Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) to święto obchodzone od 1985 roku, rozpoczynające Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który w bieżącym roku (szesnasta edycja) upływał pod hasłem „#biblioteka”.

 DSC0105

Tegoroczne uroczystości hołdujące pracy bibliotekarzy powiatu włodawskiego, połączone z obchodami 55-lecia istnienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włodawie, odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie 10 maja 2019 r. Honorowy Patronat nad świętem objęli Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk i Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Uroczystość otworzył Dyrektor MBP Włodawa Pan Jacek Żurawski witając przybyłych gości. Krótką analizę działalności bibliotek publicznych powiatu włodawskiego, ilustrowaną prezentacją multimedialną, przedstawiła Pani Monika Urbańska-Nazaruk (MBP Włodawa). Spotkanie poprowadzili: dyrektor MBP Włodawa Pan Jacek Żurawski oraz Z-ca dyrektora ds merytorycznych MBP Włodawa, a jednocześnie Przewodnicząca włodawskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Pani Małgorzata Zińczuk.

Tradycyjnie, jak co roku, uczestnicy bibliotekarskiego święta wysłuchali dedykacji artystycznej. Tym razem był to koncert „Muzyczne opowieści” w wykonaniu uczestników zajęć klasy śpiewu mgr Natalii Wilk i klasy pianina dra Tomasza Momota z Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie.

Dzień Bibliotekarza to okazja do docenienia działalności pracowników bibliotek. W imieniu Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki w Warszawie Jana Budkiewicza Anna Miszczak – Członek Zgromadzenia Delegatów Federacji oraz Arkadiusz Korniejuk – Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie uhonorowali Złotymi Odznakami Zasłużonego Działacza Związkowego Kultury i Sztuki Panią Ewę Grum – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Uhruskiej oraz Panią Renatę Paśnik – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy.

Najlepsze życzenia skierowane do pracowników bibliotek powiatu włodawskiego i członków Stowarzyszanie Bibliotekarzy Polskich we Włodawie oraz adresy gratulacyjne przekazali: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Dyrektor MBP Włodawa Jacek Żurawski oraz w imieniu Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka i swoim Wicestarosta Tomasz Korzeniewski. Szereg powinszowań bibliotekarskiej braci złożyli też przedstawiciele instytucji zaprzyjaźnionych z biblioteką.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i organizację bibliotecznego święta :)
Staroście Włodawskiemu Andrzejowi Romańczukowi i Burmistrzowi Włodawy Wiesławowi Muszyńskiemu za objęcie Honorowym Patronatem uroczystości.
Radzie Powiatu Włodawskiego za finansowe wsparcie wydarzenia.
Miłym gościom za ich przybycie, wyrazy sympatii i wiele ciepłych słów skierowanych do bibliotekarzy.

Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii