W lipcu 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie poszerzyła ofertę swoich usług o nową formę udostępniania zbiorów - książkomat. Urządzenie zostało zakupione z funduszy pozyskanych przez miasto Włodawa w rządowym konkursie szczepionkowym pn. „Najbardziej odporna gmina”.

Książkomat

Drodzy Czytelnicy, spotkanie z Wami w bibliotece nadal jest dla nas najwyższym priorytetem i przyjemnością, ale mamy nadzieję, że nowa usługa ułatwi dostęp tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą do nas dotrzeć. Tą drogą zapraszamy wszystkich - pracujących w godzinach otwarcia biblioteki, dojeżdżających z okolic Włodawy, studentów odwiedzających nas tylko w weekendy - do skorzystania z usług biblioteki w nowej formule. W okresie wakacji ze względu na sezon urlopowy nie mamy sobotnich dyżurów, ale liczymy, że dzięki książkomatowi ta niedogodność będzie mniej odczuwalna. Również niedawne ograniczenia pandemiczne, niestety niemożliwe do wykluczenia w przyszłości, motywowały do pozyskania takiego samoobsługowego bezpiecznego na te czasy urządzenia.

Jeszcze w fazie testowania książkomatu nasi czytelnicy z Oddziału dla Dzieci, wobec chwilowego braku dostępu (planowy spis księgozbioru), korzystali z funkcji zwrotu książek poprzez książkomat - tą drogą oddano do biblioteki ponad 200 egzemplarzy książek i filmów. Obecnie, po zakończeniu testów, szkoleniu bibliotekarzy i sprawdzeniu procedur, możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do wypróbowania tej nowej, dostępnej całodobowo usługi!
Aby skorzystać z urządzenia, wystarczy posiadać aktywną kartę biblioteczną, która uruchamia obie usługi książkomatu - odbiór i zwrot materiałów.

Zamówienia do książkomatu dokonujemy poprzez:

 • konto czytelnika w katalogu online na stronie www.mbpwlodawa.pl
 • telefonicznie u bibliotekarza wybranej agendy: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Dział Regionalny,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O gotowym do odbioru zamówieniu zostaniemy powiadomi e-mailem, a na sam odbiór mamy 7 dni.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową INSTRUKCJĄ KORZYSTANIA Z KSIĄŻKOMATUREGULAMINEM, ale również do rozmowy z bibliotekarzami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i zademonstrują działanie książkomatu w praktyce!

Regulamin, treść zgodna z podaną w artykule Instrukcja, treść zgodna z podaną w artykule

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KSIĄŻKOMATU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODAWIE

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Z książkomatu może korzystać każdy Czytelnik zarejestrowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, posiadający aktywne konto czytelnicze z adresem email i ważną kartę biblioteczną, a nie mający zaległych zobowiązań wobec Biblioteki (niezwrócone w terminie zbiory, niezapłacone należności).
 2. Za pośrednictwem książkomatu można wypożyczać i zwracać zbiory wyłącznie z zasobów Biblioteki Głównej zlokalizowanej na ul. Przechodniej 13.
 3. Do uruchomienia usługi książkomatu niezbędna jest karta czytelnika.

§ 2. Zamawianie książek do książkomatu

 1. Do książkomatu można zamawiać aktualnie dostępne zbiory Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Działu Regionalnego (status „do wypożyczenia”).
 2. Zamówienia do książkomatu można składać za pośrednictwem konta czytelnika w katalogu online lub telefonicznie, zaznaczając opcję odbioru w książkomacie.
 3. Jednorazowe wypożyczenie nie może przekroczyć limitu 5 egzemplarzy.
 4. Zamówione książki dostarczane są do książkomatu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.
 5. W chwili dostarczenia zamówienia do książkomatu czytelnik otrzymuje mailowe powiadomienie o oczekujących książkach.
 6. Zamówienie należy odebrać z książkomatu w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.
 7. Czas wypożyczenia zaczyna biec z chwilą wyjęcia książek z książkomatu, a kończy się wraz ze zwrotem do książkomatu (wrzutnia opróżniana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki).
 8. Standardowo całe zamówienie umieszczane jest w jednej skrytce, w przypadku większej ilości książek w kilku skrytkach.

§ 3. Zwroty

 1. Książki zamówione do książkomatu można zwrócić w książkomacie lub w placówce, z której pochodzą.
 2. W książkomacie nie można zwracać (ani zamawiać) zbiorów z Filii.
 3. Awaria książkomatu nie zwalania czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów. Należy wówczas oddać je osobiście w dziale, z którego zostały wypożyczone.

§ 4. Przepisy końcowe

 1. Instrukcja obsługi książkomatu jest dostępna na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
 2. Korzystanie z książkomatu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 3. Przestrzeń wokół książkomatu jest monitorowana.

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KSIĄŻKOMATU

Aby zamawiać, odbierać i zwracać książki niezbędne są: AKTYWNA KARTA BIBLIOTECZNA oraz AKTUALNE DANE CZYTELNIKA: adres e-mail i numer telefonu. Prosimy o upewnienie się, czy biblioteka posiada powyższe dane.

ZAMAWIANIE

 • Zamówienie z odbiorem w książkomacie można zrobić w KATALOGU ONLINE www.mbpwlodawa.pl poprzez KONTO CZYTELNIKA, TELEFONICZNIE pod nr 82 57 21 103 u bibliotekarza WYBRANEJ AGENDY (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Dział Regionalny) lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • UWAGA - zamówić można TYLKO zbiory z Biblioteki Głównej, które są aktualnie NA PÓŁKACH (w katalogu status: DO WYPOŻYCZENIA).
 • Jednorazowo do książkomatu można zamówić 5 POZYCJI.
 • Informację o akceptacji zamówienia i terminie odbioru czytelnik otrzymuje drogą mailową. Zamówienie czeka na ODBIÓR 7 DNI od wysłania powiadomienia.

ODBIÓR ZAMÓWIENIA

 1. Wybierz na ekranie książkomatu opcję ODBIERZ POZYCJE
 2. Zeskanuj kod kreskowy z karty bibliotecznej w czytniku
 3. Na ekranie wybierz opcję otwierania schowków: OTWÓRZ WSZYSTKIE
 4. Wyjmij książki z otwartego schowka i zamknij go
 5. Wybierz opcję ZAKOŃCZ
 6. Po zakończonej operacji zostaniesz automatycznie wylogowany

ZWROT KSIĄŻEK

 1. Wybierz na ekranie książkomatu opcję ZWRÓĆ
 2. Zeskanuj kod kreskowy z karty bibliotecznej
 3. Włóż książki do otwartego schowka z napisem ODDAJ
 4. Wybierz opcję ZAKOŃCZ i potwierdź ją TAK - wrzutnia zamknie się automatycznie
 5. Po zakończonej operacji zostaniesz automatycznie wylogowany

UWAGI DODATKOWE

 • Książki do książkomatu będą dostarczane OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.
 • Do książkomatu można zamawiać i zwracać książki TYLKO Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ, przy której znajduje się książkomat.
 • Można jednocześnie odebrać książki i zwrócić wypożyczone wcześniej, jednak pamiętajmy o tym, że każdy zwrot wymaga weryfikacji w systemie przez bibliotekarza, która zazwyczaj trwa 1 dzień roboczy.

 

Materiały do pobrania

Regulamin korzystania z książkomatu 
Instrukcja korzystania z książkomatu