3 lipca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach tutorialu i przygotowania projektu w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

20200703 102452 PE

Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Miejskim we Włodawie, a udział wzięli: animatorka w Programie Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i prezes Fundacji Fundusz lokalny Ziemi Biłgorajskiej – Irena Gadaj; przedstawicielka Urzędu Miejskiego we Włodawie – Aneta Piędzio; przedstawiciele lokalnej grupy inicjatywnej, czyli: Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie (dyrektor Jacek Żurawski, zastępca dyrektora Małgorzata Zińczuk i kierownik Działu Regionalnego Edyta Pietrzak, Grupy Mowa Żywa (Aleksandra Zińczuk) oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej (prezes Janusz Kloc), a także dołączył nowy partner – przedstawicielka inicjatywy Między Drzewami – Edyta Gałan. We wcześniejszym spotkaniu (16.06.2020 r.) grypy inicjatywnej uczestniczyli również: Burmistrz Włodawy - Wiesław Muszyński, Łucja Pamulska - przewodnicząca O/R PZERiI, UTW Włodawa oraz regionalista Mieczysław Tokarski.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad wspólnym projektem uwzględniającym dobro wspólne mieszkańców Włodawy, celami i wizją wspólnego projektu oraz korzyściami z niego płynącymi. Debatowano nad możliwością wniesienia konkretnej społecznej zmiany dla dobra społeczności lokalnej, poprawienia jej sposobu życia, czyli zadbania o dobrostan wszystkich mieszkańców. 

Informacja:
Grupa Mowa Żywa