okuninka)

851. Stadnicka Ewelina. Kreatywność, energia i koncerty / Ewelina Stadnicka ; rozmawiał Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 122, s. 8
Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES" (Lublin). Forum Kobiet Aktywnych (8 ; 2016 ; Urszulin)

Uroczystości i obchody

852. GORAJ Joanna. Chodzi o prawdę / Joanna Goraj // Tygodnik Chełmski. – 1989, nr 34, s. 8
Spory i nieporozumienia wokół sposobu uczczenia pamięci żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w 1939 r. w bitwie pod Wytycznem

853. HOŁD obrońcom miasta we wrześniu 1939 roku // Życie Warszawy. – 1987, nr 221, s. 1-2
Odsłonięcie pomnika w Lublinie

854. (j). Liczy się robota / (j). – Ilustracje // // Kamena. – 1973, nr 12, s. 5
Dni Włodawy

855. KRASUSKI Janusz. Uroczystości w Radzyniu / Janusz Krasuski. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 1995, nr 7, s. 5
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na dzwonnicy kościoła św. Trójcy, upamiętniającej akcję zbrojną połączonych oddziałów WiN obwodów radzyńskiego i włodawskiego w noc sylwestrową 1946 r. na komendy UB i MO

856. MUSZYŃSKI Zbigniew. W sprawie KOP / Zbigniew Muszyński, Wojciech Ziembiński // Relacje. – 1989, nr 32, s. 6
Działania Komitetu Uczczenia Pięćdziesięciolecia Bitwy pod Wytycznem, woj. chełmskie, 1 X 1939 r.

857. (W.G.). Odznaczenia dla Zahajek i Woli Wereszczyńskiej : w uznaniu bohaterstwa / (W.G.) // Tygodnik Chełmski. – 1981, nr 38, s. 2
Odznaczenie Zahajek Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy i Woli Wereszczyńskiej Krzyżem Partyzanckim za zasługi w walce z okupantem

Praca. Związki zawodowe. Zagadnienia socjalne

858. ANALYSIS of sociological and health reasons for stay at old age home / Monika Sałaga-Pylak [i inni]. – Tabele. – Bibliografia. – Streszczenie w języku. angielski, polskim // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina. – Vol. 60, nr 1 (2005), s. 319-322

859. CZYŻ Bożena. Ostatni etap / Bożena Czyż // Sztandar Ludu. – 1987, nr 104, s. 4
Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Różance koło Włodawy

860. (elka). Kolejny transport darów z Holandii otrzymała Włodawa / (elka) // Sztandar Ludu (Wyd. AB). – 1982, nr 89, s. 6

861. GRABOŚ Witold. Spadek po socjalizmie / Witold Graboś. – Rysunki // Magazyn Lubelski Gazeta Domowa. – 1992, nr 8, s. 1, 4-5
Obiekty socjalne Nabużańskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Polesie" we Włodawie

862. INFORMATOR o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnością w powiecie włodawskim : stan danych - styczeń 2015 / [zespół redakcyjny Alicja Jankiewicz i inni]. – Włodawa ; Lublin : Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, 2015. – 40 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm
Oprawa kołonotatnikowa
ISBN 83-918159-8-6

863. Jankiewicz Alicja. Zaproszenie do współpracy = Zaprašènne da supracoŭnì = Invitation to cooperation / Alicja Jankiewicz i inni. – Lublin : Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, 2015. – 83, [1] strona : ilustracje ; 24 cm
Opis wg okładki. – Tekst równoległy polski, białoruski, angielski
ISBN 83-918159-0-0
Projekt „Łamanie barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć – Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012-2013”

864. JEGOROW Dorota. Pracodawcy powiatu włodawskiego wobec problemu bezrobocia / Dorota Jegorow, Grzegorz Krawczyk. – Streszczenie w języku angielskim // Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. – T. 5/6, z. 2 (2009/2010), s. 173-216

865. (KPOP). Nowe place zabaw we Włodawie / (KPOP). – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 228, s. 7

866. WIŚNIEWSKI Piotr. Gdzie bieda śpi a nędza ją budzi / Piotr Wiśniewski // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1997, nr 52, s. 11
Pomoc społeczna w gminie Wyryki

867. ŻUCHOWSKA R. Spokojna przystań / R. Żuchowska. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 1999, nr 4, s. 10
Dom Pomocy Społecznej w Różance

Zagadnienia socjologiczne

868. BIENIECKI Mirosław. Wielokulturowość bez wielokulturowości : (z notatnika badacza społeczności lokalnej we Włodawie) / Mirosław Bieniecki // Kultura Współczesna. – 2004, nr 4, s. 306-316

869. GÓRNY Konrad. Antropologiczno-socjologiczne studium społeczności lokalnych w okresie transformacji : przypadek Włodawy i powiatu włodawskiego / Konrad Górny – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. – 161 stron ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2570).
Bibliografia na stronach 150-157. – Streszczenie w języku angielskim
ISBN 83-229-2436-4

870. GÓRNY Konrad. Kreowanie społeczności lokalnej : przypadek Włodawy / Konrad Górny. – Streszczenie w języku angielskim // Zeszyty Etnologii Wrocławskiej. – 2001, nr 2, s. 65-71

871. Lewicka-Zelent Agnieszka. Gotowość osób pozbawionych wolności do zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym / Agnieszka Lewicka-Zelent. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 279 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm
Bibliografia, netografia s. 269-279
ISBN 978-83-227-9044-1

872. Myślińska Grażyna. Co piszczy w Starym Brusie? / Grażyna Myślińska. – Fotografie kolorowe // Gość Niedzielny. – 2016, nr 3, s. 44-46

873. Pucułek Aleksandra. Etat na garnuszku / Aleksandra Pucułek. – Fotografie kolorowe // Polityka. – 2017, nr 3, s. 28-30
Bezrobocie. Uchylanie się od pracy. Stary Brus

874. SPACEROWNIK po miasteczkach, czyli Przystępny raport o stanie przestrzeni i działaniach społecznych na jej rzecz w Janowie Podlaskim, Radzyniu Podlaskim i Włodawie / [autorzy tekstów Jan Kamiński i inni]. – Włodawa : Stowarzyszenie Poleskie ; [Józefin : Agrafka], 2012. – 78, [2] strony : ilustracje ; 24 cm
Opis wg okładki. – Na okładce nazwa projektu: Obywatele w miasteczkach. – Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ; Bank Spółdzielczy (Biała Podlaska) ; Bank Spółdzielczy (Radzyń Podlaski)
ISBN 978-83-62186-25-9 (Agrafka)

875. STAN i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce : kanon i rozproszenie / pod redakcją naukową Izabeli Bukraby-Rylskiej i Wojciecha Józefa Burszty. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2011. – 337 stron : fotografie kolorowe, tabele ; 21 cm
Bibliografia przy pracach.
Zawiera : „Krokodyl na żywo...” : kilka uwag o przestrzeni publicznej polskiej prowincji / Mirosław Duchowski, Elżbieta Anna Sekuła; „Teraz w kolekcji jest wszystko...” : gust i upodobania estetyczne mieszkańców polskich wsi i małych miast / Krystyna Piątkowska, Krzysztof Piątkowski.
ISBN 978-83-61-587-50-7
M.in. Okuninka i Włodawa

876. Story Krzysztof. Cicha 3/1 : tacy Polacy / Krzysztof Story // Kontynenty. – 2018, nr 2, s. 132-137
Projekt „#Za Drzwiami”. Styl życia w polskich miastach, m.in. Włodawa

Patologia społeczna

877. BADZIO Paweł. Nowa ziemia ... / Paweł Badzio. – Fotografie // Zmiany. – 1989, nr 22, s. 3
Nadużycia przy sprzedaży działek letniskowych nad Jeziorem Białym w Okunince

878. BANCEROWSKA Joanna. Dezerterzy / Joanna Bancerowska, Włodzimierz Krzyżanowski // Przegląd Tygodniowy. – 1989, nr 43, s. 8-9
Ucieczka żołnierzy-wartowników z Ośrodka Materiałowo-Technicznego we Włodawie

879. BAR. 70 zarzutów dla lekarza / BAR. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 73, s. 7
Korupcja w służbie zdrowia we Włodawie

880. CZYŻ Bożena. Czarno na(d) Białym / Bożena Czyż // Sztandar Ludu. – 1989, nr 204, s. 3 ; nr 207, s. 3
Nadużycia przy sprzedaży działek letniskowych nad Jeziorem Białym w Okunince

881. Koziestański Marcin. Lekarz przed sądem za przyjęcie 70 łapówek / Marcin Koziestański. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2017, nr 72, s. 6

882. MARKIEWICZ Wojciech. Sól tej ziemi / Wojciech Markiewicz // Polityka. – 1989, nr 39, s. 7
Nadużycia przy sprzedaży działek letniskowych nad Jeziorem Białym w Okunince

883. PAWLUCZUK Andrzej W. Miasto skorumpowane / Andrzej W. Pawluczuk // Gazeta w Lublinie. – 1992, nr 48, s. 4-5
Włodawa
Polemika: Czmielewski Marek // Gazeta w Lublinie. – nr 66, s. 5; Dynkiewicz Grzegorz // Gazeta w Lublinie. – nr 169, s. 4; Pleszczyński Jan. Nad Bugiem we Włodawie // Gazeta w Lublinie. – nr 169 s. 4-5

884. TARANTOWICZ Joanna. Co się zdarzyło we włodawskim ZOZ : trudna droga do prawdy // Tygodnik Chełmski. – 1981, nr 34/35, s. 7, 10
Konflikt społeczny na tle nadużyć i niedociągnięć służby zdrowia

885. WINIARSKI Lech. Ciemna sprawa nad Jeziorem Białym / Lech Winiarski. – Rysunki // Rada Narodowa. – 1989, nr 40, s. 8-9
Uzupełnienie: Kwiatkowski Lesław // Rada Narodowa. – 1989, nr 50, s. 9
Nadużycia przy sprzedaży działek letniskowych nad Jeziorem Białym w Okunince

Mniejszości narodowe. Osadnictwo. Migracje

886. BABKIEWICZ Stefan. Nie chcemy odłączać Chełma : z przewodniczącym włodawskiego Koła Związku Ukraińców w Polsce Stefanem Babkiewiczem / rozmawia Jacek Barczyński // Zwierciadło Chełmskie. – 1991, nr 34, s. 3

887. BARCZYŃSKI Jacek. Łodzie u ołtarza / Jacek Barczyński. – Fotografie // Tygodnik Chełmski. – 1984, nr 13, s. 7
Wystawa „Z dziejów i kultury Żydów polskich” w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

888. JADCZAK Stanisław. Ostatni Żydzi w mieście. – Fotografie // Sztandar Ludu. – 1987, nr 183, s. 1, 6-7
Włodawa

 

VIII Zagadnienia prawno-administracyjne

Administracja. Samorząd

889. DYNKIEWICZ Grzegorz. Rządzić miastem [Włodawa] / Grzegorz Dynkiewicz ; rozmawia Marian Stopa. – Fotografie // Przegląd Kresowy. – 1990, nr 30, s. 1, 7

890. KOPIENIAK Marek. Najmłodszy z wójtów : rozmowa z Markiem Kopieniakiem, wójtem gminy Hańsk / rozmawia Krzysztof Dworniczak. – Fotografie // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 5, s. 3

891. LEŚNIEWSKI Sławomir. Gdy w kasie pusto : rozmowa ze Sławomirem Leśniewskim – wójtem gminy Wyryki / rozmawia J[ózef] Porębski // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 20, s. 3

892. ŁUKASIK Jan. Brak pieniędzy hamuje poczynania : rozmowa z Janem Łukasikiem wójtem gminy Wola Uhruska / rozmawia K[azimierz] Kasprzak. – Fotografie // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 13, s. 3

893. MATOSEK Mirosław (nauki ekonomiczne). Komunikacja społeczna w realizacji strategii samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw / Mirosław Matosek ; Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia. –2012, nr 2, s. 91-112
Dostępne także w wersji elektronicznej: http://polona.pl/item/47607629

894. NILEPIUK Kazimierz. Niedaleko miasta : rozmowa z wójtem gminy Włodawa Kazimierzem Nilepiukiem / rozmawia M[ariusz] Gadomski. – Fotografie // Express Fakty. – 1993, nr 43, s. 8-9

895. OLSZEWSKI Tadeusz. Miasto Włodawa / Tadeusz Olszewski. – (Monitor wojewódzki) // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1995, nr 30, s. 4-7
Podsumowanie roku 1995

896. Pawluk Monika. Gminy nagrodzone za zasługi dla regionu / Monika Pawluk. – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2016, nr 6, s. 21
M.in. Okuninka i Hanna

897. SULIMIERSKI Stanisław Andrzej. Żydzi chcą odzyskać synagogę : z Włodawy / Stanisław A. Sulimierski // Słowo Podlasia. – 1999, nr 38, s. 16

898. WNUCZUK Konstanty. Galimatias nie mobilizuje : (rozmowa z Konstantym Wnuczukiem – wójtem gminy Stary Brus) / rozmawia J[ózef] Porębski. – Fotografie // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 14, s. 3

Sądownictwo. Prokuratura

899. KRZEPKOWSKI Adam. Ponowny proces po 25 latach / A. Krzepkowski. – Ilustracje // Kurier Lubelski. – 1975, nr 219, s. 2
Hubert Gomerski, zbrodniarz z Sobiboru

Bezpieczeństwo publiczne

900. (bar). Nowy dyrektor w więzieniu / (bar) // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 21, s. 8
Jacek Sankowski. Zakład Karny (Włodawa)

901. (BAR). Zmiana szefa włodawskiego więzienia / (BAR). – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 110, s. 9
Marek Abramowicz. Zakład Karny (Włodawa)

902. Barczyński Jacek. Osadzeni będą zarabiać / Jacek Barczyński // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 115, s. 8
Zakład Karny (Włodawa) – zatrudnienie więźniów przy produkcji mebli tapicerowanych

903. BIAŁY Wacław. Strajk za kratą / Wacław Biały. – Ilustracje // Tygodnik Solidarność. – 1989, nr 16, s. 6
Zakład Karny we Włodawie

904. JABŁOŃSKI Jerzy. Pół życia w pudle : (z mjr. Jerzym Jabłońskim – naczelnikiem Zakładu Karnego we Włodawie / rozmawia Władysław Styrczula) // Kurier Lubelski. – 1988, nr 206, s. 5

905. KAMIŃSKI Wiesław. Wigilia w "internacie" : rozmowa z Wiesławem Kamińskim, komunistycznym zakluczonym / rozmawia Maciej Podgórski. – Fotografie // Gazeta Domowa. – 1991, nr 52, s. 1, 8-9
Zakład Karny we Włodawie

906. KASPRZAK Kazimierz. Wysoki mur / Kazimierz Kasprzak // Dziennik Lubelski. – 1992, nr 190, s. 8
Zakład Karny we Włodawie

907. LENARTOWICZ Zbigniew. Na rubieżach / Zbigniew Lenartowicz // Gazeta Penitencjarna. – 1972, nr 139, s. I-II
Zakład Karny (Włodawa)

908. Ryniak Karolina. W zakładzie karnym rusza fabryka mebli / Karolina Ryniak. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2018, nr 195, s. 4
Zakład Karny (Włodawa). Program „Praca dla Więźniów”

909. TWA. Zmiana warty w więzieniu / TWA. – Fotografia kolorowa // Słowo Podlasia. – 2019, nr 4, s. 7
Jacek Sankowski. Zakład Karny (Włodawa)

910. WALCZĄ o most do jedwabnego szlaku. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 21, s. 9
Przejścia graniczne – projekty. Orchówek. Nowy Jedwabny Szlak

 

IX Wojsko. Obrona cywilna

911. KOWALSKI Marian. Pierwsze lata służby w Wojsku Polskim / Marian Kowalski. – Fotografie // Rocznik Międzyrzecki. – T. 23/24 (1991/1992), s. 170-213
1 Oficerska Szkoła Artylerii. Lublin, Chełm, Włodawa

 

X Ochrona zdrowia. Lecznictwo

912. BADANIA cytologiczne części pochwowej szyjki macicy u kobiet objętych opieką medyczną przez Ośrodek Zdrowia w Woli Uhruskiej / J. Deryło [i inni]. – Bibliografia // Problemy Nauki i Dydaktyki Leczniczej. – 1998, nr 3, s. 104-110

913. BARCZYŃSKI Jacek. Ukraińska plomba / Jacek Barczyński. – Fotografie // Tygodnik Chełmski Zwierciadło. – 1992, nr 3, s. 8
Ukraińscy stomatolodzy we Włodawie

914. Bogaczyk Gabriela. Kobiety boją się skarżyć, gdy lekarze naruszają ich godność i intymność / Gabriela Bogaczyk. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2016, nr 29, s. 14-15
Naruszenie praw pacjentek w szpitalach Lublina i Włodawy

915. CIUKIEWICZ Krzysztof. Rozpowszechnienie otyłości : badanie kohorty mieszkańców gminy Wola Uhruska : [streszczenie] / Krzysztof Ciukiewicz, Maciej Krzyżanowski, Stanisław Ostrowski // Magazyn Medyków. – T. 3, nr 1 (1998), s. 23
Kongres Naukowy Młodych Medyków, Warszawa, 20-22 kwietnia 1998 r.

916. CZĘSTOŚĆ występowania zmian chorobowych części pochwowej szyjki macicy na podstawie badań cytologiczno-ginekologicznych u kobiet objętych opieką medyczną przez ośrodek zdrowia w Urszulinie w latach 1995-1996 / Marek Agnieszka [i inni]. – Bibliografia // Problemy Nauki, Dydaktyki i Lecznictwa. – 1997, nr 1, s. 74-85

917. Jakubowicz Jerzy. Adampol ma 60 lat / Jerzy Jakubowicz. – Fotografie kolorowe // Medicus. – 2006, nr 5, s. 11
Sanatorium Przeciwgruźlicze (Adampol)

918. JANISZEWSKI Czesław. Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego leczonych w poradniach kardiologicznej i konsultacyjnej chorób wewnętrznych we Włodawie / Czesław Janiszewski. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim // Medycyna Ogólna. – T. 3, nr 3 (1997), s. 295-306

919. JANISZEWSKI Czesław. Rozpowszechnienie chorób układu krążenia wśród mieszkańców z rejonu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wyrykach / Czesław Janiszewski. – Bibliografia. – Tytuł także w języku angielskim. – Streszczenie w języku angielskim. – Wykresy // Medycyna Ogólna. – T. 4, nr 4 (1998), s. 437-446

920. JANKOWSKA Wiesława. Zdrowie na wsi / Wiesława Jankowska // Sztandar Ludu. – 1979, nr 263, s. 3
Ośrodek Zdrowia w Hańsku

921. KRUPKA Jan Zygmunt. Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze w Adampolu woj. chełmskie / [oprac. tekstu Jan Zygmunt Krupka, Tadeusz Garbaciak, Władysław Paszkowski]. – Włodawa : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, 1988. – 12 stron : ilustracje ; 23 cm

922. KRUPKA Maria. Warunki sanitarno-higieniczne i stan zdrowia pracowników PGR – Jabłeczna pow. Włodawa / Maria Krupka, Róża Umińska, Józef Zawitkowski. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim // Medycyna Wiejska. – T. 12, nr 1 (1977), s. 29-36

923. MATYSIK Anna. Problemy okulistyczne ludności wiejskiej na podstawie pracy na obozie społeczno-naukowym w Urszulinie w latach 1994-1996 / Anna Matysik. – Bibliografia. – Tytuł także w języku angielskim. – Streszczenie w języku angielskim. – Wykresy // Medycyna Ogólna. – T. 4, nr 2 (1998), s. 130-134

924. Prus Katarzyna. Coraz trudniej oddać krew / Katarzyna Prus // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 6, s. 3
M.in. Oddział Włodawa (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa)

925. Prus Katarzyna. Jedni drugim psują krew / Katarzyna Prus // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 10, s. 5
M.in. Oddział Włodawa (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa)

926. SITNIK Artur. Dzieje włodawskiej medycyny / Artur Sitnik. – Rysunki // Medicus. – 1994, nr 10, s. 14

927. TREGER Anna. Włodawskie czeka na lekarzy / Anna Treger. – Ilustracje // Kurier Lubelski. – 1974, nr 174, s. 4

928. TWAROWSKI Andrzej. Sprawy opieki zdrowotnej : tu powiat włodawski / Andrzej Twarowski. – Fotografie // Sztandar Ludu. – 1972, nr 219, s. 3

929. Wachulski Tomasz. Hospicjum prosi o wsparcie / Tomasz Wachulski. – Fotografia kolorowa // Słowo Podlasia. – 2019, nr 19, s. 15
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej „Hospicjum" (Włodawa)

930. WAWRYNIUK Andrzej. Walczą o życie : protest pielęgniarek i położnych [w Chełmie, Łęcznej, Włodawie i Krasnymstawie] / Andrzej Wawryniuk. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1999, nr 29, s. 7

931. WIERCIŃSKI Jerzy. Sanatorium przeciwgruźlicze w Adampolu : 90 lat walki z gruźlicą na Lubelszczyźnie / Jerzy Wierciński. – Fotografie // Medicus. – 1999, nr 11, s. 22

932. ZAWITKOWSKI Józef. Ocena stanu zdrowia mieszkańców wsi Sławatycze w powiecie włodawskim / Józef Zawitkowski. – Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim. – Tabele // Medycyna Wiejska. – T. 12, nr 2 (1977), s. 93-96

 

XI Nauka. Oświata. Kultura

Nauka. Szkolnictwo wyższe

933. KUSIBA Marek. Biały Judym / Marek Kusiba. – Ilustracje // Student. – 1975, nr 20, s. 12-13
Obóz naukowy studentów Akademii Medycznej w miejscowości Wola Uhruska

934. LUPA Krystyna. Medycy w Urszulinie / Krystyna Lupa. – Fotografie // Alma Mater. – R. 4, nr 4 (1994), s. 47
Obóz Społeczno-Naukowy Akademii Medycznej w Lublinie zorganizowany w 1994 r. w Urszulinie.

935. LUPA Krystyna. Urszulin '95 / Krystyna Lupa. – Fotografie // Alma Mater. – R. 5, nr 4 (1995), s. 57-58
Obóz Społeczno-Naukowy Akademii Medycznej w Lublinie zorganizowany w 1995 r. w Urszulinie

936. ŁOZIŃSKI Roman. Drugi rok współpracy WSR z powiatem włodawskim / Łoz. // Sztandar Ludu. – 1969, nr 77, s. 2
Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie

937. ŁOZIŃSKI Roman. Pożyteczne kontakty WSR z powiatem włodawskim / Łoz. // Sztandar Ludu. – 1968, nr 292, s. 4
Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie

938. Olejnik Marek (językoznawca). Historia współpracy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS z gminą Wola Uhruska / Marek Olejnik // Lublin Kultura i Społeczeństwo. – 2012, nr 1/2, s. 84-85

939. Olejnik Marek (językoznawca). Współpraca Zakładu Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Gminą Wola Uhruska (powiat włodawski) / Marek Olejnik // Lublin Kultura i Społeczeństwo. – 2017, nr 5, s. 33-41

940. (red). W gospodarstwie WSR / (red). – Ilustracje // Rolnik Lubelski. – 1971, nr 7, s. 15-16
Gospodarstwo Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, zlokalizowane w Uhrusku

Szkolnictwo ogólne i zawodowe

941. Barczyński Jacek. Dusza hucuła / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 96, dodatek „Magazyn”, s. 6
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej (Korolówka)

942. Barczyński Jacek. Z Włodawy na Harvard / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 104, s. 8
Tomasz Dyśko z Włodawy. – Konkurs „Droga na Harvard" (7 ; 2017)

943. DEMIANIUK Stanisław. Szkoła za kratami / Stanisław Demianiuk ; rozmawiał Piotr Halny. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1996, nr 48, s. 5
Zespół Szkół w Zakładzie Karnym we Włodawie

944. DZIEDZIC Ewa. We Włodawie wszystkie dzieci chcą do trójki : najpiękniejsza w całym województwie? / Ewa Dziedzic. – Fotografie // Dziennik Lublin. – 1995, nr 183, s. 7

945. GIMNAZJUM im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej / [redaktor prowadzący Maria Haciuk, Agnieszka Łukasik]. – Chełm : Wydawnictwo „TAWA" ; Wola Uhruska : na zlecenie Gimnazjum w Woli Uhruskiej, 2008. – 86, [1] strona : fotografie kolorowe, ilustracje, nuty, tabele, wykresy ; 24 cm
ISBN 978-83-60371-07-7

946. GŁOGOWSKI Leszek A. Otwarcie Izby Pamięci Generała Fr[anciszka] Kleeberga w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie / Leszek A. Głogowski. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 7 (1997), s. 122-124

947. Gniadkowski Andrzej. Mała Hanna w końcu wygrała z Kartą Nauczyciela / Andrzej Gniadkowski. – Fotografie kolorowe, tabele // Wspólnota. – 2013, nr 25, s. 18-22
Szkoły w gminie Hanna

948. Guevara-Popławska Patrycja. Szkoły z klasą / Patrycja Guevara-Popławska, Milena Rachid-Chehab. – Fotografie kolorowe // Ozon. – 2005, nr 21, s. 68-69
Szkoła w miejscowości Osowa

949. Horbaczewski Robert. Eksperyment oświatowy / Robert Horbaczewski // Rzeczpospolita. – 2016, nr 217, dodatek „Życie Lubelszczyzny, nr 15 [właściwie 9], s. R6
Szkoły w gminie Hanna.

950. KLIZA Marek. Szkoła XXI wieku / Marek Kliza. – (Od Bugu do Wisły) // Zielony Sztandar. – 1987, nr 51, s. 9, 2
Nowoczesny kompleks oświatowy w Starym Brusie

951. Krajewska Marzena. Z historii szkoły... / Marzena Krajewska // Wieści Gminne (Sitno). – Nr 10 (2006), s. 3
Szkoła Podstawowa (Kolonia Sitno)

952. NOWOCZESNA szkoła. – Fotografie // Tygodnik Chełmski. – 1996, nr 15, s. 8
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie

953. OBUCHOWSKA Teresa. Wiejskiej dziesięciolatki początki utrudnione / Teresa Obuchowska // Sztandar Ludu. – 1979, nr 286, s. 3
Gmina Hańsk

954. 80 [OSIEMDZIESIĄT] lat Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej : 1928-2008. – Chełm : Wydawnictwo „TAWA" ; Wola Uhruska : na zlecenie Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej, 2008. – 88 stron : faksymilia, fotografie (w tym kolorowe), ilustracje, portrety, rysunki, tabele ; 24 cm
ISBN 978-83-60371-02-2

955. Pawluk Monika. Szkół stowarzyszenia już nie chcą / Monika Pawluk. – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2016, nr 18, s. 6
Szkoła Podstawowa (Hanna). Fundacja Akademia Umiejętności (Lublin)

956. PIECZKOWSKI Stanisław. 50 lat na przykładzie jednego powiatu. – Ilustracje // Nowa Szkoła. – 1968, nr 10/11, s. 42-49
Szkoły powiatu włodawskiego

957. (piek). Izba pamięci we włodawskim LO / (piek) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1981, nr 67, s. 6

958. RĘDZIOCH Bronisław. Włodawa funduje dzieciom szkołę : kolejny dowód ofiarności mieszkańców / Bronisław Rędzioch // Kurier Lubelski. – 1983, nr 128, s. 3-4

959. Włodarczyk Jakub. Minister bije brawo szkolnej rewolucji w Hannie / Jakub Włodarczyk. – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2014, nr 3, s. 9
Szkoły w gminie Hanna

960. WOKÓŁ Szkolnej 2 : Zespół Szkół w Woli Uhruskiej w 90. rocznicę powstania szkoły podstawowej / [zespół redakcyjny Jolanta Kuśmierczuk [!], Dorota Łubkowska, Alicja Zając]. – Wola Uhruska ; Chełm : Wydawnictwo TAWA Taurogiński Waldemar, 2018. – 256 stron : faksymilia, fotografie ; 24 cm
Na książce błędna nazwa redaktorki, prawidłowa: Jolanta Kuśmierczyk
ISBN 978-83-65452-51-1

961. ŻUCHOWSKA Regina. Daleko od szosy / R. Żuchowska. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 1999, nr 12, s. 13
Zespół Szkół Rolniczych w Korolówce

Wychowanie pozaszkolne. Oświata dorosłych

962. WYTYCZNE prac społeczno-oświatowych w powiecie Włodawa / Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej przy Powiatowym Związku Samorządowym we Włodawie. – [Włodawa : brak wydawcy], 1938 (Chełm : "Zwierciadło"). – 47 stron ; 20 cm

Kultura

Zagadnienia ogólne

963. BEM Marek. Właściwości kultury lokalnej w opinii jej animatorów : czyli O tym, jak się ją tworzy, rozwija i co decyduje o jej specyfice / Marek Bem, Ernest Hober ; rozmowę przeprowadził Marek Łajtar // Kultura Współczesna.- 2004, nr 4, s. 357-367

964. GÓRNY Konrad. Kulturowa przestrzeń miasta przygranicznego : refleksje z badań antropologicznych we Włodawie / Konrad Górny, Mirosław Marczyk. – Streszczenie w języku angielskim // Literatura Ludowa. – 2003, nr 6, s. 57-63
Dostępne także w wersji elektronicznej: http://polona.pl/item/29591622

965. GÓRNY Konrad. Projekt badawczy: Pejzaż kulturowy Włodawy i okolic / Konrad Górny, Mirosław Marczyk // Zeszyty Muzealne. – T. 6 (1997), s. 94-95

966. PIĄTKOWSKA Krystyna. Kultura w sytuacji transformacji systemu : studium ikonosfery Włodawy / Krystyna Piątkowska, Ewa Nowina-Sroczyńska. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 7 (1997), s. 45-54

967. WŁODAWA : miasto 3 kultur / [opracowanie Janusz Korneluk, Krzysztof Kusiuk, Joanna Pogonowska ; tłumaczenie Grzegorz Bednarczyk]. – Kwidzyn : Vega Studio Adv. Tomasz Müller, 2010. – 32 strony : fotografie. ; 22x22 cm
Opis według okładki. – Tekst równoległy w języku polskim, angielskim.
ISBN 978-83-89855-62-6

Praca kulturalno-oświatowa
(domy kultury, zespołu amatorskie i artystyczne, imprezy kulturalne)

968. AM. Pieśni Bagien na Polesiu / AM. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 145, dodatek „Magazyn”, s. 9
Festiwal Pieśni Bagien (2017 ; Wola Wereszczyńska)

969. (av). We włodawskim Młodzieżowym Domu Kultury gwarno jak nigdy dotychczas / (av) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1982, nr 42, s. 5

970. BAR. Weź paszport i jedź nad Bug / BAR // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 151, s. 4
Granica 1055 (2015 ; Zbereże). Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (12 ; 2015 ; Zbereże / Adamčuki)

971. BARCZYŃSKI Jacek. „Maluch” z Hańska w „Korczaku” / Jacek Barczyński. – Fotografie // Przegląd Kresowy. – 1990 nr 33 s. 5
Teatr dziecięcy „Maluch”

972. Barczyński Jacek. Most na Ukrainę / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 144, s. 8
Granica 1055 (2015 ; Zbereże). Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (12 ; 2015 ; Zbereże / Adamčuki)

973. Barczyński Jacek. Niezwykły festiwal / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 186, s. 8
Festiwal Trzech Kultur (18 ; 2017 ; Włodawa)

974. Barczyński Jacek. Stacja Sobibór chce edukować i bratać / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 186, s. 2
Domy kultury – projekty

975. BEM Marek. Wiejskie zespoły śpiewacze woj. chełmskiego – siedem lat doświadczeń teatru obrzędowego / Marek Bem. – Fotografie, tabele // Zeszyty Muzealne. – T. 6 (1997), s. 63-93
Zamieszczono scenariusze widowisk obrzędowych: Oborywanie kozy (Hańsk), Chrzciny (Zanowinie), Gąski (Okopy), Korowaj (Uhrusk), Oktawa Bożego Ciała (Wyryki Połód)

976. CZYŻEWSKA Anna. Duże gospodarstwo / Anna Czyżewska // Informacja Kulturalna. – 1973, nr 7/8, s. 3-7
Powiatowy Dom Kultury we Włodawie

977. 25-lecie [DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE] Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku 1990-2015 / [zespół redakcyjny Marek Kopieniak i inni]. – Hańsk : Gminny Ośrodek Kultury ; Chełm : Wydawnictwo TAWA Taurogiński Waldemar, 2015. – 207, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 24 cm
ISBN 978-83-62638-95-6

978. EUROPEJSKIE Dni Dziedzictwa w Kołaczach i Puławach / opracowanie (AM). – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2014, nr 175, s. 6
Europejskie Dni Dziedzictwa (22 ; 2014)

979. (gaj). Jubileuszowe atrakcje : zacieśnianie więzi ze środowiskiem / (gaj) // Sztandar Ludu (Wyd. AB). – 1983, nr 126, s. 4
30-lecie Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie i Włodawskiego Domu Kultury

980. (gaj). Sukces harcerskiej orkiestry dętej z Włodawy / (gaj) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1981, nr 85, s. 6

981. GRABOWSKI Istvan. Jubileusz „Jutrzenki” : wiwat Dołobrody [!] / Istvan Grabowski // Słowo Podlasia. – 1998, nr 29, s. 15
10-lecie istnienia Zespołu Folklorystycznego „Jutrzenka” ze wsi Dołhobrody

982. KAMIŃSKI Ireneusz Jan. „Siłacz polski” / Ireneusz J. Kamiński // Kamena. – 1971, nr 19, s. 1, 3
Antoni Kuczewski – kierownik referatu kultury we Włodawie

983. KAMIŃSKI Ireneusz Jan. Starzejąca się Włodawa / Ireneusz J. Kamiński. – Ilustracje // Kamena. – 1965, nr 21/22, s. 13, 15
Praca Powiatowego Domu Kultury oraz historia Włodawy

984. KLIZA Marek. Bez kompleksów zaścianka / Marek Kliza // Sztandar Ludu. –1985, nr 80, s. 4-5
Praca kulturalna we Włodawie

985. KORNELUK Wiera. Zasłużone brawa / Wiera Korneluk. – (Festiwal powiatów) // Sztandar Ludu. – 1969, nr 58, s. 4

986. KORZENIOWSKI Tadeusz. Liczy się robota : z kierownikiem Powiatowego Domu Kultury we Włodawie Tadeuszem Korzeniowskim / rozmawia (j). – Ilustracje // Kamena. – 1973, nr 12, s. 5

987. KUŹNICKI Józef. MDK we Włodawie da się lubić / (kuz) // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 16, s. 4
Młodzieżowy Dom Kultury

988. Łubkowska Danuta. Zespół „Uhruszczanki” / Danuta Łubkowska // Egeria. – 2005, nr 3/4, s. 27
Zespół Ludowo-Obrzędowy „Uhruszczanki” (Uhrusk)

989. Majewski Mirosław. Teatr ludowy w przestrzeni muzealnej, czyli hańska Worożycha w Chełmie / Mirosław Majewski. – Fotografie // Twórczość Ludowa. – R. 30, nr 1/2 (2015), s. 70-71
Zespół Obrzędowy (Hańsk)

990. Masiewicz Jolanta. Pieszo przez Bug / Jolanta Masiewicz. – Fotografie kolorowe // Polska Kurier Lubelski. – 2013, nr 187, s. 2
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (10 ; 2013 ; Zbereże / Adamčuki). Granica 835 – (2013 ; Kryłów)

991. Mazuś Agnieszka. Sztuka Pod Koszem we Włodawie / Agnieszka Mazuś. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 151, dodatek „Magazyn”, s. 8-9
Festiwal „Sztuka Pod Koszem" (2016 ; Włodawa)

992. MBL. Gospodynie na medal / MBL // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 213, dodatek „Magazyn", s. 4
Koło Gospodyń Miejskich „Zosie Samosie" (Włodawa). Plebiscyt „Koło Gospodyń Wiejskich 2017”

993. OKOŃ Zbigniew Waldemar. Dobra działalność : o domach kultury we Włodawie i Krasnymstawie / Zbigniew Waldemar Okoń // Kurier Lubelski. – 1979, nr 245, s. 3

994. ORŁOWSKA Jolanta. Punkty na mapie… / Jolanta Orłowska. – Fotografie // Inspiracje. – 1984, nr 7, s. 7-9, 47
Gminny Ośrodek Kultury w Dubecznie

995. Parol Mariusz. Koniec dobrego sąsiedztwa? : w tym roku Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa odbędą się w zmienionej formule / Mariusz Parol. – Fotografie kolorowe // Kronika Tygodnia. – 2013, nr 30, s. 12-13
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (10 ; 2013 ; Zbereże / Adamčuki) – przygotowania. Granica 835 (2013 ; Kryłów)

996. Pawelczyk Anna. Trzy kultury Włodawy znów spotkają się na festiwalu / Anna Pawelczyk. – Fotografia kolorowa // Kurier Lubelski. – 2018, nr 189, dodatek „Piątek Wieczorem", s. 2
Festiwal Trzech Kultur (Włodawa).

997. Pietrzyk Justyna. Most pontonowy ostatni raz połączy Polskę z Ukrainą / Justyna Pietrzyk. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2019, nr 133, s. 6
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (2019 ; Zbereże / Adamčuki). Wola Uhruska. Zbereże

998. PRZEGLĄD widowisk obrzędowych w Hańsku : monografia : publikacja jubileuszowa z okazji XX-lecia Powiatowego Przeglądu Widowisk Obrzędowych w Hańsku / [tekst i opracowanie Romuald Pryll i inni]. – Chełm : Wydawnictwo TAWA Taurogiński Waldemar ; Hańsk : na zlecenie Gminy, 2010. – 24 stron : ilustracje kolorowe ; 20x20 cm
ISBN 978-83-62638-16-1

999. (RS). Czy kultura musi umrzeć? / (RS) // Przegląd Kresowy. – 1990, nr 28, s. 4
Włodawski Dom Kultury

1000. Sar Andrzej. Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka" z Dołhobród / Andrzej Sar. – Fotografie // Twórczość Ludowa. – R. 20 (2005), nr 1/4, s. 99

1001. (sb). Sukces zespołu Jarzębina / (sb). – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2017, nr 6, s. 26
Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” (Zabłocie). Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem (16 ; 2017 ; Włodawa)

1002. SIEKIERSKI Stanisław. Czy tylko nieudolność kierownictwa / Stanisław Siekierski // Tygodnik Kulturalny. – 1963, nr 51, s. 2
Powiatowy Dom Kultury we Włodawie

1003. SMOLIK Bogusław. Dom otwarty dla wszystkich : rozmowa z Bogusławem Smolikiem, dyrektorem Włodawskiego Domu Kultury / rozmawia Stanisław Andrzej Sulimierski. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 1999, nr 38, s. 26

1004. Sobczuk Katarzyna. Na granicy Zbereże – Adamczuki : Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2012 na 4 dni połączyły mieszkańców terenów Polski i Ukrainy / Katarzyna Sobczuk. – Fotografie kolorowe // Polska Kurier Lubelski. – 2012, nr 189, dodatek „Chmielaki”, s. 10
Granica 1055 (2012 ; Zbereże). Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (2012 ; Zbereże / Adamčuki)

1005. SULIMIERSKI Stanisław Andrzej. 25 lat ZTL / Stanisław Andrzej Sulimierski. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 1999, nr 39, s. 11
Zespół Tańca Ludowego „Polesie” z Włodawy

1006. Sulowski Kacper. Włodawa zaprasza na festiwal / Kacper Sulowski. – Fotografie kolorowe // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2016, nr 222, s. 2
Festiwal Trzech Kultur (17 ; 2016 ; Włodawa)

1007. Taurogiński Waldemar. Szkło kulturą zdobione : 50-lecie Domu Kultury w Dubecznie / Waldemar Taurogiński. – Dubeczno ; Hańsk : Gminny Ośrodek Kultury ; Chełm : Wydawnictwo TaWa, 2016. – 256 stron : fotografie (w tym kolorowe) ; 24 cm
ISBN 978-83-65452-08-5 (TaWa)

1008. (war). Sławny „maluch” z Hańska // Tygodnik Chełmski. – 1988, nr 7, s. 11
Teatr dziecięcy „Maluch”

1009. WAWRYNIUK Andrzej. Jubileusz Polesia : tańczą i śpiewają od 25 lat / Andrzej Wawryniuk. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1999, nr 40, s. 5
Zespół Tańca Ludowego „Polesie” z Włodawy

1010. WAWRYNIUK Andrzej. Nagrodzone Kolbergiem / Andrzej Wawryniuk. – Fotografie // Kresy Tygodnik Chełmski. – 1999, nr 2, s. 5
Zespół Śpiewaczy „Tkaczki” z Wyryk Woli

1011. Włodarczyk Janusz. Jutrzenka – gwiazda, która świeci do dzisiaj : zespoły : krzewią kulturę ludową od 20 lat / Janusz Włodarczyk. – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2008, nr 48, s. 22-23
Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka” (Dołhobrody)

1012. ZAPUSTNE zabawy, czyli kusaki : Przegląd Widowisk Obrzędowych w Hańsku / opracowanie Adam Niedbał. – Fotografie // Ziemia Lubelska. – 2005, nr 12, s. 33
Przegląd Widowisk Obrzędowych (16 ; 2005 ; Hańsk)

Muzea

1013. BAJUK Zbigniew T. Judaika we włodawskim muzeum / Zbigniew T. Bajuk. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998), s. 48-62

1014. Barczyński Jacek. Długa droga dworca do muzeum / Jacek Barczyński. – Fotografie // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 155, s. 7
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór)

1015. Barczyński Jacek. Dokończą budowę muzeum w Sobiborze / Jacek Barczyński // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 100, s. 9
Muzeum Byłego Obozu Zagłady (Sobibór)

1016. BARCZYŃSKI Jacek. Dotykanie mezuzy / Jacek Barczyński. – Fotografie // Dziennik Wschodni. – 1996, nr 143, s. 5
Judaica w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

1017. Barczyński Jacek. Ludzkie kości na drodze do budowy muzeum / Jacek Barczyński. – Fotografie // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 61, s. 1

1018. BARCZYŃSKI Jacek. Łodzie pod ołtarzem / Jacek Barczyński, Wojciech Krawczyk. – Ilustracje // Kultura. – 1986, nr 22, s. 5, 15
Zbiory judaistyczne w muzeum we Włodawie

1019. Barczyński Jacek. Ofiary nie mogą doczekać się upamiętnienia / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 173, s. 7
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór)

1020. Barczyński Jacek. Rosja nie będzie budować muzeum w Sobiborze / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 150, s. 3
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór). Współpraca kulturalna Polska – Rosja

1021. Barczyński Jacek. Ruszyła budowa muzeum w Sobiborze / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 147, s. 3
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór)

1022. Barczyński Jacek. Takie upamiętnienie to wielki wstyd / Jacek Barczyński. – Fotografie // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 114, s. 2
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór)

1023. CICHOSZ Dariusz. „Paulini włodawscy (1698-1998)” : przewodnik po wystawie / Dariusz Cichosz. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 9 (1999), s. 92-120

1024. CICHOSZ Dariusz. Wspólne przedsięwzięcie : rozmowa z o. Dariuszem Cichoszem, paulinem, komisarzem wystawy w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – 300 lecie paulinów we Włodawie / rozmawiała Ewa Koziara. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 1999, nr 2, s. 14

1025. Dunajska Aleksandra. Sobibór. Groźba zamknięcia / Aleksandra Dunajska. – Fotografie kolorowe // Polska Kurier Lubelski. – 2011, nr 96, s. 8
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór)

1026. Dybek Agnieszka. Jak pokazać trudną historię / (AGDY). – Ilustracje // Dziennik Wschodni. – 2019, nr 98, s. 2
Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku)

1027. ek. Nie tylko judaika : z Włodawy / ek. – Fotografie // Słowo Podlasia. - 1998, nr 50, s. 3
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

1028. (EM.K.). Minister pozostawił starą nazwę / (EM.K.) // Nowy Tydzień w Lublinie. – 2018, nr 29, s. 3
Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku)

1029. Ferfecki Wiktor. Spór o muzeum w Sobiborze / Wiktor Ferfecki. – Fotografie kolorowe // Rzeczpospolita. – 2015, nr 68, s. A3

1030. HRYNIEWSKA Grażyna. Ten znikający świat ... / Grażyna Hryniewiecka. – Fotografie // Zwierciadło Chełmskie. – 1991, nr 8, s. 5
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

1031. Łukaszewicz Maria. Muzealne spotkania z prawosławiem / Maria Łukaszewicz. – Fotografie (w większości kolorowe) // Zeszyty Muzealne. – T. 12 (2004), s. 138-149
Lekcje muzealne w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Włodawa).

1032. MUZEUM Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego : zarys działalności i siedziba // Zeszyty Muzealne. – T. 1 (1994), s. 2-3

1033. O MUZEUM i nie tylko pisali ... Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie / wypowiedzi Stanisław Baj [i inni] // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998), s. 8-14

1034. XV [PIĘTNASTOLECIE] Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego : kalendarium 1983-1998 / opracowanie Jadwiga Szewc // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998), s. 3-7

1035. Panas Rafał. Sobibór filią Majdanka / Rafał Panas. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2012, nr 50, s. 3
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór)

1036. PODLEWSKA-BEM Małgorzata. Cykl wystaw egzotycznych w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego : czy we Włodawie czyli Nie tylko palcem po mapie / Małgorzata Podlewska-Bem. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 9 (1999), s. 81-85

1037. PODLEWSKA-BEM Małgorzata. Działalność wystawiennicza Muzeum [Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego] za 1994 rok : (wystawy czasowe) / Małgorzata Podlewska-Bem. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 1 (1994), s. 24-27

1038. PODLEWSKA-BEM Małgorzata. Jakimi sposobami można posłużyć się w staraniach o zwiększenie atrakcyjności oferty naszego muzeum : kilka propozycji / Małgorzata Podlewska-Bem, Marek Bem // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998), s. 63-68
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

1039. PODLEWSKA-BEM Małgorzata. Muzealne pokazy etnograficzne / Małgorzata Podlewska-Bem. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 9 (1999), s. 147-150

1040. PODLEWSKA-BEM Małgorzata. Zakupy działu etnograficznego MPŁ-W; Notki biograficzne twórców [Romana Śledzia, Romana Mazurka, Stanisława Koguciuka] / Małgorzata Podlewska-Bem. – Fotografie // Zeszyty Muzealne. – T. 7 (1997), s. 125-130
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

1041. Puzio Paweł. Historia Sobiboru za szczeliną w murze / Paweł Puzio. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2013, nr 200, s. 3
Muzeum – Miejsce Pamięci (Sobibór) – projekt

1042. ŚWIĄDER Janusz. Włodawskie judaica / Janusz Świąder. – Fotografie // Sztandar Ludu. – 1989, nr 202, s. 4
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

1043. Tyczyński Piotr. Muzeum otwarte, bo przewodzimy Unii / Piotr Tyczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2011, nr 134, s. 7
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór)

1044. ZAPROSZENIE do włodawskiego muzeum // Sztandar Ludu. – 1984, nr 184, s. 5
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

1045. Zawadka Artur Paweł. Pomniki Zagłady. Między teraźniejszością a przyszłością / Artur Paweł Zawadka. – Bibliografia. – Fotografie (głównie kolorowe) // Przeszłość i Pamięć. – Nr 43/44 (2014), s. 155-178
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady (Sobibór)

Kultura fizyczna. Sport

1046. (aw). „Złote kolce” chłopca spod Włodawy / (aw) // Sztandar Ludu (Wyd. T). – 1979, nr 75, s. 7
Jan Ornoch – lekkoatleta

1047. Barczyński Jacek. Nie mówcie, że wam nie zimno ... / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 242, s. 10
Lubelski Klub Morsów. Okuninka

1048. (dk). Dostojny jubilat / (dk). – Ilustracje // Express Fakty. – 1992, nr 196, s. 10
Ludowy Klub Sportowy „Włodawianka”

1049. KASPRZAK Kazimierz. Bez fanfar / (kk) // Zwierciadło Chełmskie. – 1991, nr 27, s. 4
Sekcja zapaśnicza LKS Włodawianka

1050. KASPRZAK Kazimierz. Włodawskie suplesy / Kazimierz Kasprzak // Zwierciadło Chełmskie. – 1991, nr 13, s. 5
Ludowy Klub Sportowy Włodawianka

1051. (kd). Blaski i cienie / (kd). – Fotografie // Tygodnik Chełmski Zwierciadło. – 1991, nr 2, s. 9
Modelarnia MDK we Włodawie

1052. (kk). Vitrum mierzy coraz wyżej / (kk) // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 13, s. 3
Ludowy Klub Sportowy Vitrum w Woli Uhruskiej

1053. KLEMIŃSKI Witold. Włodawa / Witold Klemiński // Echo Sportowe. – 1965, nr 10, s. 2
Problemy ruchu sportowego w powiecie włodawski

1054. KLUB Sportowy „Hutnik" Dubeczno / opracowanie Romuald Pryll. – Chełm : Wydawnictwo TAWA Tauroiński Waldemar, 2010. – 23 [1] strona : ilustracje ; 24 cm
ISBN 978-83-60371-83-0

1055. ŁUKASIEWICZ Andrzej. Modelarska pasja : rozmowa z Andrzejem Łukasiewiczem z MDK we Włodawie, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski / rozmawia K[azimierz] Kasprzak // Dziennik Lubelski. – 1991, nr 233, s. 6

1056. MULART Ryszard. Dobry klimat w Woli Uhruskiej / Ryszard Mulart, Tadeusz Żołędziewski // Tygodnik Chełmski. – 1988, nr 27, s. 7
Sport wiejski w Woli Uhruskiej – osiągnięcia i potrzeby

1057. Pietrzyk Justyna. Morsy biły rekord. 116 osób pluskało się w Jeziorze Białym / Justyna Pietrzyk. – Fotografie kolorowe // Kurier Lubelski. – 2015, nr 242, s. 2

1058. PODGÓRSKI Maciej. Czarno nad Białym / Maciej Podgórski // Kamena. – 1976, nr 16, s. 5, 13
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie

1059. Puka Marcin. Klub istnieje dopiero od 5 lat, a już ma na swoim koncie kilka sukcesów / Marcin Puka. – Fotografia kolorowa // Kurier Lubelski. – 2018, nr 99, s. 15
Klub piłkarski Eko Różanka

1060. WAWRZYCKI Andrzej. 20 medalowych lat Zenka Nizioła [z Włodawy] / Andrzej Wawrzycki. – Fotografie // Dziennik Lubelski. – 1992, nr 14, s. 16

1061. WAWRZYCKI Andrzej. Włodawianki dzień dzisiejszy : z wizytą po trzech latach / Andrzej Wawrzycki // Dziennik Wschodni. – 1998, nr 119, s. 30

1062. WAWRZYCKI Andrzej. Włodawskie konfrontacje : po latach – optymistycznie / Andrzej Wawrzycki // Sztandar Ludu. – 1978, nr 146, s. 6
O sytuacji w sporcie

1063. WAWRZYCKI Andrzej. Włodawskich konfrontacji ciąg dalszy / A. Wawrzycki // Sztandar Ludu. – 1979, nr 75, s. 7
Klub sportowy Bryza i Włodawianka

 

XII Językoznawstwo

1064. CZYŻEWSKI Feliks. Apelatywne formacje hybrydalne w ukraińskich i polskich gwarach byłego powiatu włodawskiego / Feliks Czyżewski // W: Formacje hybrydalne w językach słowiańskich. – Lublin : UMCS, 1986. – S. 145-153

1065. CZYŻEWSKI Feliks. Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy. – Lublin : UMCS, 1986. – XXXIX, [1], 230 strony : mapy ; 24 cm. – (Rozprawy slawistyczne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny ; t. 2)
Recenzja: Lindert Bronisława // Język Polski. – 1988, nr 1, s. 64-65

1066. CZYŻEWSKI Feliks. Elementy polskie w ukraińskiej gwarze wsi Wyryki pod Włodawą / Feliks Czyżewski // W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Prace na IX Międzynarodowy Kongres Slawistów w Kijowie 1983. [T. 2], Językoznawstwo / [komitet redakcyjny Juliusz Bardach i inni] ; Komitet Słowianoznawstwa i Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : PWN, 1983. – S. 83-91
ISBN 83-01-04365-2

1067. CZYŻEWSKI Feliks. Gwary polskie na obszarze gminy Wola Uhruska w województwie chełmskim / Feliks Czyżewski // Slavia Occidentalis. – T. 51 (1994), s. 15-28

1068. CZYŻEWSKI Feliks. Hiperyzmy a system językowy (na przykładzie gwar włodawskich). – Ilustracje // Rozprawy Komisji Językowej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – T. 32 (1986), s. 53-58

1069. CZYŻEWSKI Feliks. Kontynuanty samogłosek nosowych w ukraińskich i polskich gwarach b. pow. włodawskiego / Feliks Czyżewski. – Rysunki // Rozprawy Komisji Językowej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – T. 26 (1980), s. 21-39

1070. CZYŻEWSKI Feliks. O interferencji językowej w gwarach włodawskich / Feliks Czyżewski. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim // Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistica. – Vol. 24, nr 2 (1982), s. 65-72

1071. CZYŻEWSKI Feliks. O nazwie hreczuchy w ukraińskich i polskich gwarach włodawskich / Feliks Czyżewski // W: Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym : [materiały Sesji Naukowej w Lublinie w dniach 4-5 listopada 1983 r. z okazji 20-lecia rusycystyki lubelskiej] / pod redakcją Michała Łesiowa ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. – Lublin : UMCS, 1987. – Streszczenie w języku rosyjskim.

1072. CZYŻEWSKI Feliks. Paralele leksykalne w polskich i ukraińskich gwarach okolic Włodawy // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – T. 49 (1990), s. 57-64

1073. CZYŻEWSKI Feliks. Wpływ akcentu na rozwój wokalizmu w ukraińskich gwarach okolic Włodawy. – Streszczenie w języku rosyjskim. – Rysunki // Slavica Lublinensia et Olomucensia. – T. 4 (1986), s. 141-149

1074. CZYŻEWSKI Feliks. Zapożyczenia ukraińskie w gwarach b. powiatu włodawskiego // W: Studia nad polszczyzną kresową. T. 4 / pod redakcją Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza. – Wrocław [i inni], 1986. – (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa, ISSN 0079-3485 ; 110). – S. 81-107
ISBN 83-04-01020-8 (całość). – ISBN 83-04-02187-0 (t. 4)

1075. CZYŻEWSKI Feliks. Zapożyczenia w ukraińskich gwarach okolic Włodawy. // Slavia Orientalis. – R. 39, nr 3/4 (1990), s. 289-294

1076. CZYŻEWSKI Feliks. Zmiany językowe w gwarach ukraińskich byłego powiatu włodawskiego w ostatnim pięćdziesięcioleciu : (w związku z badaniami prof. W. Kuraszkiewicza) / Feliks Czyżewski // W: Munera linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata / pod redakcją Mieczysława Basaja i Zygmunta Zagórskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. Komitet Językoznawstwa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. – S. 91-97
ISBN 83-04-03954-0

1077. FORMACJE hybrydalne w językach słowiańskich : księga referatów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Lublinie, 10-11 maja 1984 roku / pod redakcją Stefana Warchoła. – Lublin : UMCS, 1986. – 258 s. ; 24 cm. – (Rozprawy Slawistyczne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny)
Streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim
Zawiera: Apelatywne formacje hybrydalne w ukraińskich i polskich gwarach byłego powiatu włodawskiego / Feliks Czyżewski; Formacje hybrydalne w nazwach miejscowości z terenu dawnej Ziemi Chełmskiej / Bronisława Lindert
Recenzja: Zienkiewicz Lucyna // Kamena. – 1990, nr 1, s. 44

1078. GŁOGOWSKA Teresa F. Nazwy miejscowości okolic Włodawy. – Cz. 1: Miasto Włodawa. Cz. 2: Ulice Włodawy. Cz. 3: Północna część gminy Włodawa. Cz. 4: Południowa część gminy Włodawa / Teresa F. Głogowska, Leszek A. Głogowski. – Mapy, plan // Zeszyty Muzealne. – T. 4 (1996), s. 117-122 ; T. 5 (1996), s. 81-85 ; T. 7 (1997), s. 88-111

1079. ILUSTROWANY słownik gwary wyrykowskiej / [wstęp Hanna Czelej] ; Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach. – Wyryki : GBP, 2009. – 22 strony : fotografie kolorowe ; 21 cm

1080. KARABOWICZ Kazimiera. Fleksja rzeczownikowa i czasownikowa w gwarze ukraińskiej wsi Stary Brus / Kazimiera Karabowicz. – Streszczenie w języku rosyjskim // Slavia Orientalis. – T. 43, nr 1 (1994). s. 85-99

1081. Koper Mariusz. Historyczna mikrotoponimia gminy Wola Uhruska / Mariusz Koper // W: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych : w 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza / redakcja Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa. – Lublin ; Włodawa, 2015. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tytuł także w języku angielskim. – S. 201-213
ISBN 978-83-7847-309-1 (Wydawnictwo Polihymnia)

1082. ŁESIÓW Michał. Wpływ akcentu na kontraktację końcówek przymiotnikowych w ukraińskich gwarach Podlasia / Michał Łesiów // Slavia Orientalis. – 1959, nr 2/3, s. 127
M.in. powiat włodawski

1083. MAKARSKI Władysław. Na szlakach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego : przewodnik onomastyczny / Władysław Makarski // Rocznik Chełmski. – T. 4 (1998), s. 215-235 ; T. 5 (1999), s. 349-376

1084. MAKARSKI Władysław. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie w świetle nazw jezior, stawów i bagien / Władysław Makarski. – Streszczenie w języku angielskim // Roczniki Humanistyczne. – T. 45/46 (1997/1998), z. 6, s. 51-68

1085. MALEC Tadeusz. Z dzisiejszych gwar Lubelszczyzny / Tadeusz Malec // Poradnik Językowy. – 1971, z. 1, s. 39
Wieś Osowa

1086. MIĘDZY Wschodem a Zachodem / redakcja Jerzy Kłoczowski. Cz. 4, Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego i Michała Łesiowa. – Lublin : LTN, 1992. – 347, [1] strona ; 25 cm. - (Dzieje Lubelszczyzny / Lubelskie Towarzystwo Naukowe ; t. 6)
Zawiera m.in.: Z historii polsko-ukraińskich związków językowych we wschodniej Lubelszczyźnie / Józef Kość. Polsko-ukraińskie paralele leksykalne w gwarach b. powiatu włodawskiego / Feliks Czyżewski, Michał Sajewicz. O języku na pograniczu polsko-ukraińskim / J. Bartmiński
ISBN 83-85491-01-5. - ISBN 83-01-08613-0 (całość t. 6 cz. 1-4)

1087. Olejnik Marek (językoznawca). Geografia typów semantycznych i strukturalnych w mikrotoponimii powiatu włodawskiwgo / Marek Olejnik // W: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych : w 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza / redakcja Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa. – Lublin ; Włodawa, 2015. – Bibliografia. – Streszczenie w języku angielskim. – Tytuł także w języku angielskim. – S. 253-263
ISBN 978-83-7847-309-1 (Wydawnictwo Polihymnia)

1088. PASTUSIAK Kazimiera. Fleksja gwar ukraińskich okolic Włodawy / Kazimiera Pastusiak ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2004. – 177 stron : mapy, tabele ; 25 cm. – (Rozprawy Slawistyczne; 18)
Bibliografia na stronach s. 155-162. – Streszczenie w języku angielskim, ukraińskim
ISBN 83-227-2209-5

1089. PIEŚNI, wierzenia, przysłowia w mowie miejscowej chachłackiej wsi Dołhobrody na Bugiem przetłumaczone na język polski : Puhuwurim po naszomu = Porozmawiajmy po naszemu / [redakcja Stanisław Baj, Iwona Korgul-Wyszatycka]. – Dołhobrody : Stanisław Baj, 2018. – 173, [1] strona : fotografie (w tym kolorowe), rysunki ; 21 cm + 1 dysk optyczny (DVD).
Tekst równoległy chachłacki i polski
ISBN 978-83-952109-0-7

1090. SYSTEMY onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych : [księga referatów Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Naukowej w Lublinie, 20-23 listopada 1991 roku] / pod redakcją Stefana Warchoła ; UMCS. WH. – Lublin : UMCS, 1993. – 376 stron : mapy ; 24 cm. – (Rozprawy Slawistyczne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny, ISSN 0860-2387 ; 7)
Streszczenia w języku angielskim
Zawiera: Zagadnienia pogranicza językowego na przykładzie nazwisk włodawskich / Feliks Czyżewski, Sławomir Gala. Systemy zoonimiczne w gwarach mieszanych i przejściowych wschodniej Lubelszczyzny / Stefan Warchoł
ISBN 83-227-0571-9

1091. URZĘDOWE nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. Z. 121, Powiat włodawski, województwo lubelskie / [redakcja naukowa Leon Kaczmarek] ; Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. – [Warszawa] : Urząd Rady Ministrów Biuro d/s Prezydium Rady Narodowej, 1967. – 46 stron ; 23 cm

 

XIII Literatura piękna

Historia literatury i krytyka literacka. Życie literackie

1092. POLANOWSKI Tadeusz. Poeta z Włodawy : [Józef Fert] / Tadeusz Polanowski // W: Almanach Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie / pod redakcją Mariana Janusza Kawałko, Zbigniewa Kośmińskiego, Waldemara Michalskiego. Cz. 2, Nie tylko pamięć : eseje. – Lublin : NKL im. J. Czechowicza, 1991

Teksty

1093. BIERNACKA Konstancja. Podróż z Włodawy do Gdańska powrotem do Nieborowa w roku 1816 / opisana w listach Wandy, Eweliny i Leokadyi przez Polkę Ko. z H.Ma.B.....cką. – Wrocław : W. B. Korn, 1823. – IV, 178 s. ; 20 cm
Na stronie tytułowej kryptonim autora. Nazwa autora: Biernacka Konstancja

1094. Dąbrowska Czesława. Z sobiborskiego obozu zagłady / [Czesława Dąbrowska „Boyda”]. – Lublin : Polihymnia, 2008. – 58 stron, [12] stron tablic : fotografie kolorowe ; 20 cm
Nazwa autora na okładce.
ISBN 978-83-7270-594-1
Poezja polska

1095. Dzięcioł Aldon. Nadbużańskie klimaty w rzeźbie i poezji zamknione / Aldon Dzięcioł, Ryszard Kosiński. – Włodawa : Aldon Dzięcioł, Ryszard Kosiński ; Lublin : Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2015. – 163 strony : ilustracje ; 21 cm
ISBN 978-83-60594-78-0

1096. FERT Józef. Cerkiew włodawska : [wiersz] / Józef Fert // Kamena. – 1971, nr 6, s. 3

1097. JÓZEFACKA Maria. Dziewczyna nie ludzie : powieść dla dorastających dziewczyn / Maria Józefacka ; [ilustracje Zofia Szulc]. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1979. – 330, [2] stron ; 20 cm
Akcja rozgrywa się w Lublinie i Włodawie
Recenzje: Kowalczykówna Jolanta // Kamena. – 1980, nr 14, s. 10; Kruk Stefan // Tygodnik Kulturalny. – 1980, nr 38, s. 11; Macużanka Zenona // Nowe Książki. – 1980, nr 11, s. 33-34

1098. KLOMBA Irena. Dwa brzegi / Irena Klomba. – Rysunki // Kresy Literackie. – 1993, nr 4, s. 10-16
Realia okolic Włodawy

1099. KOTOWICZ Waldemar. Godzina przed świtem / Waldemar Kotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1963. – 257, [3] stron ; 18 cm
Dzieje oddziału Batalionów Chłopskich, działającego m.in. w powiecie włodawskim
Recenzje: Cieński Andrzej // Odra. – 1963, nr 5, s. 84-85; Kogut Bogusław // Życie Literackie. – 1963, nr 41, s. 11; Szwedowicz Władysław // Nowe Książki. – 1963, nr 31, s. 1031; Zielonka Zbigniew // Poglądy. – 1963, nr 10, s. 16

1100. KOTOWICZ Waldemar. Godzina przed świtem / Waldemar Kotowicz. – Wydanie 2. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1964. – 329, [3] strony ; 18 cm
Dzieje oddziału Batalionów Chłopskich, działającego m.in. w powiecie włodawskim
Recenzja: Rohoziński Janusz // Tygodnik Demokratyczny. – 1964, nr 3, s. 8

1101. KOTOWICZ Waldemar. Godzina przed świtem / Waldemar Kotowicz. – Wydanie 3. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1965. – 257, [3] strony ; 18 cm
Dzieje oddziału Batalionów Chłopskich, działającego m.in. w powiecie włodawskim

1102. KOTOWICZ Waldemar. Godzina przed świtem / Waldemar Kotowicz. – Wydanie 4. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1978. – 327, [1] strona ; 20 cm
Dzieje oddziału Batalionów Chłopskich, działającego m.in. w powiecie włodawskim

1103. Kozak Henryk Józef. Październik 2013 / Henryk J. Kozak // Lublin Kultura i Społeczeństwo. – 2014, nr 3, s. 64
Sobibór

1104. KOZAK Henryk Józef. Podróż do Miami : wiersze z końca wieku / Henryk J. Kozak. – Lublin : Multico, 1995
S. 12 : W miasteczku Włodawa
ISBN 83-86660-04-X

1105. NADBUŻAŃSKA fraza : zeszyt poetycki 2015 / [redakcja Czesława Michańska i Edyta Pietrzak ; rysunki Katarzyna Ignaciuk]. – Włodawa : Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego, 2015. – 73 strony : ilustracje ; 22 cm
Na okładce: Publikacja wydana z okazji dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie
ISBN 978-83-925044-0-5

1106. Pawluk Kazimiera. Echo czasu / Kazimiera Pawluk. – Dołhobrody : [Kazimiera Pawluk], 2016. – 80 stron : ilustracje ; 21 cm
ISBN 978-83-923817-4-7

1107. Pawluk Kazimiera. Tajemnice głosu : Marcinowi Styczniowi / Kazimiera Pawluk ; [zdjęcia Andrzej Pawluk]. – Dołhobrody : [Kazimiera Pawluk], 2018. – 46 stron : ilustracje ; 21 cm + 1 płyta audio (CD).
Na okładce podtytuł: Pieśniarzowi poezji
ISBN 978-83-923817-7-8

1108. Pawluk Kazimiera. Zatrzymać czas – wspomnieniem / Kazimiera Pawluk ; [wstęp Ewa Koziara ; obrazy Stanisław Baj]. – Dołhobrody : [Kazimiera Pawluk], 2016. – 43, [1] strona : ilustracje ; 21 cm
ISBN 978-83-923817-5-4

1109. PELICA Grzegorz Jacek. Cerkiew w Holi; Znad Pińskich Błot : [wiersze] / Grzegorz Jacek Pelica // Przegląd Kresowy. – 1990, nr 10, s. 11

1110. Simons Paullina. Samotna gwiazda / Paullina Simons ; z angielskiego przełożyła Katarzyna Malita. – Warszawa, 2016
S. 334-354 : Róże dla farmy; s. 355-372 : Przerażenie
Sobibór w literaturze amerykańskiej
ISBN 978-83-8031-346-0

1111. STESZUK Kazimierz Eugeniusz. Chata nad parowem / Kazimierz Eugeniusz Steszuk. – Fotografie // Zwierciadło Chełmskie. – 1991, nr 30, s. 5-6 ; nr 31, s. 6
Realia włodawskie

1112. STESZUK Kazimierz Eugeniusz. Krajobrazy / Kazimierz Eugeniusz Steszuk ; wybór i posłowie Jacek Kajtoch ; [Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej]. – Lublin : SMZC, 1986
S. 9 : wrastanie w miasto; s. 11 : miasto moje nocą; s. 16 : dzwonią dzwony; s. 20-24 : pod wiatr (tryptyk); s. 26 : czterdziesty czwarty; s. 31 : rzeka serdeczna; s. 32 : Włodawa; s. 33 : Jezioro Białe; s. 34 : [Inc.: „pod Wojsławicami las ...”]
Recenzje: Radej Henryk // Tygodnik Chełmski. – 1987, nr 1 s. 9; Radecka Ewa // Poezja. – 1987, nr 10, s. 87-88; Kurzawa Eugeniusz // Nowe Książki. – 1988, nr 2, s. 77

 

XIV Sztuka

Architektura. Zabytki architektoniczne. Architektura krajobrazu

1113. BARANOWSKI Jerzy. Pałac w Horodyszczu : (domniemane dzieło Antoniego Corazziego) / Jerzy Baranowski. – Ilustracje // Studia i Materiały Lubelskie. – 4 (1969), s. 129-151

1114. BARANOWSKI Jerzy. Synagoga we Włodawie / Jerzy Baranowski. – Fotografie // Kamena. – 1990, nr 4, s. 44

1115. BARANOWSKI Jerzy. Synagoga we Włodawie / Jerzy Baranowski. – (Zapomniane zabytki) // Ziemia. – 1965, s. 97-100

1116. Barczyński Jacek. Babińce dostaną nowy dach / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 213, s. 8
Remont Muzeum - Zespołu Synagogalnego we Włodawie

1117. Barczyński Jacek. Hanna pięciu wyznań i kultur / Jacek Barczyński. – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 115, dodatek „Magazyn”, s. 6-7
Projekt „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna”

1118. Barczyński Jacek. Luneta na kościelnej wieży / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 115, s. 7
Kościół św. Rajmunda w Hańsku

1119. Barczyński Jacek. Ożyje Rynek i koszary / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 28, s. 9
Projekty rewitalizacji Włodawy

1120. Barczyński Jacek. Spod farby wyjrzały anioły / Jacek Barczyński. – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 161, s. 10
M.in. Uhrusk

1121. Barczyński Jacek. Wyprawa do źródeł ekumenizmu / Jacek Barczyński. – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2018, nr 108, s. 7
Projekt „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna”

1122. Barczyński Jacek. Zabytek w ruinie / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 170, s. 10
Różanka – zabytki

1123. BARUCKI Tadeusz. Zabytki architektury w Polsce / Tadeusz Barucki, Adam Miłobędzki. – Warszawa, 1958. – 34 strony
M.in. kościół Paulinów we Włodawie

1124. BOGUSZEWSKA Kamila Lucyna. Zarys historii oraz stan obecny założenia pałacowo-parkowego w Różance i Adampolu – ocalonego od zapomnienia świadectwa linii włodawskiej Ordynacji Zamojskich / Kamila Lucyna Boguszewska, Magdalena Boguszewska ; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. – Tytuł także w języku angielskim. – Streszczenie w języku angielskim // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. – Vol. 13, [z.] 1 (2015), s. 101-116
Dostępne także w wersji elektronicznej: http://polona.pl/item/63015113

1125. (gw) Na pograniczu / (gw). – Fotografie // Express Fakty. – 1992, nr 196, s. 9
Architektura Włodawy

1126. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 8, Województwo lubelskie. Z. 18, Powiat włodawski / pod redakcją Ryszarda Brykowskiego i Ewy Smulikowskiej ; opracowanie Ewa Smulikowska ; wstępną inwentaryzację przeprowadziła Janina Rutkowska ; [redaktor naczelny Jerzy Z. Łoziński, Barbara Wolff-Łozińska] ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Inwentaryzacji Zabytków. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975. – XVII, 91 stron, [116] stron tablic : ilustracje ; 17 cm
Bibliografia na stronach 81-84

1127. KOŚCIOŁY Siedleckie oraz kolegiaty i sanktuaria Diecezji Siedleckiej. – Siedlce : Komitet Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Diecezji Siedleckiej : Kuria Diecezjalna Siedlecka, 1999
S. 37-53 : Kolegiaty i sanktuaria Diecezji Siedleckiej : [Janów Podlaski, Łuków, Kodeń, Leśna Podlaska, Wola Gułowska, Włodawa-Orchówek, Parczew, Pratulin]
ISBN 83-904311-2-2

1128. Kozłowski Piotr. Cerkwie odzyskują blask / Piotr Kozłowski. – Fotografie kolorowe // Gazeta Wyborcza (Lublin). – 2012, nr 32, s. 5
Cerkwie w miejscowościach: Hola, Horostyta

1129. KSENIAK Mieczysław. Po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim nostalgiczne wędrowanie / Mieczysław Kseniak // Merkuriusz Łęczyński. – 1994, s. 14-15
Cerkwie i dworki

1130. Mazuś Agnieszka. Włodawa się bawi : festiwal za 10 tysięcy złotych / Agnieszka Mazuś. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 116, dodatek „Magazyn”, s. 6-7
Projekt „Nadbużański obszar Starej Kaflarni nowym zapleczem kulturalno-turystycznym miasta Włodawy”

1131. MISZCZAK Danuta. Kalendarium prac Pawła Antoniego Fontany we Włodawie / Danuta Miszczak. – Streszczenie w języku francuskim // Roczniki Humanistyczne. – T. 18, z. 5 (1970), s. 55-68, 8 stron tablic

1132. NASTAJ Jakub. Stary bet ha-midrasz we Włodawie : próba monografii. – Bibliografia. – Fotografie, rysunki, tabele // Zeszyty Muzealne. – T. 8 (1998), s. 15-47

1133. Pawluk Monika. Na ratunek zabytkowej świątyni / Monika Pawluk. – Fotografie kolorowe // Słowo Podlasia. – 2015, nr 14, s. 19
Kościół św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie

1134. PIECHOTKA Maria. Bóżnice drewniane / Maria Piechotka, Kazimierz Piechotka. – Warszawa, 1957. – 219 stron
M.in. bóżnica we Włodawie

1135. PIECHOTKA Maria. Bramy Nieba : bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; Instytut Sztuki PAN. – Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1999. – (Dziedzictwo Kulturowe Rzeczypospolitej)
S. 369-372 : Włodawa

1136. PROŻOGO Konstanty. [Miejscowości województwa chełmskiego / autor tekstu K. Prożogo ; grafika H. Sosnowska]. – Chełm : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Chełmie, 1982. – 29 cz. ; 17 cm
Włodawa cerkiew prawosławna z połowy XIX wieku. – [4] strony; Włodawa zespół popauliński. – [8] stron; Wyryki wiatraki XIX-wieczne. – [4] strony

1137. SENIUK Bronisław Miron. Pałac pod błękitnym dachem : dwa archiwalne inwentarze pałacu w Różance nad Bugiem / Bronisław Miron Seniuk // W: Poezja i egzystencja : księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta / redakcja Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Tekstologii i Edytorstwa. – Lublin : Wydaw. KUL, 2015. – S. 733-758
ISBN 978-83-8061-034-7

1138. STYPUŁKOWSKI Bohdan. „Czworobok” i Mordy / (B. St.). – (Zabytkom na odsiecz). – Fotografie // Życie Warszawy. – 1978, nr 282, s. 3
Włodawski zespół dawnych kramów i jatek pochodzących z XVIII w., pałac w Mordach woj. siedleckie, pałac w Jabłoniu woj. bialskopodlaskie

1139. SZYMAŃSKI Ryszard. „Kwadratura Czworoboku” / Ryszard Szymański // Tygodnik Chełmski Zwierciadło. – 1992, nr 8, s. 1, 5
Problemy konserwacji obiektu we Włodawie

1140. (wep). Jedyny w Polsce kompletny zespół synagogalny, jaki dochował się do naszych czasów, znajduje się we Włodawie / (wep). – Rysunki // Gazeta w Lublinie. – 1992, nr 38, s. 6

1141. Wira Paweł. Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele parafialnym i dzwonnicy w Wereszczynie / Paweł Wira. – Fotografie kolorowe. – Streszczenie w języku angielskim // Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. – 9 (2007), s. 270-272

1142. WOJCZUK Ireneusz. Bożnica włodawska. – Fotografie, rysunki // Zeszyty Muzealne – T. 5 (1996), s. 3-32

1143. ZADROŻNY Tadeusz. Kościół popauliński Świętego Ludwika we Włodawie – charakterystyka i geneza architektury / Tadeusz Zadrożny. – Streszczenie w języku angielskim // Studia Theologica Varsaviensia. – R. 23, nr 1 (1985), s. 219-270

1144. ZESPÓŁ synagogalny we Włodawie / [opracowała Ewa Podlewska-Bem]. – Włodawa : Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [2005]. – 34 strony : fotografie (w tym kolorowe) ; 19 cm
Opis wg okładki

Rzeźba

1145. (BAR). Mieszkańcy Kościuszce : doczeka się remontu / (BAR). – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 88, s. 8
Pomnik Tadeusza Kościuszki (1746-1817) we Włodawie

1146. Barczyński Jacek. Kamienie pamięci / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 215, s. 9
Fundacja „Pamięć, Która Trwa". Tablica pamiątkowa we wsi Kaplanosy Kolonia

1147. Barczyński Jacek. Pomnik Kościuszki będzie jak nowy / Jacek Barczyński. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2017, nr 32, s. 8

1148. (K). Włodawa’84 / (K). – Ilustracje // Tygodnik Demokratyczny. – 1984, nr 30, s. 15
I Plener rzeźby monumentalnej

1149. MICHALCZUK Stanisław. W sprawie autorstwa rzeźb figuralnych w kościele popaulińskim we Włodawie i popijarskim w Chełmie : streszczenie referatu / Stefan Michalczuk. – Ilustracje // Biuletyn Historii Sztuki. – 1958, nr 3/4, s. 405-407
Mylnie podane imię autora

1150. PROŻOGO Konstanty. Medal dla Włodawy / Konstanty Prożogo // Tygodnik Chełmski. – 1985, nr 7, s. 4

Malarstwo. Grafika

1151. BARCZYŃSKA Jagoda. Katalog wystawy Jerzego Chojnackiego : Włodawa, 1987 / [tekst Jagoda Barczyńska] ; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Włodawski Dom Kultury. – Włodawa : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, 1987. – [12] stron : ilustracje ; 22 cm

1152. BARCZYŃSKA Jagoda. Plener i wystawa / Jagoda Barczyńska. – Fotografie // Wieści Chełmskie. – 1999, nr 5, s. 8
Plener dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii w Okunince

1153. (jb). Witraże już po remoncie / (jb). – Fotografie // Tygodnik Chełmski. – 1985, nr 19, s. 5
Witraże z XII/XIII w. w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

1154. Lechocka Beata. Konserwacja ikony „Chrystus Pantokrator” z cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie / Beata Lechocka. – Streszczenie angielskie. – Fotografie kolorowe // Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. – 20 (2018), s. 300-304

1155. LUDERA Magdalena. Kilka uwag na temat stylu braci Dobrzeniewskich i ich fresków w prezbiterium kościoła Paulinów we Włodawie / Magdalena Ludera ; Muzeum Narodowe w Krakowie. – Streszczenie w języku angielskim // Radzyński Rocznik Humanistyczny. – T. 14 (2016), s. 37-58
Antoni  Dobrzeniewski (1731-1784). Wojciech Dobrzeniewski (1734-1797)
Dostępne także w wersji elektronicznej: http://polona.pl/item/67022262

1156. SOBIESZCZUK Halina. Malowidła ścienne w kościele popaulińskim we Włodawie / Halina Sobieszczuk. – Ilustracje // Roczniki Humanistyczne. – T. 6, nr 4 (1957), s. 271-281

1157. STOGA Andrzej. Marceli Dobrzeniewski – zagadkowy malarz Włodawy i Łęczeszyc / Andrzej Stoga. – Ilustracje // Biuletyn Historii Sztuki. – 1972, nr 3/4, s. 341-345

1158. Wira Paweł. Tajemnica obrazu „Św. Teresa” z Kosynia / Paweł Wira. – Streszczenie w języku angielskim. – Fotografie kolorowe // Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. – 12 (2010), s. 420-424
Obraz z kościoła św. Stanisława Kostki z miejscowości Kosyń

1159. ZAGÓRSKA Bożena. Język geometrii w sztuce czyli Porządkowanie świata / Bożena Zagórska // Trybuna Ludu. – 1988, nr 241, s. 8
Plener artystów posługujących się językiem geometrii w Okunince, m.in. o działalności muzeum w Chełmie

Muzyka

1160. FESTIWAL Muzyki Sakralnej „Muzyka Włodawy” // Zeszyty Muzealne. – T. 3 (1995), s. 51

Film
(filmy video, festiwale filmowe, kino)

1161. Szlachetka Małgorzata. W maju w kinach film o buncie więźniów obozu w Sobiborze / Małgorzata Szlachetka // Kurier Lubelski. – 2018, nr 65, s. 4
Sobibor (niemiecki obóz zagłady). Sobibór (film)

1162. WALENTYN Antoni. Ucieczka z Sobiboru : video / Antoni Walentyn // Tygodnik Zamojski. – 1988, nr 4, s. 11
Film angielski o wypadkach w obozie w 1943 r.

Fotografika

1163. CHMIELEWSKI Tadeusz. Fotograficzne wołanie : rozmowa z Tadeuszem Chmielewskim o wystawie „Poleski Park Narodowy”, WDK Lublin, luty-marzec’91 / rozmawiał Lech L. Przychodzki. – Fotografie // Tygodnik Współczesny. – 1991, nr 19, s. 15

1164. DANILCZUK Czesław. Włodawa z tamtych lat : lata 70. i 80. XX wieku w fotografii Czesława Danilczuka. – Włodawa : Włodawski Dom Kultury ; Radom : Drukarnia "Biga-Druk" C. Wałachowski, J. Leszczyński,  2015. – [46] stron : ilustracje ; 22x30 cm
Współfinansowanie: Narodowe Centrum Kultury
ISBN 978-83-9379-274-0

1165. WŁODAWA i okolice w fotografii / Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. – Lublin : Morpol ; Włodawa : TPZW, 2005. – 143, [1] strona : ilustracje ; 21x30 cm

 

XV Zagadnienia wyznaniowe

1166. ANDRZEJEWSKA Teresa. Madonny Podlasia / Teresa Andrzejewska. – Fotografie // Słowo Podlasia. – 1995, nr 41, s. 13
M.in. Matka Boża Pocieszenia z Włodawy-Orchówka

1167. Bogaczyk Gabriela. W parafii nad Bugiem odkryto relikwie : to drzewo Krzyża Świętego czy kości świętych? / Gabriela Bogaczyk. – Fotografia kolorowa // Kurier Lubelski. – 2018, nr 139, s. 3
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hannie

1168. CUDOWNY obraz Matki Bożej Pocieszenia w kościele parafialnym oo. [ojców] kapucynów we Włodawie-Orchówku / [opracowanie Mirosław Korolko]. – Warszawa : [brak wydawcy], 1987. – 44, [4] strony, [8] stron fotografii kolorowych ; 20 cm
Tytuł okładkowy: Matka Boża Pocieszenia we Włodawie-Orchówku. – Bibliografia na stronie [46]

1169. CZYŻ Piotr A. Parafia włodawska pw. św. Ludwika w świetle protokołu wizytacji 24 maja 1921 r. bp. Czesława Sokołowskiego, sufragana podlaskiego / Piotr A. Czyż // W: Na ścieżkach mazowieckiej i podlaskiej krainy : księga poświęcona pamięci profesora Arkadiusza Kołodziejczyka : praca zbiorowa. – Warszawa : Muzeum Niepodległości : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2015. – S. 398-406

1170. DYDYCZ Pacyfik Antoni. O Kaplicy w Sobiborze / Pacyfik Antoni Dydycz ; rozmawia w Rzymie Józef Lichten // Tygodnik Powszechny. – 1987, nr 1, s. 2
Parafia Włodawa

1171. Jadczak Stanisław. Prawdziwa historia cerkwi w Holi / Stanisław Jadczak. – Bibliografia // Rocznik Parczewski. – T. 2 (2007), s. 83-94

1172. JARMUŁ Stanisław. Trzysta pięćdziesiąt lat Kościoła Lubieńskiego / [tekst Stanisław Jarmuł]. – [Brak miejsca : brak wydawcy, 1998?]. – [16] stron : fotografie kolorowe ; 21 cm

1173. Kaproń Andrzej. Mennonici w Michelsdorfie / Andrzej Kaproń. – Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim // Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. – T. 2 (2010), s. 49-60
Anabaptyzm w 18-19 w. Urszulin, Wereszczyn

1174. KARPIŃSKI Zdzisław. Krucjata / Zdzisław Karpiński // Tygodnik Chełmski. – 1988, nr 27, s. 3
Konflikt we wsi Stary Brus w sprawie zawieszania krzyży w nowej szkole

1175. Makus Marek. Mozaika religijna społeczeństwa Włodawy w latach 1918-1939 / Marek Makus. – Fotografie, tabela // Zeszyty Muzealne. – T. 16 (2014), s. 28-36

1176. Nadratowski Mirosław. Parafia paulińska we Włodawie / [Mirosław Nadratowski i Jadwiga Świtka]. – Włodawa : Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem św. Ludwika, 2005. – 44 strony : ilustracje ; 21 cm

1177. Pelica Grzegorz Jacek. Ślady zapomnianego piękna : Włodawa i okolice / Grzegorz Jacek Pelica. – Włodawa : Parafia Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, 2009. – 39 stron : ilustracje kolorowe ; 22 cm
Prawosławie. – Bibliografia na stronach 37-38
ISBN 978-83-928307-1-9

1178. Pelica Grzegorz Jacek. Światło nadziei / Grzegorz Jacek Pelica. – Fotografie kolorowe // Niedziela Lubelska. – 2016, nr 2, s. V
Parafia rzymsko-katolicka w Żukowie

1179. PULCYN Tadeusz. Koronacja w Orchówku / Tadeusz Pulcyn // Przegląd Katolicki. – 1990, nr 38, s. 2-3
Obraz Matki Bożej Pocieszenia

1180. Sygowski Paweł. Słynąca cudami ikona Św. Antoniego Padewskiego w cerkwi w Holi : przyczynek do dziejów kultu św. Antoniego Padewskiego w Cerkwi Unickiej w Rzeczpospolitej XVIII w. / Paweł Sygowski. – Faksymilia, ilustracje kolorowe // Zeszyty Muzealne. – T. 12 (2004), s. 119-128

1181. Szafrańska Jolanta. Nabożeństwo Dziękczynne na Święto Żniw w Kuzawce nad Bugiem – 13 września 2015 r. / Jolanta Szafrańska. – Fotografie // Informator Luteranów Lubelskich. – Nr 13 (2015), s. 20-21
Święto Żniw (2015 ; Kuzawka). Ewangelicyzm augsburski

1182. SZUBIELA Jerzy. Modlitwa na biednej ziemi : Hańsk : Parafia Świętego Rajmunda / Jerzy Szubiela. – (Nasze Parafie). – Fotografie // Gazeta w Lublinie. – 1998, nr 74, s. 5

1183. Szubstarska Joanna. Budowanie wiary / Joanna Szubstarska // Echo Katolickie. – 2017, nr 34, s. 9
Paulińska parafia katolicka we Włodawie

1184. Z DAWNA Polski Tyś Królową : przewodnik po sanktuariach maryjnych : koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1996 / materiały zebrały i opracowały Grażyna od Wszechpośrednictwa, Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, Romana Szymczak. – Wydanie 4 poprawione i uzupełnione. – Szymanów, 1996
Bibliografia na stronach 709-713
S. 504-507 : Włodawa – Orchówek
ISBN 83-904599-4-9

1185. Zanni-Lewandowska, Natalia. Wspólne świętowanie w nadbużańskim filiale / Natalia Zanni-Lewandowska. „Posłowie” / M. Ner. – Fotografie // Informator Luteranów Lubelskich. – Nr 9 (2014), s. 16-18
Ewangelicyzm augsburski. Kuzawka

 

XVI Książka i czytelnictwo. Biblioteki. Archiwa

Czasopiśmiennictwo

1186. BIELIŃSKA Dorota. „Gazeta Włodawska” : nowość na prasowym rynku / Dorota Bielińska ; rozmawia Ryszard Wolak // Zwierciadło Chełmskie. – 1990, nr 11, s. 7

Biblioteki. Czytelnictwo. Informacja naukowa

1187. (BAR). Bibliotekarka z pasją / (BAR). – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 58, s. 8
Wioletta Wójtowicz-Wicińska. Miejska Biblioteka Publiczna (Hańsk). Bibliotekarz Roku (2015)

1188. BARCZYŃSKI Jacek. W służbie książki / Jacek Barczyński // Tygodnik Chełmski. – 1984, nr 39, s. 9
Jan Kuracki – bibliotekarz z Wytyczna

1189. Borzęcki Artur. Witold Zbigniew Sulimierski (1943-2018) / Artur Borzęcki // W: Zostawili swój ślad... : bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 / redakcja tomu: Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : SBP, 2019. – (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; 16). – Bibliografia. – S. 143-149 : fotografia
ISBN 978-83-65741-31-8

1190. GRABOŚ Witold. Książki „robione” i wszystkie inne / Witold Graboś // Tygodnik Chełmski. – 1982 nr 14 s. 7
Dot. pracy z książką Jana Kurackiego bibliotekarza z Wytyczna

1191. Horbaczewski Robert. Szeroki wachlarz propozycji dla dzieci i dorosłych / Robert Horbaczewski. – Fotografie kolorowe // Rzeczpospolita. – 2016, nr 278, dodatek „Ranking Bibliotek”, s. Q4
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie w Rankingu Bibliotek (6 ; 2016)

1192. KLIZA Marek. We Włodawie czekają na gotowe / Marek Kliza // Sztandar Ludu. – 1987, nr 228, s. 4
Biblioteka miejska we Włodawie na tle bibliotek województwa chełmskiego

1193. KMO. Laureatka: Najlepiej pracuje się z dziećmi / KMO. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2015, nr 154, s. 6
Agnieszka Wróbel. Biblioteka Publiczna Gminy Hańsk

1194. Orzeszko Joanna. Ceremonia wręczenia nagrody im. Anny Platto za rok 2014 / Joanna Orzeszko // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne].  – R. 19, nr 3 (2014), s. 13-15
Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=24539&from=publication
Nagroda im. Anny Platto dla Joanny Orzeszko z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

1195. Orzeszko Joanna. Dziecięca przestrzeń biblioteczna / Joanna Orzeszko. – Fotografie kolorowe // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 18, nr 3 (2013), s. 17-19 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=626&from=publication

1196. Orzeszko Joanna. Godzinami o książkach czyli spotkania DKK we Włodawie / Joanna Orzeszko // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 19, nr 2 (2014), s. 29-30 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=1762&tab=3

1197. Orzeszko Joanna. Pięć pytań do... Beaty Ostrowickiej / Joanna Orzeszko. – Fotografie kolorowe // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 19, nr 4 (2014), s. 32-33
Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=24540&from=publication

1198. ORZESZKO Joanna. W bibliotece trzeba być szczerym / Joanna Orzeszko ; rozmawiał Jacek Barczyński. – Fotografia kolorowa // Dziennik Wschodni. – 2014, nr 155, s. 6 
Nagroda im. Anny Platto dla Joanny Orzeszko z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

1199. Orzeszko Joanna. Włodawa. Przystanek na szlaku 7 Cudów Funduszy Europejskich / Joanna Orzeszko // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 19, nr 2 (2014), s. 31-33 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=1762&tab=3

1200. Panasiuk Urszula. Debata oksfordzka nad Bugiem we Włodawie / Urszula Panasiuk. – Fotografie kolorowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2017, nr 11, s. 28-29
Dyskusyjne Kluby Książki w bibliotekach publicznych w Hańsku, we Włodawie. Projekt „Debaty oksfordzkie do szkoły”

1201. Paszkowski Marek. Klub Kultury Popularnej Bardziej lub Mniej Meander / Marek Paszkowski. – Fotografie kolorowe // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 17, nr 4 (2012), s. 44-45
Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=113&from=publication
Miejska Biblioteka Publiczna (Włodawa)

1202. PASZKOWSKI Władysław. Książka dla wczasowicza nad Jeziorem Białym // Bibliotekarz Lubelski. – R. 26, nr 3/4 (1981), s. 19-23

1203. Pietrzak Edyta. Ku pokrzepieniu serc, czyli Narodowe Czytanie 2014 / Edyta Pietrzak // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 19, nr 3 (2014), s. 18-21 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=1762&tab=3
Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz (2014 ; Włodawa)

1204. Pietrzak Edyta. Rafała Tarasa Codzienne malowanie w MBP we Włodawie / Edyta Pietrzak. – Fotografie kolorowe // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 20, nr 1 (2015), s. 17-18 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication/26211?tab=1

1205. Pietrzak Edyta. XIII Biblioteczne Spotkania Regionalne w MBP we Włodawie / Edyta Pietrzak // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 19, nr 4 (2014), s. 22-23 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=24540&from=publication
Trzynaste Biblioteczne Spotkania Regionalne w MBP we Włodawie

1206. REMISIEWICZ Małgorzata. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie / [teksty Małgorzata Remisiewicz]. – Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, [2014]. – 33, [1] strony : ilustracje kolorowe ; 15x21 cm
Okładka wliczona w paginację
ISBN 978-83-7610-482-9
Toż wersja angielska: ISBN 978-83-7610-489-8

1207. ROBIĄ dużo szumu wokół książek. – Fotografie kolorowe // Dziennik Wschodni. – 2016, nr 233, s. 9
Miejska Biblioteka Publiczna (Włodawa). Ranking Bibliotek (6 ; 2016)

1208. (SAD). Biblioteka w Hańsku uczy bezpieczeństwa w sieci / (SAD) // Dziennik Wschodni. – 2011, nr 246, s. 7

1209. TARGOŃSKA Marzena. XX edycja Nagrody im. Anny Platto / Marzena Targońska. – Fotografie kolorowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 1, s. 28-30 

1210. Targońska Marzena. XXI edycja Nagrody im. Anny Platto / Marzena Targońska. – Fotografie kolorowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 12, s. 33-35
Agnieszka Wróbel. Biblioteka Publiczna Gminy Hańsk

1211. Wicińska Wioletta. Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter / Wioletta Wicińska. – Fotografie kolorowe // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 17, nr 1 (2012), s. 31 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=114&from=publication

1212. Wróbel Agnieszka. „Noc z Andersenem" w Hańsku / Agnieszka Wróbel. – Fotografie kolorowe // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 20, nr 2 (2015), s. 13-14 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?i
Miejska Biblioteka Publiczna (Hańsk)

1213. Wróbel Agnieszka. Z rodziną najlepiej... w bibliotece / Agnieszka Wróbel // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 19, nr 3 (2014), s. 30-31 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=1762&tab=3
Miejska Biblioteka Publiczna (Hańsk)

1214. ZAWISTOWSKA Mirosława. „Małe ojczyzny” – edukacja regionalna w działalności biblioteki Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie / Mirosława Zawistowska, Danuta Sztuce. – (Z doświadczeń nauczycieli) // Inspiracje i Doświadczenia. – 1999, nr 6, s. 47-48

1215. Zińczuk Małgorzata. Pod starym adresem – zupełnie nowa biblioteka we Włodawie / Małgorzata Zińczuk. – Fotografie // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 17, nr 4 (2012), s. 17-21
Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=113&from=publication
Miejska Biblioteka Publiczna (Włodawa)

1216. Zińczuk Małgorzata. Struktury SBP we Włodawie / Małgorzata Zińczuk // W: Aktywni i kreatywni Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie / redakcja Joanna Chapska, Bożena Lech-Jabłońska, Anastazja Śniechowska-Karpińska. – Lublin, 2018. – S. 183-195 : faksymilia, tabele
Oddział Włodawa (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
ISBN 978-83-952962-0-8

1217. Zińczuk Małgorzata. Włodawska Gala SMO / Małgorzata Zińczuk. – Fotografie kolorowe // Dostrzegacz Biblioteczny [Czasopismo elektroniczne]. – R. 17, nr 4 (2012), s. 35-36 Dostęp: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=113&from=publication
Miejska Biblioteka Publiczna (Włodawa) – Gala SMO : Słowo – Muzyka - Obraz, czyli uroczystości otwarcia MBP po zakończeniu modernizacji budynku

Archiwa

1218. Bem Marek. Archiwum Sobiborskie / Marek Bem // Karta. – Nr 61 (2009), s. 52-53
Archiwum Sobiborskie – projekty. Stowarzyszenie Upamiętnienia Sobiboru. Obóz hitlerowski Sobibór

1219. CHMIEL Andrzej. Archiwum klasztoru oo. Paulinów we Włodawie (1698-1865) / Andrzej Chmiel. – Streszczenie w języku angielskim // Archiwista Polski. – 2002, nr 2, s. 37-52 Dostępne także w wersji elektronicznej: http://polona.pl/item/49136845