Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
zaprasza na wystawę

„Wielki powrót czyli Rok Jana Pocka"

ze zbiorów
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

pocek plakat 01

Galeria Na Poddaszu
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13
Wystawa czynna do 24 lutego 2019 r.

 Wystawa powstała w ramach obchodzonego w 2017 r. lubelskiego Roku Jana Pocka.

„Honorowanie Jana Pocka, poety związanego z regionem lubelskim, rozpoczęto już w roku 2016 z inicjatywy Mariana Burka, wielkiego admiratora twórczości poety. Zainicjował on listem intencyjnym – „Posłaniem do mieszkańców Lubelszczyzny" –realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych w roku 2017 (roku stulecia urodzin poety), mających na celu przypomnienie mieszkańcom Lubelskiego postaci oraz dzieła Jana Pocka. Pod apelem podpisali się m.in. Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa Lubelskiego, a także przedstawiciele licznych stowarzyszeń, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz mediów regionu lubelskiego. Jednym z sygnatariuszy „Posłania" była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, która to ostatecznie wszystkie pomysły i idee wpisała w projekt zatytułowany „Wielki powrót, czyli Rok Jana Pocka" i wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych skierowała go do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskane dofinansowanie na jego realizację ze strony MKiDZ pozwoliło na realizację niemal wszystkich zaplanowanych komponentów projektu.
Pamiętać należy, iż rok 2017 był rokiem wielu rocznic (...). Lubelszczyzna dołączyła do tego kalendarium swoją lokalną, a jednocześnie ponadlokalną rocznicę. Rok 2017 stał się Rokiem Jana Pocka, poety, który choć życiem i działalnością związany z Ziemią Lubelską, jest wielką i znaczącą postacią współczesnego polskiego życia literackiego i kulturalnego. (...)
Przygotowano też wystawę objazdową prezentującą życie, twórczość i działalność Jana Pocka, mającą również na celu upowszechnienie kultury ludowej właśnie na przykładzie Poety z Kalenia. Wystawa, barwna i bardzo przejrzyście skonstruowana, w formie praktycznych roll-upów, trafiła do wielu miejsc na Lubelszczyźnie. Towarzyszyła lokalnym wydarzeniom kulturalnym (nie tylko stricte związanych z Pockiem) organizowanym m.in. w Lublinie, Markuszowie, Kurowie, Kaleniu; była eksponowana w szkołach, domach kultury i domach parafialnych, a także remizach strażackich. Banery eksponują życie i twórczość Jana Pocka, recepcję jego dzieł, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka, jak również historię nadania imienia poety szkole w Markuszowie. Kuratorem wystawy była Marta Tomasik (WBP). Pokazom wystawy towarzyszyła zazwyczaj prelekcja nt. twórczości Jana Pocka, a także pokaz filmu "Z pola" z udziałem poety (materiał filmowy został zdigitalizowany w 2016 r.)."

Fragment artykułu Ewy Hadrian „Wielki powrót w stulecie urodzin, czyli Rok Jana Pocka na Lubelszczyźnie"